Pagina ombouwen naar PHP 7. MySQLI_query mist $query parameter

Overzicht Reageren

Sponsored by: Vacatures door Monsterboard

Web Ontwikkelaar PHP, Nijmegen

Contactpersoon Roel Kavelaar rkavelaarATsearch-consult.nl 0243528815 0644949337 Organisatie Jong, gezond en sterk groeiende bedrijf dat webbased multimedia oplossingen bouwt in de omgeving Nijmegen. Het bedrijf bouwt voor klanten o.a. geavanceerde websites, webwinkels, webapplicaties en specifieke webbased software. Het bedrijf ontwikkelt en onderhoudt ook verschillende bekende Nederlandse websites. Op dit moment hebben zij een groeiende en brede klantenkring opgebouwd. Met betrekking tot programmeer-, onderhoud-, ontwerp-werkzaamheden wordt een PHP ontwikkelaar gezocht met kennis van contentmanagementsysteemen en frameworks. Locatie Nijmegen Verantwoordelijkheden (Her)Ontwerpen en (her)ontwikkelen in PHP ten behoeve van websites voor klanten, project klussen, onderhoud en specifieke klantwensen (Her)Ontwerpen en (her)ontwikkelen in PHP, PHP

Bekijk vacature »

Timo Schmets

Timo Schmets

29/01/2019 09:54:46
Quote Anchor link
Hallo,

Ik zit met het volgende probleem. Ik heb lang geleden wat met PHP gedaan, maar heb totaal geen idee wat er nu fout is aan mijn SQL aanroep. Ik heb begrepen dat er wijzigingen zijn in de SQL aanroep waardoor alles nu via SQLi gaat. Die stukjes script zijn allemaal aangepast van SQL naar SLQi. Maar in de debugging tool, PHPstorm, blijf ik nu de melding krijgen dat ik een parameter $query mis in mijn mysqli_query aanroep. Ik heb eerlijk werkelijk geen idee wat er nu fout gaat of wat ik mis. Uit de documentatie op de PHP site kan ik niet precies halen wat de $query parameter inhoud.

Hieronder het script. Zou iemand mijn kunnen en willen helpen? Als ik de logica door heb kan ik verder gaan met aanpassen en ombouwen.

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
<?
  $DBhost
= "host";
  $DBuser = "username";
  $DBpass = "password";
  $DBname = "DBname";
  header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
  
  error_reporting(0);
  @
ini_set('display_errors', 0);
  
//  error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);

  include("get_vars.php");
  include("Mobile_Detect.php");
  $detect = new Mobile_Detect();

  $tijd = date("d-m-Y H:i:s");
  $nieuwdatum = date("U");
  $nb_dag = date("d");
  $vorig_jaar = date("Y")-1;

  $msql = mysqli_connect($DBhost,$DBuser,$DBpass,$DBname);
  
//Haal IP-adres bezoeker op
if (getenv("HTTP_CLIENT_IP")) { $uip = getenv("HTTP_CLIENT_IP"); }
elseif (getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR")) { $uip = getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR"); }
else { $uip = getenv("REMOTE_ADDR"); }
    
//Controleer IP-adres
$sql_ip = mysqli_query("SELECT * FROM animoso_ipblock WHERE ip = '$uip'");
if (mysqli_num_rows($sql_ip) > 0) { exit; }

// NACHTBATCH!
  $rapportage_tekst = "";

  // Wat is de datum van vandaag?
  $vandaag = Date("d-m-Y");
  $datearr2 = explode("-",$vandaag);
  $d_vandaag = mktime(0,0,0,$datearr2[1],$datearr2[0],$datearr2[2]);
  $datum_vandaag = strftime("%d-%m-%Y",$d_vandaag);

  $d = mysqli_query("SELECT * FROM stats");
  while ($record = mysqli_fetch_object($d))
  {

     $dd = $record->dag;
  }


// Als een nieuwe dag aanbreekt, voer dan de volgende acties uit:
  if ($dd <> "$nb_dag") {

  // Dag = dag + 1
    mysqli_query("UPDATE stats SET dag = '$nb_dag'");

    mysqli_query("INSERT INTO animoso_acties VALUES('', 'HR', 'HR', 'HR', 'HR')");
    mysqli_query("INSERT INTO animoso_acties VALUES('', 'Het systeem', 'heeft de nachtbatch', 'gestart', 'op $tijd')");

// Statistieken bijwerken
    mysqli_query("INSERT INTO animoso_stats VALUES('', '$vandaag', '1')");

// IEDEREEN UITLOGGEN!
    $rapportage_tekst = "$rapportage_tekst \n";
    $sql_uitloggen = mysqli_query("SELECT * FROM animoso_leden WHERE active = '1' ORDER BY naam");
    while ($record = mysqli_fetch_object($sql_uitloggen)) {
 //     mysqli_query("INSERT INTO animoso_acties VALUES('', 'Het systeem', 'heeft $record->vnaam $record->tussenvoegsel $record->naam', 'automatisch uitgelogd', 'op $tijd')");
      $rapportage_tekst = "$rapportage_tekst Het systeem heeft $record->vnaam $record->tussenvoegsel $record->naam automatisch uitgelogd.\n";
    }

    mysqli_query("UPDATE animoso_leden SET active = '0', nieuwdatum = '$nieuwdatum' WHERE active = '1'");
    mysqli_query("INSERT INTO animoso_acties VALUES('', 'Het systeem', 'heeft iedereen automatisch uitgelogd', 'voor de nachtbatch', 'op $tijd')");


// DEADLINE!!!
    $tijd_nb = date("d-m-Y H:i:s");
    $rapportage_tekst = "$rapportage_tekst \n";
    $sql_optreden = mysqli_query("SELECT * FROM animoso_optredens WHERE blok = '0' AND jaar > '$vorig_jaar' AND status <> 'Geannuleerd'");
    while ($record = mysqli_fetch_object($sql_optreden)) {
      if ($record->d_dag<>"" && $record->d_dag>0) {

        // Wat is de datum waarop de deadline is verstreken?
//        $deadline = "-$record->deadline";
//        $deadline = $deadline - 7;

        $optreden_datum = "$record->dag-$record->maand-$record->jaar";
//        $datearr = split("-",$optreden_datum);
//        $timestamp = mktime(0,0,0,$datearr[1],$datearr[0],$datearr[2]);
//        $timestamp2 = strtotime("$deadline days",$timestamp);
//        $deadline_datum = strftime("%d-%m-%Y",$timestamp2);

        $deadline_datum = "$record->d_dag-$record->d_maand-$record->d_jaar";
        $datearr = split("-",$deadline_datum);
        $timestamp = mktime(0,0,0,$datearr[1],$datearr[0],$datearr[2]);
        $timestamp2 = strtotime("-7 days",$timestamp);
        $herinnering_datum = strftime("%d-%m-%Y",$timestamp2);

        if ((strtotime($datum_vandaag)) == strtotime($optreden_datum)) {
          $rapportage_tekst = "$rapportage_tekst Het optreden $record->omschrijving vindt vandaag plaats in $record->locatie.\n";
          mysqli_query("INSERT INTO animoso_acties VALUES('', 'Het optreden', '$record->omschrijving', 'vindt vandaag', 'plaats in $record->locatie')");
        }


        // Als vandaag -7 dagen een deadline is verstreken...
        if ((strtotime($datum_vandaag)) == strtotime($herinnering_datum)) {
          $rapportage_tekst = "$rapportage_tekst De deadline voor optreden $record->omschrijving is over 7 dagen verstreken.\n";
          mysqli_query("INSERT INTO animoso_acties VALUES('', 'De deadline', 'voor optreden $record->omschrijving', 'is verstreken', 'over 7 dagen')");

          // Selecteer alle leden...
          $sql_leden= mysqli_query("SELECT * FROM animoso_leden WHERE rechten > '0' AND optredens = 1 ORDER BY naam");
          while ($record2 = mysqli_fetch_object($sql_leden)) {
            // Mail dan de mensen die hun status 'Ik weet het nog niet' hebben...
            $sql_bezetting = mysqli_query("SELECT * FROM animoso_bezetting WHERE optreden = '$record->id' AND uid = '$record2->id' AND blok = '0'");
            if (mysqli_num_rows($sql_bezetting)>0) {
              while ($record3 = mysqli_fetch_object($sql_bezetting)) {
                if ($record3->status=="Ik weet het nog niet") {
                  // Mail dan de mensen die hun status 'Onbekend' hebben...
                  $rapportage_tekst = "$rapportage_tekst $record2->vnaam $record2->tussenvoegsel $record2->naam heeft status 'Ik weet het nog niet' voor optreden $record->omschrijving en heeft een herinnering ontvangen op $record2->emailadres\n";
                  mail("$record2->emailadres", "Herinnering '$record->omschrijving'", "Beste $record2->vnaam,\n\nOp $record->dag-$record->maand-$record->jaar vindt het optreden '$record->omschrijving' plaats. Je hebt aangegeven dat je nog niet weet of je wel of niet aanwezig zal zijn. Laat dat alsnog even weten door hieronder de gewenste optie te kiezen. Wil je dat voor $deadline_datum doen, ook als je niet komt.\n\n----------------\nKlik hier als je kunt spelen: http://leden.animoso.nl/aanmelden.php?actie=ja&optreden=$record->id&uid=$record2->id&checksum=$record2->checksum\nKlik hier als je NIET kunt spelen: http://leden.animoso.nl/aanmelden.php?actie=nee&optreden=$record->id&uid=$record2->id&checksum=$record2->checksum\n----------------\n\nJe kunt je uiteraard ook vanuit leden.animoso.nl aan- of afmelden.\n\nAlvast bedankt!\n\nAnimoso.nl",
                  "From: Sambaband Animoso<info@animoso.nl>\n"
                  ."Reply-To: info@animoso.nl\n"
                  ."X-Mailer: PHP/" . phpversion());
                  mysqli_query("INSERT INTO animoso_acties VALUES('', '$record2->vnaam $record2->tussenvoegsel $record2->naam', 'heeft een herinnering', 'voor [$record->omschrijving] ontvangen', 'op $tijd')");
                }
              }
            }
else {
              // Mail dan de mensen die hun status 'Onbekend' hebben...
              $rapportage_tekst = "$rapportage_tekst $record2->vnaam $record2->tussenvoegsel $record2->naam heeft status 'Onbekend' voor optreden $record->omschrijving en heeft een herinnering ontvangen op $record2->emailadres\n";
              mail("$record2->emailadres", "Herinnering '$record->omschrijving'", "Beste $record2->vnaam,\n\nOp $record->dag-$record->maand-$record->jaar vindt het optreden '$record->omschrijving' plaats. Je hebt nog niet aangegeven of je wel of niet aanwezig zal zijn. Laat dat alsnog even weten door hieronder de gewenste optie te kiezen. Wil je dat voor $deadline_datum doen, ook als je niet komt.\n\n----------------\nKlik hier als je kunt spelen: http://leden.animoso.nl/aanmelden.php?actie=ja&optreden=$record->id&uid=$record2->id&checksum=$record2->checksum\nKlik hier als je NIET kunt spelen: http://leden.animoso.nl/aanmelden.php?actie=nee&optreden=$record->id&uid=$record2->id&checksum=$record2->checksum\n----------------\n\nJe kunt je uiteraard ook vanuit leden.animoso.nl aan- of afmelden.\n\nAlvast bedankt!\n\nAnimoso.nl",
              "From: Sambaband Animoso<info@animoso.nl>\n"
              ."Reply-To: info@animoso.nl\n"
              ."X-Mailer: PHP/" . phpversion());
              mysqli_query("INSERT INTO animoso_acties VALUES('', '$record2->vnaam $record2->tussenvoegsel $record2->naam', 'heeft een herinnering', 'voor [$record->omschrijving] ontvangen', 'op $tijd')");
            }
          }
        }
      }
    }


    $tijd_nb = date("d-m-Y H:i:s");
// VERJAARDAGEN!!!
    $rapportage_tekst = "$rapportage_tekst \n";
    $sql_leden2= mysqli_query("SELECT * FROM animoso_leden WHERE rechten > '0' AND id <> '3' ORDER BY naam");
    while ($record5 = mysqli_fetch_object($sql_leden2)) {
      $geboortedatum_db = $record5->geboortedatum;
//      $geboortedatum_db = str_replace("-1-","-01-",$geboortedatum_db);
//      $geboortedatum_db = str_replace("-2-","-02-",$geboortedatum_db);
//      $geboortedatum_db = str_replace("-3-","-03-",$geboortedatum_db);
//      $geboortedatum_db = str_replace("-4-","-04-",$geboortedatum_db);
//      $geboortedatum_db = str_replace("-5-","-05-",$geboortedatum_db);
//      $geboortedatum_db = str_replace("-6-","-06-",$geboortedatum_db);
//      $geboortedatum_db = str_replace("-7-","-07-",$geboortedatum_db);
//      $geboortedatum_db = str_replace("-8-","-08-",$geboortedatum_db);
//      $geboortedatum_db = str_replace("-9-","-09-",$geboortedatum_db);

      if ($geboortedatum_db<>"") {
       $datearr3 = split("-",$geboortedatum_db);
       $geboortedatum = "$datearr3[0]-$datearr3[1]";
        $vandaag_geboorte = date("d-m");
        if ($vandaag_geboorte==$geboortedatum) {
          $rapportage_tekst = "$rapportage_tekst $record5->vnaam $record5->tussenvoegsel $record5->naam is vandaag ($record5->geboortedatum) jarig!\n";
          mysqli_query("INSERT INTO animoso_acties VALUES('', '$record5->vnaam $record5->tussenvoegsel $record5->naam', 'is', 'jarig', 'vandaag')");
          $sql_leden22= mysqli_query("SELECT * FROM animoso_leden WHERE rechten > '0' AND verjaardagsherinnering = '1' ORDER BY naam");
          while ($record22 = mysqli_fetch_object($sql_leden22)) {
            mail("$record22->emailadres", "Verjaardagsherinnering", "Beste $record22->vnaam,\n\nVandaag is $record5->vnaam $record5->tussenvoegsel $record5->naam jarig (geboren: $record5->geboortedatum).\n\nMocht je deze verjaardagsherinneringen niet meer willen ontvangen, schakel de optie dan uit onder 'Mijn gegevens' op leden.animoso.nl.\n\nAnimoso.nl",
            "From: Sambaband Animoso<info@animoso.nl>\n"
            ."Reply-To: noreply@animoso.nl\n"
            ."X-Mailer: PHP/" . phpversion());
          }
        }
      }
    }


// Rapportage
//    mail("kbisschops@gmail.com", "Rapportage Nachtbatch
//$datum2", "---- BEGIN RAPPORTAGE ----\n\nDe Nachtbatch van
//$tijd is met succes afgerond.\n\n$rapportage_tekst\n\n----
//EINDE RAPPORTAGE ----",
//    "From: Sambaband Animoso<info@animoso.nl>\n"
//    ."Reply-To: info@animoso.nl\n"
//    ."X-Mailer: PHP/" . phpversion());


    $tijd_nb = date("d-m-Y H:i:s");
    mysqli_query("INSERT INTO animoso_acties VALUES('', 'Het systeem', 'heeft de nachtbatch', 'succesvol uitgevoerd', 'op $tijd_nb')");
  }
else {
      mysqli_query("UPDATE animoso_stats SET aantal = aantal + 1 WHERE datum = '$vandaag'");
  }

?>
 
PHP hulp

PHP hulp

18/07/2019 01:27:44
 
Ivo P

Ivo P

29/01/2019 10:04:56
Quote Anchor link
zie http://php.net/mysqli-query

mysqli_query heeft per se minimaal 2 parameters nodig.

mysql_query() had ook de mogelijkheid om er 2 mee te geven, maar had de 2e optioneel.
nu zijn nr 1 en 2 van plek gewisseld EN verplicht

Toevoeging op 29/01/2019 10:05:51:

en op regel 22 maak je de betreffende var aan: $msql;
 
Adoptive Solution

Adoptive Solution

29/01/2019 10:06:18
Quote Anchor link
Staat in de handleiding.

Procedural style :

http://php.net/manual/en/mysqli.query.php

Vergelijk o.a. regel 30 met de voorbeelden.
 
Timo Schmets

Timo Schmets

29/01/2019 10:23:28
Quote Anchor link
Bedankt voor jullie antwoorden!

Als ik het goed begrijp moet ik er dus dit van maken? de $msql parameter meenemen om de connectie te specificeren.

$sql_ip = mysqli_query($msql,"SELECT * FROM animoso_ipblock WHERE ip = '$uip'");
 
- Ariën -
Beheerder

- Ariën -

29/01/2019 10:35:37
Quote Anchor link
Klopt! Al is het beter om je velden te benoemen in plaats van * te kiezen.
Gewijzigd op 29/01/2019 13:50:50 door - Ariën -
 
Ivo P

Ivo P

30/01/2019 11:39:17
Quote Anchor link
als je een lijst wilt maken van opmerkingen over dit script: neem meer dan 1 blaadje papier mee....

Er zitten echt juweeltjes tussen.
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
<?php
 $vandaag
= Date("d-m-Y");
  $datearr2 = explode("-",$vandaag);
  $d_vandaag = mktime(0,0,0,$datearr2[1],$datearr2[0],$datearr2[2]);
  $datum_vandaag = strftime("%d-%m-%Y",$d_vandaag);
?>


Waarom niet niet
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
<?php
   $vandaag
= Date("d-m-Y");
   $datum_vandaag = $vandaag;
?>of
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<?php
  $d
= mysqli_query("SELECT * FROM stats");
  while ($record = mysqli_fetch_object($d))
  {

     $dd = $record->dag;
  }


// Als een nieuwe dag aanbreekt, voer dan de volgende acties uit:
  if ($dd <> "$nb_dag") {
  }

?>

Je haalt dus alle records op uit een tabel. Volgorde willekeurig.
je loopt door de resultaten, en kijkt tenslotte daarna, (nadat je misschien inmiddels 1000 keer zinloos een rondje hebt gedaan, of de inhoud van het laatste record toevallig het nummer bevat van de datum van de huidige dag.
(zonder relatie met welk record dat was, en of er misschien ook nog een maand en een jaar van belang waren.

Datum, waar je tenminste nog ooit iets zinnigs mee wilt, sla je op in een kolom van het type DATE (of DATETIME)

Dus dan zou de query zijn:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
<?php
  $d
= mysqli_query($msql, "SELECT COUNT(1) vandaaggedaan FROM stats WHERE datum >= CURRENT_DATE;");
     $dd = $record->vandaaggedaan ;

// Als een nieuwe dag aanbreekt, voer dan de volgende acties uit:
  if ($dd == 0) {
  }

?>En zulke grappen met datums doe je bij bijna elke query. 4 of 5 regels om allerlei onderdelen van datums te goochelen tot je een datum in een formaat hebt.
Terwijl de database gewoon met NOW() of CURRENT_DATE kan bepalen wat de datum van dit moment is.


Verder:
INSERT query's.
Als je daarin ook de kolommen noemt, hoef je a) niet een auto-increment kolom met een lege string te vullen en b) loop je niet het risico dat de volgorde ooit wijzigt, of als je een kolom toevoegt, je alle query's moet aanpassen. Dus ook de query's die eigenlijk niets met die kolom gaan doen.

Zeker ook, omdat veel variabele nogal korte namen hebben: $dd, $d of $tijd_nb.

(waarbij tijd_nb dus in een onbruikbaar formaat wordt opgeslagen: NOW() in een datetime kolom was eenvoudiger geweest EN je zou er ook op kunnen sorteren.
 
Timo Schmets

Timo Schmets

30/01/2019 11:58:59
Quote Anchor link
@Ivo_p,

Bedankt voor op opmerkingen. Dit script zelf is alleen de pagina waarmee de hoofdconnecties worden gelegd. De website telt nog zo'n 60 andere pagina's met script. Ik moet dus ergens gaan beginnen.

We hebben als band in 2008 een eigen ledensite gebouwd volledig in PHP, deze werkte prima totdat de hosting partij overging naar PHP versie 7.0. Daarmee zijn we nu verplicht de webpagina compleet na te kijken. En heel eerlijk heb ik sinds de bouw van de website niet meer veel met PHP gedaan. Ik probeer er dus weer in te komen, maar heb verder zelf geen uitgebreide kennis.

Misschien een rare vraag, maar is het wel om te bouwen? We zijn er ook over aan het nadenken om de ledensite door een professional na te laten kijken, maar dat zal ook een aardige duit geld kosten.

Maar ik zal zeker de aanbevelingen mee nemen. Ik zag bijvoorbeeld ook al dat het niet meer mag starten met
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?, maar nu echt <?php nodig heeft.
 
Ivo P

Ivo P

30/01/2019 12:19:08
Quote Anchor link
Er valt hierboven aan bijna elke regel iets te verbeteren.

Ik persoonlijk zou geheel opnieuw beginnen, en kijken of de oude data omgezet kan worden, zodat het niet verloren gaat.


Het is niet alleen een kwestie van verouderde functies (zoals mysql) maar ook onhandige dingen als "haal alle statistieken op (over 10 jaar dus kennelijk), doe er niets mee en kijk wat je als laatste binnen krijgt.
of in 4/5 regels met stukken datum schuiven tot je het formaat hebt dat je wilde.


PHP 7.0 is trouwens ook al verouderd.
Ik zou nu voor 7.2 of 7.3 gaan.

Of kijken of je site niet in een framework als Wordpress gehangen kan worden (of ander meer op community gericht zoals Elgg of zo (als dat nog bestaat)
 
Timo Schmets

Timo Schmets

30/01/2019 14:42:26
Quote Anchor link
Dat framework was ons eerste idee. Dan hoeven zelf niets meer naar PHP om te bouwen. Helaas is er niets passends te vinden in de plug-ins van Wordpress of Joomla. We kunnen nog eens kijken of we misschien zelf daar iets kunnen bouwen, maar dan ben je alsnog zelf aan het bouwen.

Ik maak gebruik van PHPStorm om de code te controleren. Ik denk dat die automatisch in de laatste versie van PHP controleert. Maargoed, ik zou verwachten dan ondanks dat we heel omslachtig de data binnenhalen en gebruiken het wel zou moeten werken als we het script goed aanpassen. Desondanks krijg ik alleen een databaseconnectie, maar krijg geen query's uitgevoerd. Daarop heb ik eens een simpel stukje code in een pagina gezet en ook deze geeft geen data terug.

Doe ik nu echt zelf iets fout of zit er ook iets met de database niet goed?

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<?php
$servername
= "server";
$username = "user";
$password = "pass";
$dbname = "db";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}


$sql = "SELECT id, vnaam, naam FROM animoso_leden";
$result = mysqli_query($conn, $sql);

if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
    // output data of each row
    while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
        echo "id: " . $row["id"]. " - Voornaam: " . $row["vnaam"]. "-Achternaam" . $row["naam"]. "<br>";
    }
}
else {
    echo "0 results";
}


mysqli_close($conn);
Gewijzigd op 30/01/2019 14:42:52 door Timo Schmets
 
Ivo P

Ivo P

30/01/2019 15:29:37
Quote Anchor link
zet eens bovenaan in het script
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', true);
?>


Krijg je dan meldingen te zien?

Toevoeging op 30/01/2019 15:32:33:

ep op de huidige regel 16 zou kunnen helpen:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
<?php
if(!$result) {
   echo mysqli_error($conn);
}

?>
 
Timo Schmets

Timo Schmets

30/01/2019 15:37:30
Quote Anchor link
Ik krijg meldingen. Mijn verbinding naar de database werkt geeft het script aan. Maar hij kan de sqli scripts niet uitvoeren zover ik het begrijp.

Notice: Trying to get property of non-object in /home/public/sites/timo.animoso.nl/simple.php on line 21
0 resultsSuccess: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is great.
Warning: mysqli_get_host_info(): Couldn't fetch mysqli in /home/public/sites/timo.animoso.nl/simple.php on line 39
Host information:
Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/public/sites/timo.animoso.nl/simple.php on line 41
 
Ivo P

Ivo P

30/01/2019 15:59:45
Quote Anchor link
en met de regels die ik op regel 16 wilde zetten? (na de regel $result = ... )

Toevoeging op 30/01/2019 16:00:48:

en met de regels die ik na regel 16 wilde hebben?
(na $result = ... )
 
Timo Schmets

Timo Schmets

30/01/2019 16:23:06
Quote Anchor link
Bedankt Ivo!,

Die regel zorgde voor de foutmelding die ik nodig had. Ik benaderde de foute database. Daar zat de tabel niet in die ik zocht. Nu werk de pagina wel.

Nu weet ik tenminste wel zeker dat het aanroepen van de database en de data in de database nog gewoon werkt.
 
Thomas van den Heuvel

Thomas van den Heuvel

30/01/2019 17:07:07
Quote Anchor link
Wanneer wordt bovenstaande code uitgevoerd? Is dit een include die iedere bezoeker voor zijn kiezen krijgt als 'ie de webpagina probeert te laden? Dan is dit een zogenaamde "poor man's cron(job)". Zou het in dat geval niet veel logischer zijn om hier ook een echte cronjob van te maken?
 
Timo Schmets

Timo Schmets

06/02/2019 13:54:44
Quote Anchor link
We hebben besloten om toch te proberen het geheel in een Wordpress/Drupal CMS te gieten. Het ombouwen kost teveel tijd, we kunnen die beter steken in iets nieuws en dat zover mogelijk doorontwikkelen.

Iedereen toch bedankt!
 Overzicht Reageren

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.