beter-rate-systeem-class

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. beter-rate-systeem-class

« Lees de omschrijving en reacties

rate.php:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
<?php
/*
Rating script, zo simpel als de ****

Gemaakt door Alexander de Jong.

www.alexanderdejong.eu (in opbouw)
www.dexora.nl (in opbouw)

_-----------sql


*/

// !file_exists betekend, als de file/bestand niet niet bestaat doe dan het volgende
// In dit geval heb ik config.php als het bestand niet bestaat gaat hij de gegevens gebruiken
// Die ik gegeven heb, dus een database verbinding. Zo hoef ik ook geen speciale config bestand
// Aan te maken, dat doet hij dus hier onder.

if(!file_exists('config.php'))
{

    $sql_data = array(
        'USER' => '***',
        'PASS' => '***',
        'HOST' => 'localhost',
        'DB'   => '***',
    );

    $conection = mysql_connect($sql_data['HOST'], $sql_data['USER'], $sql_data['PASS']);
    mysql_select_db($sql_data['DB'], $conection) or die('Ik kon geen database selecteren '.mysql_error());
    unset($sql_data);
}

else
{
    //Als hij toch bestaat, dan gaan we hem includen.
    include('config.php');
}


// hier onder setup gegevens. Doe dit goed.
    $image_set = false; // false om uit te zetten.
    $image_path = ''; // Alleen als $image_set op true staat.
    $image_ext = ''; // Hier mee zet je de image extensie.
    
    // Hier onder de naam van het plaatje voor procenten, de rest is 1 t/m 10.

    
    $image_pro_name = ''; // ZONDER EXTENSIE, DIE HEB JE BOVEN AL GEPLAATST...
    
    // Dit kan je dus zelf doen, wil je procenten, dan zet je $percentage op true en $numbers op false, en anders om.

    $percentage = false; // true om aan te zetten.
    $numbers = true; // false om uit te zetten, maar dan met $percentage op true staan.
    // Graag niet allebij gaan doen, dan word het een troep.
    
    // Hier onder ga ik de installingen defineren, zo dat alles goed komt. En ik kan tevens elke definietie 100 keer gebruiken.
    
    // En van af hier onder hoeft ook niks meer te doen. Alles wat u hoeft te doen is de instellingen boven aan goed zetten.    

    if($image_set == true)
    {

        define('IMAGE', $image_path);
        define('IMAGE_EXT', $image_ext);
        define('IMAGE_PRO', $image_pro_name);
    }

    else
    {
        define('IMAGE', false);
    }

    
    if($percentage == true)
    {

        define('RATING', 'percentage');
    }

    if($numbers == true)
    {

        define('RATING', 'numbers');
    }

    // checken of de persoon al gestemd heeft.
    if($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == $_COOKIE['user_ip'])
    {

        define('VOTED', true);
    }

    else
    {
        define('VOTED', false);
    }


class rating
{
    // Hier onder heb ik een functie die kan bepalen of je de get wilt (dus gegevens laten zien) of stemmen. Nu is echter het geval dat de case get allebij doet, en dus rate over bodig LIJKT maar daar komt verandering in, deze zijn gepland voor versie 2.0    
    
    // De case rate, nog niet gebruiken dus.

    function get_post_rate($id, $func)
    {

        switch($func)
        {
            case
'get':
                $sql = '
                        SELECT *
                        FROM rating
                        WHERE id = '
.$id;
                        
                $query = mysql_query($sql);
                $row = mysql_fetch_array($query);
                
                $get_rate = $row[RATING];
                $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
                $totaal = $row['totaal'];
                //$ip, $id, $rate, $totaal
                return $this->get($ip, $id, $get_rate, $totaal);
                
            break;
            
            case
'rate':
                $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
                
                if(RATING == 'numbers')
                {

                    $rating = $_POST['numbers'];
                }

                else
                {
                    $rating = $_POST['percentage'];
                }

                
                $query = mysql_query("SELECT totaal FROM rating WHERE id = $id");
                $fetch = mysql_fetch_array($query);
                $tot = $fetch['totaal'];
                $totaal = $tot++;
                
                return $this->rate($ip, $id, $rating);
                                
            break;
            
            case
'all':
                $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
                
                if(RATING == 'numbers')
                {

                    $rating = $_POST['numbers'];
                }

                else
                {
                    $rating = $_POST['percentage'];
                }

                
                $query = mysql_query("SELECT totaal FROM rating WHERE id = $id");
                $fetch = mysql_fetch_array($query);
                $tot = $fetch['totaal'];
                $totaal = $tot++;
                
                return $this->all($ip, $id, $rating);
            break;
        }

        
        if(empty($func) || empty($id))
        {

            trigger_error('De webmaster van deze site heeft het rating systeem niet goed ge installeerd.', E_USER_WARNING);
        }
    }
        
    function
rate($ip, $id, $rating)
    {

        if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
        {

            //$ab_tot = number_format($totaal) + number_format($rating);
            $sql = "
                    UPDATE rating
                        SET totaal=(totaal + 1), "
.RATING."=".RATING." + '".$rating."'
                        WHERE id = $id
                    "
;
                    
                    setcookie('user_ip', $_SERVER['REMOTE_ADDR'], time()+3600*24*365*30);
            
            if(mysql_query($sql))
            {
            
                if(mysql_affected_rows () > 0)
                {

                    return 'U stem is goed toegevoegd aan het item.';
                }

                else
                {
                    return 'Er is iets verkeerd gegaan, stem niet toegevoegd, excuus.';
                }
            }
        }

        if(RATING == 'percentage')
        {

            if(VOTED == true)
            {

                $form = 'Je hebt al gestemd.';
            }

            else
            {
                $form = $this->formProcent();
            }
        }

        else
        {
            if(VOTED == true)
            {

                $form = 'Je hebt al gestemd.';
            }

            else
            {
                $form = $this->formNumber();
            }
        }

        $showRate = '<div style="background: #CC9933; border: 1px #CCCC99 solid;">
'
.$form.'</div>';
        return $showRate;
    }
    
    function
get($ip, $id, $rate, $totaal)
    {

        // Hier gaan we de uitslagen berekenen.        
        if(RATING == 'percentage')
        {

            $counter = $this->countProcent($totaal, $rate);
            if(IMAGE == false)
            {

                $image = '';
            }

            else
            {
                $image = $this->imageProcent($counter);
            }
        }

        else
        {
            $counter = $this->countNumber($totaal, $rate);
                
            if(IMAGE == false)
            {

                $image = '';
            }

            else
            {
                $image = $this->imageNumber($counter);
            }
        }

        // Hier onder gaan we de formulier + het aantal stemmen weer geven.
        $show =
        '<div style="background: #CCCC99; border: 1px #CC9933 solid;">
'
.$counter.'<br />'.$image.'
</div>'
;        
            return $show;
        // Hier onder komt de actie als er gestemd word.
    }
    
    function
all($ip, $id, $rate)
    {

        $all_r = $this->rate($ip, $id, $rate);
        //$this->get($ip, $id, $rate, $totaal);
        $sql = '
                        SELECT *
                        FROM rating
                        WHERE id = '
.$id;
                        
                $query = mysql_query($sql);
                $row = mysql_fetch_array($query);
                
                $get_rate = $row[RATING];
                $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
                $totaal = $row['totaal'];
                //$ip, $id, $rate, $totaal
        $all_r .= $this->get($ip, $id, $get_rate, $totaal);
        
        return $all_r;
    }

    
    // het tellen van de percentages, $percentages moet op true staan.
    function countProcent($totaal, $rate)
    {

        if($totaal != 0 && $rate != 0)
        {

            $delen = $rate / $totaal;
        }

        else
        {
            $delen = 0;
        }


        if($delen != 0)
        {

            $score = round($delen);
            $score = strlen($score) < 2 ? $score .= '.0' : $score;
            $score = explode('.', $score);
            $score = $score['0'];
        }

        else
        {
            $score = 0;
        }

        
        return $score . '&nbsp;%';
    }

    
    // Om de stemmen te tellen, $numbers moet op true staan.
    function  countNumber($totaal, $rate)
    {

        if($totaal != 0 && $rate != 0)
        {

            $delen = $rate / $totaal;
        }

        else
        {
            $delen = 0;
        }

    
        if($delen != 0)
        {

            $score = round($delen);
            $score = strlen($score) < 2 ? $score .= '.0' : $score;
            $score = explode('.', $score);
            $score = $score['0'];
        }

        else
        {
            $score = 0;
        }

        
        return $score;
    }

    
    // Formulier voor de nummers 1 t/m 10. $numbers moet op true staan.
    function formNumber()
    {

        $form = '<form method="post">';
        for($i = 0; $i <= 10; $i++)
        {

            $form .= $i.
            '
            <input type="radio" name="rated" value="'
.$i.'"
            onclick="submit();"
            onmouseover="this.checked=true;"
            onmouseout="this.checked=false;"
            style="cursor:pointer;" />&nbsp;'
;
        }

        $form .= "</form>\n";
        
        return $form;
    }
    
    function
formProcent()
    {

        $form = '<form method="post">
        <select name="rated" id="rated">'
;
        for($i = 0; $i <= 100; $i++)
        {

            $form .= '
    <option value="'
.$i.'" onchange="submit();">'.$i.'&nbsp;%</option>';
        }

        
     $form .= '</select><input type="submit" value="Vote it" name="rate" /></form>';
    
    return $form;
    }
    
    function
imageNumber($score)
    {

        $image = $score . IMAGE_EXT;
        $image_html = '<img src='.IMAGE . $image.' alt=$score />';
        
        return $image_html;
    }
    
    function
imageProcent($score)
    {

        for($i = 0;$i <= $score; $i++)
        {

                $results .= '<img src="'.IMAGE . IMAGE_PRO . IMAGE_EXT.'" width="' .$score[$i] . '" height="15" />';
        }

        return $results;
    }
    
}

?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.