Mijn selection werkt niet wie weet wat ik fout doe?

Overzicht Reageren

Sponsored by: Vacatures door Monsterboard

Remco de Geus

Remco de Geus

02/09/2012 21:31:37
Quote Anchor link
Beste PHP-ers,

ik ben even de kluts kwijt want mijn selection doet het niet.

hier het php sctipt
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
<?php
if((isset($_POST["naam"]) == FALSE) OR (isset($_POST["websitenaam"]) == FALSE) OR (isset($_POST["websiteurl"]) == FALSE) OR (isset($_POST["email"]) == FALSE) OR (isset($_POST["tekstlinkadv"]) == FALSE) OR (isset($_POST["banneradv"]) == FALSE) OR (isset($_POST["artikeladv"]) == FALSE) OR (isset($_POST["adres"]) == FALSE) OR (isset($_POST["postcode"]) == FALSE) OR (isset($_POST["woonplaats"]) == FALSE) OR (isset($_POST["telefoonnummer"]) == FALSE) OR (isset($_POST["mobielnummer"]) == FALSE) OR (isset($_POST["skype"]) == FALSE) OR (isset($_POST["opmerkingen"]) == FALSE))
{

?>

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<?php
if($_GET['tekstlinkadv','banneradv','artikeladv'] == 'Algemeen')
{

     // doe wat je moet doen
}
else
{
      // doe wat anders
}
?>

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
<?php
}
else
{
  function
slashes($tekst)
  {

    if(get_magic_quotes_gpc() == TRUE)
    {

    $tekst = stripslashes($tekst);
    }

  return trim($tekst);
  }

 
$aan = "remcodegeus@live.nl"; // vul hier het emailadres in waar u het formulier naar toe wilt zenden, eventueel kunt u meerdere emailadressen scheiden met een komma
$naam_aan = "Remco de Geus"; // evt de naam van de ontvanger
$onderwerp = "Adverteren op Sterrengokkers.nl"; // de naam dat u wilt hebben in de onderwerp van de email
$body = "Adverteren op Sterrengokkers.nl\n\n"; // de naam die boven de email komt te staan

//================================ scriptING DEEL =====================================\

$naam = slashes($_POST["naam"]);
$websitenaam = slashes($_POST["websitenaam"]);
$websiteurl = slashes($_POST["websiteurl"]);
$email = slashes($_POST["email"]);
$tekstlinkadv = slashes($_POST["tekstlinkadv"]);
$banneradv = slashes($_POST["banneradv"]);
$artikeladv = slashes($_POST["artikeladv"]);
$adres = slashes($_POST["adres"]);
$postcode = slashes($_POST["postcode"]);
$woonplaats = slashes($_POST["woonplaats"]);
$telefoonnummer = slashes($_POST["telefoonnummer"]);
$mobielnnummer = slashes($_POST["mobielnnummer"]);
$skype = slashes($_POST["skype"]);
$opmerkingen = slashes($_POST["opmerkingen"]);
$melding = "";
  if(isset($_POST[""]) == FALSE)
  {
  }

 
  if($naam == "")
  {

  $melding .= "<li>U heeft geen Naam ingevuld</li>";
  }

  
  if($websitenaam == "")
  {

  $melding .= "<li>U heeft geen Website naam ingevuld</li>";
  }

  
  if($websiteurl == "")
  {

  $melding .= "<li>U heeft geen Website URL ingevuld</li>";
  }

 
  if($telefoonnummer == "")
  {

  $melding .= "<li>U heeft geen Telefoonnummer ingevuld</li>";
  }

  elseif(ctype_digit($telefoonnummer) == FALSE)
  {

  $melding .= "<li>U heeft een ongeldig Telefoonnummer ingevuld</li>";
  }

 
  if($email == "")
  {

  $melding .= "<li>U heeft geen E-mailadres ingevuld</li>";
  }

  elseif(preg_match("/^([a-zA-Z0-9-_\\.]+)(@){1}([a-zA-Z0-9\\.-_]+)(\\.){1}([a-zA-Z]){2,3}$/Us",$email) == FALSE)
  {

  $melding .= "<li>U heeft een ongeldig E-mailadres ingevuld</li>";
  }


 
  if($melding != "")
  {

  echo "De volgende gegevens zijn nog niet ingevuld<br>";
  echo $melding;
  echo "<br><b>Klik <a class=\"main\" href='javascript:history.back(1)'><i>hier</i></a> om de overige gegevens in te vullen.</b>";
  }

  else
  {
  $aanhef = slashes($_POST["aanhef"]);
  $body .= "\n\nAanhef: " . $aanhef . "\nNaam: " . $naam . "\nWebsitenaam: " . $websitenaam . "\nWebsiteURL: " . $websiteurl . "\nEmail: " . $email . "\nTekstlinkadv: " . $tekstlinkadv . "\nBanneradv: " . $banneradv . "\nArtikeladv: " . $artikeladv . "\nAdres: " . $adres . "\nPostcode: " . $postcode . "\nWoonplaats: " . $woonplaats . "\nTelefoonnummer: " . $telefoonnummer . "\nMobielnummer: " . $mobielnummer . "\nSkype: " . $skype . "\n";
    if($opmerkingen != "")
    {

    $body .= "Opmerkingen:\n" . $opmerkingen . "\n";
    }

    
  $body .= "\n_____________________________________________\n";
  $body .= (date("d-m-y h:i:s") . "     |     " . $_SERVER["REMOTE_ADDR"]);
  $headers  = "MIME-Version: 1.0\n";
  $headers .= "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n";
  $headers .= "Fr[b][/b]om: " . $naam . " <" . $email . ">";
    if(@mail($aan,$onderwerp,$body,$headers) == FALSE)
    {

    echo "Er is een fout opgetreden.\n";
    }

    else
    {
    echo "<div align=\"center\">\n";
    echo "<b><font size=4>Bedankt voor uw aanvraag!</size></b><br>\n";
    echo "Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.";
    echo "</div>\n";
    }
  }
}

?>


en hier de de form code
<form action="advertentiefrom.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
<table width="534" height="355" border="0" align="center">
<tr>
<td width="283"><div align="left"><span class="style20"></span></div></td>
<td width="241"><p align="left" class="style23"><input type="radio" name="aanhef" value="dhr" />Dhr. <input type="radio" name="aanhef" value="mevr" />Mevr.</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p align="left" class="style23"><span class="style19">*</span> Naam</p></td>
<td><div align="left"><span class="style20"></span>
<input type="text" name="naam">
</div></td>
</tr>
<tr>
<td><p align="left" class="style23"><span class="style19">*</span> Website naam</p></td>
<td><div align="left"><span class="style20"></span>
<input type="text" name="websitenaam">
</div></td>
</tr>
<tr>
<td><p align="left" class="style23"><span class="style19">*</span> Website URL</p></td>
<td><div align="left"><span class="style20"></span>
<input type="text" name="websiteurl">
</div></td>
</tr>
<tr>
<td><p align="left" class="style23"><span class="style19">*</span> Emailadres</p></td>
<td><div align="left"><span class="style20"></span>
<input type="text" name="email">
</div></td>
</tr>
<tr>
<td><p align="left" class="style23"><span class="style19"></span> Adverteren via tekstlink</p></td>
<td><select name="tekstlinkadv"><option selected value="">(selecteer uw prijs)</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['tekstlinkadv'] =='1week'){echo 'selected';} ?>
value=1week>1 week = €5,00</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['tekstlinkadv'] =='2weken'){echo 'selected';} ?>
value=2weken>2 weken = €7,50</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['tekstlinkadv'] =='3weken'){echo 'selected';} ?>
value=3weken>3 weken = €10,00</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['tekstlinkadv'] =='1maand'){echo 'selected';} ?>
value=1maand>1 maand = €12,50</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['tekstlinkadv'] =='2maanden'){echo 'selected';} ?>
value=2maanden>2 maanden = €20,00</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['tekstlinkadv'] =='3maanden'){echo 'selected';} ?>
value=3maanden>3 maanden = €35,00</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['tekstlinkadv'] =='6maanden'){echo 'selected';} ?>
value=6maanden>6 maanden = €60,00</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['tekstlinkadv'] =='1jaar'){echo 'selected';} ?>
value=1jaar>1 jaar = €100,00</option></select></span>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td><p align="left" class="style23"><span class="style19"></span> Adverteren via Banner</p></td>
<td><select name="banneradv"><option selected value="">(selecteer uw prijs)</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['banneradv'] =='1week'){echo 'selected';} ?>
value=1week>1 week = €12,50</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['banneradv'] =='2weken'){echo 'selected';} ?>
value=2weken>2 weken = €22,50</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['banneradv'] =='3weken'){echo 'selected';} ?>
value=3weken>3 weken = €32,50</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['banneradv'] =='1maand'){echo 'selected';} ?>
value=1maand>1 maand = €45,00</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['banneradv'] =='2maanden'){echo 'selected';} ?>
value=2maanden>2 maanden = €80,00</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['banneradv'] =='3maanden'){echo 'selected';} ?>
value=3maanden>3 maanden = €120,00</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['banneradv'] =='6maanden'){echo 'selected';} ?>
value=6maanden>6 maanden = €225,00</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['banneradv'] =='1jaar'){echo 'selected';} ?>
value=1jaar>1 jaar = €375,00</option></select></span>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td><p align="left" class="style23"><span class="style19"></span> Adverteren via Artikel/Advertentie pagina</p></td>
<td><select name="artikeladv"><option selected value="">(selecteer uw prijs)</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['artikeladv'] =='1week'){echo 'selected';} ?>
value=1week>1 week = €25,00</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['artikeladv'] =='2weken'){echo 'selected';} ?>
value=2weken>2 weken = €47,50</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['artikeladv'] =='3weken'){echo 'selected';} ?>
value=3weken>3 weken = €65,00</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['artikeladv'] =='1maand'){echo 'selected';} ?>
value=1maand>1 maand = €75,00</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['artikeladv'] =='2maanden'){echo 'selected';} ?>
value=2maanden>2 maanden = €125,00</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['artikeladv'] =='3maanden'){echo 'selected';} ?>
value=3maanden>3 maanden = €185,00</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['artikeladv'] =='6maanden'){echo 'selected';} ?>
value=6maanden>6 maanden = €375,00</option><option
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if($_GET['artikeladv'] =='1jaar'){echo 'selected';} ?>
value=1jaar>1 jaar = €650,00</option></select></span>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td><p align="left" class="style23">Adres</p></td>
<td><div align="left"><span class="style20"></span>
<input type="text" name="adres">
</div></td>
</tr>
<tr>
<td><p align="left" class="style23">Postcode</p></td>
<td><div align="left"><span class="style20"></span>
<input type="text" name="postcode" maxlength="6">
</div></td>
</tr>
<tr>
<td><p align="left" class="style23">Woonplaats</p></td>
<td><div align="left"><span class="style20"></span>
<input type="text" name="woonplaats">
</div></td>
</tr>
<tr>
<td><p align="left" class="style23"><span class="style19">*</span> Telefoonnummer</p></td>
<td><div align="left"><span class="style20"></span>
<input type="text" name="telefoonnummer" maxlength="10">
</div></td>
</tr>
<tr>
<td><p align="left" class="style23">Mobielnummer</p></td>
<td><div align="left"><span class="style20"></span>
<input type="text" name="mobielnummer" maxlength="10">
</div></td>
</tr>
<tr>
<td><p align="left" class="style23">Skype</p></td>
<td><div align="left"><span class="style20"></span>
<input type="text" name="skype">
</div></td>
</tr>
<tr>
<td><p align="left" class="style23">Aanvullende informatie</p></td>
<td><div align="left"><span class="style20"></span>
<textarea name="opmerkingen" cols="30" rows="2"></textarea>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="left"><span class="style20"></span></div></td>
<td><p align="left"><span class="style20"></span><input type="submit" name="send" value="Verzenden"> <input type="reset" name="reset" value="Wissen"></p></td>
</table></form>
 
PHP hulp

PHP hulp

06/12/2019 05:04:40
 
John Berg

John Berg

02/09/2012 21:45:51
Quote Anchor link
Volgens mij heet deze site phphulp.nl en niet laat_een_sukkel_het_uitzoeken.nl

Als ik jouw regels zie dan raak ik ook totaal de kluts kwijt, zeker met z'on heldere foutmelding: 'hij doet het niet'
 
Reshad F

Reshad F

02/09/2012 23:47:17
Quote Anchor link
Beste Remco je form is totaal overbodig omdat daar geen logica in zit dus daar hebben we niets aan.. plaats alleen relevante code als je goed geholpen wilt worden en vertel wat je zelf geprobeerd hebt wat er fout gaat precies en wat voor errors en foutmeldingen je krijgt.
 
Obelix Idefix

Obelix Idefix

03/09/2012 07:54:34
Quote Anchor link
Als je hele lappen code plaatst, doe het dan in ieder geval tussen code-tags, zodat het nog een heeel klein beetje te lezen is.

Open en sluit je php telkens? Lijkt me niet nodig.

Haal je mailadres uit je script: scheelt je mogelijk 'interessante' aanbiedingen.

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
<?php  if(isset($_POST[""]) == FALSE)
  {
  }

?>
Lijkt me zinloos.

Waarom al die variabelen kopiëren.

Gebruik in php ' en in HTML (en MYSQL) "
Zie elders op dit forum de tut over correct quoten.

Gebruik geen @ om fouten te onderdrukken.

value=1week moeten hier geen "" om 1week?!

Verder sluit ik me aan bij bovenstaande reacties. Veel te veel code zonder probleemomschrijving.
 
Erwin H

Erwin H

03/09/2012 08:45:48
Quote Anchor link
Remco de Geus op 02/09/2012 21:31:37:
$artikeladv = slashes($_POST["artikeladv"]);
...
if($_GET['artikeladv'] =='1week'){echo 'selected';}

Opvallend...
 
Php knipper

php knipper

03/09/2012 13:59:07
Quote Anchor link
verkeert gelezen
Gewijzigd op 03/09/2012 19:00:22 door php knipper
 Overzicht Reageren

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.