ik moet daar toch wat invullen?

Overzicht Reageren

Sponsored by: Vacatures door Monsterboard

Arjan

arjan

20/11/2006 18:43:00
Quote Anchor link
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
<?php
/*
Deze functie controlleerd of iemand is ingelogd, en zoniet of deze persoon wellicht een koekje heeft zodat we hem kunnen gaan inloggen.
*/

function controlleerinlog()
{

    if(isset($_COOKIE['koekje']))
    {

        $koekje     = mysql_real_escape_string($_COOKIE['koekje']);
            
        $query         = "SELECT * FROM gebruikers WHERE gebruikersCookieCode = '".$koekje."'";
        $resultaat     = mysql_query($query);
    
        if ($resultaat)
        {

              $aantal    = mysql_num_rows($resultaat);
        }
else{
            $aantal = 0;
        }

    
        if($aantal == 1)
        {

            $rij = mysql_fetch_array($resultaat);
                
            $id = $rij['gebruikersID'];
            $naam =    $rij['gebruikersNaam'];
            $type = $rij['gebruikersType'];
            $email = $rij['gebruikersEmail'];
            
            $gebruikerarray['id']        = $id;
            $gebruikerarray['naam']        = $naam;
            $gebruikerarray['type']        = $type;
               $gebruikerarray['email']    = $email;
               $gebruikerarray['antwoord']    = "Amsterdam";
                   
               $_SESSION['gebruiker'] = $gebruikerarray;
                   
               //We gooien het koekje weg en vervangen hem met een nieuwe, bij iedere f5 dus...
               
               $random = randomgenerator(18);
               $random .= date('U');
                                      
               setcookie("koekje", sha1($random), time()+60*60*24*30);
                   
               $query = "UPDATE gebruikers SET gebruikersCookieCode = '".sha1($random)."' WHERE gebruikersID = ".$id."";
               $resultaat = mysql_query($query);                    
        }
    }
}

function
inloggen($naam,$wachtwoord)
{

    $naam = mysql_real_escape_string($naam);
    $wachtwoord = mysql_real_escape_string(sha1($wachtwoord));
    
    if(isset($_SESSION['gebruiker']))
    {

        $gebruikerarray = $_SESSION['gebruiker'];
       }
else{
           $gebruikerarray = array();
       }

    
    $query         = "SELECT * FROM gebruikers WHERE gebruikersNaam = '".$naam."'";
    $resultaat     = mysql_query($query);
                
    if ($resultaat)
    {

           $aantal    = mysql_num_rows($resultaat);
    }
else{
        $aantal = 0;
    }

    
    if($aantal == 1)
    {

        $rij = mysql_fetch_array($resultaat);
        
        $id = $rij['gebruikersID'];
        $naam =    $rij['gebruikersNaam'];
        $type = $rij['gebruikersType'];
        $email = $rij['gebruikersEmail'];
        $dbwachtwoord = $rij['gebruikersWachtwoord'];
        $activatie = $rij['gebruikersActivatie'];
            
        if($activatie == "j")
        {

            if($dbwachtwoord == $wachtwoord)
            {

                $gebruikerarray['id']        = $id;
                $gebruikerarray['naam']        = $naam;
                $gebruikerarray['type']        = $type;
                   $gebruikerarray['email']    = $email;
                   $gebruikerarray['antwoord']    = "Amsterdam";
                   
                   $_SESSION['gebruiker'] = $gebruikerarray;
                   
                   
                   $random = randomgenerator(18);
                   $random .= date('U');
                              
                   setcookie("koekje", sha1($random), time()+60*60*24*30);
                       
                   $query = "UPDATE gebruikers SET gebruikersCookieCode = '".sha1($random)."' WHERE gebruikersID = ".$id."";
                   $resultaat = mysql_query($query);
                   
                   header("Location:?actie=inloggen");
                   
                   echo 'U bent nu ingelogd!';
                   
            }
else{
                echo 'Sorry, uw wachtwoord is niet correct';
            }
        }
else{
            echo 'Sorry, deze account is nog niet geactiveerd!';    
        }    
    }
else{
        echo 'Sorry, ik kan geen gebruiker vinden!';
    }
}

function
overzichtinlog()
{

    if(isset($_SESSION['gebruiker']))
    {

        $gebruikerarray = $_SESSION['gebruiker'];
    }

    
    if(isset($gebruikerarray['id']))
    {

        $id = $gebruikerarray['id'];
        $naam = $gebruikerarray['naam'];
    }
else{
        $id = NULL;
    }
    
    
    echo '<div id="inloggen"><div class="tekst">';
    
    if(empty($id))
    {

        //Niet ingelogd.
        
        echo '<form method="post" name="formulier" action="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?actie=inloggen">';
    [
/code]

    
        echo '[b]<a href="?actie=registreren">Registreren</a>[/b]? | Naam: <input type="text" title="Vul hier uw naam in." name="txtnaam" size="15">';
    moet ik bij dat dikgedrukte ook VOOR Actie bijv: nieuwssysteemv2/ neerzetten ipv dat vraagteken dus?
    [
code]
        echo ' Wachtwoord: <input type="password" title="Vul hier uw wachtwoord in." name="txtwachtwoord" size="15">';

        echo ' <input type="submit" value="Inloggen" name="verstuur" title="Inloggen">';
        
        echo '</form>';
    }
else{
        echo 'U bent ingelogd als '.$naam.', klik <a href="?actie=uitloggen">hier</a> om uit te loggen.';
    }

    echo '</div></div>';
}

function
activeren($email,$activatiecode)
{

    $activatiecode     = mysql_real_escape_string($activatiecode);
    $email            = mysql_real_escape_string($email);
    
    $query         = "SELECT * FROM gebruikers WHERE gebruikersEmail = '".$email."'";
            
    $resultaat     = mysql_query($query);
                
    if ($resultaat)
    {

           $aantal    = mysql_num_rows($resultaat);
    }
else{
        $aantal = 0;
    }

    
    if($aantal == 1)
    {

        $rij = mysql_fetch_array($resultaat);
        {

            $id        = $rij['gebruikersID'];
            $naam    = $rij['gebruikersNaam'];
            $geactiveerd = $rij['gebruikersActivatie'];
            $gactivatiecode = $rij['gebruikersActivatieCode'];
            
            if($geactiveerd == "n")
            {

                if($activatiecode == $gactivatiecode)
                {

                    $wachtwoord = randomgenerator(10);
                    
                    $query = "UPDATE gebruikers SET gebruikersWachtwoord = '".sha1($wachtwoord)."', gebruikersActivatie = 'j', gebruikersActivatieCode = '' WHERE gebruikersID = ".$id."";
                       $resultaat = mysql_query($query);
        
                    if($resultaat)
                    {

                        $titel        = 'Gegevens Nieuwssysteem '.naamwebsite;
                        $datum         = datumomzetten(date("d m Y"));
            
                        $bericht    = "Geachte heer/mevrouw, \r\n \r\nOp ".$datum." is op de onze website ".naamwebsite." (".urlwebsite.") uw account geactiveerd. U kunt nu inloggen met de volgende gegevens:\r\n\r\nGebruikersnaam: ".$naam."\r\nWachtwoord: ".$wachtwoord."\r\n\r\nMvg\r\n".naamwebmaster."";
            
                        $headers      = 'MIME-Version: 1.0'. "\r\n";
                        $headers   .= 'Content-type: text/plain; charset=iso-8859-1'. "\r\n";
                        $headers   .= 'X-Priority: 3'. "\r\n";
                        $headers   .= 'X-MSMail-Priority: Normal'. "\r\n";
                        $headers   .= 'X-Mailer: PHP/'.phpversion().''."\r\n";
                        $headers   .= 'From: '.naamwebmaster.' <'.emailwebmaster.'>'."\r\n";
            
                        $verstuur     = mail($email, $titel, $bericht, $headers);
            
                        if($verstuur)
                        {

                            echo 'Uw activatie is gelukt, uw ontvangt automatisch een email met daarin uw nieuwe wachtwoord.';
                        }
else{
                            echo 'Helaas kon de registratie email niet verstuurd worden! Neem contact op met de webmaster.';    
                        }
                    }
                }
else{
                    echo 'Sorry, maar deze activatiecode is niet correct!';
                }
            }
else{
                echo 'Sorry, maar deze gebruiker is al geactiveerd!';
            }
            
        }
    }
else{
        echo 'Sorry, ik heb geen gebruiker met uw emailadres kunnen vinden!';
    }
}

function
registreren()
{

    if(isset($_SESSION['gebruiker']))
    {

        $gebruikerarray = $_SESSION['gebruiker'];
        
        if(isset($gebruikerarray['naam']))
        {

            $naam = $gebruikerarray['naam'];
        }
else{
            $naam = NULL;
        }

        
        if(isset($gebruikerarray['email']))
        {

            $email = $gebruikerarray['email'];
        }
else{
            $email = NULL;
        }
    }
else{
        $naam        = NULL;
        $email        = NULL;
    }

    
    $error = false;
    
    if(isset($_POST['verstuurd']))
    {

        $verstuurd = $_POST['verstuurd'];
    }
else{
        $verstuurd = false;
    }

        
    echo '<div id="registreren"><div class="tekst"><h2>Registreren:</h2>';
    echo '<form method="post" name="formulier" action="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?actie=registreren">';
    
    echo '<p>Op deze pagina kunt u zich registreren voor dit nieuwssysteem. Wat zijn daarvan de voordelen? Allereerst wordt uw nickname veiliggesteld. Anderen kunnen dus niet meer onder uw naam reageren. Verder krijgt u een kleine profielenpagina zodat u wat meer informatie over uzelf kwijt kunt. Verder krijgen geregistreerde gebruikers een mooi kleurtje waardoor u zich kunt onderscheiden van de rest!</p>';
    
    echo '<input type="hidden" name="verstuurd" value="true">';
    
    //Naam
    if(empty($naam))
    {

        $error = true;
        echo '<p><label for="txtnaam">Naam:</label><br><input type="text" title="Vul hier uw naam in." name="txtnaam" size="40" value="'.$naam.'"></p>';
    }
else{
        
        $query = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM gebruikers WHERE gebruikersNaam = '".$naam."'");
        $resultaat = mysql_result($query, 0, 0);
        
        if($resultaat)
        {

            $error = true;
            echo '<p><label for="txtnaam">Naam:</label><br><input type="text" title="Vul hier uw naam in." name="txtnaam" size="40" value="'.$naam.'"></p><p class="error">Deze naam is al in gebruik!</p>';
        }
else{
            echo '<p>Uw naam: '.$naam.'</p><input type="hidden" title="Vul hier uw naam in." name="txtnaam" size="40" value="'.$naam.'">';
        }
    }

                
    //Email
    if(empty($email))
    {
    
        $error = true;
        echo '<p><label for="txtemail">Emailadres:</label><br><input type="text" title="Vul hier uw emailadres in." name="txtemail" size="40" value="'.$email.'"></p>';
    }
else{
        if(email_validator($email))
        {

            $query = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM gebruikers WHERE gebruikersEmail = '".$email."'");
            $resultaat = mysql_result($query, 0, 0);
        
            if($resultaat)
            {

                $error = true;
                echo '<p><label for="txtemail">Emailadres:</label><br><input type="text" title="Vul hier uw emailadres in." name="txtemail" size="40" value="'.$email.'"></p>';
                echo '<p class="error">Dit emailadres is al in gebruik!</p>';    
                
            }
else{
                echo '<p>Uw emailadres: '.$email.'</p><input type="hidden" title="Vul hier uw emailadres in." name="txtemail" size="40" value="'.$email.'">';
            }
        }
else{
            //email is fout
            $error = true;
            echo '<p><label for="txtemail">Emailadres:</label><br><input type="text" title="Vul hier uw emailadres in." name="txtemail" size="40" value="'.$email.'"></p>';
            echo '<p class="error">Helaas kan ik dit emailadres niet goedkeuren.</p>';                    
        }    
    }

    
    if((isset($naam)) && (isset($email)) && ($error == false) && ($verstuurd == true))
    {

        $datum = datumomzetten(date("d m Y"));  
        $sessieid = strip_tags(session_id());
        $activatiecode = sha1($sessieid);
        
        $query = "INSERT INTO gebruikers (gebruikersNaam, gebruikersEmail, gebruikersActivatieCode) VALUES ('".mysql_real_escape_string($naam)."', '".mysql_real_escape_string($email)."', '".$activatiecode."')";

        $resultaat = mysql_query($query);
        
        if($resultaat)
        {

            $titel        = 'Registratie Nieuwssysteem '.naamwebsite;
            
            $bericht    = "Geachte heer/mevrouw, \r\n \r\nOp ".$datum." is op de onze website ".naamwebsite." (".urlwebsite.") een account geregistreerd met uw emailadres. Mocht u zich niet geregistreerd hebben dan kunt u deze email als niet verstuurd beschouwen. \r\n \r\nIndien u zich wel geregistreerd heeft op onze website dan moet u uw registratie bevestigen door de onderstaande link te volgen: \r\n \r\n".urlnaarnieuws."?actie=activeren&email=".$email."&activatiecode=".$activatiecode."";
            
            $headers      = 'MIME-Version: 1.0'. "\r\n";
            $headers   .= 'Content-type: text/plain; charset=iso-8859-1'. "\r\n";
            $headers   .= 'X-Priority: 3'. "\r\n";
            $headers   .= 'X-MSMail-Priority: Normal'. "\r\n";
            $headers   .= 'X-Mailer: PHP/'.phpversion().''."\r\n";
            $headers   .= 'From: '.naamwebmaster.' <'.emailwebmaster.'>'."\r\n";
            
            $verstuur     = mail($email, $titel, $bericht, $headers);
            
            if($verstuur)
            {

                echo '<b>Uw registratie is ontvangen</b>! Op uw emailadres krijgt u een email met daarin een registratie link. Dit is om te bevestigen dat het opgegeven emailadres echt wel van u is. Net het klikken op die link word uw account geactiveerd en krijgt u een wachtwoord opgestuurd.';
            }
else{
                echo 'Helaas kon de registratie email niet verstuurd worden! Neem contact op met de webmaster.';    
            }
        }
else{
            echo 'De registratie kon niet aan de database worden toegevoegd. Neem contact op met de webmaster.';
        }
    }
else{
        echo '<p><label title="Verstuur uw bericht."><input type="submit" value="Verstuur" name="verstuur"></p>';
        
        echo '<p>Na het versturen van dit formulier krijgt u een e-mail met daarin een link om uw aanmelding te bevestigen. Vervolgens kunt u na het inloggen uw profiel aanpassen en een eigen wachtwoord invoeren.</p>';        
    }

    echo '</form></div></div>';
}


?>

echo '<a href="?actie=registreren">Registreren</a>? | Naam: <input type="text" title="Vul hier uw naam in." name="txtnaam" size="15">';
moet ik bij dat dikgedrukte ook VOOR Actie bijv: nieuwssysteemv2/ neerzetten ipv dat vraagteken dus?

ik denk van wel maar die gozer achter me zegt van niet en nu twijfel ik :D
 
PHP hulp

PHP hulp

06/05/2021 09:40:06
 
Stefan van Iwaarden

Stefan van Iwaarden

20/11/2006 18:45:00
Quote Anchor link
over het algemeen doe ik het persoonlijk wel, maar of het nodig is weet ik niet. Maar waarom probeer je het niet?
 
Michael -

Michael -

20/11/2006 18:46:00
Quote Anchor link
Je kunt het gewoon proberen wat wel en niet werkt?
 
Arjan

arjan

20/11/2006 18:48:00
Quote Anchor link
Turmin schreef op 20.11.2006 18:46:
Je kunt het gewoon proberen wat wel en niet werkt?

nog niks werkt dus ik merk het verschil niet :')
want het hele systeem staat in de map www.blablabla.nl/nieuwssysteem/inhoud oid
 
Joren de Wit

Joren de Wit

20/11/2006 19:03:00
Quote Anchor link
Het hoeft niet. Je kunt een link ook gewoon beginnen met het vraagteken.
 
Arjan

arjan

20/11/2006 19:12:00
Quote Anchor link
mooi dat scheeld mij weer werk anders kon ik weer de boel aanpassen
en ik vrees dat ik nog wel een paar van dit soort topics zal openen is dat erg?
 
Stefan van Iwaarden

Stefan van Iwaarden

20/11/2006 19:18:00
Quote Anchor link
robert schreef op 20.11.2006 19:12:
mooi dat scheeld mij weer werk anders kon ik weer de boel aanpassen
en ik vrees dat ik nog wel een paar van dit soort topics zal openen is dat erg?


nee hoor, daar is dit forum toch voor? Om vragen te stellen ;)
 
Arjan

arjan

20/11/2006 19:20:00
Quote Anchor link
Stefan van Iwaarden schreef op 20.11.2006 19:18:
robert schreef op 20.11.2006 19:12:
mooi dat scheeld mij weer werk anders kon ik weer de boel aanpassen
en ik vrees dat ik nog wel een paar van dit soort topics zal openen is dat erg?


nee hoor, daar is dit forum toch voor? Om vragen te stellen ;)

das waar maar ik ben beetje noob en ga meteen al met een uitgebreid nieuwssysteem aan de gang :P
 
PHP Newbie

PHP Newbie

20/11/2006 19:22:00
Quote Anchor link
En je ziet zelf dat het niet gaat werken...

Conclusie: Probeer wat simpelers.
 
Arjan

arjan

20/11/2006 19:31:00
Quote Anchor link
PHP Newbie schreef op 20.11.2006 19:22:
En je ziet zelf dat het niet gaat werken...

Conclusie: Probeer wat simpelers.

ik heb al een pro gevonden voor de nodige hulp
 
Jesper Diovo

Jesper Diovo

20/11/2006 19:43:00
Quote Anchor link
Een tip:
Begin eerst met een makkelijk script 'uit te kleden'.
Ga na waar het precies voor gebruikt wordt, en waarom.
De nodige info daarover kun je vinden op http://nl3.php.net/
Ga daar gewoon zoeken naar de functie. ;)
 
Arjan

arjan

20/11/2006 19:48:00
Quote Anchor link
Djemo schreef op 20.11.2006 19:43:
Een tip:
Begin eerst met een makkelijk script 'uit te kleden'.
Ga na waar het precies voor gebruikt wordt, en waarom.
De nodige info daarover kun je vinden op http://nl3.php.net/
Ga daar gewoon zoeken naar de functie. ;)

zo ver ben ik al wel hoor ik kan php al redelijk lezen/bewerken maar ik kan nog niet zelf scripts schrijven en er zijn een paar dingen die ik nog niet onder de knie heb
 
CrawlBackwards

CrawlBackwards

20/11/2006 19:49:00
Quote Anchor link
ik denk toch echt dat je beter kan beginnen met echos, operators en controle structures..
bijvoorbeeld ff een beginners tutorial volgen om de syntax onder de knie te krijgen
http://nl2.php.net/tut.php
 Overzicht Reageren

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.