Index met 2 kanten

Overzicht Reageren

Sponsored by: Vacatures door Monsterboard

Pagina: 1 2 volgende »

Stefan naGtegaal

Stefan naGtegaal

01/03/2011 13:00:12
Quote Anchor link
Kan iemand mij helpen met het uitleggen hoe de standaard criminals(Online spel) index.php nou eigenlijk in elkaar zit? Ik zit eraan te denken om een 2kantige index te maken maar heb niet echt een idee hoe dit deel van ?php? nou eigenlijk te werk gaat, en om nou 6 boeken te gaan lezen is ook weer zo iets, leer het liever in praktijk. 8-|

Ik heb nu 6(standaard) menu's in totaal en dit wordt erg onoverzichtelijk.
Ik wil 3 van de 6 menu's verplaatsen naar de rechterkant van de layout net zoals die links erin staat.

Afbeelding
http://img585.imageshack.us/img585/7443/screenpx.jpg

Mijn index.php hoe die nu is:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
<?php /* ------------------------- */

  if(isset($_SESSION['login'],$_COOKIE['validate'])) {
    setcookie("login",$_COOKIE['login'],time()+24*60*60,"/",".nl");
    setcookie("validate",$_COOKIE['validate'],time()+24*60*60,"/",".nl");
  }$cookie_user = isset($_COOKIE["cookie_user"]) ? $_COOKIE["cookie_user"] : "";
$cookie_paswoord = isset($_COOKIE["paswoord"]) ? $_COOKIE["paswoord"] : "";
$checked = isset($_COOKIE["check"]) ? "CHECKED" : "";

  include("_include-config.php");
  include("layout.php");

if(!empty($_SESSION['login'])) {
$gebruiker = "<a href='profile.php?x=".$_COOKIE['login']."'>".$_COOKIE['login']."</a>";
$gebruiker_balk = $_SESSION['login'];
}
else {
$gebruiker = "Gast";
$gebruiker_balk = "Gast";
}


if(isSet($_SESSION['login'])) {
  $inboxnew = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT id FROM `[messages]` WHERE `read`=0 AND `inbox`=1 AND `to`='$data->login'"));
  $inbox = "U heeft ".$inboxnew." nieuwe berichten.";
}

else
{
  $inbox = "";
}

## parse
## parsetime

$einde = microtime();    
$split = explode(" ", $einde);    
$eind_precies = $split[0];    
$eind_seconden = date("U");    
$eind_tijd = $eind_precies + $eind_seconden;    
$verschil = $eind_tijd - $begin_tijd;
$tijd = round($verschil,$pars_decimalen);
$parses = "$pars_voorvoegsel $tijd $pars_achtervoegsel";


/* ------------------------- */ ?>

<html>


<head>

<script language="JavaScript">

function blockError(){return true;}

window.onerror = blockError;

<script type="text/javascript">
window.defaultStatus='Welkom <?=$gebruiker_balk; ?>, <?=$inbox; ?>';
</script>
<style type="text/css">
body {
background-image: url(html_bg.gif);
}
</style>
<LINK REL="SHORTCUT ICON" href="favicon.ico">
<base target="mainFrame" />

<script language="javascript">
function showMenu(id) {
  if(document.getElementById(id).style.visibility == "hidden") {
    document.getElementById(id).style.position        = "static";
    document.getElementById(id).style.visibility    = "visible";
  }
  else {
    document.getElementById(id).style.visibility    = "hidden";
    document.getElementById(id).style.position        = "absolute";
    document.getElementById(id).style.left        = -100;
    document.getElementById(id).style.top        = -100;
  }

  document.getElementById('mainTable').height        = '100%';
}
</script>
<script type="text/javascript">

var currenttime = '<? echo date("F d, Y H:i:s"); ?>'
var serverdate=new Date(currenttime)

function padlength(what){
var output=(what.toString().length==1)? "0"+what : what
return output
}

function displaytime(){
serverdate.setSeconds(serverdate.getSeconds()+1)
var
timestring=padlength(serverdate.getHours())+":"+padlength(serverdate.getMinutes())+":"+padlength(serverdate.getSeconds())
document.getElementById("servertime").innerHTML=timestring
}

window.onload=function(){
setInterval("displaytime()", 1000)
}

</script>

</head>

<body onLoad="start()">
  <table align="center" width="820" height="80%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border: 1px solid #000000; border-top: 0px solid #616162">
    <tr>
      <td width="14" background="bruin/links.jpg">&nbsp;</td>
      <td valign="top" bgcolor="#61463b">
        <table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
          <tr>
            <td colspan="2" valign="top">
    <img border="0" src="gfx/crimeage.jpg" width="790" height="149" /></td>
          </tr>
          <tr valign="middle">
            <td height="25" colspan="2" background="bruin/mid.jpg"><div align="center">
                   <tr>

<script type="text/javascript">

var currenttime = '<? echo date("F d, Y H:i:s"); ?>'
var serverdate=new Date(currenttime)

function padlength(what){
var output=(what.toString().length==1)? "0"+what : what
return output
}

function displaytime(){
serverdate.setSeconds(serverdate.getSeconds()+1)
var
timestring=padlength(serverdate.getHours())+":"+padlength(serverdate.getMinutes())+":"+padlength(serverdate.getSeconds())
document.getElementById("servertime").innerHTML=timestring
}

window.onload=function(){
setInterval("displaytime()", 1000)
}

</script>
<td align="center" style="padding: 5pt">
<div align="left">
<?
  $dbresxa
= mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE UNIX_TIMESTAMP(NOW())-UNIX_TIMESTAMP(`online`) < 300");
  $onliner = mysql_num_rows($dbresxa);
  $dbres                = mysql_query("SELECT id FROM `[users]`");
  $members = mysql_num_rows($dbres);
  $member = mysql_fetch_object($dbres);
  $select = mysql_query("SELECT login FROM `[users]` ORDER BY signup DESC LIMIT 0,1");
    
  $object = mysql_fetch_object($select);
  print <<<ENDHTML
  <table width=150>
        <tr><td align="center" class="mainTxt"><b>Leden:</b><a href="list.php"> $members</a></td></tr>
        <tr><td align="center" class="mainTxt"><b>Leden online:</b><a href="online.php"> $onliner</a></td></tr>
        <tr><td align="center" class="mainTxt"><b>Nieuwste:</b> <a href="profile.php?x=$object->login">$object->login</a></td></tr>
            <tr><td class="mainTxt" align="center"><span id="servertime"></td></tr>
</form>


          
    
  </table>
  <br/>
ENDHTML
;

  if($data) {
  
    print <<<ENDHTML
      <table class="menu" width=150 cellpadding=0 cellspacing=0 align=center>
        <tr><td><table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0>
        <tr><td width=5 class="menuTitle" title="KLIK HIER, om het menu open/dicht te doen!">&nbsp;<a onClick="showMenu('main')">#</a>&nbsp;</td>
            <td class="menuTitle" title="Het Algemene Menu"><b>Algemeen</b></td></tr>
    </table>
    <table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0 ID="main" style="position: absolute; left: -100; top: -100; visibility: hidden;">
               <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="home.php" class="menu">Home</a></td></tr>
              <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="team.php" class="menu">Het Team</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="stats.php" class="menu">Statistieken</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="jail.php" class="menu">De Rechtbank</a></td></tr>
               <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="login.php?x=logout" class="menu">Logout</a></td></tr>
    </table></td></tr>
      </table><br>
      <table class="menu" width=150 cellpadding=0 cellspacing=0 align=center>
        <tr><td><table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0>
        <tr><td width=5 class="menuTitle title="KLIK HIER, om het menu open/dicht te doen!">&nbsp;<a onClick="showMenu('gebruiker')">#</a>&nbsp;</td>
            <td class="menuTitle"><b>Gebruiker</b></td></tr>
    </table>
    <table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0 ID="gebruiker">
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="hq.php" class="menu">Hoofdkwartier</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="list.php" class="menu">Member-list</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="online.php" class="menu">Online leden</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="ster.php" class="menu">Naam opties</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="edit.php" class="menu">Profiel</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="log.php" class="menu">Logs</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="message.php" class="menu">Berichten</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="debak.php" class="menu">Gevangenis</a></td></tr>
    </table></td></tr>
      </table>
    <br>

          <table class="menu" width=150 cellpadding=0 cellspacing=0 align=center>
        <tr><td><table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0>
        <tr><td width=5 class="menuTitle">&nbsp;<a onClick="showMenu('MiSdAaD')">#</a>&nbsp;</td>
            <td class="menuTitle"><b>Onderhoud</b></td></tr>
    </table>
    <table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0 ID="MiSdAaD">
            <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="shop.php" class="menu">De Winkel</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="bank.php" class="menu">De Bank</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="veiling.php" class="menu">De Veiling</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="coffeeshop.php" class="menu">Coffeeshop</a></td></tr>
            <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="huur.php" class="menu">Bescherming huren</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="trein.php" class="menu">Treinstation</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="ziekenhuis.php" class="menu">Het Ziekenhuis</a></td></tr>
            <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="werken.php" class="menu">Werken</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="opdrukken_boksen.php" class="menu">De Sportschool</a></td></tr>
            <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="handdruk.php" class="menu">Handdruk</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="casino.php" class="menu">Casino</a></td></tr>
    </table></td></tr>
      </table>
    <br>

          <table class="menu" width=150 cellpadding=0 cellspacing=0 align=center>
        <tr><td><table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0>
        <tr><td width=5 class="menuTitle">&nbsp;<a onClick="showMenu('autO')">#</a>&nbsp;</td>
            <td class="menuTitle"><b>Auto</b></td></tr>
    </table>
    <table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0 ID="autO">
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="auto_stelen.php" class="menu">Auto stelen</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="autostatistieken.php" class="menu">Auto statistieken</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="autofabriek.php" class="menu">Auto fabriek</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="fabriekstats.php" class="menu">Fabriek statistieken</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="garage.php" class="menu">Garage</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="markt.php" class="menu">Automarkt</a></td></tr>
    </table></td></tr>
      </table>
    <br>

          <table class="menu" width=150 cellpadding=0 cellspacing=0 align=center>
        <tr><td><table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0>
        <tr><td width=5 class="menuTitle">&nbsp;<a onClick="showMenu('overig')">#</a>&nbsp;</td>
            <td class="menuTitle"><b>Moord</b></td></tr>
    </table>
    <table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0 ID="overig">
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="moord.php" class="menu">Moord</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="laatste_dood.php" class="menu">Laatste moorden</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="onderduiken.php" class="menu">Onderduiken</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="killshop.php" class="menu">Wapenshop</a></td></tr>
            <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="kogelfabriek.php" class="menu">Kogelfabriek</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="hitlist.php" class="menu">Moordlijst</a></td></tr>
            <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="misdaad.php" class="menu">Overval</a></td></tr>
    </table></td></tr>
      </table>
    <br>

      
      
      <table class="menu" width=150 cellpadding=0 cellspacing=0 align=center>
        <tr><td><table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0>
        <tr><td width=5 class="menuTitle">&nbsp;<a onClick="showMenu('clan')">#</a>&nbsp;</td>
            <td class="menuTitle"><b>Clan</b></td></tr>
    </table>
    <table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0 ID="clan"">
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="clanlist.php" class="menu">Clan list</a></td></tr>
ENDHTML
;
if($data->clanlevel == 0) {
      print "        <tr><td class=\"menuLink\">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href=\"clan.php?p=join\" class=\"menu\">Aanmelden</a></td></tr>\n";
      if($data->clanlevel == 0)
        print "        <tr><td class=\"menuLink\">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href=\"clan.php?p=new\" class=\"menu\">Nieuwe clan</a></td></tr>\n";
    }

    else {
      print "        <tr><td class=\"menuLink\">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href=\"clan.php?x={$data->clan}\" class=\"menu\">Clan profiel</a></td></tr>\n";
           print "        <tr><td class=\"menuLink\">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href=\"clan-donate.php\" class=\"menu\">Doneer Geld</a></td></tr>\n";              
           print "        <tr><td class=\"menuLink\">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href=\"clanban.php\" class=\"menu\">Clan Ban</a></td></tr>\n";
      if($data->clanlevel >= 8 || $data->clanlevel == 6) {
        print "        <tr><td class=\"menuLink\">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href=\"clanbank.php\" class=\"menu\">Bank</a></td></tr>\n";
        print "        <tr><td class=\"menuLink\">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href=\"clanshop.php\" class=\"menu\">Bouwterrein</a></td></tr>\n";
      }

      if($data->clanlevel >= 8 || $data->clanlevel == 2)
        print "        <tr><td class=\"menuLink\">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href=\"clanhq.php?p=recruits\" class=\"menu\">Aanmeldingen</a></td></tr>\n";
      if($data->clanlevel >= 8) {
 print "        <tr><td class=\"menuLink\">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href=\"clanhq.php?p=members\" class=\"menu\">Leden</a></td></tr>\n";
        print "        <tr><td class=\"menuLink\">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href=\"clanhq.php?p=info\" class=\"menu\">Clan info</a></td></tr>\n";
                print "        <tr><td class=\"menuLink\">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href=\"clanmsg.php?p=msg\" class=\"menu\">Clan Mass SMS</a></td></tr>\n";
      }

      if($data->clanlevel > 0) {
        if($data->clanlevel < 9)
          print "  <tr><td class=\"menuLink\">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href=\"clan.php?p=quit\" class=\"menu\">Stap uit je clan</a></td></tr>\n";
        else
          print "  <tr><td class=\"menuLink\">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href=\"clan.php?p=delete\" class=\"menu\">Verwijder de clan</a></td></tr>\n";
      }
    }

    print <<<ENDHTML
    </table></td></tr>
      </table>
ENDHTML
;


    if($data->admin == 1) {

      print <<<ENDHTML
      <br>

      <table class="menu" width=150 cellpadding=0 cellspacing=0 align=center>
        <tr><td><table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0>
        <tr><td width=5 class="menuTitle">&nbsp;<a onClick="showMenu('admin')">#</a>&nbsp;</td>
            <td class="menuTitle"><b>Admin</b></td></tr>
    </table>
    <table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0 ID="admin" visibility: hidden;>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="admin.php?p=search" class="menu">Zoek</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="admin.php?p=massmsg" class="menu">Mass Message</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="admin.php?p=adminmsg" class="menu">Admin Message</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="admin-rechtbank.php" class="menu">Rechtbank</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="admin-update.php" class="menu">Updates</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="admin.php?p=donate" class="menu">Doneer</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="tools.php" class="menu">Tools</a></td></tr>
</table></td></tr>
      </table>
ENDHTML
;
    }

    if($data->moderator == 1) {
    
      print <<<ENDHTML
      <br>

      <table class="menu" width=150 cellpadding=0 cellspacing=0 align=center>
        <tr><td><table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0>
        <tr><td width=5 class="menuTitle">&nbsp;<a onClick="showMenu('moderator')">#</a>&nbsp;</td>
            <td class="menuTitle"><b>Moderator</b></td></tr>
    </table>
    <table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0 ID="moderator">
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="mod-rechtbank.php" class="menu">Rechtbank</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="mod-update.php" class="menu">Updates</a></td></tr>
</table></td></tr>
      </table>
ENDHTML
;
    }

    else
      print "    </td>\n";
  }

  else {
    print <<<ENDHTML
      <table class="menu" width=150 cellpadding=0 cellspacing=0 align=center>
            <tr><td class="menuTitle" align="center"><b>Algemeen</b></td></tr>
            <tr><td class="menuLink">
            <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="home.php" class="menu">Home</a></td></tr>
            <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="team.php" class="menu">Het Team</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="stats.php" class="menu">Statistieken</a></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="jail.php" class="menu">De Rechtbank</a></td></tr>

          
</table>
      <br>
      <table class="menu" width=150 cellpadding=0 cellspacing=0 align=center>
        <tr><td class="menuTitle" align="center"><b>Inloggen</b></td></tr>
        <tr><td class="menuLink">    
        <form method="post" action="login.php" method="post"><table align="center" width="100%">
          <tr><td align=center><b>Gebruikersnaam:</b></td></tr><tr>        <td align=center><input type="text" name="login" value="$cookie_user" maxlength=16 style="text-align: center;"></td></tr>
          <tr><td align=center><b>Wachtwoord:</b></td></tr><tr>    <td align=center><input type="password" name="pass" value="$cookie_paswoord" maxlength=16 style="text-align: center;"></td></tr>
        <td align=left>&nbsp;<input name="frm_auto" type="checkbox" value="1" <?= $checked ?> &nbsp;Onthouden&nbsp; <b><a href=onthoud.php><font color=red>[?]</a></font></b></td></tr>      
      <tr><td>&nbsp;</td></tr> <td align="center"><input type="submit" name="submit" style="width: 100;" value="Inloggen"></td></tr>
</table></form></td></tr>
          <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="signup.php" class="menu">Speel mee!</a></td></tr>
    <tr><td class="menuLink">&nbsp;<img src='images/item.gif' align='absmiddle' border='0' alt='' style='border: 1px solid black;'>&nbsp;<a href="login.php?x=lostpass" class="menu">Wachtwoord?</a></td></tr>
      
        
        </tr></table>
<br><br>
ENDHTML
;
  }


/* ------------------------- */ ?>

</div>
            </td>
            <td valign="top" height="100%" align="center">
               <iframe src="<?php echo ($data) ? "hq.php" : "home.php" ?>" name="mainFrame" width=620 frameborder=0 height=100%></iframe>
               <br><br><br><br><br>
                &nbsp;<p>&nbsp;</p>
                <p>
               <br>
            </td>
          </tr>

          <tr valign="middle" bgcolor="#000000" />
            <td colspan="2" background="bruin/bodem.jpg" width="820" style="border-top: 1px solid #000000; padding: 2pt; color: white;"><div align=left></div><div align="center" />&nbsp;Copyright
                2010-2011<br>
            Alle Rechten Voorbehouden.</div></td>
          </tr>
        </table></td>
      <td width="14" background="bruin/rechts.jpg" />&nbsp;</td>
    </tr>
  </table>


</body>
</html>


Willem: Topic verplaatst andere categorie.
 
PHP hulp

PHP hulp

16/06/2024 14:46:26
 
Wesley PHP

Wesley PHP

01/03/2011 15:54:41
Quote Anchor link
Gebruik CSS
 
Stefan naGtegaal

Stefan naGtegaal

01/03/2011 16:00:56
Quote Anchor link
include layout.php =
Quote:
<link href="bruin.css" rel="stylesheet" type="text/css">


Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
body            { color: #EEEEEE; font-family: verdana; font-size: 11px; cursor: default; background: #61463b; margin: 0px; }

p            { color: #EEEEEE; font-family: verdana; font-size: 11px; cursor: default; }
a:link            { color: #EEEEEE; font-family: verdana; font-size: 11px; text-decoration: none; }
a:visited        { color: #EEEEEE; font-family: verdana; font-size: 11px; text-decoration: none; }
a:active        { color: #EEEEEE; font-family: verdana; font-size: 11px; text-decoration: none; }
a:hover            { color: #666666; font-family: verdana; font-size: 11px; text-decoration: none; }

    

input, textarea {        
        background-color:  #e1d3cd;
        background-repeat: repeat-x;
        font-family: verdana;
        font-size: 8pt;
        padding: 1px;
        border: 1px solid black;
}

td.mainTxt        {font-family: verdana; font-size: 11px;}
table            { color: #EEEEEE; font-family: verdana; font-size: 11px; }
table.main        { background: #0C0C0C; color: #EEEEEE; font-family: verdana; font-size: 11px; }
table.click        { background: #4E6F81; color: #000000; font-family: verdana; font-size: 11px; border: 1px solid #e1d3cd; }
td.subTitle        { background: url(bruin/menu5.jpg); #D0D0D0; color: #FFFFFF; font-family: verdana; font-size: 11px; font-weight: bold; letter-spacing: 5px; padding: 1px; text-align: center; border: 1px solid black; }
td.NewsTitle        { background: url(bruin/menu5.jpg); #D0D0D0; color: #FFFFFF; font-family: verdana; font-size: 11px; font-weight: bold; letter-spacing: 5px; padding: 1px; text-align: center; border: 1px solid black; }
td.mainTxt        { border: 1px solid #000000; background: #6c5245; font-family: verdana; font-size: 11px; padding-left: 5px; }

table.menu        { border: 1px solid #000000; color: #000000; font-family: verdana; font-size: 11px; }
td.menuTitle        { background: url(bruin/indexmenu.jpg); #D0D0D0; color: #FFFFFF; font-family: verdana; font-size: 11px; font-weight: bold; letter-spacing: 5px; padding: 1px; }
td.menuLink        { background: #6c5245; color: #6c5245; font-family: verdana; font-size: 11px; }
a.menu:link        { color: #EEEEEE; font-family: verdana; font-size: 11px; text-decoration: none; cursor: default; width: 120; }
a.menu:visited        { color: #EEEEEE; font-family: verdana; font-size: 11px; text-decoration: none; cursor: default; width: 120; }
a.menu:active        { color: #EEEEEE; font-family: verdana; font-size: 11px; text-decoration: none; cursor: default; width: 120; }
a.menu:hover        { color: #999999; font-family: verdana; font-size: 11px; text-decoration: none; cursor: default; width: 120; }

body            { scrollbar-base-color: #666666;
              scrollbar-3dlight-color: #666666;
              scrollbar-arrow-color: #000000;
              scrollbar-darkshadow-color: #666666;
              scrollbar-face-color: #999999;
              scrollbar-highlight-color: #999999;
              scrollbar-shadow-color: #666666;
              scrollbar-track-color: #666666; }
Gewijzigd op 01/03/2011 16:02:28 door Stefan naGtegaal
 

01/03/2011 16:02:17
Quote Anchor link
Tabellen hoor je niet te gebruiken voor de lay-out.
 
Stefan naGtegaal

Stefan naGtegaal

01/03/2011 16:05:28
Quote Anchor link
maakt het een verschil?
 

01/03/2011 16:08:12
Quote Anchor link
Ja, ze zijn er niet voor bedoeld, leveren soms rare situaties op, zijn SEO technisch gezien ook niet goed en werken onhandig.
 
Jordi Kroon

Jordi Kroon

01/03/2011 16:10:55
Quote Anchor link
Gooi dat hele criminals systeem. Komt heel bekend voor mij (criminals red,yellow,blue) maar dan jou versie ervan.

Script is zo bagger als iets
 

01/03/2011 16:13:05
Quote Anchor link
Jordi kroon op 01/03/2011 16:10:55:
Gooi dat hele criminals systeem. Komt heel bekend voor mij (criminals red,yellow,blue) maar dan jou versie ervan.

Script is zo bagger als iets


Haha, dat valt me nu pas op. Ik zag al die tabellen onzin, dat was sowieso fout.
Dit script is echt bagger, volgens mij heb ik dat al wel eens afgekraakt.
 
Stefan naGtegaal

Stefan naGtegaal

01/03/2011 16:14:03
Quote Anchor link
hmm ja oke, nee hier heb ik wat aan indd
 
Jordi Kroon

Jordi Kroon

01/03/2011 16:15:57
Quote Anchor link
@karl afkraken heeft geen zin verbeteren ook niet gewoon weggooien die handel
 

01/03/2011 16:18:53
Quote Anchor link
Stefan naGtegaal op 01/03/2011 16:14:03:
hmm ja oke, nee hier heb ik wat aan indd

Tja, wat verwacht je dan van ons? Sowieso is het een slecht script.
En dat je geen php wilt leren is ook onzin.
Jordi kroon op 01/03/2011 16:15:57:
@karl afkraken heeft geen zin verbeteren ook niet gewoon weggooien die handel

Ach, dat maakt wel duidelijk dat het rammelt als wat.
 
Stefan naGtegaal

Stefan naGtegaal

01/03/2011 16:20:22
Quote Anchor link
ik vraag simpel hoe ik hier rechts een index in kan krijgen.
maar is goed kutte xD
 
Jordi Kroon

Jordi Kroon

01/03/2011 16:21:39
Quote Anchor link
Als een product er goed uitziet maar niet goed functioneert ? Zorg dat de binnenkant goed is dan pas de buitenkant
 
Kris Peeters

Kris Peeters

01/03/2011 16:22:22
Quote Anchor link
Wel grappig om daar Heredoc notatie te zien
 
Stefan naGtegaal

Stefan naGtegaal

01/03/2011 16:28:45
Quote Anchor link
snap je nl of wat
 
TJVB tvb

TJVB tvb

01/03/2011 16:42:22
Quote Anchor link
Door je lay-out overnieuw te (laten) maken. Dan kun je de blokken in je lay-out vanuit je code vullen.
 
Kevin de Groot

Kevin de Groot

01/03/2011 16:47:39
Quote Anchor link
Ik zou zelf gewoon PHP gaan leren, uit ervaring kan ik je zeggen dat dit een baggersysteem is. Wil je hiermee toch doorgaan, dan zou ik de layout opnieuw (laten) maken en vervolgens alle benodigde PHP daarin zetten zoals TJVB hierboven ook al beschreef.
 
Maikel  B

Maikel B

01/03/2011 17:05:17
Quote Anchor link
Ik zou als ik jou was gewoon zelf een layout maken/laten maken in HTML/CSS met div's etc. En dan kun je makkelijk de losse pagina's van "criminals" er aan toevoegen. Je layout ziet er dan zoiezo al een stuk unieker uit als al die standaard "criminals" layout's en hij werkt ook sneller. Daarna je scripts gaan debuggen.

Geen zin om zelf een layout te maken?
kijk dan hier voor kant en klare css layouts:
http://www.code-sucks.com/css%20layouts/fixed-width-css-layouts/
 
Kris Peeters

Kris Peeters

01/03/2011 17:42:51
Quote Anchor link


Handig. Die bookmark ik direct
 
Maikel  B

Maikel B

01/03/2011 21:53:18
Quote Anchor link
Kris Peeters op 01/03/2011 17:42:51:


Handig. Die bookmark ik directik haal er zelf ook altijd de basis van mijn layouts vandaan.
Erg handige site.


En heeft de TS al genoeg informatie?
 
Stefan naGtegaal

Stefan naGtegaal

02/03/2011 09:04:07
Quote Anchor link
Ja is inderdaad leuk om mee te beginnen maar ik vind deze index opzich wel mooi opgebouwt, dus als ik daarin makkelijk een rechter menu kan plaatsen ben ik opzich tevreden. daarna kan ik altijd nog de opbouw en lettertypes bijvoorbeeld wijzigen.

http://www.code-sucks.com/css%20layouts/fixed-width-css-layouts/3-column-css-layouts/fw-34-3-col/

zoiets wil ik er dus van maken(even voor de duidelijkheid).
Gewijzigd op 02/03/2011 09:10:10 door Stefan naGtegaal
 

Pagina: 1 2 volgende »Overzicht Reageren

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.