ip-blokkade-ip-bannen

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. ip-blokkade-ip-bannen

« Lees de omschrijving en reacties

----------------- admin.php -------------------

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
<?
    //-- eerst maken we dus de database connectie
    $mysqluser = "mysql_user";
    $mysqlpass = "mysql_pass";
    $mysqlhost = "localhost";
    $mysqldbdb = "mysql_database_naam";
    
    if (!@mysql_select_db($mysqldbdb, @mysql_connect($mysqlhost, $mysqluser, $mysqlpass)))
    {

        echo "<b>error</b><p>";
        echo "Er kon geen database connectie worden gemaakt.";
        exit();
    }

    
    unset($mysqluser);
    unset($mysqlpass);
    unset($mysqlhost);
    unset($mysqldbdb);
    
    //-- defineer tabelnaam
    $table = "ip_blocks";
    
    //-- als de var $ip niet geset is, laat dan het formulier zien of voeg ip toe in db
    if (!$_GET['ip'])
    {

        //-- bekijk of het formulier verzonden is en of er een IP adres is opgegeven
        if ($_POST['ip_adres'])
        {

            //-- probeer het ingevoerde adres uit de database te halen
            //-- zo kunnen we kijken of het er al in staat of niet...

            $checksql = "SELECT id FROM " . $table . " WHERE ip_adres = '" . $_POST['ip_adres'] . "'";
            $checkres = mysql_query($checksql);
            
            //-- bekijk of er een resultaat is
            if (mysql_num_rows($checkres) >= 1)
            {

                $error = "bestaat";
            }

            //-- als er geen resultaat is ga dan verder
            else
            {
                //-- zet de huidige datum (syntax voorbeeld: 02.09.2003)
                $block_datum = date('d.m.Y');
                
                //-- zet het IP adres en de datum in de database
                $sql = "INSERT INTO $table (id, ip_adres, block_datum) VALUES ('', '" . $_POST['ip_adres'] . "', '" . $block_datum . "')";
                $res = mysql_query($sql);
                
                //-- kijk of het goed is gegaan
                if ($res)
                    echo "IP adres " . $_POST['ip_adres'] . " wordt vanaf nu geblokkeerd.<p>Klik <a href=\"" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "\">hier</a> voor het formulier.";
                //-- als het niet goed is gegaan
                else
                    echo "IP adres " . $_POST['ip_adres'] . " wordt NIET geblokkeerd.<p>Klik <a href=\"" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "\">hier</a> voor het formulier.";
            }
        }

        //-- is het formulier niet verstuurd of is er een "$error", laat dan het formulier zien
        if (!$_POST['submit'] || $error)
        {

            //-- als $error geset is
            if ($error)
                echo "Het IP adres <b>" . $_POST['ip_adres'] . "</b> is al geblokkeerd.<p>";
            
            echo "Klik <a href=\"" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?ip=all\">hier</a> voor alle geblokkeerde IP adressen<p>";
            
            //-- het formulier moet 'gepost' worden en het moet naar zichzelf ($_SERVER['PHP_SELF'] verwijzen)
            echo "<form method=\"post\" action=\"" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "\">";
            echo "<B>Ip adres:</b> <input type=\"text\" maxlength=\"20\" name=\"ip_adres\" value=\"" . htmlentities($_POST['ip_adres']) . "\"><br>";
            echo "<input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\" blokkeer \">";
            echo "</form>";
        }
    }

    //-- als $ip wel geset is, laat dan alle geblockte ip adressen zien
    else
    {
        //-- als er op een verwijder linkje is geklikt:
        if ($_GET['del'])
        {

            //-- verwijder het ip adres uit de database
            $sql = "DELETE FROM " . $table . " WHERE id = '" . $_GET['del'] . "'";
            $res = mysql_query($sql);
            
            //-- kijk of het allemaal goed is gegaan
            if ($res)
                echo "Het IP adres is succesvol uit de database verwijderd.<p>Klik <a href=\"" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?ip=all\">hier</a> voor de lijst.";
            //-- als het niet goed is gegaan geef de volgende melding
            else
                echo "Het IP adres is niet uit de database verwijderd.<p>Klik <a href=\"" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?ip=all\">hier</a> voor de lijst.";
        }

        //-- laat de lijst zien
        else
        {
            echo "Klik <a href=\"" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "\">hier</a> om een IP adres te blokkeren.<p>";
            
            //-- haal alle ip adressen uit de db
            $sql = "SELECT id,ip_adres,block_datum FROM " . $table . " ORDER BY id DESC";
            $res = mysql_query($sql);
            
            //-- maak een HTML tabel
            echo "<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\" bordercolor=\"#000000\">";
            echo "<tr><td width=\"100\"><b>Ip adres</b></td><td><b>Datum blokkade</b></td><td>Verwijderen</td></tr>";
            
            //-- bekijk of er ip adressen in de bloklijst staan
            if (mysql_num_rows($res) >= 1)
            {

                //-- loop door de resultaten
                while ($row = mysql_fetch_array($res))
                {

                    echo "<tr><td>" . $row['ip_adres'] . "</td><td>" . $row['block_datum'] . "</td><td><a href=\"" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?ip=all&del=" . $row['id'] . "\">del</a></td></tr>";
                }
            }

            //-- als er geen geblokkerde ip adressen zijn
            else
            {
                echo "<tr><td colspan=\"3\">Er zijn nog geen geblokkeerde ip adressen.</td></tr>";
            }

            
            echo "</table>";
        }
    }

?>


------------- block.php ------------------

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
<?
    //-- eerst maken we dus de database connectie
    $mysqluser = "mysql_user";
    $mysqlpass = "mysql_pass";
    $mysqlhost = "localhost";
    $mysqldbdb = "mysql_database_naam";
    
    if (!@mysql_select_db($mysqldbdb, @mysql_connect($mysqlhost, $mysqluser, $mysqlpass)))
    {

        echo "<b>error</b><p>";
        echo "Er kon geen database connectie worden gemaakt.";
        exit();
    }

    
    unset($mysqluser);
    unset($mysqlpass);
    unset($mysqlhost);
    unset($mysqldbdb);
    
    //-- defineer tabelnaam
    $table = "ip_blocks";
    
    //-- zet het IP adres van de bezoeker
    $ipadres = $_SERVER['PHP_SELF'];
    
    //-- bekijk de database of het IP adres ergens gevonden is
    //-- dan heeft de bezoeker namelijk niet het recht om de
    //-- pagina te bekijken..

    $sql = "SELECT id FROM " . $table . " WHERE ip_adres = '" . $ipadres . "'";
    $res = mysql_query($sql);
    
    //-- bekijk of er een resultaat is, zo niet, doe dan niets
    if (mysql_num_rows($res) >= 1)
    {

        //-- geef de block melding
        echo "Je bent geblokkeerd op deze website.";
        exit();
    }

    
?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.