foutje in script ledensysteem

Overzicht Reageren

Sponsored by: Vacatures door Monsterboard

Alain

alain

19/11/2005 10:18:00
Quote Anchor link
Hoikes,

Ik heb een memberslijst geinstalleerd met een install. Na installatie, werkt alles prima behalve de link "ledenlijst", dan krijg ik de volgende fout:

Unknown column 'optie_users' in 'field list'

wat zou dit kunnen betekeken?

hier het vermoedelijke script :

leden.php

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
<?

require_once("includes/config.php");
require_once("includes/online.php");
require_once("includes/template.inc.php");
require_once("includes/functions.php");;

$tpl = New TemplatePower("template/members.tpl");
$tpl->prepare();

if($_GET['actie'] == "lid")
{

    $optie_query = mysql_query("SELECT * FROM members WHERE id = '" . $_GET['id'] . "'") or die(mysql_error());
    while ($optie = mysql_fetch_assoc($optie_query))
    {

    
        if($optie['optie_profiel'] == "ja")
        {

        
            $profiel_query = mysql_query("SELECT * FROM members WHERE id = '" . $_GET['id'] . "'") or die(mysql_error());
            
            $online_query = mysql_query("SELECT * FROM online WHERE memberid = '" . $_GET['id'] . "'") or die(mysql_error());
            $online = mysql_num_rows($online_query);
                
            while ($lid = mysql_fetch_assoc($profiel_query))
            {

                
                if($online != "0")
                {

    
                        $status = "<img src=\"graphics\online.gif\"> online";

                }

                    
                else
                {
            
                    $status = "<img src=\"graphics\offline.gif\"> offline";
        
                }

                
        
                   if($lid['avatar'] == "Geen" || $lid['avatar'] == "")
                {

            
                    $avatar = "Geen avatar";
            
                }

            
                else
                {
            
                    $avatar = "<img src=\"avatar/".$lid['avatar']."\" title=\"Avatar van ".$lid['gebruikersnaam']."\"></td><tr><td>&nbsp;</td><br>";
            
                }

                
                if($lid['optie_mailopenbaar'] == "nee")
                {

                
                    $email = $lid['email'];
                    
                }

                
                else
                {
                    
                    $email = "Niet openbaar";
                
                }

                
                
                        
                $tpl->newBlock("BEKIJKPROFIEL");
                        
                $tpl->assign(array("gebruikersnaam" => $lid['gebruikersnaam'],
                                      "email"          => $email,
                                      "url"               => $lid['url'],
                                   "avatar"           => $avatar,
                                   "ondertitel"     => $lid['ondertitel'],
                                   "status"         => $status,
                                   "kleur"            => $color_array[$lid['status']],
                                   "lid_status"        => $lid['status'],
                                   "waarschuwing"   => $lid['waarschuwingen']));
            }
//while
        }//if
        else
        {
                
                $tpl->newBlock("STANDAARD");
                $tpl->assign("bericht", "Dit profiel is niet openbaar!");    
                reffer("leden.php");
        }
//else
    }//whil
}//$get
else {
    
    if($_COOKIE['gebruikersnaam'] != "")
    {

        $optie_query = mysql_query("SELECT optie_users FROM members WHERE gebruikersnaam = '" . $_COOKIE['gebruikersnaam'] . "'") or die(mysql_error());  

        while ($optie = mysql_fetch_assoc($optie_query))
        {

        
            $max = $optie['optie_users'];  
    
        }
    }

    
    else
    {
        
        $max = "25";
    
    }

    
    $leden_query = mysql_query("SELECT * FROM members WHERE activated = '0'") or die(mysql_error());  
    $rijtel = mysql_num_rows($leden_query);  
    
    $tpl->newBlock("LEDENLIJSTTOP");

    while ($leden = mysql_fetch_assoc($leden_query))
    {

 
 
         if($leden['optie_mailopenbaar'] == "nee")
        {

        
            $email = $leden['email'];
            
        }

        
        else
        {
            
            $email = "------";
        
        }


        $tpl->newBlock("LEDENLIJSTBOTTOM");
        $tpl->assign(array("lid_id"                    => $leden['id'],
                           "lid_gebruikersnaam"        => $leden['gebruikersnaam'],
                           "lid_email"                => $email,
                           "kleur"                    => $color_array[$leden['status']],
                           "lid_status"                => $leden['status']));


    }

 
$tpl->newBlock("LEDENLIJSTLOW");

}


$tpl->gotoBlock("_ROOT");
$tpl->printtoscreen();

require_once("footer.php");
?>


hartelijk dank.

Lainke
 
PHP hulp

PHP hulp

08/05/2021 12:04:47
 
PurpleMadness -

PurpleMadness -

19/11/2005 10:50:00
Quote Anchor link
Bestaat de column optie_users wel ?
 
Jan Koehoorn

Jan Koehoorn

19/11/2005 10:53:00
Quote Anchor link
Zeer waarschijnlijk niet dus ;-)
De fout zit dan hier:

$optie_query = mysql_query("SELECT optie_users FROM members WHERE gebruikersnaam = '" . $_COOKIE['gebruikersnaam'] . "'") or die(mysql_error());
 
Alain

alain

19/11/2005 11:01:00
Quote Anchor link
Hoikes,

Het probleem is dat het volledige script werkte met een install.
Moet ik hier iets aan doen dan, want in mijn php admin database zie ik nergens mijn "mymembers" ledenlijst staan?

Met dank:

dit is de tabel die ik erbij kreeg:

mysql_query("CREATE TABLE ban (
gebruikersnaam varchar(255) NOT NULL default '',
email varchar(255) NOT NULL default '',
ip varchar(255) NOT NULL default '',
id int(11) NOT NULL auto_increment,
host varchar(100) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (id)
)");


mysql_query("CREATE TABLE members (
email varchar(75) NOT NULL default '',
wachtwoord varchar(255) NOT NULL default '',
gebruikersnaam varchar(255) NOT NULL default '',
id int(11) NOT NULL auto_increment,
activated varchar(20) NOT NULL default '',
url varchar(255) NOT NULL default '',
status varchar(100) NOT NULL default '',
avatar varchar(155) NOT NULL default '',
liddatum datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
ondertitel varchar(255) NOT NULL default '',
ip varchar(50) NOT NULL default '',
proxy varchar(50) NOT NULL default '',
host varchar(50) NOT NULL default '',
waarschuwingen char(1) NOT NULL default '0',
posts varchar(5) NOT NULL default '',
optie_scripts varchar(5) NOT NULL default '',
optie_users varchar(5) NOT NULL default '',
optie_online varchar(5) NOT NULL default '',
optie_profiel varchar(5) NOT NULL default '',
optie_nieuwsbrief varchar(5) NOT NULL default '',
optie_mailopenbaar varchar(5) NOT NULL default '',
optie_reactions varchar(5) NOT NULL default '',
optie_notificatie varchar(5) NOT NULL default '',
optie_pm varchar(5) NOT NULL default '',
optie_pmmail varchar(5) NOT NULL default '',
optie_signatures varchar(5) NOT NULL default '',
optie_avatars varchar(5) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (id),
FULLTEXT KEY gebruikersnaam (gebruikersnaam)
)");

mysql_query("CREATE TABLE online (
id int(4) NOT NULL auto_increment,
memberid int(4) NOT NULL default '0',
gebruikersnaam varchar(50) NOT NULL default '',
ip varchar(15) NOT NULL default '',
datum varchar(25) NOT NULL default '',
datum_start varchar(25) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (id)
)");

mysql_query("CREATE TABLE pm (
bericht text NOT NULL,
id int(11) NOT NULL auto_increment,
aan varchar(255) NOT NULL default '',
van varchar(255) NOT NULL default '',
datum datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
titel varchar(255) NOT NULL default '0',
gelezen char(2) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (id)
)");

mysql_query("CREATE TABLE pm_block (
id varchar(5) NOT NULL default '',
block_id varchar(5) NOT NULL default ''
)");


dit was de config.php:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
<?

###    Database    ###
$user = "xxxxxx"; //database user
$pass = "xxxxxx";     //database password
$host = "localhost";   //database locatie
$db = "sn0965";     //database naam

###    Site Config    ###

$config['sitenaam'] = "Scouts Donk"; //Naam van de site
$config['webmaster'] = "Webmaster lainke";  //Naam van de webmaster
$config['email'] = "webmaster@scoutsdonk.be"; //Emial van de webmaster
$config['url'] = "http://www.scoutsdonk.be/mymembers"; // bij http://www.disgram.com/mymembers NIET eindigen op een /
$config['pad'] = "http://www.scoutsdonk.be/mymembers/avatar"; // locatie van de avatar map

###    Admin info    ###

$config['admin']['xxxxxx'] = "";//Naam van de admin
$config['admin']['xxxxxx'] = "";//Wachtwoord van de admin
$config['admin']['webmaster@scoutsdonk.be'] = "";//Email van de admin

###    connecten    ###

mysql_connect($host,$user,$pass) or die(mysql_error());
mysql_select_db($db) or die(mysql_error());

###    totale postst van forum en nieuwsberichten    ###
$posts = "9532"; //dit kan ook een query ofzo zijn!

###    hieronder niets veranderen, scroll door naar beneden    ###


$color_array = array(
"admin"        => "orange",
"smod"        => "darkblue",
"mod"        => "blue",
"lid"        => "black",
"gebanned"    => "darkgreen");

$pm_array = array(
"1"=>"graphics/gelezen.gif",
"0"=>"graphics/ngelezen.gif");

?>


<html>
<head>
<title>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?=$config['sitenaam']?>
</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta content="
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?=$config['sitenaam']?>
" name="title">
<meta content="" name="subject">
<meta content="
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?=$config['url']?>
" name="url">
<meta content="
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?=$config['admin']['gebruikersnaam']?>
" name="author">
<meta content="" name="expires">
<meta content="" name="publisher">
<meta content="" name="copyright">
<meta content="" name="language">
<meta content="" name="keywords">
<meta content="ISO-8859-1" name="charset">
<meta content="m" name="email">
<meta content="5 days" name="revisit-after">
<meta content="" name="description">
<meta content="MSHTML 6.00.2600.0" name="generator">

<link href="
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?=$config['url']?>
/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<body>
 
Jan Koehoorn

Jan Koehoorn

19/11/2005 11:05:00
Quote Anchor link
In je install-script wordt optie_users in de tabel members wèl aangemaakt. Heb je php MyAdmin, zodat je de structuur van die tabel kunt bekijken?
 
Alain

alain

19/11/2005 11:14:00
Quote Anchor link
Field_name Min_value Max_value Min_length Max_length Empties_or_zeros Nulls Avg_value_or_avg_length Std Optimal_fieldtype
members.email lainke@skynet.be lainke@skynet.be 16 16 0 0 16.0000 NULL ENUM('lainke@skynet.be') NOT NULL
members.wachtwoord b22c8efc945511851a0f7098f6bd753e b22c8efc945511851a0f7098f6bd753e 32 32 0 0 32.0000 NULL ENUM('b22c8efc945511851a0f7098f6bd753e') NOT NULL
members.gebruikersnaam lainke lainke 6 6 0 0 6.0000 NULL ENUM('lainke') NOT NULL
members.id 1 1 1 1 0 0 1.0000 0.0000 ENUM('1') NOT NULL
members.activated 0 0 1 1 0 0 1.0000 NULL ENUM('0') NOT NULL
members.url 0 0 1 0 0.0000 NULL CHAR(0) NOT NULL
members.status lid lid 3 3 0 0 3.0000 NULL ENUM('lid') NOT NULL
members.avatar Geen Geen 4 4 0 0 4.0000 NULL ENUM('Geen') NOT NULL
members.liddatum 2005-11-19 01:02:34 2005-11-19 01:02:34 19 19 0 0 19.0000 NULL ENUM('2005-11-19 01:02:34') NOT NULL
members.ondertitel 0 0 1 0 0.0000 NULL CHAR(0) NOT NULL
members.ip 81.240.171.144 81.240.171.144 14 14 0 0 14.0000 NULL ENUM('81.240.171.144') NOT NULL
members.proxy 0 0 1 0 0.0000 NULL CHAR(0) NOT NULL
members.host 144-171.240.81.adsl.skynet.be 144-171.240.81.adsl.skynet.be 29 29 0 0 29.0000 NULL ENUM('144-171.240.81.adsl.skynet.be') NOT NULL
members.waarschuwingen 0 0 1 1 0 0 1.0000 NULL ENUM('0') NOT NULL
members.posts 0 0 1 1 0 0 1.0000 NULL ENUM('0') NOT NULL
members.optie_scripts 50 50 2 2 0 0 2.0000 NULL ENUM('50') NOT NULL
members.optie_online ja ja 2 2 0 0 2.0000 NULL ENUM('ja') NOT NULL
members.optie_profiel ja ja 2 2 0 0 2.0000 NULL ENUM('ja') NOT NULL
members.optie_nieuwsbrief ja ja 2 2 0 0 2.0000 NULL ENUM('ja') NOT NULL
members.optie_mailopenbaar nee nee 3 3 0 0 3.0000 NULL ENUM('nee') NOT NULL
members.optie_reactions 50 50 2 2 0 0 2.0000 NULL ENUM('50') NOT NULL
members.optie_notificatie ja ja 2 2 0 0 2.0000 NULL ENUM('ja') NOT NULL
members.optie_pm ja ja 2 2 0 0 2.0000 NULL ENUM('ja') NOT NULL
members.optie_pmmail ja ja 2 2 0 0 2.0000 NULL ENUM('ja') NOT NULL
members.optie_signatures ja ja 2 2 0 0 2.0000 NULL ENUM('ja') NOT NULL
members.optie_avatars ja ja 2 2 0 0 2.0000 NULL ENUM('ja') NOT NULL
 
Jan Koehoorn

Jan Koehoorn

19/11/2005 11:19:00
Quote Anchor link
Hoi Alain,

nou, daar heb je je antwoord. Het veld optie_users komt niet voor in je tabel. Even aanmaken dus.
 
Alain

alain

19/11/2005 11:42:00
Quote Anchor link
Hoi Jan,

Ik ben echt nog een beginner in PHP en ik vrees het hele script "naar de haaien" te helpen.

Kan jij me aub zeggen hoe en waar precies aub?
en doe ik dat dan rechtstreek in php en hoe?

Hartelijk dank !
 Overzicht Reageren

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.