ban-ip-op-tijd

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. ban-ip-op-tijd

« Lees de omschrijving en reacties

Controleren op ipbans gaat gemakkelijk:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
<?php
include("ipbancheck.php");
?>


SQL:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
CREATE TABLE `ipban` (
  `id` int(5) NOT NULL auto_increment,
  `ip` varchar(255) NOT NULL,
  `reden` varchar(255) NOT NULL,
  `tijd` int(25) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;ipbancheck.php

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<?php
// Gelieve de database-gegevens te veranderen a.u.b.
mysql_connect("HOST",  "DB_USER", "DB_PW") or die(mysql_error());
mysql_select_db("DB") or die(mysql_error());

$ip   =   $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

$query['select']['result']    =   mysql_query("SELECT * FROM ipban WHERE ip = '". $ip ."' LIMIT 1")   or die(mysql_error());
if (mysql_num_rows($query['select']['result']))
{

    $result   =   mysql_fetch_assoc($query['select']['result']);
    
    $reden    =   htmlspecialchars(stripslashes($result['reden']));
    $tijd     =   htmlspecialchars(stripslashes($result['tijd']));
    $nu       =   time();
    
    $rest = $tijd - $nu;
    if ($rest > 0)
    {

        $tijd     =   date("d-m-Y", $tijd);
        
        die("<h1>:: Error ::</h1>
        <p>Jij bent verbannen van deze website!</p>
        <p>De <strong>reden</strong> hiervoor is:<br />"
. $reden .".</p>
        <p>De <strong>datum</strong> waarop u onze website weer kunt bezoeken: "
. $tijd .", om 12:00:00.</p>
        "
);
    }
}

?>(!) --- Hieronder de admin: ---
controle.php

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
<?php
session_start();

$wachtwoord = "test";

if (!isset($_SESSION['login']))
{

    if (!isset($_POST['submit']))
    {

        ?>

        
        <p>Gelieve uw wachtwoord hieronder in te voeren.<br />
           Uw wachtwoord is nodig, zodat u alle verbannen ip-adressen kan beheren en toevoegen</p>
          
          <form action="" method="POST">
          <strong>Wachtwoord:</strong><br />
          <input type="password" name="wachtwoord" /><br /><br />
          <input type="submit" name="submit" value="Valideren" />
          </form>
    
    <?php
    exit();
    }

     else
     {
        if ($wachtwoord == $_POST['wachtwoord'])
        {

            $_SESSION['login']    =   TRUE;
            echo "<p>U bent met succes ingelogd!</p>";
        }

         else
         {
            echo "<p><strong>Fout:</strong> U heeft een onjuist wachtwoord ingevoerd!</p>";
            exit();
         }
     }
}

?>index.php

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<?php
// Gelieve de onderstaande gegevens te veranderen a.u.b.
mysql_connect("HOST",  "DB_USER", "DB_PW") or die(mysql_error());
mysql_select_db("DB") or die(mysql_error());

include("controle.php");
define('safe',  true);

echo  "<p>Welkom in de admin. U kunt hier alle verbannen ip-adressen beheren en toevoegen.</p>";

echo "<a href=\"?overzicht\">Overzicht</a><br />
      <a href=\"?toevoegen\">Toevoegen</a>"
;
      
if (isset($_GET['overzicht']))
{

    include("overzicht.inc.php");
}

 elseif (isset($_GET['toevoegen']))
 {

    include("toevoegen.inc.php");
 }

 
  elseif (isset($_GET['verwijderen']))
 {

    include("verwijderen.inc.php");
 }

?>overzicht.inc.php

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<?php
if (!defined('safe'))
{

    die("<p>Error: Dit bestand kan niet afzonderlijk worden bezocht, wegens veiligheidsredenen.</p>");
}


$query['select']['overzicht']   =   mysql_query("SELECT * FROM ipban LIMIT 500") or die(mysql_error());
echo "<center><table border=\"1\">";
echo "<tr><td><strong>IP-adres</strong></td><td><strong>Reden</strong></td><td><strong>Totdat</strong></td><td><strong>Verwijderen</strong></td></tr>";
while ($overzicht = mysql_fetch_assoc($query['select']['overzicht']))
{

    $ip     =   htmlspecialchars(stripslashes($overzicht['ip']));
    $reden  =   htmlspecialchars(stripslashes($overzicht['reden']));
    $tijd   =   htmlspecialchars(stripslashes($overzicht['tijd']));
    $tijd   =   date("d-m-Y", $tijd);
    
    echo "<tr><td>". $ip ."</td><td>". $reden ."</td><td>". $tijd ."</td><td><a href='?verwijderen=". $overzicht['id'] ."'>Verwijder</a></td></tr>";
}

    
echo "</table><br /><br />PHPerfect Internet Solutions - PHPerfect.nl</center>";
?>toevoegen.inc.php

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
<?php
if (!defined('safe'))
{

    die("<p>Error: Dit bestand kan niet afzonderlijk worden bezocht, wegens veiligheidsredenen.</p>");
}


if (!isset($_POST['submit']))
{

    ?>

    <center>
    <p>U kunt hier een ip-adres van uw website verbannen.</p>
    <form action="" method="POST">
    <table border="0">
    <tr><td><strong>Dag:</strong></td><td><select name="dag">
    <?php
    for ($i=0; $i<=31; $i++)
    {

      echo "<option value=\"".  $i  ."\">". $i ."</option>";
    }

    ?>
</select></td></tr>
    <tr><td><strong>Maand:</strong></td><td><select name="maand">
    <?php
    for ($i=0; $i<=12; $i++)
    {

      echo "<option value=\"".  $i  ."\">". $i ."</option>";
    }

    ?>
</select></td></tr>
    <tr><td><strong>Jaar:</strong></td><td><select name="jaar">
    <?php
    $y
  = date(Y);
    for ($i=$y; $i<=2099; $i++)
    {

      echo "<option value=\"".  $i  ."\">". $i ."</option>";
    }

    ?>

    </select>
    </td></tr>
    <tr><td><strong>IP-adres:</strong></td><td><input type="text" name="ip" size="30" /></td></tr>
    <tr><td><strong>Reden:</strong></td><td><input type="text" name="reden" size="30" /></td></tr>
    <tr><td><strong>Invoeren:</strong></td><td><input type="submit" name="submit" value="Invoeren!" /></td></tr>
    </table>
    </form>
    </center>
    <?php
}
 else
 {
    $dag        =   mysql_real_escape_string(trim($_POST['dag']));
    $maand      =   mysql_real_escape_string(trim($_POST['maand']));
    $jaar       =   mysql_real_escape_string(trim($_POST['jaar']));
    $ip         =   mysql_real_escape_string(trim($_POST['ip']));
    $reden      =   mysql_real_escape_string(trim($_POST['reden']));
    
    $tijd = mktime(12, 00, 00, $maand, $dag, $jaar);
    
    $query['insert']['ipban']   =   mysql_query("INSERT INTO ipban (ip, reden, tijd) VALUES ('".  $ip   ."',  '". $reden  ."',   '". $tijd ."')") or die(mysql_error());
    
    echo "<center><p>Het ip-adres (".htmlspecialchars($ip) .") is met succes verbannen!</p></center>";
 }

?>verwijderen.inc.php

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<?php
try
{
  if (!defined('safe'))
  {

      throw new Exception("<p>Error: Dit bestand kan niet afzonderlijk worden bezocht, wegens veiligheidsredenen.</p>");
  }

  
  if (isset($_GET['verwijderen']))
  {

      $verwijderen  =   mysql_real_escape_string(trim($_GET['verwijderen']));
      $query['delete']['ipban']   =   mysql_query("DELETE FROM ipban WHERE id = '". $verwijderen ."' LIMIT 1") or die(mysql_error());
      echo "<center><p>Dit ip-adres is vanaf heden niet meer verbannen en evt. vroegtijdig van de banlist verwijderd.</p></center>";
  }
}


catch (Exception $e)
{

  echo $e->getMessage();
}

?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.