[Script Review] 1 script Blackjack

Overzicht

Sponsored by: Vacatures door Monsterboard

G P

G P

24/03/2019 20:17:34
Anchor link
URL: https://www.lisa-clark.be/blackjack/index.php

Er zullen wel nog fouten in zitten en waarschijnlijk kunnen sommige zaken nog beter.
Ik hoor jullie reacties wel :)

Het spel is blackjack (21)
Je hebt 5 handen, elk hand moet zo kort mogelijk bij 21 zijn.
Minimum aantal punten die je nodig hebt is 98 en maximum 105 (5 x 21 = 105)
Als 1 hand meer dan 21 heeft dan is het spel gedaan.
Vanaf 98 punten kan je verzamelen of door gaan om beter te hebben.
... Verder uitleg vind je in het spel en kan je uitproberen.

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
<?php
/**************************************************\
    Start een nieuwe sessie
\**************************************************/

if (function_exists('session_status')){
    if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) { session_start(); }
}
elseif (function_exists('session_id')){
    if (session_id() === NULL){ session_start(); }
}


/**************************************************\
    Maak de kaarten
\**************************************************/

if (!isset($_SESSION['deck'])){
    // Van Aas (Ace) tot Koning (King)
    $numbers = str_split('A23456789TJQK');
    // Symbolen: Harten (Hearts) - Klaveren (Clubs) - Ruiten (Diamonds) - Schoppen (Spades)
    $signs = str_split('HCDS');
    // Omzetten van letters naar cijfers en symbolen
    foreach ($numbers as $number){
        if ($number == 'T'){ $setNumber = 10; $setPoints = 10; } else // 10 (Ten) = 10 punten
        if ($number == 'J'){ $setNumber = '&#9821;'; $setPoints = 10; } else // Jack (J) = 10 punten
        if ($number == 'Q'){ $setNumber = '&#9819;'; $setPoints = 10; } else // Queen (Q) = 10 punten
        if ($number == 'K'){ $setNumber = '&#9818;'; $setPoints = 10; } else // King (K) = 10 punten
        if ($number == 'A'){ $setNumber = 'A'; $setPoints = 11; } else // Ace (A) = 11 punten
        {
            // Punten van 2 tot 9
            $setNumber = $number;
            $setPoints = $number;
        }

        foreach ($signs as $sign){
            // Hearts
            if ($sign == 'H'){
                $setSign = '&hearts;';
                $setColor = 'red';
            }
else
            // Clubs
            if ($sign == 'C'){
                $setSign = '&clubs;';
                $setColor = 'black';
            }
else
            // Diamonds
            if ($sign == 'D'){
                $setSign = '&diams;';
                $setColor = 'red';
            }
else
            // Spades
            if ($sign == 'S'){
                $setSign = '&spades;';
                $setColor = 'black';
            }

            $_SESSION['deck'][] = array(
                'sign' => $setSign,
                'number' => $setNumber,
                'color' => $setColor,
                'points' => $setPoints,
            );
        }    
    }

    shuffle($_SESSION['deck']);
}


/**************************************************\
    Maak de score
\**************************************************/

$score = array(
    105 => 250,
    104 => 100,
    103 => 50,
    102 => 25,
    101 => 20,
    100 => 15,
    99 => 10,
    98 => 5,
);


/**************************************************\
    Sessions
\**************************************************/
// Handen

for ($i=1; $i<=5; $i++){
    $_SESSION['hand'][$i]    = isset($_SESSION['hand'][$i])    ? $_SESSION['hand'][$i]        : array('points' => array(), 'card' => array());
    $_SESSION['stack'][$i]    = isset($_SESSION['stack'][$i])    ? $_SESSION['stack'][$i]    : array();
}

// Speler
$_SESSION['points'] = isset($_SESSION['points']) ? $_SESSION['points'] : 0; // Behaalde punten ronde
$_SESSION['score'] = isset($_SESSION['score']) ? $_SESSION['score'] : 0; // Behaalde totale punten
$_SESSION['high'] = isset($_SESSION['high']) ? $_SESSION['high'] : 0; // Hi-score
// Toon de knoppen 'handen' of 'Nieuw spel'

$_SESSION['reset'] = isset($_SESSION['reset']) ? $_SESSION['reset'] : true; // true = handen, false = nieuw spel
// Toon de knop Collect

$_SESSION['collect'] = isset($_SESSION['collect']) ? $_SESSION['collect'] : false; // true = collect, false = disabled
// Toon de kaart

$_SESSION['count'] = isset($_SESSION['count']) ? $_SESSION['count'] : 0;
$top = $_SESSION['deck'][$_SESSION['count']]['sign'].' '.$_SESSION['deck'][$_SESSION['count']]['number'];
$middle = $_SESSION['deck'][$_SESSION['count']]['number'];
$bottom = $_SESSION['deck'][$_SESSION['count']]['number'].' '.$_SESSION['deck'][$_SESSION['count']]['sign'];
$draw_points = $_SESSION['deck'][$_SESSION['count']]['points'];
$draw_color = $_SESSION['deck'][$_SESSION['count']]['color'];
$script = '';

/**************************************************\
    Controleer verzenden
\**************************************************/

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST'){
    // Nieuw spel
    $key = key($_POST);
    if ($key == 'new'){
        if ($_SESSION['score'] > $_SESSION['high']){ $_SESSION['high'] = $_SESSION['score']; }
        for ($i=1; $i<=5; $i++){
            $_SESSION['hand'][$i]    = array('points' => array(), 'card' => array());
            $_SESSION['stack'][$i]    = array();
        }

        $_SESSION['points'] = 0;
        $_SESSION['score'] = 0;
        $_SESSION['reset'] = true;
        $_SESSION['count'] = 0;
        shuffle($_SESSION['deck']);
    }
elseif ($key == 'collect') {
        $_SESSION['score'] = $_SESSION['score'] + $score[$_SESSION['points']];
        if ($_SESSION['score'] > $_SESSION['high']){ $_SESSION['high'] = $_SESSION['score']; }
        for ($i=1; $i<=5; $i++){
            $_SESSION['hand'][$i]    = array('points' => array(), 'card' => array());
            $_SESSION['stack'][$i]    = array();
        }

        $_SESSION['count'] = 0;
        shuffle($_SESSION['deck']);
    }
else {
        $hand = NULL;
        switch (strtolower($_POST['hand'])){
            case
"hand 1":
            $hand = 1;
            break;

            case
"hand 2":
            $hand = 2;
            break;

            case
"hand 3":
            $hand = 3;
            break;

            case
"hand 4":
            $hand = 4;
            break;

            case
"hand 5":
            $hand = 5;
            break;
        }

        $_SESSION['hand'][$hand]['points'][] = $draw_points;
        $_SESSION['hand'][$hand]['card'][] = '                        <ul class="card '.$draw_color.'">
                            <li>'
.$top.'</li>
                            <li>'
.$middle.'</li>
                            <li>'
.$bottom.'</li>
                        </ul>'
.PHP_EOL;
        
        if (array_sum($_SESSION['hand'][$hand]['points']) > 21){
            foreach ($_SESSION['hand'][$hand]['points'] as $key => $val){
                if ($val == 11 && array_sum($_SESSION['hand'][$hand]['points']) > 21){
                    $_SESSION['hand'][$hand]['points'][$key] = 1;
                }
            }
        }

        $_SESSION['count']++;
    }

    header('Location: '.$_SERVER['PHP_SELF']);
    exit;
}


$total = array_sum($_SESSION['hand'][1]['points']) + array_sum($_SESSION['hand'][2]['points']) + array_sum($_SESSION['hand'][3]['points']) + array_sum($_SESSION['hand'][4]['points']) + array_sum($_SESSION['hand'][5]['points']);
$_SESSION['points'] = $total;
if ($total > 97 && $total < 106){
    $_SESSION['collect'] = true;
}
elseif ($total > 105){
    $_SESSION['reset'] = false;
    $_SESSION['collect'] = false;
}
else {
    $_SESSION['collect'] = false;
}


/**************************************************\
    Maak de handen
\**************************************************/

$hand1 = '';
foreach ($_SESSION['hand'][1]['card'] as $card){
    $hand1 .= $card;
}


$hand2 = '';
foreach ($_SESSION['hand'][2]['card'] as $card){
    $hand2 .= $card;
}


$hand3 = '';
foreach ($_SESSION['hand'][3]['card'] as $card){
    $hand3 .= $card;
}


$hand4 = '';
foreach ($_SESSION['hand'][4]['card'] as $card){
    $hand4 .= $card;
}


$hand5 = '';
foreach ($_SESSION['hand'][5]['card'] as $card){
    $hand5 .= $card;
}


$_SESSION['reset'] = true;
for ($i=1; $i<=5; $i++){
    $class[$i] = '';
    if (array_sum($_SESSION['hand'][$i]['points']) > 21){
        $hand[$i] = 'BUSTED !!';
        $class[$i] = ' class="red"';
        $_SESSION['reset'] = false;
        $_SESSION['collect'] = false;
    }
else {
        $hand[$i] = array_sum($_SESSION['hand'][$i]['points']);
    }
}


/**************************************************\
    Maak script
\**************************************************/

for ($i=1; $i<=5; $i++){
    foreach ($_SESSION['hand'][$i]['points'] as $key => $val){
        if ($val == 11){
            $script .= '    cancel = setInterval(\'setCounter("stack'.$i.'")\', 1000);'.PHP_EOL;
        }
    }
}


/**************************************************\
    Maak score-tabel
\**************************************************/

$tabel = '';
foreach ($score as $point => $get){
    if ($point == $total && $_SESSION['reset'] == true){ $active = ' class="animate"'; } else { $active = ''; }
    $tabel .= '            <tr'.$active.'>
                <td>'
.$point.'</td>
                <td>'
.$get.'</td>
            </tr>'
.PHP_EOL;
}


/**************************************************\
    Maak de knoppen
\**************************************************/

if ($_SESSION['reset'] == false){
    $disabledHand = ' disabled';
    $disabledNew = '';
}
else {
    $disabledHand = '';
    $disabledNew = ' disabled';
}


if ($_SESSION['collect'] == false){
    $disabledCollect = ' disabled';
}
else {
    $disabledCollect = '';
}


/**************************************************\
    Output
\**************************************************/

print '<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>♥ ♣ Blackjack ♦ ♠</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<style media="all" type="text/css">
*
{
    font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
    font-size: 1vw;
    font-weight: 100;
    outline: none 0 transparent;
    text-decoration: none;
    /* Better Font Rendering =========== */
    -webkit-font-smoothing: antialiased;
    -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
}

html
{
    background: #627d4d;
    background: -moz-radial-gradient(center, ellipse cover, #627d4d 0%, #1f3b08 100%);
    background: -webkit-radial-gradient(center, ellipse cover, #627d4d 0%,#1f3b08 100%);
    background: radial-gradient(ellipse at center, #627d4d 0%,#1f3b08 100%);
    background-size: 100%;
    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr=\'#627d4d\', endColorstr=\'#1f3b08\', GradientType=1);
    height: 100%;
    margin: 0 0 0 0;
    overflow: hidden;
    padding: 0 0 0 0;
    width: 100%;
}

body
{
    align-content: space-evenly;
    background: none transparent;
    display: grid;
    grid-column-gap: 0;
    grid-row-gap: 0;
    grid-template-areas:
        \'header header header\'
        \'nav nav aside\'
        \'main main aside\'
        \'footer footer aside\';
    grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
    grid-template-rows: auto auto 1fr auto;
    height: 100%;
    justify-content: space-evenly;
    margin: 0 0 0 0;
    min-height: 100%;
    overflow: hidden;
    padding: 0 0 0 0;
    width: 100%;
}

/**************************************************\
    Header
\**************************************************/
body > header
{
    display: block;
    grid-area: header;
    margin: 0 0 0 0;
    overflow: hidden;
    padding: 0 0 0 0;
}

body > header h1
{
    background: none rgba(0, 255, 102, 0.3);
    border-bottom: solid 1px #fff;
    color: #fff;
    display: block;
    margin: 0 0 0 0;
    overflow: hidden;
    padding: 0.5vw 0.5vw 0.5vw 0.5vw;
    text-align: center;
}

body > header h1 span
{
    font-size: 3vw;
}

/**************************************************\
    Nav
\**************************************************/
nav
{
    display: block;
    grid-area: nav;
    margin: 0 0 0 0;
    overflow: hidden;
    padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em;
}

nav div
{
    display: inline-block;
}

nav div.back
{
    background-color: #6d695c;
    background-image:
        repeating-linear-gradient(120deg, rgba(255,255,255,.1), rgba(255,255,255,.1) 1px, transparent 1px, transparent 60px),
        repeating-linear-gradient(60deg, rgba(255,255,255,.1), rgba(255,255,255,.1) 1px, transparent 1px, transparent 60px),
        linear-gradient(60deg, rgba(0,0,0,.1) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgba(0,0,0,.1) 75%, rgba(0,0,0,.1)),
        linear-gradient(120deg, rgba(0,0,0,.1) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgba(0,0,0,.1) 75%, rgba(0,0,0,.1));
    background-size: 70px 120px;
    border: solid 1px #000;
    border-radius: 0.3em;
    box-shadow: 0.3em 0.3em 0.51em #333;
    color: #fff;
    list-style: none;
    margin: 0 0 0 0;
    overflow: hidden;
    padding: 0.2vw 0.2vw 0.2vw 0.2vw;
    position: relative;
    text-align: center;
    width: 8vw;
}

nav div.back span
{
    display: block;
    font-size: 6vw;
    line-height: 11.8vw;
}

nav fieldset
{
    background: none #fff;
    border: solid 1px #333;
    border-radius: 0.3em;
    color: #000;
    display: inline-block;
    font-size: 1vw;
    margin: 0 1vw 0 1vw;
    overflow: hidden;
    padding: 1vw 1vw 1vw 1vw;
    vertical-align: top;
}

nav fieldset legend
{
    background: none #fff;
    border: solid 1px #333;
    border-radius: 0.3em;
    color: #000;
    margin: 0 1vw 0 1vw;
    overflow: hidden;
    padding: 1vw 1vw 1vw 1vw;
}

nav fieldset p
{
    line-height: 1.5vw;
    margin: 0 0 0 0;
    overflow: hidden;
    padding: 0 0 0 0;
}

/**************************************************\
    Card
\**************************************************/
ul.card
{
    background: none #ffe;
    border: solid 1px #000;
    border-radius: 0.3em;
    display: inline-block;
    list-style: none;
    margin: 0 0 0 0;
    overflow: hidden;
    padding: 0.2vw 0.2vw 0.2vw 0.2vw;
    position: relative;
    width: 8vw;
}

ul.card li
{
    font-family: "Arial Black", Gadget, sans-serif;
    font-size: 1.2vw;
    margin: 0 0 0 0;
    overflow: hidden;
    padding: 0 0 0 0;
    text-transform: uppercase;
}

ul.card li:nth-child(1)
{
    text-align: left;
}

ul.card li:nth-child(2)
{
    font-size: 6vw !important;
    text-align: center;
}

ul.card li:nth-child(3)
{
    text-align: right;
}

.red
{
    color: #f00;
}

.black
{
    color: #000;
}

/**************************************************\
    Stack
\**************************************************/
div.stack
{
    background: none transparent;
    display: inline-block;
    margin: 0 0 0 0;
    overflow: hidden;
    padding: 0 0 0 0;
    vertical-align: top;
    width: 12vw;
}

.stack ul.card:not(:first-child)
{
    margin-top: -10vw !important;
}

/**************************************************\
    Section
\**************************************************/
section
{
    grid-area: main;
}

section table
{
    border: solid 1px #000;
    height: 100%;
    margin: 0 auto 0 auto;
    padding: 0 0 0 0;
    width: 80%;
}

section table tr
{
}

section table tr td
{
    height: auto;
    text-align: center;
    vertical-align: top;
}

section table tr:nth-child(1) td
{
    background: none #fff;
    color: #000;
}

section table tr:nth-child(2) td
{
    background: none rgba(0, 255, 0, 0.1);
    height: 100%;
}

section table tr:nth-child(3) td
{
    background: none #fff;
    color: #000;
}

/**************************************************\
    Aside
\**************************************************/
aside
{
    display: block;
    grid-area: aside;
    margin: 0 0 0 0;
    padding: 0 1vw 0 1vw;
}

aside table
{
    margin: 0 0 0 0;
    padding: 0 0 0 0;
    width: 100%;
}

aside table tr
{
}

aside table tr th
{
    background: none #000;
    color: #fff;
    font-weight: 900;
    padding: 0.3em 0.3em 0.3em 0.3em;
}

aside table tr td
{
    text-align: center;
    padding: 0.3em 0.3em 0.3em 0.3em;
}

aside table tr:nth-child(odd) td
{
    background: none #ccc;
}

aside table tr:nth-child(even) td
{
    background: none #fff;
}

aside table tr.animate td
{
    animation-direction: alternate-reverse;
    animation-duration: 0.2s;
    animation-iteration-count: infinite;
    animation-name: choose;
}

aside article
{
    background: none #fff;
    color: #000;
    font-size: 1vw;
    display: block;
    margin: 0 0 0 0;
    padding: 0 0 0 0;
}

aside article header
{
    display: block;
    margin: 0 0 0 0;
    padding: 0 0 0 0;
}

aside article header h2
{
    background: none #000;
    color: #fff;
    display: block;
    margin: 0 0 0 0;
    padding: 1vw 0 1vw 0;
    text-align: center;
}

aside article p
{
    display: block;
    line-height: 1.5vw;
    margin: 1vw 0 1vw 0;
    padding: 0 1vw 0 1vw;
}

/**************************************************\
    Footer
\**************************************************/
footer
{
    grid-area: footer;
    margin: 1vw 0 1vw 0;
    padding: 0 0 0 0;
    text-align: center;
}

/**************************************************\
    Input
\**************************************************/
form
{
    display: block;
    height: 100%;
    margin: 0 0 0 0;
    padding: 0 0 0 0;
}

input[type="submit"]
{
    border: solid 1px #000;
    border-radius: 0.3em;
    color: #000;
    margin: 0 0 0 0;
    padding: 1vw 1vw 1vw 1vw;
}

input[type="submit"]:enabled
{
    animation-direction: alternate-reverse;
    animation-duration: 0.3s;
    animation-iteration-count: infinite;
    animation-name: choose;
}

input[type="submit"]:disabled
{
    background: none #ccc;
    color: #999;
}

/**************************************************\
    Animations
\**************************************************/
@keyframes choose
{
  from { background-color: #fff; }
  to { background-color: #999; }
}

@-webkit-keyframes choose
{
  from { background-color: #fff; }
  to { background-color: #999; }
}
</style>
</head>

<body>
<header>
    <h1>
        <span class="red">&hearts;</span>
        <span class="black">&clubs;</span>
        <span class="blackjack">Blackjack</span>
        <span class="red">&diams;</span>
        <span class="black">&spades;</span>
    </h1>
</header>
<nav>
    <div class="back">
        <span>'
.round(51 - $_SESSION['count']).'</span>
    </div>
    <div class="draw">
        <ul class="card '
.$draw_color.'">
            <li>'
.$top.'</li>
            <li>'
.$middle.'</li>
            <li>'
.$bottom.'</li>
        </ul>
    </div>
    <fieldset>
        <legend>Punten</legend>
        <p>'
.$total.'</p>
    </fieldset>
    <fieldset>
        <legend>Bonus</legend>
        <p>'
.round($_SESSION['score']).'</p>
    </fieldset>
    <fieldset>
        <legend>Hoogste</legend>
        <p>'
.round($_SESSION['high']).'</p>
    </fieldset>
</nav>
<section>
    <form action="" enctype="multipart/form-data" method="post">
        <table>
            <tr>
                <td id="stack1">'
.$hand[1].'</td>
                <td id="stack2">'
.$hand[2].'</td>
                <td id="stack3">'
.$hand[3].'</td>
                <td id="stack4">'
.$hand[4].'</td>
                <td id="stack5">'
.$hand[5].'</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    <div class="stack">
'
.$hand1.'                    </div>
                </td>
                <td>
                    <div class="stack">
'
.$hand2.'                    </div>
                </td>
                <td>
                    <div class="stack">
'
.$hand3.'                    </div>
                </td>
                <td>
                    <div class="stack">
'
.$hand4.'                    </div>
                </td>
                <td>
                    <div class="stack">
'
.$hand5.'                    </div>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td><input'
.$disabledHand.' id="hand1" name="hand" type="submit" value="Hand 1"></td>
                <td><input'
.$disabledHand.' id="hand2" name="hand" type="submit" value="Hand 2"></td>
                <td><input'
.$disabledHand.' id="hand3" name="hand" type="submit" value="Hand 3"></td>
                <td><input'
.$disabledHand.' id="hand4" name="hand" type="submit" value="Hand 4"></td>
                <td><input'
.$disabledHand.' id="hand5" name="hand" type="submit" value="Hand 5"></td>
            </tr>
        </table>
    </form>
</section>
<aside>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>Punten</th>
                <th>Bonus</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
'
.$tabel.'        </tbody>
    </table>
    <article>
        <header>
            <h2>Help</h2>
        </header>
        <p>Probeer om in elke hand 21 punten te behalen.</p>
        <p>Je totale punten zijn alle punten van elk hand.</p>
        <p>Als 1 hand meer dan 21 punten heeft is het spel afgelopen.</p>
        <p>De aas telt voor 1 of 11 punten. Zodra een hand meer dan 21 punten heeft zal de aas voor 1 punt tellen.</p>
        <p>De boer (J), dame (Q) en heer (K) tellen elk voor 10 punten.</p>
        <p>De resterende kaarten tellen voor hun eigen. De 2 voor 2 punten, 3 voor 3 punten, enzovoorts...</p>
        <p>Je hebt minimaal 98 punten nodig om door te gaan naar de volgende ronde en de bonus te verzamelen.</p>
    </article>
</aside>
<footer>
    <form action="" enctype="multipart/form-data" method="post">
        <input'
.$disabledNew.' id="new" name="new" type="submit" value="Nieuw Spel">
        <input'
.$disabledCollect.' id="collect" name="collect" type="submit" value="Verzamelen">
    </form>
</footer>
<script type="text/javascript">
    var el, switchNumber, cancel, stack = Array;

    function setCounter(setID){
        if (stack[setID] == "up"){
            stack[setID] = "down";
            setUp(setID);
        } else {
            stack[setID] = "up";
            setDown(setID);
        }
    }

    function setDown(setID){
        el = document.getElementById(setID);
        switchNumber = Math.round(el.innerText);
        el.innerText = Math.round(switchNumber - 10);
    }

    function setUp(setID){
        el = document.getElementById(setID);
        switchNumber = Math.round(el.innerText);
        el.innerText = Math.round(switchNumber + 10);
    }

'
.$script.'
</script>
</body>
</html>'
;

?>
 
PHP hulp

PHP hulp

15/07/2024 19:21:39
 
- Ariën  -
Beheerder

- Ariën -

24/03/2019 20:39:08
Anchor link
Waarom gooi je je hele output op het einde in print?
Je kan ook deze ook prima buiten PHP behandelen.
 
Rob Doemaarwat

Rob Doemaarwat

24/03/2019 22:16:31
Anchor link
In random order:
- lijstje maken voor 2..9,T,J,Q,K,A (met "number", points, ...), zodat je niet steeds if..then..else nodig hebt (maar gewoon door het lijstje heen kunt foreach-en)
- Dito voor H,C,D,S
- Voor hand 1 t/m 5 staat soms ook helemaal uitgeschreven (maar soms ook als for(..) ?)
- Soms zijn functies ook wel handig om repeterend werk eenvoudiger te maken, en het maakt ook de code wat overzichtelijker (wat je nu in de /***\ blokken hebt staan worden dan bijvoorbeeld functies, en dan kun je in 1 oogopslag beter zien wat er nou precies gebeurt, zonder meteen alle details om je oren/ogen te krijgen)
- Initialiseer de $_SESSION eenmalig, en niet met een sloot isset (nieuwe sessie = structuur aanmaken)
- isset($_SESSION['x']) ? $_SESSION['x'] : 0 kan tegenwoordig eenvoudiger via $_SESSION['x'] ?? 0
- if ($point == $total && $_SESSION['reset'] == true){ $active = ' class="animate"'; } else { $active = ''; }
zou ik schrijven als
$active = ($point == $total && $_SESSION['reset']) ? ' class="animate"' : = '';
- Volgens mij kun je veel meer client-side doen (geen round trip naar de server per kaart) (tenzij je dingen wilt kunnen controleren, maar dan moet je bijvoorbeeld ook controleren of $_POST['hand'] wel 1..5 is). Of minimaal de herhalende stukjes JS in JS herhalen, en niet in PHP (waardoor het stuk JS er steeds letterlijk een x aantal keer in staat).
 
Ramon van Dongen

Ramon van Dongen

25/03/2019 08:13:09
Anchor link
Offtopic: het is vooral erg verslavend ;-)

Het viel wel op dat de onderste regel van de uitleg (rechtsonder) buiten het beeld viel en dat scrollen niet mogelijk is, oftewel; niet zichtbaar.
Gewijzigd op 25/03/2019 08:14:02 door Ramon van Dongen
 
G P

G P

26/03/2019 20:00:29
Anchor link
@Arien, maakt het een verschil?
@Rob, ik zal zeker verbeteringen aan brengen
@Ramon, met welke browser heb je getest? Mobieltje, Tablet, PC??

Ik heb nooit een cursus gevolgd van PHP, html, css enzovoorts... Alles wat ik ken is enkel met "domme" vragen te stellen hier op phphulp en met de antwoorden zeker iets te doen.
 
- Ariën  -
Beheerder

- Ariën -

26/03/2019 20:48:12
Anchor link
Ja, het maakt wat snelheid (milliseconden), en is makkelijker te onderhouden.
 
Rob Doemaarwat

Rob Doemaarwat

26/03/2019 21:16:04
Anchor link
- Ariën - op 26/03/2019 20:48:12:
(milliseconden)

Echt? volgens mij zie je d'r niks van terug op een enkele call. Pas bij een paar miljoen keer zie je misschien iets van milliseconden terug.
 
- Ariën  -
Beheerder

- Ariën -

26/03/2019 21:19:26
Anchor link
Nanoseconden dan... :-)
 
Michael -

Michael -

27/03/2019 17:25:58
Anchor link
Leuk en verslavend spel! De code kan inderdaad netter en de print aan het eind is inderdaad vreemd. Waarom heb je hiervoor gekozen?
De schaalbaarheid zou evt nog beter kunnen. Als height te laag is tov de width (bijv 1900x800), vallen er dingen buiten.
Het is jammer dat 30% van de kaarten 10 punten is, dit maakt het spel wel heel lastig. Ik krijg soms 4x een 10 punten kaart achtereen, waardoor je er vaak niet meer mee weg kan.
 
Adoptive Solution

Adoptive Solution

27/03/2019 17:36:13
Anchor link
In regel 295 (html) en 318 (body) de style aanpassen :

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
/*overflow: hidden;*/


Dan scrollt de pagina wel.
 
 

Dit topic is gesloten.Overzicht

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.