competitiemanager-voetbal

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. competitiemanager-voetbal

« Lees de omschrijving en reacties

______________________
index.php
______________________

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<?php
//maxaantalwedstrijden tellen
if(file_exists("database/clubs.txt")){
$clubs=file("database/clubs.txt");
$aantalclubs=count($clubs);
$maxaantalwedstrijden=($aantalclubs*2)-2;}
else {$maxaantalwedstrijden="0";}

//Tijdstip laatste wijziging
$laatstewijziging=date ("d-m-Y @ H:i:s", filectime("database/resultaten.txt"));
echo" De stand is het laatst bijgewerkt op: <strong>".$laatstewijziging."</strong>";

$clubs=file("database/clubs.txt");
$aantalclubs=count($clubs);
?>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td width="100%"><br></td> </tr>
</table>
</center>

<table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="75%">
<tr><td align="center">&nbsp;</td>
<td><strong>Club</strong></td>
<td align="center">Gespeeld</td>
<td align="center">Punten</td>
<td align="center">Winst</td>
<td align="center">Gelijk</td>
<td align="center">Verlies</td>
<td align="center">Voor</td>
<td align="center">Tegen</td>
<td align="center">Saldo</td>
</tr>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
<?php
if(file_exists("database/resultaten.txt")){
  $gegevensbestand=file("database/resultaten.txt");}

//tijdens het testen bleek dit teklkens correct te sorteren

usort($gegevensbestand, strnatcmp);
$gegevensbestand=array_reverse($gegevensbestand);

 for ($i=0;$i<$aantalclubs;$i++)  {
       list($punten,$nogtespelen,$saldo,$voor,$tegen,$club,$winst,$gelijk,$verlies,$gespeeld)=explode('||',$gegevensbestand[$i]);

if($saldo=="0") {$saldo=$saldo;} else{ $saldo=$saldo-1000;}

$club2 = preg_replace('#([^a-z0-9]+)#i', '_', $club);

//totaal aantal doelpunten dat gescoord is
$aantaldoelpunten=$aantaldoelpunten+$voor;

if($nogtespelen=="") {$nogtespelen=$maxaantalwedstrijden;}

echo"
    <tr>
<td align=\"center\">"
.($i+1)."</td>
      <td><strong><a href=\"\"onClick=\"window.open('clubinfo.php?club=$club2', 'Clubinformatie', 'width=450, height=350, scrollbars=yes'); return false;\" title=\"Meer informatie over "
.$club."\">".$club."</A></strong></td>
      <td align=\"center\"><strong>"
.$gespeeld."</strong></td>
      <td align=\"center\"><strong>"
.$punten."</strong></td>
 <td align=\"center\">"
.$winst."</td>
      <td align=\"center\">"
.$gelijk."</td>
 <td align=\"center\">"
.$verlies."</td>
       <td align=\"center\">"
.$voor."</td>
    <td align=\"center\">"
.$tegen."</td>
   <td align=\"center\">"
.$saldo."</td>
  </tr>"
;}
?>


</td>
</tr>
</table><br/><br/>

<strong>Statistieken:</strong>
<ul>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<?php

//aantal gespeelde wedstrijden tot nu toe
$wedstrijdenbestand=file("database/alleuitslagen.txt");
$aantalgespeeldewedstrijden=count($wedstrijdenbestand);

if($aantalgespeeldewedstrijden!="0") {
echo "<li>Er zijn ".$aantalgespeeldewedstrijden." wedstrijden gespeeld.</li>";

//gemiddelde per wedstrijd
$gemiddelde=$aantaldoelpunten/$aantalgespeeldewedstrijden;
echo"<li>Er is  ".$aantaldoelpunten." keer gescoord. Dat is gemiddeld ".round($gemiddelde,2)." doelpunten per wedstrijd.</li>";}

?>

</ul>

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
<?php
function copyright ($script,$versie) {
echo"<br><br><center><div class=\"kleiner\">".$script." Versie ".$versie."</div>
<a href=\"http://www.nummer11.nl/elf\" target=\"_blank\">
<b>2005 &copy; Nummer11.nl</b>
</center></a>"
;}
copyright("Competitiemanager","V1.0");
?>


________________________________
clubtoevoegen.php
________________________________
<HEAD>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function toForm() {
document.nieuweclub.nieuweclub.focus();}
</script>

<script type="text/javascript">
// ADDTEXT
function addtext(veld,text)
{
document.nieuweclub.elements[veld].value += " "+text+" ";
document.nieuweclub.elements[veld].focus();
}
</script>
</HEAD>

<BODY onLoad="toForm()">

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<?php
if(isset($_POST['nieuweclub'])) {

//html-tags verwijderen
$_POST['nieuweclub'] = stripslashes($_POST['nieuweclub']);
$_POST['nieuweclub'] = ucfirst ($_POST['nieuweclub']);
$_POST['tenue']=trim($_POST['tenue']);

//wegschrijven naar een bestand
$logfile = fopen("database/clubs.txt","a");
fwrite($logfile, $_POST['nieuweclub']."||".$_POST['tenue']."||\n");
fclose($logfile);

//wegschrijven naar een resultatenbestand
//iedere club begint met 0 punten
//nul wedstrijden enz ...


$logfile = fopen("database/resultaten.txt","a");
fwrite($logfile, "0||||0||0||0||".$_POST['nieuweclub']."||0||0||0||0||\n");
fclose($logfile);

$club=file("database/clubs.txt");
foreach ($club as $regel){
list($clubs)=explode('||',$regel);
if($_POST['nieuweclub']==$clubs) {
echo $_POST['nieuweclub']." is toegevoegd aan de competite";}
}
}


?>


<h3>Nieuwe club invoeren </H3>

<form method="POST" name="nieuweclub" action="
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo $PHP_SELF; ?>
">
Clubnaam: <input type="text" name="nieuweclub" size="40"><br>

Clubkleuren: <input type="text" name="tenue" size="40"><br> (klik slecht één tenuetje aan !!!)

<table width="50%">

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?php
$kolom
="6";
$tenue=array();
$tenue=file("database/tenue.txt");

for($x = 0; $x < count($tenue); $x++){
$kleding=explode('||',$tenue[$x]);
    if($x%$kolom==0)
        echo "<TR>\n";
 echo "<TD  align=\"center\"><a href=\"javascript:addtext('tenue','".$kleding[0]."')\"><img src=\"database/images/".$kleding[0]."\" border=\"0\" alt=\"".$kleding[0]."\"</a>\n";
    if($x%$kolom==$kolom-1)
        echo "</TR>\n\n";
}

if($x%$kolom!=0)
{

    while($x++%$kolom!=0)
        echo "<TD>&nbsp;</TD>\n";
    echo "</TR>\n"; }
?>


</table>

<p><input type="submit" value="Voeg toe" name="B1" class="knop">
<input type="reset" value="Invoer wissen" name="B2" class="knop">

</form></body></html>
________________________________
clubinfo.php
________________________________

<head>
<title>Clubinformatie</title>
</head><body>

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<?php
$clubs
=file("database/clubs.txt");
foreach ($clubs as $line) {
list($club,$tenue)=explode('||',$line);

$club2 = preg_replace('#([^a-z0-9]+)#i', '_', $club);


if($_GET['club']===$club2) {echo"
<table cellpadding=\"5\"><tr>
<td><img src=\"database/images/"
.$tenue."\"></td>
<td><h3> "
.$club."</h3></td></tr></table>";}}
?>


<hr>
Gespeelde wedstrijden:<br><br>
<table cellpadding="3">

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?php
$wedstrijden
=file("database/alleuitslagen.txt");

sort($wedstrijden);

foreach ($wedstrijden as $regel) {
list($datum_id,$datum,$thuisploeg,$uitploeg,$thuisgescoord,$uitgescoord)=explode('||',$regel);

$datum=date("d-m-Y",$datum_id);

$thuisploeg2 = preg_replace('#([^a-z0-9]+)#i', '_', $thuisploeg);
$uitploeg2 = preg_replace('#([^a-z0-9]+)#i', '_', $uitploeg);

if($_GET['club'] ==$thuisploeg2) {
$colorthuis="#cc33000";} else {$colorthuis="#ffffff";}

if($_GET['club'] ==$uitploeg2) {
$coloruit="#cc3300";} else {$coloruit="#ffffff";}

if(($_GET['club'] ==$thuisploeg2) || ($_GET['club'] ==$uitploeg2)) {
echo"<tr>
<td>"
.$datum."</td><td bgcolor=\"".$colorthuis."\">".$thuisploeg."</td><td> - </td><td bgcolor=\"".$coloruit."\">".$uitploeg."</td><td>".$thuisgescoord." - ".$uitgescoord."</td></tr>";}
}


?>

</table>

<br><br><p>
<a href="javascript:window.close()">
Sluit dit venster</A></p>

</body></html>
_______________________________
verwerkresultaten.php
_______________________________
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
<?php

if(isset($_POST['thuisploeg'])) {
//maxaantalwedstrijden tellen
$clubs=file("database/clubs.txt");
$aantalclubs=count($clubs);
$maxaantalwedstrijden=($aantalclubs*2)-2;

$alleuitslagen=file("database/alleuitslagen.txt");
 foreach($alleuitslagen as $line) {
         list($datum_id,$datum,$thuisploeg,$uitploeg,$doelpuntenthuis,$doelpuntenuit)=explode('||',$line);

if(($_POST['thuisploeg'] == $thuisploeg)&&($_POST['uitploeg'] == $uitploeg)) {$eerdergespeeld="ja";}}

if($_POST['thuisploeg'] == $_POST['uitploeg']) {
echo $_POST['thuisploeg']." kan natuurlijk nooit tegen zichzelf voetballen !!!";}
elseif ($eerdergespeeld=="ja")
{
echo" Deze wedstrijd is reeds gespeeld !!</strong>";} else {

$datum=$_POST['wedstrijddag']."-".$_POST['wedstrijdmaand']."-".$_POST['wedstrijdjaar'];

$datum_id=mktime ( 0, 0, 0, $_POST['wedstrijdmaand'], $_POST['wedstrijddag'], $_POST['wedstrijdjaar']);

$_POST['thuisploeg']=stripslashes($_POST['thuisploeg']);
$_POST['uitploeg']=stripslashes($_POST['uitploeg']);

//wegschrijven naar een bestand
$logfile = fopen("database/alleuitslagen.txt","a");
fputs($logfile, $datum_id."||".$datum."||".$_POST['thuisploeg']."||".$_POST['uitploeg']."||".$_POST['doelpuntenthuis']."||".$_POST['doelpuntenuit']."||||||\n");
fclose($logfile);

if($_POST['doelpuntenthuis'] > $_POST['doelpuntenuit']) {
$puntenthuisploeg="3";
$puntenuitploeg="0";
$winstthuis="1"; $verliesthuis="0"; $gelijkthuis="0";
$winstuit="0"; $verliesuit="1"; $gelijkuit="0";}
elseif
($_POST['doelpuntenthuis'] < $_POST['doelpuntenuit']) {
$puntenthuisploeg="0";;
$puntenuitploeg="3";
$winstthuis="0"; $verliesthuis="1"; $gelijkthuis="0";
$winstuit="1"; $verliesuit="0"; $gelijkuit="0";}
else {
$puntenthuisploeg="1";
$puntenuitploeg="1";
$winstthuis="0"; $verliesthuis="0"; $gelijkthuis="1";
$winstuit="0"; $verliesuit="0"; $gelijkuit="1";}

//berekening voor de thuisploeg

$gegevensbestand=file("database/resultaten.txt");
foreach ($gegevensbestand as $regelnummer => $line) {
list($punten,$nogtespelen,$saldo,$voor,$tegen,$club,$winst,$gelijk,$verlies,$gespeeld)=explode('||',$line);

if($club==$_POST['thuisploeg']) {

$tpuntennieuw=$punten+$puntenthuisploeg;
$tnugespeeld=$gespeeld+1;
$tnieuwvoor=$voor+$_POST['doelpuntenthuis'];
$tnieuwtegen=$tegen+$_POST['doelpuntenuit'];
$tsaldonieuw=$tnieuwvoor-$tnieuwtegen;

//om later met sorteren geen negatief saldo
//te krijgen wordt er 1000 bij opgeteld.
//Later in bekijk.php word er weer 1000
//afgetrokken.

$tsaldonieuw=$tsaldonieuw+1000;

$tnieuwwinst=$winst+$winstthuis;
$tnieuwgelijk=$gelijk+$gelijkthuis;
$tnieuwverlies=$verlies+$verliesthuis;
$tnunogtespelen=$maxaantalwedstrijden-$tnugespeeld;

unset($gegevensbestand[$regelnummer]);
$gegevensbestand = implode('',$gegevensbestand);
$fp = fopen("database/resultaten.txt",'w');
$fw = fwrite($fp,$gegevensbestand);
fclose($fp);

//nieuwe gegevens wegschrijven
$logfile = fopen("database/resultaten.txt","a");
fwrite($logfile, $tpuntennieuw."||".$tnunogtespelen."||".$tsaldonieuw."||".$tnieuwvoor."||".$tnieuwtegen."||".$club."||".$tnieuwwinst."||".$tnieuwgelijk."||".$tnieuwverlies."||".$tnugespeeld."||\n");
fclose($logfile);}}

//berekening punten uitploeg

$gegevensbestand=file("database/resultaten.txt");
foreach ($gegevensbestand as $regelnummer => $line) {
list($punten,$nogtespelen,$rekensaldo,$voor,$tegen,$club,$winst,$gelijk,$verlies,$gespeeld,$saldo)=explode('||',$line);

if($club==$_POST['uitploeg']) {

$upuntennieuw=$punten+$puntenuitploeg;
$unugespeeld=$gespeeld+1;
$unieuwvoor=$voor+$_POST['doelpuntenuit'];
$unieuwtegen=$tegen+$_POST['doelpuntenthuis'];
$usaldonieuw=$unieuwvoor-$unieuwtegen;
$usaldonieuw=$usaldonieuw+1000;
$unieuwwinst=$winst+$winstuit;
$unieuwgelijk=$gelijk+$gelijkuit;
$unieuwverlies=$verlies+$verliesuit;
$ununogtespelen=$maxaantalwedstrijden-$unugespeeld;

unset($gegevensbestand[$regelnummer]);
$gegevensbestand = implode('',$gegevensbestand);
$fp = fopen("database/resultaten.txt",'w');
$fw = fwrite($fp,$gegevensbestand);
fclose($fp);

//nieuwe gegevens wegschrijven
$logfile = fopen("database/resultaten.txt","a");
fwrite($logfile, $upuntennieuw."||".$ununogtespelen."||".$usaldonieuw."||".$unieuwvoor."||".$unieuwtegen."||".$club."||".$unieuwwinst."||".$unieuwgelijk."||".$unieuwverlies."||".$unugespeeld."||\n");
fclose($logfile);}}

}}

?>

<hr>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<?php
function clubs() {
       $clubs = file("database/clubs.txt");
 sort($clubs);            
        foreach($clubs as $line) {
list($club)=explode('||',$line);
echo "<option value=\"".$club."\">".$club."</option>";}
 }  


function
doelpunten() {
      for($x=0;$x<26;$x++)
echo "<option value=\"".$x."\">".$x."</option>";}
?><HEAD>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Original: Wayne Nolting ([email protected]) -->

<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://javascript.internet.com -->

<!-- Begin
function toForm() {
document.formulier.wedstrijddag.focus();
// Replace field1 in the script with the field name of which you want to place the focus.
}
// End -->
</script>

</HEAD>

<BODY onLoad="toForm()">

<form method="POST" name="formulier" action="verwerkresultaten.php">

<b>Wedstrijddatum</b>(standaard is vandaag):<br/><br/>

Dag:&nbsp;
<select size="1" name="wedstrijddag">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<?
        $i
= 1;
        while($i <= 31)
        {

            $dagnu = date("j");
            echo "<option value=\"".$i."\"";
            
            if($dagnu == $i)
            {

                echo "selected";
            }

            echo ">".$i."</option>";
            $i++;
        }

       ?>

</select>
&nbsp;
Maand:&nbsp;
<select size="1" name="wedstrijdmaand">

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<?
        $i
= 1;
        while($i <= 12)
        {

            $maandnu = date("n");
            echo "<option value=\"".$i."\"";
            
            if($maandnu == $i)
            {

                echo "selected";
            }

            echo ">".$i."</option>";
            $i++;
        }

       ?>


</select> &nbsp;

Jaar:&nbsp;
<select size="1" name="wedstrijdjaar">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
<?
        $jaarnu
= date("Y",time())-1;
        $eindjaar = date("Y",time());
        
        while ($eindjaar >= $jaarnu)
        {

            echo "<option value =\"".$jaarnu."\" ";
            
            if ($jaarnu == date("Y",time()))
            {

                echo "selected";
            }

            echo ">".$jaarnu."</option>\n";
            $jaarnu ++;
        }

       ?>

</select> &nbsp;<br/><br/>

<table>
<tr><td align="center"><b>Thuis</b></td>
<td align="center"><b>Uit</b></td></tr>

<tr>
<td align="center"><select size="1" name="thuisploeg">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php clubs() ?>
</td>
<td align="center"><select size="1" name="uitploeg">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php clubs() ?>
</td>
</tr>
<tr>

<td align="center"><br>Doelpunten thuis</td>
<td align="center"><br>Doelpunten uit</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><select size="1" name="doelpuntenthuis">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php doelpunten() ?>
</td>
<td align="center"><select size="1" name="doelpuntenuit">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php doelpunten() ?>
</td>
</tr>
</table><br/><br/>
<input type="submit" class="knop" value="Verwerk de gegevens !!!" name="B2">
<input type="reset" value="Invoer wissen" name="B2" class="knop"onclick="toForm();">
</form></body></html>

__________________________________________________
terugtrekken.php
__________________________________________________

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
<?php
if(file_exists("menu.php")) {
include("menu.php");}

//doorzoeken van een bestand

function file_search($file, $str)  
// file_search, zoekt in $file naar $str

{  
    $fp= fopen($file, 'r');  
    $read= fread($fp, filesize($file));  
    fclose($fp);  

        $str= preg_quote($str);  
    $preg= "!$s$str$s!i";  
    return preg_match($preg, $read);  
}
  


if(isset($_POST['club'])) {

if (file_search("database/alleuitslagen.txt",$_POST['club'])){  
    echo "<br/><br/>".$_POST['club']." heeft nog wedstrijden staan in de database !!!<br/>
Deze moeten eerst verwijderd worden !!!<br/>"
;  
}
  
else {
$gegevensbestand=file("database/resultaten.txt");
foreach ($gegevensbestand as $regelnummer => $line) {
list($punten,$nogtespelen,$saldo,$voor,$tegen,$club,$winst,$gelijk,$verlies,$gespeeld,$inmindering)=explode('||',$line);

if($_POST['club'] ==$club) {

unset($gegevensbestand[$regelnummer]);
$gegevensbestand = implode('',$gegevensbestand);
$fp = fopen("database/resultaten.txt",'w');
$fw = fwrite($fp,$gegevensbestand);
fclose($fp);}}

$clubs=file("database/clubs.txt");
foreach ($clubs as $regelnummer => $line) {
list($club,$tenue)=explode('||',$line);

if($club==$_POST['club']) {

unset($clubs[$regelnummer]);
$clubs = implode('',$clubs);
$fp = fopen("database/clubs.txt",'w');
$fw = fwrite($fp,$clubs);
fclose($fp);}}}}

?><hr>
<br/><br/>
Kies de club die je wilt terugtrekken uit de competitie !!!<br/>
Van deze club moeten eerst alle uitslagen <a href="verwijderen.php">verwijderd</a> worden uit de database !!!

<br/><br/><br/>

<form method="POST" name="corrigeren" action="terugtrekken.php">
<select name="club" size ="1">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<?php

$clubs
=file("database/clubs.txt");
$aantalclubs=count($clubs);

sort($clubs);

foreach ($clubs as $regel) {
list($club, $logo)=explode('||',$regel);
echo"
<option value=\""
.$club."\">".$club."</option>";
}

?>

</select>
<input type="submit" value="Kies een club !!!" name="B2">
</form>
</body></html>

______________________________________________
backup.php
______________________________________________
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
<?php
if(file_exists("menu.php")) {
include("menu.php");}
?>
<br/><br/>
<hr>
<h3>Back-up van alle gegevens !!!</H3>

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<?php
$id
=date("d_m_Y_H_i_s",time());

if(isset($_POST['bestand'])) {

//backup maken van gekozen bestand

copy("database/".$_POST['bestand'].".txt","backup/".$_POST['bestand'].".txt");
if(!file_exists("backup/".$_POST['bestand']."".$id.".txt")) {
rename("backup/".$_POST['bestand'].".txt", "backup/".$id."".$_POST['bestand'].".txt");}
}

?>


<form method="POST" name="coureur" action="
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo $PHP_SELF; ?>
">

Kies bestand:
<select size="1" name="bestand">
<option value="alleuitslagen">Alle uitslagen</option>
<option value="resultaten">De resultaten</option>
</select>

<input type="submit" value="Back up" name="B1">
<br/><br/>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
<?php
//Controleren of er ook echt
//een backup gemaakt is !!

if(file_exists("backup/".$id."".$_POST['bestand'].".txt")) {
echo"De backup van ".$_POST['bestand'].".txt is met succes gemaakt !!!<br/>";}


?>

________________________________________
verwijderen.php
________________________________________
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
<?php
if(file_exists("menu.php")) {
include("menu.php");}


if(isset($_POST['club'])) {
echo"

<hr>
Gespeelde wedstrijden door "
.$_POST['club'].":<br><br>

<table cellpadding=\"3\" border=\"0\">"
;
$wedstrijden=file("database/alleuitslagen.txt");

foreach ($wedstrijden as $regelnummer => $regel) {
list($datum_id,$datum,$thuisploeg,$uitploeg,$thuisgescoord,$uitgescoord)=explode('||',$regel);

$datum=date("d-m-Y",$datum_id);

if($_POST['club'] ==$thuisploeg) {
$colorthuis="#cc33000";} else {$colorthuis="#000000";}

if($_POST['club'] ==$uitploeg) {
$coloruit="#cc3300";} else {$coloruit="#000000";}

if(($_POST['club'] ==$thuisploeg) || ($_POST['club'] ==$uitploeg)) {
echo"<tr>

<td valign=\"top\">"
.$datum."</td><td valign=\"top\"><font color=\"".$colorthuis."\">".$thuisploeg."</font></td>
<td valign=\"top\"> - </td><td valign=\"top\"\"><font color=\""
.$coloruit."\">".$uitploeg."</font></td>
<td valign=\"top\">"
.$thuisgescoord." - ".$uitgescoord."</td>
<td valign=\"top\">
<form method=\"POST\" name=\"formulier\" action=\"verwijderen.php\">
<input type=\"hidden\" name=\"thuisploeg\"  value=\""
.$thuisploeg."\">
<input type=\"hidden\" name=\"uitploeg\"  value=\""
.$uitploeg."\">
<input type=\"hidden\" name=\"doelpuntenthuis\"  value=\""
.$thuisgescoord."\">
<input type=\"hidden\" name=\"doelpuntenuit\"  value=\""
.$uitgescoord."\">
<input type=\"hidden\" name=\"regelnummer\"  value=\""
.$regelnummer."\">
<input type=\"submit\" value=\"Verwijder deze uitslag uit de database !!!\" name=\"B2\">

</form>
</td>
</tr>"
;}
}


echo"</table>";
}


elseif(isset($_POST['regelnummer'])) {

//uitslag verwijderen uit uitslagen.txt

$uitslagen=file("database/alleuitslagen.txt");
$regelnummer=$_POST['regelnummer'];
unset($uitslagen[$regelnummer]);
$uitslagen = implode('',$uitslagen);
$fp = fopen("database/alleuitslagen.txt",'w');
$fw = fwrite($fp,$uitslagen);
fclose($fp);

//maxaantalwedstrijden tellen
$clubs=file("database/clubs.txt");
$aantalclubs=count($clubs);
$maxaantalwedstrijden=($aantalclubs*2)-2;


if($_POST['doelpuntenthuis'] > $_POST['doelpuntenuit']) {
$puntenthuisploeg="-3";
$puntenuitploeg="0";
$winstthuis="-1"; $verliesthuis="0"; $gelijkthuis="0";
$winstuit="0"; $verliesuit="-1"; $gelijkuit="0";}
elseif
($_POST['doelpuntenthuis'] < $_POST['doelpuntenuit']) {
$puntenthuisploeg="0";;
$puntenuitploeg="-3";
$winstthuis="0"; $verliesthuis="-1"; $gelijkthuis="0";
$winstuit="-1"; $verliesuit="0"; $gelijkuit="0";}
else {
$puntenthuisploeg="-1";
$puntenuitploeg="-1";
$winstthuis="0"; $verliesthuis="0"; $gelijkthuis="-1";
$winstuit="0"; $verliesuit="0"; $gelijkuit="-1";}

//corrigeren voor de thuisploeg

$gegevensbestand=file("database/resultaten.txt");
foreach ($gegevensbestand as $regelnummer => $line) {
list($punten,$nogtespelen,$saldo,$voor,$tegen,$club,$winst,$gelijk,$verlies,$gespeeld,$inmindering)=explode('||',$line);

if($club==$_POST['thuisploeg']) {

$tpuntennieuw=$punten+$puntenthuisploeg;
$tnugespeeld=$gespeeld-1;
$tnieuwvoor=$voor-$_POST['doelpuntenthuis'];
$tnieuwtegen=$tegen-$_POST['doelpuntenuit'];
$tsaldonieuw=$tnieuwvoor-$tnieuwtegen;

//om later met sorteren geen negatief saldo
//te krijgen wordt er 1000 bij opgeteld.
//Later in bekijk.php word er weer 1000
//afgetrokken.

$tsaldonieuw=$tsaldonieuw+1000;

$tnieuwwinst=$winst+$winstthuis;
$tnieuwgelijk=$gelijk+$gelijkthuis;
$tnieuwverlies=$verlies+$verliesthuis;
$tnunogtespelen=$maxaantalwedstrijden-$tnugespeeld;

unset($gegevensbestand[$regelnummer]);
$gegevensbestand = implode('',$gegevensbestand);
$fp = fopen("database/resultaten.txt",'w');
$fw = fwrite($fp,$gegevensbestand);
fclose($fp);

//nieuwe gegevens wegschrijven
$logfile = fopen("database/resultaten.txt","a");
fwrite($logfile, $tpuntennieuw."||".$tnunogtespelen."||".$tsaldonieuw."||".$tnieuwvoor."||".$tnieuwtegen."||".$club."||".$tnieuwwinst."||".$tnieuwgelijk."||".$tnieuwverlies."||".$tnugespeeld."||".$inmindering."||\n");
fclose($logfile);}}


//corrigeren punten uitploeg

$gegevensbestand=file("database/resultaten.txt");
foreach ($gegevensbestand as $regelnummer => $line) {
list($punten,$nogtespelen,$saldo,$voor,$tegen,$club,$winst,$gelijk,$verlies,$gespeeld,$inmindering)=explode('||',$line);

if($club==$_POST['uitploeg']) {

$upuntennieuw=$punten+$puntenuitploeg;
$unugespeeld=$gespeeld-1;
$unieuwvoor=$voor-$_POST['doelpuntenuit'];
$unieuwtegen=$tegen-$_POST['doelpuntenthuis'];
$usaldonieuw=$unieuwvoor-$unieuwtegen;
$usaldonieuw=$usaldonieuw+1000;
$unieuwwinst=$winst+$winstuit;
$unieuwgelijk=$gelijk+$gelijkuit;
$unieuwverlies=$verlies+$verliesuit;
$ununogtespelen=$maxaantalwedstrijden-$unugespeeld;

unset($gegevensbestand[$regelnummer]);
$gegevensbestand = implode('',$gegevensbestand);
$fp = fopen("database/resultaten.txt",'w');
$fw = fwrite($fp,$gegevensbestand);
fclose($fp);

//nieuwe gegevens wegschrijven
$logfile = fopen("database/resultaten.txt","a");
fwrite($logfile, $upuntennieuw."||".$ununogtespelen."||".$usaldonieuw."||".$unieuwvoor."||".$unieuwtegen."||".$club."||".$unieuwwinst."||".$unieuwgelijk."||".$unieuwverlies."||".$unugespeeld."||".$inmindering."||\n");
fclose($logfile);}}


}

?>

<hr>
<br/><br/>
Kies de club waarvan je een uitslag wilt verwijderen !!!<br/>
Een onjuist uitslag dient eerst verwijderd te worden, om vervolgens <a href="verwerkresultaten.php">de juiste uitslag in te voeren !!!</a>

<br/><br/><br/>

<form method="POST" name="corrigeren" action="verwijderen.php">
<select name="club" size ="1">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<?php

$clubs
=file("database/clubs.txt");
$aantalclubs=count($clubs);

sort($clubs);

foreach ($clubs as $regel) {
list($club, $logo)=explode('||',$regel);
echo"
<option value=\""
.$club."\">".$club."</option>";
}

?>

</select>
<input type="submit" value="Kies een club !!!" name="B2">
</form>
</body></html>

___________________________________________
puntentellingbijwerken.php
___________________________________________
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<?php
//hier kunnen punten in mindering worden gebracht !!!

if(file_exists("menu.php")) {
include("menu.php");}

function
punten() {
      for($x=1;$x<4;$x++)
echo "<option value=\"".$x."\">".$x."</option>";}
?>


<h3>Puntentelling bijwerken</h3>
Het bijwerken van de puntentelling kan nodig zijn als een club punten in mindering heeft gekregen !!<br/><br/>

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
<?php

if(isset($_POST['club'])) {

$gegevensbestand=file("database/resultaten.txt");
foreach ($gegevensbestand as $regelnummer => $line) {
list($punten,$nogtespelen,$saldo,$voor,$tegen,$club,$winst,$gelijk,$verlies,$gespeeld)=explode('||',$line);

if($club==$_POST['club']) {
echo"
<form method=\"POST\" name=\"tellingbewerken\" action=\"puntenveranderen.php\">

<input type=\"hidden\" name=\"club\"  value=\""
.$club."\">
<input type=\"hidden\" name=\"regelnummer\"  value=\""
.$regelnummer."\">

<table border=\"1\" cellpadding=\"3\" cellspacing=\"0\" width=\"75%\">
<tr><td align=\"center\">&nbsp;</td>
      <td><strong>Club</strong></td>
      <td align=\"center\">Gespeeld</td>
      <td align=\"center\">Huidige aantal punten</td>
<td align=\"center\">In mindering</td>
<td align=\"center\">W</td>
      <td align=\"center\">G</td>
      <td align=\"center\">V</td>
    <td align=\"center\">dpv</td>
    <td align=\"center\">dpt</td>
   <td align=\"center\">Saldo</td>
  </tr>
 <tr>
<td align=\"center\">"
.$regelnummer.")</td>
      <td><strong>"
.$club."</strong></td>
      <td align=\"center\"><strong>"
.$gespeeld."</strong></td>
      <td align=\"center\"><strong>"
.$punten."</strong></td>
 <td align=\"center\"><select size=\"1\" name=\"punteninmindering\">"
; punten() ; echo"</td>
 <td align=\"center\">"
.$winst."</td>
      <td align=\"center\">"
.$gelijk."</td>
 <td align=\"center\">"
.$verlies."</td>
       <td align=\"center\">"
.$voor."</td>
    <td align=\"center\">"
.$tegen."</td>
   <td align=\"center\">"
.($saldo-1000)."</td>
  </tr></table>
<br/><br/><input type=\"submit\" value=\"Wijzig puntenaantal van "
.$club."\" name=\"puntenveranderen\">
</form>"
;}
}
}
else {
?>


<br/><br/>
Kies de ploeg:

<br/><br/><br/>

<form method="POST" name="puntentelling" action="puntentellingbijwerken.php">
<select name="club" size ="1">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
<?php

//Tijdstip laatste wijziging
$laatstewijziging=date ("d-m-Y @ H:i:s", filectime("database/resultaten.txt"));
echo" De stand is het laatst bijgewerkt op: <strong>".$laatstewijziging."</strong>";

$clubs=file("database/clubs.txt");
$aantalclubs=count($clubs);

sort($clubs);

foreach ($clubs as $regel) {
list($club, $logo)=explode('||',$regel);
echo"
<option value=\""
.$club."\">".$club."</option>";
}

?>

</select>
<input type="submit" value="Kies een club !!!" name="B2">
</form>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
<?php
}
?>

_________________________________________
puntenveranderen.php
_________________________________________
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<?php
//het verwerken van de punten in mindering

$punteninminderinggebracht=$_POST['punteninmindering'];

$gegevensbestand=file("database/resultaten.txt");
foreach ($gegevensbestand as $regel => $line) {
list($punten,$nogtespelen,$saldo,$voor,$tegen,$club,$winst,$gelijk,$verlies,$gespeeld,$punteninmindering)=explode('||',$line);

if($club==$_POST['club']) {

$puntennieuw=$punten-$punteninminderinggebracht;
$minder=$punteninmindering+$punteninminderinggebracht;
$regelnummer=$_POST['regelnummer'];

unset($gegevensbestand[$regelnummer]);
$gegevensbestand = implode('',$gegevensbestand);
$fp = fopen("database/resultaten.txt",'w');
$fw = fwrite($fp,$gegevensbestand);
fclose($fp);

//nieuwe gegevens wegschrijven
$logfile = fopen("database/resultaten.txt","a");
fwrite($logfile, $puntennieuw."||".$nogtespelen."||".$saldo."||".$voor."||".$tegen."||".$club."||".$winst."||".$gelijk."||".$verlies."||".$gespeeld."||".$minder."||\n");
fclose($logfile);
}}

?>


<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=bekijk.php">

<title>::: Competite :::</title>
</head>
<body>
</body></html>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.