Uncaught ReferenceError: jQuery is not defined

Overzicht Reageren

Sponsored by: Vacatures door Monsterboard

ICT/LIS-Applicatiebeheerder (GLIMS)

Streeklaboratorium Haarlem De Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland (hierna: Streeklab Haarlem) is een organisatie dat diagnostiek en advies aanbiedt. De ambitie is om state-of-the-art kennis op het gebied van infectieziekten, infectiepreventie en laboratoriumtechniek te vertalen in diagnostiek en advies van hoge kwaliteit. Het Streeklab Haarlem volgt de wetenschap en technische innovaties op de voet om effectief diagnostisch onderzoek te kunnen uitvoeren en zorgverleners te kunnen adviseren over behandeling van infectieziekten. Het Streeklab Haarlem is sterk gegroeid als bedrijf dat streeft naar efficiëntie en professionalisering op het laboratorium en hecht een sterk belang aan klantgericht werken en denken. De klantenkring

Bekijk vacature »

Johannes davidian

johannes davidian

09/09/2016 10:57:38
Quote Anchor link
hallo,
de code in header.php is als volgende:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?php
/**
 * The header for our theme.
 *
 * This is the template that displays all of the <head> section and everything up until <div id="content">
 *
 * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-files/#template-partials
 *
 * @package auto_service
 */


?>
<!DOCTYPE html>
<html <?php language_attributes(); ?>>
<head>
<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11">

<!-- Compressed CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/foundation/6.2.3/foundation.min.css">
<!-- Compressed JavaScript -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/foundation/6.2.3/foundation.min.js"></script>

<?php wp_head(); ?>
</head>


wanneer ik open inspecteren elementen in de chrome ik zie de volgende foutmelding:

Uncaught ReferenceError: jQuery is not defined . foundation.min.js:1

(anonymous function)@foundation.min.js:1

ik heb in Google gezocht voor oplossing maar ik kunde niet de juiste oplossing vinden.
de foundastion.min.css werkt goed.
wat kan de probleem zijn hier?
de website url is : http://webdesignleren.net
dank u wel
johannes
 
PHP hulp

PHP hulp

26/05/2022 23:03:58
 
- Ariën -
Beheerder

- Ariën -

09/09/2016 12:21:52
Quote Anchor link
Je laadt Query niet in voor je Foundation?
Verder is het handig om in geval van client-side problemen in HTML, CSS en JS in ieder geval HTML-code te tonen, en niet je PHP-code. We weten nu niet de hoe code uitziet als het uitgevoerd is.
Gewijzigd op 09/09/2016 12:48:08 door - Ariën -
 
Johannes davidian

johannes davidian

09/09/2016 15:26:40
Quote Anchor link
dank u wel ,
ik heb geprobeerd op andere manier als volgende :
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
<!-- Compressed CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/foundation/6.2.3/foundation.min.css">
<!-- Compressed JavaScript -->
<script src="http://webdesignleren.net/wp-content/themes/auto-service/foundation/js/vendor/foundation.min.js"></script>

<script src="http://webdesignleren.net/wp-content/themes/auto-service/foundation/js/vendor/jquery.js"></script>
<?php wp_head(); ?>
</head>

maar de probleem blijft hetzelfde
ik heb geen html code behalve deze in home pagina als test:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
<div class="expanded row">
<div class="site-content large-9 large-pull-1 medium-8 medium-pull-1 columns ">

</div>

</div>


in sidebar.php ik heb deze code toegevoegd:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<?php
/**
 *
The sidebar containing the main widget area.
 *
 * @
link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-files/#template-partials
 *
 * @
package auto_service
?>


<div class="row">
<div  class="widget-area large-9 large-push-3 medium-8 medium-push-3 columns">
    
</div>
</div>


html is geïntegreerd in php in wordpress thema bijv. de header.php is als volgende:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
<?php
/**
 * The header for our theme.
 *
 * This is the template that displays all of the <head> section and everything up until <div id="content">
 *
 * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-files/#template-partials
 *
 * @package auto_service
 */


?>
<!DOCTYPE html>
<html <?php language_attributes(); ?>>
<head>
<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11">

<!-- Compressed CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/foundation/6.2.3/foundation.min.css">
<!-- Compressed JavaScript -->
<script src="http://webdesignleren.net/wp-content/themes/auto-service/foundation/js/vendor/foundation.min.js"></script>
<script src="http://webdesignleren.net/wp-content/themes/auto-service/foundation/js/vendor/jquery.js"></script>

<?php wp_head(); ?>
</head>

<body <?php body_class(); ?>>
<div id="page" class="site">
    <a class="skip-link screen-reader-text" href="#content"><?php esc_html_e( 'Skip to content', 'auto-service' ); ?></a>
                
    <header id="masthead" class="site-header  role="banner">  
                      
        <div class="site-branding">
          <div class="row"><!-- Foundation .row start -->
                <div class="small-12 columns"><!-- Foundation .columns start -->
            <?php /* //comment out title and description
            if ( is_front_page() && is_home() ) : ?>
                <h1 class="site-title"><a href="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>" rel="home"><?php bloginfo( 'name' ); ?></a></h1>
            <?php  else : ?>
                <p class="site-title"><a href="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>" rel="home"><?php bloginfo( 'name' ); ?></a></p>
            <?php
            endif;

            $description = get_bloginfo( 'description', 'display' );
            if ( $description || is_customize_preview() ) : ?>
                <p class="site-description"><?php echo $description; /* WPCS: xss ok.  ?></p>
                <?php
            endif; */
?>

                 </div><!-- Foundation .columns end -->
            </div><!-- Foundation .row end -
        </div><!-- .site-branding -->

        <nav id="site-navigation" class="main-navigation" role="navigation">
            <button class="menu-toggle" aria-controls="primary-menu" aria-expanded="false"><?php esc_html_e( 'Primary Menu', 'auto-service' ); ?></button>
            <?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'primary', 'menu_id' => 'primary-menu' ) ); ?>
        </nav><!-- #site-navigation -->
    </header><!-- #masthead -->

    

foundation.min.js code is:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
function _classCallCheck(t,e){if(!(t instanceof e))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function _classCallCheck(t,e){if(!(t instanceof e))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function _classCallCheck(t,e){if(!(t instanceof e))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function _classCallCheck(t,e){if(!(t instanceof e))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function _classCallCheck(t,e){if(!(t instanceof e))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function _classCallCheck(t,e){if(!(t instanceof e))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function _classCallCheck(t,e){if(!(t instanceof e))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function _classCallCheck(t,e){if(!(t instanceof e))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function _classCallCheck(t,e){if(!(t instanceof e))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function _classCallCheck(t,e){if(!(t instanceof e))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function _classCallCheck(t,e){if(!(t instanceof e))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function _classCallCheck(t,e){if(!(t instanceof e))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function _classCallCheck(t,e){if(!(t instanceof e))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function _classCallCheck(t,e){if(!(t instanceof e))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function _classCallCheck(t,e){if(!(t instanceof e))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function _classCallCheck(t,e){if(!(t instanceof e))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function _classCallCheck(t,e){if(!(t instanceof e))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function _classCallCheck(t,e){if(!(t instanceof e))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function _classCallCheck(t,e){if(!(t instanceof e))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}!function(t){"use strict";function e(t){if(void 0===Function.prototype.name){var e=/function\s([^(]{1,})\(/,i=e.exec(t.toString());return i&&i.length>1?i[1].trim():""}return void 0===t.prototype?t.constructor.name:t.prototype.constructor.name}function i(t){return/true/.test(t)?!0:/false/.test(t)?!1:isNaN(1*t)?t:parseFloat(t)}function n(t){return t.replace(/([a-z])([A-Z])/g,"$1-$2").toLowerCase()}var s="6.2.2",o={version:s,_plugins:{},_uuids:[],rtl:function(){return"rtl"===t("html").attr("dir")},plugin:function(t,i){var s=i||e(t),o=n(s);this._plugins[o]=this[s]=t},registerPlugin:function(t,i){var s=i?n(i):e(t.constructor).toLowerCase();t.uuid=this.GetYoDigits(6,s),t.$element.attr("data-"+s)||t.$element.attr("data-"+s,t.uuid),t.$element.data("zfPlugin")||t.$element.data("zfPlugin",t),t.$element.trigger("init.zf."+s),this._uuids.push(t.uuid)},unregisterPlugin:function(t){var i=n(e(t.$element.data("zfPlugin").constructor));this._uuids.splice(this._uuids.indexOf(t.uuid),1),t.$element.removeAttr("data-"+i).removeData("zfPlugin").trigger("destroyed.zf."+i);for(var s in t)t[s]=null},reInit:function(e){var i=e instanceof t;try{if(i)e.each(function(){t(this).data("zfPlugin")._init()});else{var s=typeof e,o=this,a={object:function(e){e.forEach(function(e){e=n(e),t("[data-"+e+"]").foundation("_init")})},string:function(){e=n(e),t("[data-"+e+"]").foundation("_init")},undefined:function(){this.object(Object.keys(o._plugins))}};a[s](e)}}catch(r){console.error(r)}finally{return e}},GetYoDigits:function(t,e){return t=t||6,Math.round(Math.pow(36,t+1)-Math.random()*Math.pow(36,t)).toString(36).slice(1)+(e?"-"+e:"")},reflow:function(e,n){"undefined"==typeof n?n=Object.keys(this._plugins):"string"==typeof n&&(n=[n]);var s=this;t.each(n,function(n,o){var a=s._plugins[o],r=t(e).find("[data-"+o+"]").addBack("[data-"+o+"]");r.each(function(){var e=t(this),n={};if(e.data("zfPlugin"))return void console.warn("Tried to initialize "+o+" on an element that already has a Foundation plugin.");if(e.attr("data-options")){e.attr("data-options").split(";").forEach(function(t,e){var s=t.split(":").map(function(t){return t.trim()});s[0]&&(n[s[0]]=i(s[1]))})}try{e.data("zfPlugin",new a(t(this),n))}catch(s){console.error(s)}finally{return}})})},getFnName:e,transitionend:function(t){var e,i={transition:"transitionend",WebkitTransition:"webkitTransitionEnd",MozTransition:"transitionend",OTransition:"otransitionend"},n=document.createElement("div");for(var s in i)"undefined"!=typeof n.style[s]&&(e=i[s]);return e?e:(e=setTimeout(function(){t.triggerHandler("transitionend",[t])},1),"transitionend")}};o.util={throttle:function(t,e){var i=null;return function(){var n=this,s=arguments;null===i&&(i=setTimeout(function(){t.apply(n,s),i=null},e))}}};var a=function(i){var n=typeof i,s=t("meta.foundation-mq"),a=t(".no-js");if(s.length||t('<meta class="foundation-mq">').appendTo(document.head),a.length&&a.removeClass("no-js"),"undefined"===n)o.MediaQuery._init(),o.reflow(this);else{if("string"!==n)throw new TypeError("We're sorry, "+n+" is not a valid parameter. You must use a string representing the method you wish to invoke.");var r=Array.prototype.slice.call(arguments,1),l=this.data("zfPlugin");if(void 0===l||void 0===l[i])throw new ReferenceError("We're sorry, '"+i+"' is not an available method for "+(l?e(l):"this element")+".");1===this.length?l[i].apply(l,r):this.each(function(e,n){l[i].apply(t(n).data("zfPlugin"),r)})}return this};window.Foundation=o,t.fn.foundation=a,function(){Date.now&&window.Date.now||(window.Date.now=Date.now=function(){return(new Date).getTime()});for(var t=["webkit","moz"],e=0;e<t.length&&!window.requestAnimationFrame;++e){var i=t[e];window.requestAnimationFrame=window[i+"RequestAnimationFrame"],window.cancelAnimationFrame=window[i+"CancelAnimationFrame"]||window[i+"CancelRequestAnimationFrame"]}if(/iP(ad|hone|od).*OS 6/.test(window.navigator.userAgent)||!window.requestAnimationFrame||!window.cancelAnimationFrame){var n=0;window.requestAnimationFrame=function(t){var e=Date.now(),i=Math.max(n+16,e);return setTimeout(function(){t(n=i)},i-e)},window.cancelAnimationFrame=clearTimeout}window.performance&&window.performance.now||(window.performance={start:Date.now(),now:function(){return Date.now()-this.start}})}(),Function.prototype.bind||(Function.prototype.bind=function(t){if("function"!=typeof this)throw new TypeError("Function.prototype.bind - what is trying to be bound is not callable");var e=Array.prototype.slice.call(arguments,1),i=this,n=function(){},s=function(){return i.apply(this instanceof n?this:t,e.concat(Array.prototype.slice.call(arguments)))};return this.prototype&&(n.prototype=this.prototype),s.prototype=new n,s})}(jQuery),!function(t){function e(t){var e={};return"string"!=typeof t?e:(t=t.trim().slice(1,-1))?e=t.split("&").reduce(function(t,e){var i=e.replace(/\+/g," ").split("="),n=i[0],s=i[1];return n=decodeURIComponent(n),s=void 0===s?null:decodeURIComponent(s),t.hasOwnProperty(n)?Array.isArray(t[n])?t[n].push(s):t[n]=[t[n],s]:t[n]=s,t},{}):e}var i={queries:[],current:"",_init:function(){var i,n=this,s=t(".foundation-mq").css("font-family");i=e(s);for(var o in i)i.hasOwnProperty(o)&&n.queries.push({name:o,value:"only screen and (min-width: "+i[o]+")"});this.current=this._getCurrentSize(),this._watcher()},atLeast:function(t){var e=this.get(t);return e?window.matchMedia(e).matches:!1},get:function(t){for(var e in this.queries)if(this.queries.hasOwnProperty(e)){var i=this.queries[e];if(t===i.name)return i.value}return null},_getCurrentSize:function(){for(var t,e=0;e<this.queries.length;e++){var i=this.queries[e];window.matchMedia(i.value).matches&&(t=i)}return"object"==typeof t?t.name:t},_watcher:function(){var e=this;t(window).on("resize.zf.mediaquery",function(){var i=e._getCurrentSize(),n=e.current;i!==n&&(e.current=i,t(window).trigger("changed.zf.mediaquery",[i,n]))})}};Foundation.MediaQuery=i,window.matchMedia||(window.matchMedia=function(){"use strict";var t=window.styleMedia||window.media;if(!t){var e=document.createElement("style"),i=document.getElementsByTagName("script")[0],n=null;e.type="text/css",e.id="matchmediajs-test",i.parentNode.insertBefore(e,i),n="getComputedStyle"in window&&window.getComputedStyle(e,null)||e.currentStyle,t={matchMedium:function(t){var i="@media "+t+"{ #matchmediajs-test { width: 1px; } }";return e.styleSheet?e.styleSheet.cssText=i:e.textContent=i,"1px"===n.width}}}return function(e){return{matches:t.matchMedium(e||"all"),media:e||"all"}}}()),Foundation.MediaQuery=i}(jQuery),!function(t){function e(t){var e={};for(var i in t)e[t[i]]=t[i];return e}var i={9:"TAB",13:"ENTER",27:"ESCAPE",32:"SPACE",37:"ARROW_LEFT",38:"ARROW_UP",39:"ARROW_RIGHT",40:"ARROW_DOWN"},n={},s={keys:e(i),parseKey:function(t){var e=i[t.which||t.keyCode]||String.fromCharCode(t.which).toUpperCase();return t.shiftKey&&(e="SHIFT_"+e),t.ctrlKey&&(e="CTRL_"+e),t.altKey&&(e="ALT_"+e),e},handleKey:function(e,i,s){var o,a,r,l=n[i],u=this.parseKey(e);if(!l)return console.warn("Component not defined!");if(o="undefined"==typeof l.ltr?l:Foundation.rtl()?t.extend({},l.ltr,l.rtl):t.extend({},l.rtl,l.ltr),a=o[u],r=s[a],r&&"function"==typeof r){var d=r.apply();(s.handled||"function"==typeof s.handled)&&s.handled(d)}else(s.unhandled||"function"==typeof s.unhandled)&&s.unhandled()},findFocusable:function(e){return e.find("a[href], area[href], input:not([disabled]), select:not([disabled]), textarea:not([disabled]), button:not([disabled]), iframe, object, embed, *[tabindex], *[contenteditable]").filter(function(){return t(this).is(":visible")&&!(t(this).attr("tabindex")<0)})},register:function(t,e){n[t]=e}};Foundation.Keyboard=s}(jQuery),!function(t){function e(t,e,i){function n(r){a||(a=window.performance.now()),o=r-a,i.apply(e),t>o?s=window.requestAnimationFrame(n,e):(window.cancelAnimationFrame(s),e.trigger("finished.zf.animate",[e]).triggerHandler("finished.zf.animate",[e]))}var s,o,a=null;s=window.requestAnimationFrame(n)}function i(e,i,o,a){function r(){e||i.hide(),l(),a&&a.apply(i)}function l(){i[0].style.transitionDuration=0,i.removeClass(u+" "+d+" "+o)}if(i=t(i).eq(0),i.length){var u=e?n[0]:n[1],d=e?s[0]:s[1];l(),i.addClass(o).css("transition","none"),requestAnimationFrame(function(){i.addClass(u),e&&i.show()}),requestAnimationFrame(function(){i[0].offsetWidth,i.css("transition","").addClass(d)}),i.one(Foundation.transitionend(i),r)}}var n=["mui-enter","mui-leave"],s=["mui-enter-active","mui-leave-active"],o={animateIn:function(t,e,n){i(!0,t,e,n)},animateOut:function(t,e,n){i(!1,t,e,n)}};Foundation.Move=e,Foundation.Motion=o}(jQuery),!function(t){var e={Feather:function(e){var i=arguments.length<=1||void 0===arguments[1]?"zf":arguments[1];e.attr("role","menubar");var n=e.find("li").attr({role:"menuitem"}),s="is-"+i+"-submenu",o=s+"-item",a="is-"+i+"-submenu-parent";e.find("a:first").attr("tabindex",0),n.each(function(){var e=t(this),i=e.children("ul");i.length&&(e.addClass(a).attr({"aria-haspopup":!0,"aria-expanded":!1,"aria-label":e.children("a:first").text()}),i.addClass("submenu "+s).attr({"data-submenu":"","aria-hidden":!0,role:"menu"})),e.parent("[data-submenu]").length&&e.addClass("is-submenu-item "+o)})},Burn:function(t,e){var i=(t.find("li").removeAttr("tabindex"),"is-"+e+"-submenu"),n=i+"-item",s="is-"+e+"-submenu-parent";t.find("*").removeClass(i+" "+n+" "+s+" is-submenu-item submenu is-active").removeAttr("data-submenu").css("display","")}};Foundation.Nest=e}(jQuery),!function(t){function e(t,e,n,s){var o,a,r,l,u=i(t);if(e){var d=i(e);a=u.offset.top+u.height<=d.height+d.offset.top,o=u.offset.top>=d.offset.top,r=u.offset.left>=d.offset.left,l=u.offset.left+u.width<=d.width+d.offset.left}else a=u.offset.top+u.height<=u.windowDims.height+u.windowDims.offset.top,o=u.offset.top>=u.windowDims.offset.top,r=u.offset.left>=u.windowDims.offset.left,l=u.offset.left+u.width<=u.windowDims.width;var h=[a,o,r,l];return n?r===l==!0:s?o===a==!0:-1===h.indexOf(!1)}function i(t,e){if(t=t.length?t[0]:t,t===window||t===document)throw new Error("I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.");var i=t.getBoundingClientRect(),n=t.parentNode.getBoundingClientRect(),s=document.body.getBoundingClientRect(),o=window.pageYOffset,a=window.pageXOffset;return{width:i.width,height:i.height,offset:{top:i.top+o,left:i.left+a},parentDims:{width:n.width,height:n.height,offset:{top:n.top+o,left:n.left+a}},windowDims:{width:s.width,height:s.height,offset:{top:o,left:a}}}}function n(t,e,n,s,o,a){var r=i(t),l=e?i(e):null;switch(n){case"top":return{left:Foundation.rtl()?l.offset.left-r.width+l.width:l.offset.left,top:l.offset.top-(r.height+s)};case"left":return{left:l.offset.left-(r.width+o),top:l.offset.top};case"right":return{left:l.offset.left+l.width+o,top:l.offset.top};case"center top":return{left:l.offset.left+l.width/2-r.width/2,top:l.offset.top-(r.height+s)};case"center bottom":return{left:a?o:l.offset.left+l.width/2-r.width/2,top:l.offset.top+l.height+s};case"center left":return{left:l.offset.left-(r.width+o),top:l.offset.top+l.height/2-r.height/2};case"center right":return{left:l.offset.left+l.width+o+1,top:l.offset.top+l.height/2-r.height/2};case"center":return{left:r.windowDims.offset.left+r.windowDims.width/2-r.width/2,top:r.windowDims.offset.top+r.windowDims.height/2-r.height/2};case"reveal":return{left:(r.windowDims.width-r.width)/2,top:r.windowDims.offset.top+s};case"reveal full":return{left:r.windowDims.offset.left,top:r.windowDims.offset.top};case"left bottom":return{left:l.offset.left-(r.width+o),top:l.offset.top+l.height};case"right bottom":return{left:l.offset.left+l.width+o-r.width,top:l.offset.top+l.height};default:return{left:Foundation.rtl()?l.offset.left-r.width+l.width:l.offset.left,top:l.offset.top+l.height+s}}}Foundation.Box={ImNotTouchingYou:e,GetDimensions:i,GetOffsets:n}}(jQuery),!function(t){function e(){o(),n(),s(),i()}function i(e){var i=t("[data-yeti-box]"),n=["dropdown","tooltip","reveal"];if(e&&("string"==typeof e?n.push(e):"object"==typeof e&&"string"==typeof e[0]?n.concat(e):console.error("Plugin names must be strings")),i.length){var s=n.map(function(t){return"closeme.zf."+t}).join(" ");t(window).off(s).on(s,function(e,i){var n=e.namespace.split(".")[0],s=t("[data-"+n+"]").not('[data-yeti-box="'+i+'"]');s.each(function(){var e=t(this);e.triggerHandler("close.zf.trigger",[e])})})}}function n(e){var i=void 0,n=t("[data-resize]");n.length&&t(window).off("resize.zf.trigger").on("resize.zf.trigger",function(s){i&&clearTimeout(i),i=setTimeout(function(){a||n.each(function(){t(this).triggerHandler("resizeme.zf.trigger")}),n.attr("data-events","resize")},e||10)})}function s(e){var i=void 0,n=t("[data-scroll]");n.length&&t(window).off("scroll.zf.trigger").on("scroll.zf.trigger",function(s){i&&clearTimeout(i),i=setTimeout(function(){a||n.each(function(){t(this).triggerHandler("scrollme.zf.trigger")}),n.attr("data-events","scroll")},e||10)})}function o(){if(!a)return!1;var e=document.querySelectorAll("[data-resize], [data-scroll], [data-mutate]"),i=function(e){var i=t(e[0].target);switch(i.attr("data-events")){case"resize":i.triggerHandler("resizeme.zf.trigger",[i]);break;case"scroll":i.triggerHandler("scrollme.zf.trigger",[i,window.pageYOffset]);break;default:return!1}};if(e.length)for(var n=0;n<=e.length-1;n++){var s=new a(i);s.observe(e[n],{attributes:!0,childList:!1,characterData:!1,subtree:!1,attributeFilter:["data-events"]})}}var a=function(){for(var t=["WebKit","Moz","O","Ms",""],e=0;e<t.length;e++)if(t[e]+"MutationObserver"in window)return window[t[e]+"MutationObserver"];return!1}(),r=function(e,i){e.data(i).split(" ").forEach(function(n){t("#"+n)["close"===i?"trigger":"triggerHandler"](i+".zf.trigger",[e])})};t(document).on("click.zf.trigger","[data-open]",function(){r(t(this),"open")}),t(document).on("click.zf.trigger","[data-close]",function(){var e=t(this).data("close");e?r(t(this),"close"):t(this).trigger("close.zf.trigger")}),t(document).on("click.zf.trigger","[data-toggle]",function(){r(t(this),"toggle")}),t(document).on("close.zf.trigger","[data-closable]",function(e){e.stopPropagation();var i=t(this).data("closable");""!==i?Foundation.Motion.animateOut(t(this),i,function(){t(this).trigger("closed.zf")}):t(this).fadeOut().trigger("closed.zf")}),t(document).on("focus.zf.trigger blur.zf.trigger","[data-toggle-focus]",function(){var e=t(this).data("toggle-focus");t("#"+e).triggerHandler("toggle.zf.trigger",[t(this)])}),t(window).load(function(){e()}),Foundation.IHearYou=e}(jQuery),!function(t){function e(t,e,i){var n,s,o=this,a=e.duration,r=Object.keys(t.data())[0]||"timer",l=-1;this.isPaused=!1,this.restart=function(){l=-1,clearTimeout(s),this.start()},this.start=function(){this.isPaused=!1,clearTimeout(s),l=0>=l?a:l,t.data("paused",!1),n=Date.now(),s=setTimeout(function(){e.infinite&&o.restart(),i()},l),t.trigger("timerstart.zf."+r)},this.pause=function(){this.isPaused=!0,clearTimeout(s),t.data("paused",!0);var e=Date.now();l-=e-n,t.trigger("timerpaused.zf."+r)}}function i(e,i){function n(){s--,0===s&&i()}var s=e.length;0===s&&i(),e.each(function(){this.complete?n():"undefined"!=typeof this.naturalWidth&&this.naturalWidth>0?n():t(this).one("load",function(){n()})})}Foundation.Timer=e,Foundation.onImagesLoaded=i}(jQuery),function(t){function e(){this.removeEventListener("touchmove",i),this.removeEventListener("touchend",e),u=!1}function i(i){if(t.spotSwipe.preventDefault&&i.preventDefault(),u){var n,s=i.touches[0].pageX,a=(i.touches[0].pageY,o-s);l=(new Date).getTime()-r,Math.abs(a)>=t.spotSwipe.moveThreshold&&l<=t.spotSwipe.timeThreshold&&(n=a>0?"left":"right"),n&&(i.preventDefault(),e.call(this),t(this).trigger("swipe",n).trigger("swipe"+n))}}function n(t){1==t.touches.length&&(o=t.touches[0].pageX,a=t.touches[0].pageY,u=!0,r=(new Date).getTime(),this.addEventListener("touchmove",i,!1),this.addEventListener("touchend",e,!1))}function s(){this.addEventListener&&this.addEventListener("touchstart",n,!1)}t.spotSwipe={version:"1.0.0",enabled:"ontouchstart"in document.documentElement,preventDefault:!1,moveThreshold:75,timeThreshold:200};var o,a,r,l,u=!1;t.event.special.swipe={setup:s},t.each(["left","up","down","right"],function(){t.event.special["swipe"+this]={setup:function(){t(this).on("swipe",t.noop)}}})}(jQuery),!function(t){t.fn.addTouch=function(){this.each(function(i,n){t(n).bind("touchstart touchmove touchend touchcancel",function(){e(event)})});var e=function(t){var e,i=t.changedTouches,n=i[0],s={touchstart:"mousedown",touchmove:"mousemove",touchend:"mouseup"},o=s[t.type];"MouseEvent"in window&&"function"==typeof window.MouseEvent?e=new window.MouseEvent(o,{bubbles:!0,cancelable:!0,screenX:n.screenX,screenY:n.screenY,clientX:n.clientX,clientY:n.clientY}):(e=document.createEvent("MouseEvent"),e.initMouseEvent(o,!0,!0,window,1,n.screenX,n.screenY,n.clientX,n.clientY,!1,!1,!1,!1,0,null)),n.target.dispatchEvent(e)}}}(jQuery);var _createClass=function(){function t(t,e){for(var i=0;i<e.length;i++){var n=e[i];n.enumerable=n.enumerable||!1,n.configurable=!0,"value"in n&&(n.writable=!0),Object.defineProperty(t,n.key,n)}}return function(e,i,n){return i&&t(e.prototype,i),n&&t(e,n),e}}();!function(t){var e=function(){function e(i){var n=arguments.length<=1||void 0===arguments[1]?{}:arguments[1];_classCallCheck(this,e),this.$element=i,this.options=t.extend({},e.defaults,this.$element.data(),n),this._init(),Foundation.registerPlugin(this,"Abide")}return _createClass(e,[{key:"_init",value:function(){this.$inputs=this.$element.find("input, textarea, select"),this._events()}},{key:"_events",value:function(){var e=this;this.$element.off(".abide").on("reset.zf.abide",function(){e.resetForm()}).on("submit.zf.abide",function(){return e.validateForm()}),"fieldChange"===this.options.validateOn&&this.$inputs.off("change.zf.abide").on("change.zf.abide",function(i){e.validateInput(t(i.target))}),this.options.liveValidate&&this.$inputs.off("input.zf.abide").on("input.zf.abide",function(i){e.validateInput(t(i.target))})}},{key:"_reflow",value:function(){this._init()}},{key:"requiredCheck",value:function(t){if(!t.attr("required"))return!0;var e=!0;switch(t[0].type){case"checkbox":e=t[0].checked;break;case"select":case"select-one":case"select-multiple":var i=t.find("option:selected");i.length&&i.val()||(e=!1);break;default:t.val()&&t.val().length||(e=!1)}return e}},{key:"findFormError",value:function(t){var e=t.siblings(this.options.formErrorSelector);return e.length||(e=t.parent().find(this.options.formErrorSelector)),e}},{key:"findLabel",value:function(t){var e=t[0].id,i=this.$element.find('label[for="'+e+'"]');return i.length?i:t.closest("label")}},{key:"findRadioLabels",value:function(e){var i=this,n=e.map(function(e,n){var s=n.id,o=i.$element.find('label[for="'+s+'"]');return o.length||(o=t(n).closest("label")),o[0]});return t(n)}},{key:"addErrorClasses",value:function(t){var e=this.findLabel(t),i=this.findFormError(t);e.length&&e.addClass(this.options.labelErrorClass),i.length&&i.addClass(this.options.formErrorClass),t.addClass(this.options.inputErrorClass).attr("data-invalid","")}},{key:"removeRadioErrorClasses",value:function(t){var e=this.$element.find(':radio[name="'+t+'"]'),i=this.findRadioLabels(e),n=this.findFormError(e);i.length&&i.removeClass(this.options.labelErrorClass),n.length&&n.removeClass(this.options.formErrorClass),e.removeClass(this.options.inputErrorClass).removeAttr("data-invalid")}},{key:"removeErrorClasses",value:function(t){if("radio"==t[0].type)return this.removeRadioErrorClasses(t.attr("name"));var e=this.findLabel(t),i=this.findFormError(t);e.length&&e.removeClass(this.options.labelErrorClass),i.length&&i.removeClass(this.options.formErrorClass),t.removeClass(this.options.inputErrorClass).removeAttr("data-invalid")}},{key:"validateInput",value:function(t){var e=this.requiredCheck(t),i=!1,n=!0,s=t.attr("data-validator"),o=!0;if(t.is("[data-abide-ignore]")||t.is('[type="hidden"]'))return!0;switch(t[0].type){case"radio":i=this.validateRadio(t.attr("name"));break;case"checkbox":i=e;break;case"select":case"select-one":case"select-multiple":i=e;break;default:i=this.validateText(t)}s&&(n=this.matchValidation(t,s,t.attr("required"))),t.attr("data-equalto")&&(o=this.options.validators.equalTo(t));var a=-1===[e,i,n,o].indexOf(!1),r=(a?"valid":"invalid")+".zf.abide";return this[a?"removeErrorClasses":"addErrorClasses"](t),t.trigger(r,[t]),a}},{key:"validateForm",value:function(){var e=[],i=this;this.$inputs.each(function(){e.push(i.validateInput(t(this)))});var n=-1===e.indexOf(!1);return this.$element.find("[data-abide-error]").css("display",n?"none":"block"),this.$element.trigger((n?"formvalid":"forminvalid")+".zf.abide",[this.$element]),n}},{key:"validateText",value:function(t,e){e=e||t.attr("pattern")||t.attr("type");var i=t.val(),n=!1;return i.length?n=this.options.patterns.hasOwnProperty(e)?this.options.patterns[e].test(i):e!==t.attr("type")?new RegExp(e).test(i):!0:t.prop("required")||(n=!0),n}},{key:"validateRadio",value:function(e){var i=this.$element.find(':radio[name="'+e+'"]'),n=!1,s=!1;return i.each(function(e,i){t(i).attr("required")&&(s=!0)}),s||(n=!0),n||i.each(function(e,i){t(i).prop("checked")&&(n=!0)}),n}},{key:"matchValidation",value:function(t,e,i){var n=this;i=!!i;var s=e.split(" ").map(function(e){return n.options.validators[e](t,i,t.parent())});return-1===s.indexOf(!1)}},{key:"resetForm",value:function(){var e=this.$element,i=this.options;t("."+i.labelErrorClass,e).not("small").removeClass(i.labelErrorClass),t("."+i.inputErrorClass,e).not("small").removeClass(i.inputErrorClass),t(i.formErrorSelector+"."+i.formErrorClass).removeClass(i.formErrorClass),e.find("[data-abide-error]").css("display","none"),t(":input",e).not(":button, :submit, :reset, :hidden, :radio, :checkbox, [data-abide-ignore]").val("").removeAttr("data-invalid"),t(":input:radio",e).not("[data-abide-ignore]").prop("checked",!1).removeAttr("data-invalid"),t(":input:checkbox",e).not("[data-abide-ignore]").prop("checked",!1).removeAttr("data-invalid"),e.trigger("formreset.zf.abide",[e])}},{key:"destroy",value:function(){var e=this;this.$element.off(".abide").find("[data-abide-error]").css("display","none"),this.$inputs.off(".abide").each(function(){e.removeErrorClasses(t(this))}),Foundation.unregisterPlugin(this)}}]),e}();e.defaults={validateOn:"fieldChange",labelErrorClass:"is-invalid-label",inputErrorClass:"is-invalid-input",formErrorSelector:".form-error",formErrorClass:"is-visible",liveValidate:!1,patterns:{alpha:/^[a-zA-Z]+$/,alpha_numeric:/^[a-zA-Z0-9]+$/,integer:/^[-+]?\d+$/,number:/^[-+]?\d*(?:[\.\,]\d+)?$/,card:/^(?:4[0-9]{12}(?:[0-9]{3})?|5[1-5][0-9]{14}|6(?:011|5[0-9][0-9])[0-9]{12}|3[47][0-9]{13}|3(?:0[0-5]|[68][0-9])[0-9]{11}|(?:2131|1800|35\d{3})\d{11})$/,cvv:/^([0-9]){3,4}$/,email:/^[a-zA-Z0-9.!#$%&'*+\/=?^_`{|}~-]+@[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]{0,61}[a-zA-Z0-9])?(?:\.[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]{0,61}[a-zA-Z0-9])?)+$/,url:/^(https?|ftp|file|ssh):\/\/(((([a-zA-Z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(%[\da-f]{2})|[!\$&'\(\)\*\+,;=]|:)*@)?(((\d|[1-9]\d|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])\.(\d|[1-9]\d|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])\.(\d|[1-9]\d|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])\.(\d|[1-9]\d|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5]))|((([a-zA-Z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(([a-zA-Z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])([a-zA-Z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])*([a-zA-Z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])))\.)+(([a-zA-Z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(([a-zA-Z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])([a-zA-Z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])*([a-zA-Z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])))\.?)(:\d*)?)(\/((([a-zA-Z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(%[\da-f]{2})|[!\$&'\(\)\*\+,;=]|:|@)+(\/(([a-zA-Z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(%[\da-f]{2})|[!\$&'\(\)\*\+,;=]|:|@)*)*)?)?(\?((([a-zA-Z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(%[\da-f]{2})|[!\$&'\(\)\*\+,;=]|:|@)|[\uE000-\uF8FF]|\/|\?)*)?(\#((([a-zA-Z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(%[\da-f]{2})|[!\$&'\(\)\*\+,;=]|:|@)|\/|\?)*)?$/,domain:/^([a-zA-Z0-9]([a-zA-Z0-9\-]{0,61}[a-zA-Z0-9])?\.)+[a-zA-Z]{2,8}$/,datetime:/^([0-2][0-9]{3})\-([0-1][0-9])\-([0-3][0-9])T([0-5][0-9])\:([0-5][0-9])\:([0-5][0-9])(Z|([\-\+]([0-1][0-9])\:00))$/,date:/(?:19|20)[0-9]{2}-(?:(?:0[1-9]|1[0-2])-(?:0[1-9]|1[0-9]|2[0-9])|(?:(?!02)(?:0[1-9]|1[0-2])-(?:30))|(?:(?:0[13578]|1[02])-31))$/,time:/^(0[0-9]|1[0-9]|2[0-3])(:[0-5][0-9]){2}$/,dateISO:/^\d{4}[\/\-]\d{1,2}[\/\-]\d{1,2}$/,month_day_year:/^(0[1-9]|1[012])[- \/.](0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[- \/.]\d{4}$/,day_month_year:/^(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[- \/.](0[1-9]|1[012])[- \/.]\d{4}$/,color:/^#?([a-fA-F0-9]{6}|[a-fA-F0-9]{3})$/},validators:{equalTo:function(e,i,n){return t("#"+e.attr("data-equalto")).val()===e.val()}}},Foundation.plugin(e,"Abide")}(jQuery);var _createClass=function(){function t(t,e){for(var i=0;i<e.length;i++){var n=e[i];n.enumerable=n.enumerable||!1,n.configurable=!0,"value"in n&&(n.writable=!0),Object.defineProperty(t,n.key,n)}}return function(e,i,n){return i&&t(e.prototype,i),n&&t(e,n),e}}();!function(t){var e=function(){function e(i,n){_classCallCheck(this,e),this.$element=i,this.options=t.extend({},e.defaults,this.$element.data(),n),this._init(),Foundation.registerPlugin(this,"Accordion"),Foundation.Keyboard.register("Accordion",{ENTER:"toggle",SPACE:"toggle",ARROW_DOWN:"next",ARROW_UP:"previous"})}return _createClass(e,[{key:"_init",value:function(){this.$element.attr("role","tablist"),this.$tabs=this.$element.children("li, [data-accordion-item]"),this.$tabs.each(function(e,i){var n=t(i),s=n.children("[data-tab-content]"),o=s[0].id||Foundation.GetYoDigits(6,"accordion"),a=i.id||o+"-label";n.find("a:first").attr({"aria-controls":o,role:"tab",id:a,"aria-expanded":!1,"aria-selected":!1}),s.attr({role:"tabpanel","aria-labelledby":a,"aria-hidden":!0,id:o})});var e=this.$element.find(".is-active").children("[data-tab-content]");e.length&&this.down(e,!0),this._events()}},{key:"_events",value:function(){var e=this;this.$tabs.each(function(){var i=t(this),n=i.children("[data-tab-content]");n.length&&i.children("a").off("click.zf.accordion keydown.zf.accordion").on("click.zf.accordion",function(t){t.preventDefault(),i.hasClass("is-active")?(e.options.allowAllClosed||i.siblings().hasClass("is-active"))&&e.up(n):e.down(n)}).on("keydown.zf.accordion",function(t){Foundation.Keyboard.handleKey(t,"Accordion",{toggle:function(){e.toggle(n)},next:function(){var t=i.next().find("a").focus();e.options.multiExpand||t.trigger("click.zf.accordion")},previous:function(){var t=i.prev().find("a").focus();e.options.multiExpand||t.trigger("click.zf.accordion")},handled:function(){t.preventDefault(),t.stopPropagation()}})})})}},{key:"toggle",value:function(t){if(t.parent().hasClass("is-active")){if(!this.options.allowAllClosed&&!t.parent().siblings().hasClass("is-active"))return;this.up(t)}else this.down(t)}},{key:"down",value:function(e,i){var n=this;if(!this.options.multiExpand&&!i){var s=this.$element.children(".is-active").children("[data-tab-content]");s.length&&this.up(s)}e.attr("aria-hidden",!1).parent("[data-tab-content]").addBack().parent().addClass("is-active"),e.slideDown(this.options.slideSpeed,function(){n.$element.trigger("down.zf.accordion",[e])}),t("#"+e.attr("aria-labelledby")).attr({"aria-expanded":!0,"aria-selected":!0})}},{key:"up",value:function(e){var i=e.parent().siblings(),n=this,s=this.options.multiExpand?i.hasClass("is-active"):e.parent().hasClass("is-active");(this.options.allowAllClosed||s)&&(e.slideUp(n.options.slideSpeed,function(){n.$element.trigger("up.zf.accordion",[e])}),e.attr("aria-hidden",!0).parent().removeClass("is-active"),t("#"+e.attr("aria-labelledby")).attr({"aria-expanded":!1,"aria-selected":!1}))}},{key:"destroy",value:function(){this.$element.find("[data-tab-content]").stop(!0).slideUp(0).css("display",""),this.$element.find("a").off(".zf.accordion"),Foundation.unregisterPlugin(this)}}]),e}();e.defaults={slideSpeed:250,multiExpand:!1,allowAllClosed:!1},Foundation.plugin(e,"Accordion")}(jQuery);var _createClass=function(){function t(t,e){for(var i=0;i<e.length;i++){var n=e[i];n.enumerable=n.enumerable||!1,n.configurable=!0,"value"in n&&(n.writable=!0),Object.defineProperty(t,n.key,n)}}return function(e,i,n){return i&&t(e.prototype,i),n&&t(e,n),e}}();!function(t){var e=function(){function e(i,n){_classCallCheck(this,e),this.$element=i,this.options=t.extend({},e.defaults,this.$element.data(),n),Foundation.Nest.Feather(this.$element,"accordion"),this._init(),Foundation.registerPlugin(this,"AccordionMenu"),Foundation.Keyboard.register("AccordionMenu",{ENTER:"toggle",SPACE:"toggle",ARROW_RIGHT:"open",ARROW_UP:"up",ARROW_DOWN:"down",ARROW_LEFT:"close",ESCAPE:"closeAll",TAB:"down",SHIFT_TAB:"up"})}return _createClass(e,[{key:"_init",value:function(){this.$element.find("[data-submenu]").not(".is-active").slideUp(0),this.$element.attr({role:"tablist","aria-multiselectable":this.options.multiOpen}),this.$menuLinks=this.$element.find(".is-accordion-submenu-parent"),this.$menuLinks.each(function(){var e=this.id||Foundation.GetYoDigits(6,"acc-menu-link"),i=t(this),n=i.children("[data-submenu]"),s=n[0].id||Foundation.GetYoDigits(6,"acc-menu"),o=n.hasClass("is-active");i.attr({"aria-controls":s,"aria-expanded":o,role:"tab",id:e}),n.attr({"aria-labelledby":e,"aria-hidden":!o,role:"tabpanel",id:s})});var e=this.$element.find(".is-active");if(e.length){var i=this;e.each(function(){i.down(t(this))})}this._events()}},{key:"_events",value:function(){var e=this;this.$element.find("li").each(function(){var i=t(this).children("[data-submenu]");i.length&&t(this).children("a").off("click.zf.accordionMenu").on("click.zf.accordionMenu",function(t){t.preventDefault(),e.toggle(i)})}).on("keydown.zf.accordionmenu",function(i){var n,s,o=t(this),a=o.parent("ul").children("li"),r=o.children("[data-submenu]");a.each(function(e){return t(this).is(o)?(n=a.eq(Math.max(0,e-1)).find("a").first(),
s=a.eq(Math.min(e+1,a.length-1)).find("a").first(),t(this).children("[data-submenu]:visible").length&&(s=o.find("li:first-child").find("a").first()),t(this).is(":first-child")?n=o.parents("li").first().find("a").first():n.children("[data-submenu]:visible").length&&(n=n.find("li:last-child").find("a").first()),void(t(this).is(":last-child")&&(s=o.parents("li").first().next("li").find("a").first()))):void 0}),Foundation.Keyboard.handleKey(i,"AccordionMenu",{open:function(){r.is(":hidden")&&(e.down(r),r.find("li").first().find("a").first().focus())},close:function(){r.length&&!r.is(":hidden")?e.up(r):o.parent("[data-submenu]").length&&(e.up(o.parent("[data-submenu]")),o.parents("li").first().find("a").first().focus())},up:function(){return n.attr("tabindex",-1).focus(),!0},down:function(){return s.attr("tabindex",-1).focus(),!0},toggle:function(){o.children("[data-submenu]").length&&e.toggle(o.children("[data-submenu]"))},closeAll:function(){e.hideAll()},handled:function(t){t&&i.preventDefault(),i.stopImmediatePropagation()}})})}},{key:"hideAll",value:function(){this.$element.find("[data-submenu]").slideUp(this.options.slideSpeed)}},{key:"toggle",value:function(t){t.is(":animated")||(t.is(":hidden")?this.down(t):this.up(t))}},{key:"down",value:function(t){var e=this;this.options.multiOpen||this.up(this.$element.find(".is-active").not(t.parentsUntil(this.$element).add(t))),t.addClass("is-active").attr({"aria-hidden":!1}).parent(".is-accordion-submenu-parent").attr({"aria-expanded":!0}),t.slideDown(e.options.slideSpeed,function(){e.$element.trigger("down.zf.accordionMenu",[t])})}},{key:"up",value:function(t){var e=this;t.slideUp(e.options.slideSpeed,function(){e.$element.trigger("up.zf.accordionMenu",[t])});var i=t.find("[data-submenu]").slideUp(0).addBack().attr("aria-hidden",!0);i.parent(".is-accordion-submenu-parent").attr("aria-expanded",!1)}},{key:"destroy",value:function(){this.$element.find("[data-submenu]").slideDown(0).css("display",""),this.$element.find("a").off("click.zf.accordionMenu"),Foundation.Nest.Burn(this.$element,"accordion"),Foundation.unregisterPlugin(this)}}]),e}();e.defaults={slideSpeed:250,multiOpen:!0},Foundation.plugin(e,"AccordionMenu")}(jQuery);var _createClass=function(){function t(t,e){for(var i=0;i<e.length;i++){var n=e[i];n.enumerable=n.enumerable||!1,n.configurable=!0,"value"in n&&(n.writable=!0),Object.defineProperty(t,n.key,n)}}return function(e,i,n){return i&&t(e.prototype,i),n&&t(e,n),e}}();!function(t){var e=function(){function e(i,n){_classCallCheck(this,e),this.$element=i,this.options=t.extend({},e.defaults,this.$element.data(),n),Foundation.Nest.Feather(this.$element,"drilldown"),this._init(),Foundation.registerPlugin(this,"Drilldown"),Foundation.Keyboard.register("Drilldown",{ENTER:"open",SPACE:"open",ARROW_RIGHT:"next",ARROW_UP:"up",ARROW_DOWN:"down",ARROW_LEFT:"previous",ESCAPE:"close",TAB:"down",SHIFT_TAB:"up"})}return _createClass(e,[{key:"_init",value:function(){this.$submenuAnchors=this.$element.find("li.is-drilldown-submenu-parent").children("a"),this.$submenus=this.$submenuAnchors.parent("li").children("[data-submenu]"),this.$menuItems=this.$element.find("li").not(".js-drilldown-back").attr("role","menuitem").find("a"),this._prepareMenu(),this._keyboardEvents()}},{key:"_prepareMenu",value:function(){var e=this;this.$submenuAnchors.each(function(){var i=t(this),n=i.parent();e.options.parentLink&&i.clone().prependTo(n.children("[data-submenu]")).wrap('<li class="is-submenu-parent-item is-submenu-item is-drilldown-submenu-item" role="menu-item"></li>'),i.data("savedHref",i.attr("href")).removeAttr("href"),i.children("[data-submenu]").attr({"aria-hidden":!0,tabindex:0,role:"menu"}),e._events(i)}),this.$submenus.each(function(){var i=t(this),n=i.find(".js-drilldown-back");n.length||i.prepend(e.options.backButton),e._back(i)}),this.$element.parent().hasClass("is-drilldown")||(this.$wrapper=t(this.options.wrapper).addClass("is-drilldown"),this.$wrapper=this.$element.wrap(this.$wrapper).parent().css(this._getMaxDims()))}},{key:"_events",value:function(e){var i=this;e.off("click.zf.drilldown").on("click.zf.drilldown",function(n){if(t(n.target).parentsUntil("ul","li").hasClass("is-drilldown-submenu-parent")&&(n.stopImmediatePropagation(),n.preventDefault()),i._show(e.parent("li")),i.options.closeOnClick){var s=t("body");s.off(".zf.drilldown").on("click.zf.drilldown",function(e){e.target===i.$element[0]||t.contains(i.$element[0],e.target)||(e.preventDefault(),i._hideAll(),s.off(".zf.drilldown"))})}})}},{key:"_keyboardEvents",value:function(){var e=this;this.$menuItems.add(this.$element.find(".js-drilldown-back > a")).on("keydown.zf.drilldown",function(i){var n,s,o=t(this),a=o.parent("li").parent("ul").children("li").children("a");a.each(function(e){return t(this).is(o)?(n=a.eq(Math.max(0,e-1)),void(s=a.eq(Math.min(e+1,a.length-1)))):void 0}),Foundation.Keyboard.handleKey(i,"Drilldown",{next:function(){return o.is(e.$submenuAnchors)?(e._show(o.parent("li")),o.parent("li").one(Foundation.transitionend(o),function(){o.parent("li").find("ul li a").filter(e.$menuItems).first().focus()}),!0):void 0},previous:function(){return e._hide(o.parent("li").parent("ul")),o.parent("li").parent("ul").one(Foundation.transitionend(o),function(){setTimeout(function(){o.parent("li").parent("ul").parent("li").children("a").first().focus()},1)}),!0},up:function(){return n.focus(),!0},down:function(){return s.focus(),!0},close:function(){e._back()},open:function(){return o.is(e.$menuItems)?o.is(e.$submenuAnchors)&&(e._show(o.parent("li")),o.parent("li").one(Foundation.transitionend(o),function(){o.parent("li").find("ul li a").filter(e.$menuItems).first().focus()})):(e._hide(o.parent("li").parent("ul")),o.parent("li").parent("ul").one(Foundation.transitionend(o),function(){setTimeout(function(){o.parent("li").parent("ul").parent("li").children("a").first().focus()},1)})),!0},handled:function(t){t&&i.preventDefault(),i.stopImmediatePropagation()}})})}},{key:"_hideAll",value:function(){var t=this.$element.find(".is-drilldown-submenu.is-active").addClass("is-closing");t.one(Foundation.transitionend(t),function(e){t.removeClass("is-active is-closing")}),this.$element.trigger("closed.zf.drilldown")}},{key:"_back",value:function(t){var e=this;t.off("click.zf.drilldown"),t.children(".js-drilldown-back").on("click.zf.drilldown",function(i){i.stopImmediatePropagation(),e._hide(t)})}},{key:"_menuLinkEvents",value:function(){var t=this;this.$menuItems.not(".is-drilldown-submenu-parent").off("click.zf.drilldown").on("click.zf.drilldown",function(e){setTimeout(function(){t._hideAll()},0)})}},{key:"_show",value:function(t){t.children("[data-submenu]").addClass("is-active"),this.$element.trigger("open.zf.drilldown",[t])}},{key:"_hide",value:function(t){t.addClass("is-closing").one(Foundation.transitionend(t),function(){t.removeClass("is-active is-closing"),t.blur()}),t.trigger("hide.zf.drilldown",[t])}},{key:"_getMaxDims",value:function(){var e=0,i={};return this.$submenus.add(this.$element).each(function(){var i=t(this).children("li").length;e=i>e?i:e}),i["min-height"]=e*this.$menuItems[0].getBoundingClientRect().height+"px",i["max-width"]=this.$element[0].getBoundingClientRect().width+"px",i}},{key:"destroy",value:function(){this._hideAll(),Foundation.Nest.Burn(this.$element,"drilldown"),this.$element.unwrap().find(".js-drilldown-back, .is-submenu-parent-item").remove().end().find(".is-active, .is-closing, .is-drilldown-submenu").removeClass("is-active is-closing is-drilldown-submenu").end().find("[data-submenu]").removeAttr("aria-hidden tabindex role"),this.$submenuAnchors.each(function(){t(this).off(".zf.drilldown")}),this.$element.find("a").each(function(){var e=t(this);e.data("savedHref")&&e.attr("href",e.data("savedHref")).removeData("savedHref")}),Foundation.unregisterPlugin(this)}}]),e}();e.defaults={backButton:'<li class="js-drilldown-back"><a tabindex="0">Back</a></li>',wrapper:"<div></div>",parentLink:!1,closeOnClick:!1},Foundation.plugin(e,"Drilldown")}(jQuery);var _createClass=function(){function t(t,e){for(var i=0;i<e.length;i++){var n=e[i];n.enumerable=n.enumerable||!1,n.configurable=!0,"value"in n&&(n.writable=!0),Object.defineProperty(t,n.key,n)}}return function(e,i,n){return i&&t(e.prototype,i),n&&t(e,n),e}}();!function(t){var e=function(){function e(i,n){_classCallCheck(this,e),this.$element=i,this.options=t.extend({},e.defaults,this.$element.data(),n),this._init(),Foundation.registerPlugin(this,"Dropdown"),Foundation.Keyboard.register("Dropdown",{ENTER:"open",SPACE:"open",ESCAPE:"close",TAB:"tab_forward",SHIFT_TAB:"tab_backward"})}return _createClass(e,[{key:"_init",value:function(){var e=this.$element.attr("id");this.$anchor=t('[data-toggle="'+e+'"]')||t('[data-open="'+e+'"]'),this.$anchor.attr({"aria-controls":e,"data-is-focus":!1,"data-yeti-box":e,"aria-haspopup":!0,"aria-expanded":!1}),this.options.positionClass=this.getPositionClass(),this.counter=4,this.usedPositions=[],this.$element.attr({"aria-hidden":"true","data-yeti-box":e,"data-resize":e,"aria-labelledby":this.$anchor[0].id||Foundation.GetYoDigits(6,"dd-anchor")}),this._events()}},{key:"getPositionClass",value:function(){var t=this.$element[0].className.match(/(top|left|right|bottom)/g);t=t?t[0]:"";var e=/float-(\S+)\s/.exec(this.$anchor[0].className);e=e?e[1]:"";var i=e?e+" "+t:t;return i}},{key:"_reposition",value:function(t){this.usedPositions.push(t?t:"bottom"),!t&&this.usedPositions.indexOf("top")<0?this.$element.addClass("top"):"top"===t&&this.usedPositions.indexOf("bottom")<0?this.$element.removeClass(t):"left"===t&&this.usedPositions.indexOf("right")<0?this.$element.removeClass(t).addClass("right"):"right"===t&&this.usedPositions.indexOf("left")<0?this.$element.removeClass(t).addClass("left"):!t&&this.usedPositions.indexOf("top")>-1&&this.usedPositions.indexOf("left")<0?this.$element.addClass("left"):"top"===t&&this.usedPositions.indexOf("bottom")>-1&&this.usedPositions.indexOf("left")<0?this.$element.removeClass(t).addClass("left"):"left"===t&&this.usedPositions.indexOf("right")>-1&&this.usedPositions.indexOf("bottom")<0?this.$element.removeClass(t):"right"===t&&this.usedPositions.indexOf("left")>-1&&this.usedPositions.indexOf("bottom")<0?this.$element.removeClass(t):this.$element.removeClass(t),this.classChanged=!0,this.counter--}},{key:"_setPosition",value:function(){if("false"===this.$anchor.attr("aria-expanded"))return!1;var t=this.getPositionClass(),e=Foundation.Box.GetDimensions(this.$element),i=(Foundation.Box.GetDimensions(this.$anchor),"left"===t?"left":"right"===t?"left":"top"),n="top"===i?"height":"width";"height"===n?this.options.vOffset:this.options.hOffset;if(e.width>=e.windowDims.width||!this.counter&&!Foundation.Box.ImNotTouchingYou(this.$element))return this.$element.offset(Foundation.Box.GetOffsets(this.$element,this.$anchor,"center bottom",this.options.vOffset,this.options.hOffset,!0)).css({width:e.windowDims.width-2*this.options.hOffset,height:"auto"}),this.classChanged=!0,!1;for(this.$element.offset(Foundation.Box.GetOffsets(this.$element,this.$anchor,t,this.options.vOffset,this.options.hOffset));!Foundation.Box.ImNotTouchingYou(this.$element,!1,!0)&&this.counter;)this._reposition(t),this._setPosition()}},{key:"_events",value:function(){var e=this;this.$element.on({"open.zf.trigger":this.open.bind(this),"close.zf.trigger":this.close.bind(this),"toggle.zf.trigger":this.toggle.bind(this),"resizeme.zf.trigger":this._setPosition.bind(this)}),this.options.hover&&(this.$anchor.off("mouseenter.zf.dropdown mouseleave.zf.dropdown").on("mouseenter.zf.dropdown",function(){clearTimeout(e.timeout),e.timeout=setTimeout(function(){e.open(),e.$anchor.data("hover",!0)},e.options.hoverDelay)}).on("mouseleave.zf.dropdown",function(){clearTimeout(e.timeout),e.timeout=setTimeout(function(){e.close(),e.$anchor.data("hover",!1)},e.options.hoverDelay)}),this.options.hoverPane&&this.$element.off("mouseenter.zf.dropdown mouseleave.zf.dropdown").on("mouseenter.zf.dropdown",function(){clearTimeout(e.timeout)}).on("mouseleave.zf.dropdown",function(){clearTimeout(e.timeout),e.timeout=setTimeout(function(){e.close(),e.$anchor.data("hover",!1)},e.options.hoverDelay)})),this.$anchor.add(this.$element).on("keydown.zf.dropdown",function(i){var n=t(this),s=Foundation.Keyboard.findFocusable(e.$element);Foundation.Keyboard.handleKey(i,"Dropdown",{tab_forward:function(){e.$element.find(":focus").is(s.eq(-1))&&(e.options.trapFocus?(s.eq(0).focus(),i.preventDefault()):e.close())},tab_backward:function(){(e.$element.find(":focus").is(s.eq(0))||e.$element.is(":focus"))&&(e.options.trapFocus?(s.eq(-1).focus(),i.preventDefault()):e.close())},open:function(){n.is(e.$anchor)&&(e.open(),e.$element.attr("tabindex",-1).focus(),i.preventDefault())},close:function(){e.close(),e.$anchor.focus()}})})}},{key:"_addBodyHandler",value:function(){var e=t(document.body).not(this.$element),i=this;e.off("click.zf.dropdown").on("click.zf.dropdown",function(t){i.$anchor.is(t.target)||i.$anchor.find(t.target).length||i.$element.find(t.target).length||(i.close(),e.off("click.zf.dropdown"))})}},{key:"open",value:function(){if(this.$element.trigger("closeme.zf.dropdown",this.$element.attr("id")),this.$anchor.addClass("hover").attr({"aria-expanded":!0}),this._setPosition(),this.$element.addClass("is-open").attr({"aria-hidden":!1}),this.options.autoFocus){var t=Foundation.Keyboard.findFocusable(this.$element);t.length&&t.eq(0).focus()}this.options.closeOnClick&&this._addBodyHandler(),this.$element.trigger("show.zf.dropdown",[this.$element])}},{key:"close",value:function(){if(!this.$element.hasClass("is-open"))return!1;if(this.$element.removeClass("is-open").attr({"aria-hidden":!0}),this.$anchor.removeClass("hover").attr("aria-expanded",!1),this.classChanged){var t=this.getPositionClass();t&&this.$element.removeClass(t),this.$element.addClass(this.options.positionClass).css({height:"",width:""}),this.classChanged=!1,this.counter=4,this.usedPositions.length=0}this.$element.trigger("hide.zf.dropdown",[this.$element])}},{key:"toggle",value:function(){if(this.$element.hasClass("is-open")){if(this.$anchor.data("hover"))return;this.close()}else this.open()}},{key:"destroy",value:function(){this.$element.off(".zf.trigger").hide(),this.$anchor.off(".zf.dropdown"),Foundation.unregisterPlugin(this)}}]),e}();e.defaults={hoverDelay:250,hover:!1,hoverPane:!1,vOffset:1,hOffset:1,positionClass:"",trapFocus:!1,autoFocus:!1,closeOnClick:!1},Foundation.plugin(e,"Dropdown")}(jQuery);var _createClass=function(){function t(t,e){for(var i=0;i<e.length;i++){var n=e[i];n.enumerable=n.enumerable||!1,n.configurable=!0,"value"in n&&(n.writable=!0),Object.defineProperty(t,n.key,n)}}return function(e,i,n){return i&&t(e.prototype,i),n&&t(e,n),e}}();!function(t){var e=function(){function e(i,n){_classCallCheck(this,e),this.$element=i,this.options=t.extend({},e.defaults,this.$element.data(),n),Foundation.Nest.Feather(this.$element,"dropdown"),this._init(),Foundation.registerPlugin(this,"DropdownMenu"),Foundation.Keyboard.register("DropdownMenu",{ENTER:"open",SPACE:"open",ARROW_RIGHT:"next",ARROW_UP:"up",ARROW_DOWN:"down",ARROW_LEFT:"previous",ESCAPE:"close"})}return _createClass(e,[{key:"_init",value:function(){var t=this.$element.find("li.is-dropdown-submenu-parent");this.$element.children(".is-dropdown-submenu-parent").children(".is-dropdown-submenu").addClass("first-sub"),this.$menuItems=this.$element.find('[role="menuitem"]'),this.$tabs=this.$element.children('[role="menuitem"]'),this.$tabs.find("ul.is-dropdown-submenu").addClass(this.options.verticalClass),this.$element.hasClass(this.options.rightClass)||"right"===this.options.alignment||Foundation.rtl()||this.$element.parents(".top-bar-right").is("*")?(this.options.alignment="right",t.addClass("opens-left")):t.addClass("opens-right"),this.changed=!1,this._events()}},{key:"_events",value:function(){var e=this,i="ontouchstart"in window||"undefined"!=typeof window.ontouchstart,n="is-dropdown-submenu-parent",s=function(s){var o=t(s.target).parentsUntil("ul","."+n),a=o.hasClass(n),r="true"===o.attr("data-is-click");o.children(".is-dropdown-submenu");if(a)if(r){if(!e.options.closeOnClick||!e.options.clickOpen&&!i||e.options.forceFollow&&i)return;s.stopImmediatePropagation(),s.preventDefault(),e._hide(o)}else s.preventDefault(),s.stopImmediatePropagation(),e._show(o.children(".is-dropdown-submenu")),o.add(o.parentsUntil(e.$element,"."+n)).attr("data-is-click",!0)};(this.options.clickOpen||i)&&this.$menuItems.on("click.zf.dropdownmenu touchstart.zf.dropdownmenu",s),this.options.disableHover||this.$menuItems.on("mouseenter.zf.dropdownmenu",function(i){var s=t(this),o=s.hasClass(n);o&&(clearTimeout(e.delay),e.delay=setTimeout(function(){e._show(s.children(".is-dropdown-submenu"))},e.options.hoverDelay))}).on("mouseleave.zf.dropdownmenu",function(i){var s=t(this),o=s.hasClass(n);if(o&&e.options.autoclose){if("true"===s.attr("data-is-click")&&e.options.clickOpen)return!1;clearTimeout(e.delay),e.delay=setTimeout(function(){e._hide(s)},e.options.closingTime)}}),this.$menuItems.on("keydown.zf.dropdownmenu",function(i){var n,s,o=t(i.target).parentsUntil("ul",'[role="menuitem"]'),a=e.$tabs.index(o)>-1,r=a?e.$tabs:o.siblings("li").add(o);r.each(function(e){return t(this).is(o)?(n=r.eq(e-1),void(s=r.eq(e+1))):void 0});var l=function(){o.is(":last-child")||(s.children("a:first").focus(),i.preventDefault())},u=function(){n.children("a:first").focus(),i.preventDefault()},d=function(){var t=o.children("ul.is-dropdown-submenu");t.length&&(e._show(t),o.find("li > a:first").focus(),i.preventDefault())},h=function(){var t=o.parent("ul").parent("li");t.children("a:first").focus(),e._hide(t),i.preventDefault()},c={open:d,close:function(){e._hide(e.$element),e.$menuItems.find("a:first").focus(),i.preventDefault()},handled:function(){i.stopImmediatePropagation()}};a?e.$element.hasClass(e.options.verticalClass)?"left"===e.options.alignment?t.extend(c,{down:l,up:u,next:d,previous:h}):t.extend(c,{down:l,up:u,next:h,previous:d}):t.extend(c,{next:l,previous:u,down:d,up:h}):"left"===e.options.alignment?t.extend(c,{next:d,previous:h,down:l,up:u}):t.extend(c,{next:h,previous:d,down:l,up:u}),Foundation.Keyboard.handleKey(i,"DropdownMenu",c)})}},{key:"_addBodyHandler",value:function(){var e=t(document.body),i=this;e.off("mouseup.zf.dropdownmenu touchend.zf.dropdownmenu").on("mouseup.zf.dropdownmenu touchend.zf.dropdownmenu",function(t){var n=i.$element.find(t.target);n.length||(i._hide(),e.off("mouseup.zf.dropdownmenu touchend.zf.dropdownmenu"))})}},{key:"_show",value:function(e){var i=this.$tabs.index(this.$tabs.filter(function(i,n){return t(n).find(e).length>0})),n=e.parent("li.is-dropdown-submenu-parent").siblings("li.is-dropdown-submenu-parent");this._hide(n,i),e.css("visibility","hidden").addClass("js-dropdown-active").attr({"aria-hidden":!1}).parent("li.is-dropdown-submenu-parent").addClass("is-active").attr({"aria-expanded":!0});var s=Foundation.Box.ImNotTouchingYou(e,null,!0);if(!s){var o="left"===this.options.alignment?"-right":"-left",a=e.parent(".is-dropdown-submenu-parent");a.removeClass("opens"+o).addClass("opens-"+this.options.alignment),s=Foundation.Box.ImNotTouchingYou(e,null,!0),s||a.removeClass("opens-"+this.options.alignment).addClass("opens-inner"),this.changed=!0}e.css("visibility",""),this.options.closeOnClick&&this._addBodyHandler(),this.$element.trigger("show.zf.dropdownmenu",[e])}},{key:"_hide",value:function(t,e){var i;i=t&&t.length?t:void 0!==e?this.$tabs.not(function(t,i){return t===e}):this.$element;var n=i.hasClass("is-active")||i.find(".is-active").length>0;if(n){if(i.find("li.is-active").add(i).attr({"aria-expanded":!1,"data-is-click":!1}).removeClass("is-active"),i.find("ul.js-dropdown-active").attr({"aria-hidden":!0}).removeClass("js-dropdown-active"),this.changed||i.find("opens-inner").length){var s="left"===this.options.alignment?"right":"left";i.find("li.is-dropdown-submenu-parent").add(i).removeClass("opens-inner opens-"+this.options.alignment).addClass("opens-"+s),this.changed=!1}this.$element.trigger("hide.zf.dropdownmenu",[i])}}},{key:"destroy",value:function(){this.$menuItems.off(".zf.dropdownmenu").removeAttr("data-is-click").removeClass("is-right-arrow is-left-arrow is-down-arrow opens-right opens-left opens-inner"),t(document.body).off(".zf.dropdownmenu"),Foundation.Nest.Burn(this.$element,"dropdown"),Foundation.unregisterPlugin(this)}}]),e}();e.defaults={disableHover:!1,autoclose:!0,hoverDelay:50,clickOpen:!1,closingTime:500,alignment:"left",closeOnClick:!0,verticalClass:"vertical",rightClass:"align-right",forceFollow:!0},Foundation.plugin(e,"DropdownMenu")}(jQuery);var _createClass=function(){function t(t,e){for(var i=0;i<e.length;i++){var n=e[i];n.enumerable=n.enumerable||!1,n.configurable=!0,"value"in n&&(n.writable=!0),Object.defineProperty(t,n.key,n)}}return function(e,i,n){return i&&t(e.prototype,i),n&&t(e,n),e}}();!function(t){var e=function(){function e(i,n){_classCallCheck(this,e),this.$element=i,this.options=t.extend({},e.defaults,this.$element.data(),n),this._init(),Foundation.registerPlugin(this,"Equalizer")}return _createClass(e,[{key:"_init",value:function(){var e=this.$element.attr("data-equalizer")||"",i=this.$element.find('[data-equalizer-watch="'+e+'"]');this.$watched=i.length?i:this.$element.find("[data-equalizer-watch]"),this.$element.attr("data-resize",e||Foundation.GetYoDigits(6,"eq")),this.hasNested=this.$element.find("[data-equalizer]").length>0,this.isNested=this.$element.parentsUntil(document.body,"[data-equalizer]").length>0,this.isOn=!1,this._bindHandler={onResizeMeBound:this._onResizeMe.bind(this),onPostEqualizedBound:this._onPostEqualized.bind(this)};var n,s=this.$element.find("img");this.options.equalizeOn?(n=this._checkMQ(),t(window).on("changed.zf.mediaquery",this._checkMQ.bind(this))):this._events(),(void 0!==n&&n===!1||void 0===n)&&(s.length?Foundation.onImagesLoaded(s,this._reflow.bind(this)):this._reflow())}},{key:"_pauseEvents",value:function(){this.isOn=!1,this.$element.off({".zf.equalizer":this._bindHandler.onPostEqualizedBound,"resizeme.zf.trigger":this._bindHandler.onResizeMeBound})}},{key:"_onResizeMe",value:function(t){this._reflow()}},{key:"_onPostEqualized",value:function(t){t.target!==this.$element[0]&&this._reflow()}},{key:"_events",value:function(){this._pauseEvents(),this.hasNested?this.$element.on("postequalized.zf.equalizer",this._bindHandler.onPostEqualizedBound):this.$element.on("resizeme.zf.trigger",this._bindHandler.onResizeMeBound),this.isOn=!0}},{key:"_checkMQ",value:function(){var t=!Foundation.MediaQuery.atLeast(this.options.equalizeOn);return t?this.isOn&&(this._pauseEvents(),this.$watched.css("height","auto")):this.isOn||this._events(),t}},{key:"_killswitch",value:function(){}},{key:"_reflow",value:function(){return!this.options.equalizeOnStack&&this._isStacked()?(this.$watched.css("height","auto"),!1):void(this.options.equalizeByRow?this.getHeightsByRow(this.applyHeightByRow.bind(this)):this.getHeights(this.applyHeight.bind(this)))}},{key:"_isStacked",value:function(){return this.$watched[0].getBoundingClientRect().top!==this.$watched[1].getBoundingClientRect().top}},{key:"getHeights",value:function(t){for(var e=[],i=0,n=this.$watched.length;n>i;i++)this.$watched[i].style.height="auto",e.push(this.$watched[i].offsetHeight);t(e)}},{key:"getHeightsByRow",value:function(e){var i=this.$watched.length?this.$watched.first().offset().top:0,n=[],s=0;n[s]=[];for(var o=0,a=this.$watched.length;a>o;o++){this.$watched[o].style.height="auto";var r=t(this.$watched[o]).offset().top;r!=i&&(s++,n[s]=[],i=r),n[s].push([this.$watched[o],this.$watched[o].offsetHeight])}for(var l=0,u=n.length;u>l;l++){var d=t(n[l]).map(function(){return this[1]}).get(),h=Math.max.apply(null,d);n[l].push(h)}e(n)}},{key:"applyHeight",value:function(t){var e=Math.max.apply(null,t);this.$element.trigger("preequalized.zf.equalizer"),this.$watched.css("height",e),this.$element.trigger("postequalized.zf.equalizer")}},{key:"applyHeightByRow",value:function(e){this.$element.trigger("preequalized.zf.equalizer");for(var i=0,n=e.length;n>i;i++){var s=e[i].length,o=e[i][s-1];if(2>=s)t(e[i][0][0]).css({height:"auto"});else{this.$element.trigger("preequalizedrow.zf.equalizer");for(var a=0,r=s-1;r>a;a++)t(e[i][a][0]).css({height:o});this.$element.trigger("postequalizedrow.zf.equalizer")}}this.$element.trigger("postequalized.zf.equalizer")}},{key:"destroy",value:function(){this._pauseEvents(),this.$watched.css("height","auto"),Foundation.unregisterPlugin(this)}}]),e}();e.defaults={equalizeOnStack:!0,equalizeByRow:!1,equalizeOn:""},Foundation.plugin(e,"Equalizer")}(jQuery);var _createClass=function(){function t(t,e){for(var i=0;i<e.length;i++){var n=e[i];n.enumerable=n.enumerable||!1,n.configurable=!0,"value"in n&&(n.writable=!0),Object.defineProperty(t,n.key,n)}}return function(e,i,n){return i&&t(e.prototype,i),n&&t(e,n),e}}();!function(t){var e=function(){function e(i,n){_classCallCheck(this,e),this.$element=i,this.options=t.extend({},e.defaults,n),this.rules=[],this.currentPath="",this._init(),this._events(),Foundation.registerPlugin(this,"Interchange")}return _createClass(e,[{key:"_init",value:function(){this._addBreakpoints(),this._generateRules(),this._reflow()}},{key:"_events",value:function(){t(window).on("resize.zf.interchange",Foundation.util.throttle(this._reflow.bind(this),50))}},{key:"_reflow",value:function(){var t;for(var e in this.rules)if(this.rules.hasOwnProperty(e)){var i=this.rules[e];window.matchMedia(i.query).matches&&(t=i)}t&&this.replace(t.path)}},{key:"_addBreakpoints",value:function(){for(var t in Foundation.MediaQuery.queries)if(Foundation.MediaQuery.queries.hasOwnProperty(t)){var i=Foundation.MediaQuery.queries[t];e.SPECIAL_QUERIES[i.name]=i.value}}},{key:"_generateRules",value:function(t){var i,n=[];i=this.options.rules?this.options.rules:this.$element.data("interchange").match(/\[.*?\]/g);for(var s in i)if(i.hasOwnProperty(s)){var o=i[s].slice(1,-1).split(", "),a=o.slice(0,-1).join(""),r=o[o.length-1];e.SPECIAL_QUERIES[r]&&(r=e.SPECIAL_QUERIES[r]),n.push({path:a,query:r})}this.rules=n}},{key:"replace",value:function(e){if(this.currentPath!==e){var i=this,n="replaced.zf.interchange";"IMG"===this.$element[0].nodeName?this.$element.attr("src",e).load(function(){i.currentPath=e}).trigger(n):e.match(/\.(gif|jpg|jpeg|png|svg|tiff)([?#].*)?/i)?this.$element.css({"background-image":"url("+e+")"}).trigger(n):t.get(e,function(s){i.$element.html(s).trigger(n),t(s).foundation(),i.currentPath=e})}}},{key:"destroy",value:function(){}}]),e}();e.defaults={rules:null},e.SPECIAL_QUERIES={landscape:"screen and (orientation: landscape)",portrait:"screen and (orientation: portrait)",retina:"only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2), only screen and (min--moz-device-pixel-ratio: 2), only screen and (-o-min-device-pixel-ratio: 2/1), only screen and (min-device-pixel-ratio: 2), only screen and (min-resolution: 192dpi), only screen and (min-resolution: 2dppx)"},Foundation.plugin(e,"Interchange")}(jQuery);var _createClass=function(){function t(t,e){for(var i=0;i<e.length;i++){var n=e[i];n.enumerable=n.enumerable||!1,n.configurable=!0,"value"in n&&(n.writable=!0),Object.defineProperty(t,n.key,n)}}return function(e,i,n){return i&&t(e.prototype,i),n&&t(e,n),e}}();!function(t){var e=function(){function e(i,n){_classCallCheck(this,e),this.$element=i,this.options=t.extend({},e.defaults,this.$element.data(),n),this._init(),Foundation.registerPlugin(this,"Magellan")}return _createClass(e,[{key:"_init",value:function(){var e=this.$element[0].id||Foundation.GetYoDigits(6,"magellan");this.$targets=t("[data-magellan-target]"),this.$links=this.$element.find("a"),this.$element.attr({"data-resize":e,"data-scroll":e,id:e}),this.$active=t(),this.scrollPos=parseInt(window.pageYOffset,10),this._events()}},{key:"calcPoints",value:function(){var e=this,i=document.body,n=document.documentElement;this.points=[],this.winHeight=Math.round(Math.max(window.innerHeight,n.clientHeight)),this.docHeight=Math.round(Math.max(i.scrollHeight,i.offsetHeight,n.clientHeight,n.scrollHeight,n.offsetHeight)),this.$targets.each(function(){var i=t(this),n=Math.round(i.offset().top-e.options.threshold);i.targetPoint=n,e.points.push(n)})}},{key:"_events",value:function(){var e=this;t("html, body"),{duration:e.options.animationDuration,easing:e.options.animationEasing};t(window).one("load",function(){e.options.deepLinking&&location.hash&&e.scrollToLoc(location.hash),e.calcPoints(),e._updateActive()}),this.$element.on({"resizeme.zf.trigger":this.reflow.bind(this),"scrollme.zf.trigger":this._updateActive.bind(this)}).on("click.zf.magellan",'a[href^="#"]',function(t){t.preventDefault();var i=this.getAttribute("href");e.scrollToLoc(i)})}},{key:"scrollToLoc",value:function(e){var i=Math.round(t(e).offset().top-this.options.threshold/2-this.options.barOffset);t("html, body").stop(!0).animate({scrollTop:i},this.options.animationDuration,this.options.animationEasing)}},{key:"reflow",value:function(){this.calcPoints(),this._updateActive()}},{key:"_updateActive",value:function(){var t,e=parseInt(window.pageYOffset,10);if(e+this.winHeight===this.docHeight)t=this.points.length-1;else if(e<this.points[0])t=0;else{var i=this.scrollPos<e,n=this,s=this.points.filter(function(t,s){return i?t-n.options.barOffset<=e:t-n.options.barOffset-n.options.threshold<=e});t=s.length?s.length-1:0}if(this.$active.removeClass(this.options.activeClass),this.$active=this.$links.eq(t).addClass(this.options.activeClass),this.options.deepLinking){var o=this.$active[0].getAttribute("href");window.history.pushState?window.history.pushState(null,null,o):window.location.hash=o}this.scrollPos=e,this.$element.trigger("up
 
- Ariën -
Beheerder

- Ariën -

09/09/2016 15:30:50
Quote Anchor link
Je gebruikt nu eerst je foundation javascript, en dan je jQuery-script.
Dat gaat niet lukken. Draai ze eens om!
 
Johannes davidian

johannes davidian

09/09/2016 15:46:04
Quote Anchor link
dank u wel ,
ik denk ik heb deze lijn gemist:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
<body <?php body_class(); ?>>
<!-- Compressed JavaScript -->
<script src="http://webdesignleren.net/wp-content/themes/auto-service/foundation/js/vendor/foundation.min.js"></script>
<script src="http://webdesignleren.net/wp-content/themes/auto-service/foundation/js/vendor/jquery.js"></script>

   <script>
      $(document).foundation();
    </script>ik heb hier boven deze code gemist:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
<script>
      $(document).foundation();
    </script>


ik denk ik heb het opgelost,
maar voor zekerheid welke commando ik moet voeren in de console van (Chrome) om zeker te zijn dat foundation.min.js bestand is goed geinstalleerd en functioneert perfect?
 
- Ariën -
Beheerder

- Ariën -

09/09/2016 15:59:36
Quote Anchor link
Wissel lijn 3 en 4 eens om?
 
Johannes davidian

johannes davidian

09/09/2016 16:02:49
Quote Anchor link
U hebt gelijk Arien,
ik heb jQuery.script boven de foundation.min.js gezet in header.php.
ik zie geen enkel foutmelding meer in de console van het Chrome.
maar voor test doeleinden welke opdracht ik kan invoeren in Chrome om te zien js bestanden zijn goed geinstalleerd of niet?
johannes
 
- Ariën -
Beheerder

- Ariën -

09/09/2016 16:15:18
Quote Anchor link
Als er geen foutmeldingen zijn, kan je ervan uitgaan dat alles werkt.

Je kan als het goed is met iets als dit kijken of jQuery werkt:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
if(jQuery) { alert('jQuery werkt'); }
Gewijzigd op 09/09/2016 16:19:00 door - Ariën -
 
Johannes davidian

johannes davidian

09/09/2016 16:27:15
Quote Anchor link
dank u wel ,
jQuery alert code werkt prima
johannes
 Overzicht Reageren

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.