PHP while loop maakt pagina traag

Overzicht Reageren

Sponsored by: Vacatures door Monsterboard

- Rob -

- Rob -

01/08/2019 17:46:04
Quote Anchor link
Hallo,

Ik ben bezig met een berichten systeem maar ik stuit op een probleem... Ik vermoed dat het probleem ligt bij de whileloop waarbij de berichten worden opgehaald, echter weet ik niet hoezo de pagina maarliefst 2.5 seconde nodig heeft om 7 resultaten te laten zien. Ik hoor graag hoe jullie dit zouden aanpakken.

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
    public function listConversationsInbox()
    {
        $sql = "
                SELECT     `conversation_id`, `important`
                FROM       `" . dbPrefix . "conversation_participants`
                INNER JOIN `" . dbPrefix . "conversations`
                ON         `" . dbPrefix . "conversation_participants`.`conversation_id` = `" . dbPrefix . "conversations`.`id`
                WHERE      `user_id`         = '" . $this->getConnection()->escape($_SESSION['id']) . "'
                AND        (`status`          = '0'
                OR         `status`             = '1')
                ORDER BY   `" . dbPrefix . "conversations`.`created_on` DESC
               ";
        $result = $this->getConnection()->query($sql);
        $data = array();
        
        if ($this->getConnection()->num_rows($result) > 0)
        {
            while($convo = $this->getConnection()->fetch_assoc($result))
            {
                $sql2 = "
                        SELECT     `created_by`,
                                `title`,
                                `status`,
                                `created_on`
                        FROM    `" . dbPrefix . "conversations`
                        WHERE    `id` = '" . $this->getConnection()->escape($convo['conversation_id']) . "'
                        LIMIT 1
                       ";
                $result2 = $this->getConnection()->query($sql2);
                
                while (
                    list(
                        $created_by,
                        $title,
                        $status,
                        $created_on
                    ) = $this->getConnection()->fetch_row($result2)
                )
                {
                    $i = count($data);
                    
                    $data[$i]['number']        = $i;
                    $data[$i]['id']         = $convo['conversation_id'];
                    $data[$i]['created_by']    = $this->_user->idToUsername($created_by);
                    $data[$i]['title']         = $title;
                    $data[$i]['important']   = $convo['important'];
                    $data[$i]['status']     = $status;
                    $data[$i]['created_on'] = $created_on;
                    
                    if ($status == 1)
                    {
                        $data[$i]['icon'] = "fas fa-lock";
                    }
                    
                    $sql3 = "
                             SELECT   *
                             FROM     `" . dbPrefix . "conversation_messages`
                             WHERE    `conversation_id` = '" . $this->getConnection()->escape($convo['conversation_id']) . "'
                             ORDER BY `created_on` ASC
                             LIMIT 1
                            ";
                    $result3 = $this->getConnection()->query($sql3);
                    
                    $data[$i]['message'] = $this->getConnection()->fetch_row($result3);
                }
            }
        }
        else
        {
            $data = false;
        }
        
        return $data;
    }
Gewijzigd op 01/08/2019 17:46:29 door - Rob -
 
PHP hulp

PHP hulp

18/01/2022 02:29:38
 
- Ariën -
Beheerder

- Ariën -

01/08/2019 17:58:09
Quote Anchor link
Een query in een loop is niet echt bevorderend voor de snelheid. Met 50 records worden er dan 51 queries uitgevoerd. En met nog een while() loopt het aardig op.

Probeer in zulke gevallen JOINS te gebruiken.
 
- Rob -

- Rob -

01/08/2019 18:44:59
Quote Anchor link
Ik heb nu het volgende gemaakt:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
    public function listConversationsInbox()
    {
        $sql = "
                SELECT a.`important`,
                a.`trash`,
                b.`id`,
                b.`created_by`,
                b.`title`,
                b.`status`,
                b.`created_on`,
                c.`written_by`,
                c.`message`
                FROM `" . dbPrefix . "conversation_participants` AS a  
                LEFT JOIN `" . dbPrefix . "conversations` AS b ON a.`conversation_id` = b.`id`
                LEFT JOIN `" . dbPrefix . "conversation_messages` AS c ON c.`conversation_id` = b.`id`
                WHERE a.`conversation_id` = b.`id`
                AND a.`user_id` = '" . $_SESSION['id'] . "'
                AND (`status` = '0'
                OR   `status` = '1')
                ORDER BY b.`created_on` DESC
               ";
        $result = $this->getConnection()->query($sql);
        $data = array();
        
        if ($this->getConnection()->num_rows($result) > 0)
        {
            $i = 0;
            
            while($convo = $this->getConnection()->fetch_assoc($result))
            {                    
                    $data[$i]['number']        = $i;
                    $data[$i]['id']         = $convo['id'];
                    $data[$i]['created_by']    = $this->_user->idToUsername($convo['created_by']);
                    $data[$i]['title']         = $convo['title'];
                    $data[$i]['important']  = $convo['important'];
                    $data[$i]['message']    = $convo['message'];
                    $data[$i]['created_on'] = $convo['created_on'];
                    
                    if ($convo['status'] == 1)
                    {
                        $data[$i]['icon'] = "fas fa-lock";
                    }
                $i++;
            }
        }
        else
        {
            $data = false;
        }
        
        return $data;
    }

Is dit wat je bedoelde? Hij blijft namelijk heel traag laden?
 
- Ariën -
Beheerder

- Ariën -

01/08/2019 18:55:37
Quote Anchor link
Gebruik je indexes? En zo ja, hoe?
En heb je jouw query al met EXPLAIN ervoor uitgevoerd?
 
- Rob -

- Rob -

01/08/2019 18:59:05
Quote Anchor link
Probleem opgelost, ik ben heel heel heel dom geweest. Ik had op de pagina waar de berichten geladen worden elke keer $conversations->listConversationsInbox->$data[$i]['title'], hierdoor laadde hij voor elk resultaat ongeveer 8 keer deze query, dat weer keer 6 keer is weer 48 keer. Maar nu heb ik de code zo opgebouwd:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
<?php
    public function listConversationsInbox()
    {

        $sql = "
                SELECT a.`important`,
                a.`trash`,
                b.`id`,
                b.`created_by`,
                b.`title`,
                b.`status`,
                b.`created_on`,
                c.`written_by`,
                c.`message`
                FROM `"
. dbPrefix . "conversation_participants` AS a  
                LEFT JOIN `"
. dbPrefix . "conversations` AS b ON a.`conversation_id` = b.`id`
                LEFT JOIN `"
. dbPrefix . "conversation_messages` AS c ON c.`conversation_id` = b.`id`
                WHERE a.`conversation_id` = b.`id`
                AND a.`user_id` = '"
. $_SESSION['id'] . "'
                AND (`status` = '0'
                OR   `status` = '1')
                ORDER BY b.`created_on` DESC
               "
;
        $result = $this->getConnection()->query($sql);
        $data = array();
        
        if ($this->getConnection()->num_rows($result) > 0)
        {

            $i = 0;
            
            while($convo = $this->getConnection()->fetch_assoc($result))
            {
        
                ?>

                    <tr>
                        <td>
                            <div class="icheck-primary">
                                <input type="checkbox" class="checkbox" value="<?php echo $convo['id']; ?>" id="check<?php echo $convo['id']; ?>">
                                <label for="check<?php echo $convo['id']; ?>"></label>
                            </div>
                        </td>
            
                        <td class="mailbox-star"><a href="#" class="convo-important"><input class="convo-id" type="hidden" value="<?php echo $convo['id']; ?>"><i class="fas fa-star <?php if ($convo['important'] == 1) { echo 'text-warning'; } ?>"></i></a></td>
                        <td class="mailbox-name"><a href="<?php echo _URL_ . '/' . lang['panel-page-url'] . '/' . lang['profile-page-url'] . '/' . convo['created_by']; ?>"><?php echo $this->_user->idToUsername($convo['created_by']); ?></a></td>
                        <td class="mailbox-subject" style="cursor: pointer;" onclick="window.location.href='<?php echo _URL_ . '/' . lang['panel-page-url'] . '/' . lang['conversations-page-url'] . '/' . lang['conversations-page-view-url'] . '/' . $convo['id']; ?>'"><b><?php echo $convo['title']; ?></b> - <?php echo substr_replace($convo['message'][3], '', 45); if (strlen($convo['message']) > 45) { echo '...'; } ?>
                        </td>
                        <td class="mailbox-attachment"></td>
                        <td class="mailbox-date">
                            <?php
                                echo rewriteDate($convo['created_on']) . ' '. substr_replace(substr($convo['created_on'], 10), '', 6);
                            ?>

                        </td>
                    </tr>
                <?php
                $i
++;
            }
        }
    }

?>

Zo worden de resultaten wel weer snel weergegeven :D
Gewijzigd op 01/08/2019 23:14:31 door - Ariën -
 
Thomas van den Heuvel

Thomas van den Heuvel

01/08/2019 19:05:18
Quote Anchor link
Waarom ORDER BY b.`created_on`? Kun je niet gewoon een id gebruiken, die worden automatisch geïndexeerd en hebben naar alle waarschijnlijkheid precies dezelfde volgorde.
 
- Rob -

- Rob -

01/08/2019 19:11:53
Quote Anchor link
Haha, er zat een reden achter maar deze is nu niet meer van toepassing. Ik heb in het systeem overal gebruik gemaakt van van order by created_on, het is aanpasbaar, maar niet persé nodig.
 
Thomas van den Heuvel

Thomas van den Heuvel

01/08/2019 23:32:13
Quote Anchor link
Een hoger id is per definitie een latere timestamp, deze hebben dus dezelfde volgorde? Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
 Overzicht Reageren

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.