supercrypt

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. supercrypt

« Lees de omschrijving en reacties

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
<?php

function super_encrypt( $input )
{

    $input        = str_rot13( $input ); // Verschuif alle letters 13 plaatsen naar rechts.
    
    $input_bits = '';
    
    for( $i = 0; $i < strlen( $input ); $i++ )
    {

        $input_bits[] = zero_pad( base_convert( ord( $input{$i} ), 10, 2 ) , 8 );
    }


    $input_bits = implode( '', $input_bits );
    $bit_total_length    = strlen( $input_bits );
    
    // Genereer de data voor de Bit Shift Group.
    $shift_bits            = rand( 0, floor( $bit_total_length / 2 ) ) + 1;
    $shift_direction    = rand( 0, 1 );
    
    // Compile de Bit Shift Group data tot binaire data.
    $string_to_compile    = 's:' . $shift_bits . '|d:' . $shift_direction;
    $bit_shift_group    = '';
    
    for( $i = 0; $i < strlen( $string_to_compile ); $i++ )
    {

        $bit_shift_group .= zero_pad( ord( $string_to_compile{ $i } ), 3 );
    }

    
    $bit_shift_group = new_base_convert( $bit_shift_group, 10, 2 );
    // Sla de lengte van de Bit Shift Group op.
    $bit_shift_group_l    = strlen( $bit_shift_group );
    
    // Voer een ingewikkelde berekening uit om de grootte van elke bitlocator te bepalen en om de hoeveel bits het moet komen.
    $bsg_group_size        = 2;
    $bsg_bits_between    = 8;
    $bsg_pos_found        = false;
    
    do
    {
        $total_num_of_blocks    = ceil( $bit_shift_group_l / $bsg_group_size ); // Aantal nodige blocks met deze specs.
        $max_num_of_blocks        = floor( $bit_total_length / ( $bsg_group_size + $bsg_bits_between ) ) - 1;
        
        if( $max_num_of_blocks > ( $total_num_of_blocks * 2 ) )
        {

            if( $bsg_group_size > 1 )
            {

                $bsg_group_size--;
            }

            else
            {
                $bsg_bits_between++;
                $max_num_of_blocks        = floor( $bit_total_length / ( $bsg_group_size + $bsg_bits_between ) ) - 1;
                
                if( $max_num_of_blocks > $total_num_of_blocks )
                {

                    $bsg_pos_found = true;
                }

                else
                {
                    $bsg_bits_between--;
                    $bsg_pos_found = true;
                }
            }
        }

        elseif( $max_num_of_blocks >= $total_num_of_blocks )
        {

            $bsg_bits_between--;
            $max_num_of_blocks        = floor( $bit_total_length / ( $bsg_group_size + $bsg_bits_between ) ) - 1;
                
            if( $max_num_of_blocks > $total_num_of_blocks )
            {

                $bsg_pos_found = true;
            }

            else
            {
                $bsg_bits_between++;
                $bsg_pos_found = true;
            }
        }

        elseif( $max_num_of_blocks < $total_num_of_blocks )
        {

            $bsg_group_size++;
        }

        else
        {
            $bsg_bits_between--;
        }
    }

    while( $bsg_pos_found != true );
    
    // We hebben nu voldoende data om de header te gaan opbouwen.
    $header_first_group        = rand( 0, 1 ); // Dit bevat welke bitgroep eerst komt.
    $header_bits_between    = zero_pad( base_convert( $bsg_bits_between, 10, 2 ), 8 );
    $header_block_size        = zero_pad( base_convert( $bsg_group_size, 10, 2 ), 7 );
    $header                 = '1' . $header_first_group;
    
    if( $header_first_group === 1 )
    {

        $header .= $header_bits_between . $header_block_size;
    }

    else
    {
        $header .= $header_block_size . $header_bits_between;
    }

        
    // Shift de bits in de goede richting.
    if( $shift_direction === 1 )
    {

        $input_bits = shift_right( $input_bits, $shift_bits );
    }

    else
    {
        $input_bits = shift_left( $input_bits, $shift_bits );
    }

    
    $input_bit_blocks    = explode( '||', wordwrap( $input_bits, $bsg_bits_between, '||', 1 ) );
    $tot_num_bsg_blocks    = count( $input_bit_blocks ) - 1;
    $bit_shift_group    = zero_pad( $bit_shift_group, ( $tot_num_bsg_blocks * ( $bsg_group_size ) ) );
    $input_bsg_blocks    = explode( '||', wordwrap( $bit_shift_group, $bsg_group_size, '||', 1 ) );
    $output_string        = '';

    for( $i = 0; $i < count( $input_bit_blocks ); $i++ )
    {

        $output_string .= $input_bit_blocks[ $i ] . $input_bsg_blocks[ $i ];
    }


    $output_string = new_base_convert( $header . $output_string, 2, 36 );
    
    return $output_string;
}

function
super_decrypt( $input )
{

    // Converteer de string naar bits.
    $input_bits = new_base_convert( $input, 36, 2 );
    
    // Decode de header.
    $header_block_first = substr( $input_bits, 1, 1 );
    
    if( $header_block_first === '0' )
    {

        $header_block_size        = intval( base_convert( substr( $input_bits, 2, 7 ), 2, 10 ) );
        $header_bits_between    = intval( base_convert( substr( $input_bits, 9, 8 ), 2, 10 ) );
    }

    else
    {
        $header_bits_between    = intval( base_convert( substr( $input_bits, 2, 8 ), 2, 10 ) );
        $header_block_size        = intval( base_convert( substr( $input_bits, 10, 7 ), 2, 10 ) );
    }


    $input_bits            = substr( $input_bits, 17, strlen( $input_bits ) - 17 );
    $input_bit_blocks    = explode( '||', wordwrap( $input_bits, intval( $header_bits_between + $header_block_size ), '||', 1 ) );
    $bsg_string            = '';
    $output_bits        = '';
    
    for( $i = 0; $i < count( $input_bit_blocks ); $i++ )
    {

        //echo substr( $input_bit_blocks[ $i ], 0, $header_bits_between ) . '<br />';
        $bsg_string .= substr( $input_bit_blocks[ $i ], $header_bits_between, $header_block_size );
        $output_bits .= substr( $input_bit_blocks[ $i ], 0, $header_bits_between );
    }


    $bsg_string            = new_base_convert( $bsg_string, 2, 10 );
    $bsg_string_ltrs    = explode( '||', wordwrap( $bsg_string, 3, '||', 1 ) );
    $bsg_string            = '';

    for( $i = 0; $i < count( $bsg_string_ltrs ); $i++ )
    {

        $bsg_string .= chr( intval( $bsg_string_ltrs[ $i ] ) );
    }

    
    $bsg_str_parts = explode( '|', $bsg_string );
    
    for( $i = 0; $i < count( $bsg_str_parts ); $i++ )
    {

        $parts = explode( ':', $bsg_str_parts[$i] );
        
        switch( $parts[0] )
        {
            case
's':
                $shift_bits = intval( $parts[1] );
                break;
            case
'd':
                if( intval( $parts[1] ) === 1 )
                {

                    $output_bits = shift_left( $output_bits, $shift_bits );
                }

                else
                {
                    $output_bits = shift_right( $output_bits, $shift_bits );
                }

                break;
        }
    }


    $output_bits_parts    = explode( '||', wordwrap( $output_bits, 8, '||', 1 ) );
    $output_bits        = '';
    
    for( $i = 0; $i < count( $output_bits_parts ); $i++ )
    {

        $output_bits .= chr( new_base_convert( $output_bits_parts[ $i ], 2, 10 ) );
    }


    return str_rot13( $output_bits );
}

function
new_base_convert( $numstring, $frombase, $tobase )
{

    $chars        = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
    $tostring    = substr($chars, 0, $tobase);
    
    $length        = strlen( $numstring );
    $result        = '';
    
    for ( $i = 0; $i < $length; $i++ )
    {

        $number[ $i ] = strpos( $chars, $numstring{$i} );
    }

    
    do
    {
        $divide = 0;
        $newlen = 0;
        
        for ( $i = 0; $i < $length; $i++ )
        {

            $divide = $divide * $frombase + $number[$i];
            
            if ( $divide >= $tobase )
            {

                $number[ $newlen++ ] = (int)( $divide / $tobase );
                $divide = $divide % $tobase;
            }

            elseif ( $newlen > 0 )
            {

                $number[ $newlen++ ] = 0;
            }
        }

        
        $length = $newlen;
        $result = $tostring{ $divide } . $result;
    }

    while ( $newlen != 0 );
    return $result;
}

function
shift_right( $str, $times = 1 )
{

    if( $times < 1 ) return $str;
    
    for( $i = 0; $i < $times; $i++ )
    {

        $right_bit    = substr( $str, strlen( $str ) -1, 1 );
        $str        = substr( $str, 0, strlen( $str ) -1 );
        $str        = $right_bit . $str;
    }

    return $str;
}

function
shift_left( $str, $times = 1 )
{

    if( $times < 1 ) return $str;
    
    for( $i = 0; $i < $times; $i++ )
    {

        $left_bit    = substr( $str, 0, 1 );
        $str        = substr( $str, 1, strlen( $str ) -1 );
        $str        = $str . $left_bit;
    }

    return $str;
}

function
zero_pad( $num, $limit )
{

    return ( strlen( $num ) >= $limit ) ? $num : zero_pad( '0' . $num, $limit );
}//Klein voorbeeldje hoe het gebruikt moet worden.
$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';

$encrypt = super_encrypt( $string );
$decrypt = super_decrypt( $encrypt );
echo 'Geencrypt: ' . $encrypt . '<br />';
echo 'Gedecrypt: ' . $decrypt;
?>


De credits voor de new_base_convert functie gaan naar PHP.net. (kijk bij de comments van base_convert, de oorspronkelijke functie heette "unfucked_base_convert").

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.