de-zoveelste-poll

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. de-zoveelste-poll

« Lees de omschrijving en reacties

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
<?php
/////////////////////////
// POLLADMIN.PHP //
////////////////////////


$host = "localhost"; // de locatie van je database
$user = ""; // de gebruikersnaam om toegang te krijgen tot je database
$ww = ""; // het wachtwoord om toegang te krijgen tot je database
$db = ""; // de naam van je database

/// HIERONDER NIKS MEER AANPASSEN, TENZIJ JE WEET WAT JE DOET... :-)


mysql_connect("$host", "$user", "$ww") or die("Connectie met Database mislukt");
mysql_select_db("$db") or die("Fout bij het selecteren van de database");

    if($_POST[vraag]){

    echo "<h1>Nieuwe poll toevoegen in database</h1>";

        

        $dag = date('d');
        $maand = date('m');
        $jaar = date('Y');
        $insertvraag = "INSERT INTO poll_vragen (id, vraag, dag, maand, jaar, votes) VALUES ('id', '$_POST[vraag]', '$dag', '$maand', '$jaar', 'votes')";
        $sqlvraag = mysql_query($insertvraag);
        
        if($sqlvraag){

            $select = "SELECT id FROM poll_vragen ORDER BY id DESC LIMIT 0,1";
            $query = mysql_query($select);
            
            while($list = mysql_fetch_object($query)){

                $pollid = $list->id;

            }

            
            if(!$_POST[ant1]){ }else{ $insert1 = "INSERT INTO poll_antwoorden (id, pid, antwoord, votes) VALUES ('', '$pollid', '$_POST[ant1]', '0')"; $res1 = mysql_query($insert1); if($res1){ echo "Antwoord 1 toegevoegd<br />\n"; }else{ echo "Antwoord 1 niet toegevoegd.<br />\n ";} }
            
            if(!$_POST[ant2]){ }else{ $insert2 = "INSERT INTO poll_antwoorden (id, pid, antwoord, votes) VALUES ('', '$pollid', '$_POST[ant2]', '0')"; $res2 = mysql_query($insert2); if($res2){ echo "Antwoord 2 toegevoegd<br />\n"; }else{ echo "Antwoord 2 niet toegevoegd.<br />\n ";} }
            
            if(!$_POST[ant3]){ }else{ $insert3 = "INSERT INTO poll_antwoorden (id, pid, antwoord, votes) VALUES ('', '$pollid', '$_POST[ant3]', '0')"; $res3 = mysql_query($insert3); if($res3){ echo "Antwoord 3 toegevoegd<br />\n"; }else{ echo "Antwoord 3 niet toegevoegd.<br />\n ";} }
            
            if(!$_POST[ant4]){ }else{ $insert4 = "INSERT INTO poll_antwoorden (id, pid, antwoord, votes) VALUES ('', '$pollid', '$_POST[ant4]', '0')"; $res4 = mysql_query($insert4); if($res4){ echo "Antwoord 4 toegevoegd<br />\n"; }else{ echo "Antwoord 4 niet toegevoegd.<br />\n ";} }
            
            if(!$_POST[ant5]){ }else{ $insert5 = "INSERT INTO poll_antwoorden (id, pid, antwoord, votes) VALUES ('', '$pollid', '$_POST[ant5]', '0')"; $res5 = mysql_query($insert5); if($res5){ echo "Antwoord 5 toegevoegd<br />\n"; }else{ echo "Antwoord 5 niet toegevoegd.<br />\n ";} }
            
            if(!$_POST[ant6]){ }else{ $insert6 = "INSERT INTO poll_antwoorden (id, pid, antwoord, votes) VALUES ('', '$pollid', '$_POST[ant6]', '0')"; $res6 = mysql_query($insert6); if($res6){ echo "Antwoord 6 toegevoegd<br />\n"; }else{ echo "Antwoord 6 niet toegevoegd.<br />\n ";} }
            
            if(!$_POST[ant7]){ }else{ $insert7 = "INSERT INTO poll_antwoorden (id, pid, antwoord, votes) VALUES ('', '$pollid', '$_POST[ant7]', '0')"; $res7 = mysql_query($insert7); if($res7){ echo "Antwoord 7 toegevoegd<br />\n"; }else{ echo "Antwoord 7 niet toegevoegd.<br />\n ";} }
            
            if(!$_POST[ant8]){ }else{ $insert8 = "INSERT INTO poll_antwoorden (id, pid, antwoord, votes) VALUES ('', '$pollid', '$_POST[ant8]', '0')"; $res8 = mysql_query($insert8); if($res8){ echo "Antwoord 8 toegevoegd<br />\n"; }else{ echo "Antwoord 8 niet toegevoegd.<br />\n ";} }
            
            if(!$_POST[ant9]){ }else{ $insert9 = "INSERT INTO poll_antwoorden (id, pid, antwoord, votes) VALUES ('', '$pollid', '$_POST[ant9]', '0')"; $res9 = mysql_query($insert9); if($res9){ echo "Antwoord 9 toegevoegd<br />\n"; }else{ echo "Antwoord 9 niet toegevoegd.<br />\n ";} }
            
            if(!$_POST[ant10]){ }else{ $insert10 = "INSERT INTO poll_antwoorden (id, pid, antwoord, votes) VALUES ('', '$pollid', '$_POST[ant10]', '0')"; $res10 = mysql_query($insert10); if($res10){ echo "Antwoord 10 toegevoegd<br />\n"; }else{ echo "Antwoord 10 niet toegevoegd.<br />\n ";} }
            

        echo "<br /><br /><a href=\"polladmin.php\">< < Terug</a>";
            


        }

        else{

            echo "Vraag kon niet toegevoegd worden, dus de antwoorden ook niet ;-)";

        }
    }

    elseif($_GET[actie] == "toevoegen"){

        echo "<h1>Nieuwe poll aanmaken</h1>";

        echo "<b>Nieuwe poll</b><br /><br />\n";
        
        echo "<form action=\"polladmin.php\" method=\"post\" />";
        echo "Vraag: <input type=\"text\" size=\"50\" name=\"vraag\"/><br />\n";
        
        $j = "1";
        $i = "11";
        while($j < $i){

            echo "Antwoord " . $j . ": <input type=\"text\" size=\"50\" name=\"ant" . $j . "\" /><br />\n";

        $j++;
        }


        echo "<input type=\"submit\" value=\"Maak poll aan\" />";
        
        echo "</form>";

    }

    elseif($_GET[actie] == "verwijder"){

        echo "<H1>Polls verwijderen.</H1>";
        
        if($_GET[id]){

            $delete01 = "DELETE FROM poll_vragen WHERE id = '$_GET[id]'";
            $delete02 = "DELETE FROM poll_antwoorden WHERE pid = '$_GET[id]'";
            $delete03 = "DELETE FROM poll_ipadres WHERE pollid = '$_GET[id]'";
            
            $res = mysql_query($delete01);
            $res2 = mysql_query($delete02);
            $res3 = mysql_query($delete03);
            
                if($res && $res2 && $res3){

                    echo "Alles succesvol verwijderd<br /><br />";

                }

                else{

                    echo "Niet alles is succesvol verwijdert<br /><br />";

                }

        }

        else{

            $select = "SELECT * FROM poll_vragen";
            $query = mysql_query($select);
            
            if(mysql_num_rows($query) == "0"){

            echo "Nog geen polls<br /><br />";

          }

          else{
                while($list = mysql_fetch_object($query)){

                    echo "- " . $list->vraag . " | <a href=\"?actie=verwijder&id=" . $list->id . "\">Verwijder</a><br />";
                    
                }

                
                echo "<br />";
                
                echo mysql_num_rows($query) . " poll(s) in de database.<br /><br />";
                
          }
          
        }
        
    }

    else{

        echo "<h1>Poll systeem &copy; Stefanuzz.nl</h1>";
        echo " - <a href=\"?actie=toevoegen\">Voeg een poll toe</a><br />\n";
        echo " - <a href=\"?actie=verwijder\">Verwijder polls</a><br />\n";
        echo "<br />";
        echo "<b>Stats:</b><br />";
        
        $select01 = "SELECT id FROM poll_vragen";
        $query01 = mysql_query($select01);
        echo "<u>Aantal polls:</u> " . mysql_num_rows($query01) . "<br />\n";

        $select02 = "SELECT id FROM poll_antwoorden";
        $query02 = mysql_query($select02);
        echo "<u>Aantal antwoorden:</u> " . mysql_num_rows($query02) . "<br />\n";
        
        $select03 = "SELECT id FROM poll_ipadres";
        $query03 = mysql_query($select03);
        echo "<u>Aantal mensen dat gestemd heeft:</u> " . mysql_num_rows($query03) . "<br />\n";


        

    }

    
    if(!$_GET[actie]){

        echo "";

    }

    else{

        echo "<a href=\"polladmin.php\">< < PollAdmin hoofdpagina</a>";

    }

    
?>


-------------------------------------------------------------------

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
<?php
/////////////////////////
// POLL.PHP //
////////////////////////


$host = "localhost"; // de locatie van je database
$user = ""; // de gebruikersnaam om toegang te krijgen tot je database
$ww = ""; // het wachtwoord om toegang te krijgen tot je database
$db = ""; // de naam van je database

/// HIERONDER NIKS MEER AANPASSEN, TENZIJ JE WEET WAT JE DOET... :-)


if($_POST[stem]){

    // Aantal stemmen uit de database halen...
    $select = "SELECT * FROM poll_antwoorden WHERE id = '$_POST[stem]'";
    $query = mysql_query($select);
        while($list = mysql_fetch_object($query)){

            $aantalstemmen = $list->votes;

        }


    $aantalstemmen++;
    
    // De stem update query
    $update = "UPDATE poll_antwoorden SET votes = '$aantalstemmen' WHERE id = '$_POST[stem]'";
    $sql = mysql_query($update);
    
        if($sql){

            // Aantal votes (totaal) updaten, maar eerst aantal opvragen
            // Aantal votes (totaal) updaten, maar eerst aantal opvragen

            $select03 = "SELECT * FROM poll_vragen WHERE id = '$_POST[pollid]'";
            $query03 = mysql_query($select03);
            
                while($list03 = mysql_fetch_object($query03)){

                    $votes = $list03->votes;

                }


            $votes++;

            // En nu het daadwerkelijk er eentje er bij tellen.
            $update03 = "UPDATE poll_vragen SET votes = '$votes' WHERE id = '$_POST[pollid]'";
            $sql03 = mysql_query($update03);

            // Ipadres aanvragen
            $ipadres = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

            // Ipadres opslaan in database
            $insert = "INSERT INTO poll_ipadres (id, pollid, ipadres) VALUES ('', '$_POST[pollid]', '$ipadres')";
            $sql02 = mysql_query($insert);

                // Ipadres + vote is toegevoegd!
                if($sql02){

                    echo "Je stem is toegevoegd! <a href=\"poll.php\">Klik hier om terug te gaan!</a>\n";

                }

                // Ipadres is niet toegevoegd, de stem wel!
                else{

                    echo "Je stem is toegevoegd! <a href=\"poll.php\">Klik hier om terug te gaan!</a>\n";

                }

        }

        else{

            echo "Je stem is niet toegevoegd. Er ging iets fout. Probeer het opnieuw. Als het nog niet lukt, neem dan contact op met de Webmaster.<br />\n<a href=\"poll.php\">Klik hier om terug te gaan</a>./n";

        }

}

else{

    // Poll vraag selecteren
    $select = "SELECT * FROM poll_vragen ORDER BY id DESC LIMIT 0,1";
    $query = mysql_query($select);
    
    if(mysql_num_rows($query) < 1){

        echo "Er is nog geen poll aangemaakt!<br />";

    }
else{


        while($list = mysql_fetch_object($query)){

            // Poll vraag echo'en
            echo "<b>Poll:</b> " . $list->vraag . "<br />\n";

            $ipadres = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
            $ipselect = "SELECT id FROM poll_ipadres WHERE pollid = '$list->id' AND ipadres = '$ipadres'";
            $ipquery = mysql_query($ipselect);
        
            if(mysql_num_rows($ipquery) < 1){
        
                // Formulier
                echo "<form action=\"poll.php\" method=\"post\">\n";
        
                // De antwoorden selecteren
                $select02 = "SELECT * FROM poll_antwoorden WHERE pid = '$list->id' ORDER BY id";
                $query02 = mysql_query($select02);

                    // De antwoorden 1 voor een als radio's echo'en
                    while($list02 = mysql_fetch_object($query02)){

                        echo "<input type=\"radio\" name=\"stem\" value=\"" . $list02->id . "\"> " . $list02->antwoord . "</input><br />\n";

                    }

            
                    echo "<input type=\"hidden\" value=\"" . $list->id . "\" name=\"pollid\" />\n";
                    echo "<b>Start datum:</b> " . $list->dag . "-" . $list->maand . "-" . $list->jaar . "<br />\n";
                    echo "<input type=\"submit\" value=\"Stem!\" />\n";
                    echo "</form>";

            }

            else{

                $votes = $list->votes;

                // De antwoorden selecteren
                $select02 = "SELECT * FROM poll_antwoorden WHERE pid = '$list->id' ORDER BY id";
                $query02 = mysql_query($select02);

                    // De antwoorden
                    while($list02 = mysql_fetch_object($query02)){

                        echo "" . $list02->antwoord . " (" . $list02->votes . ")<br />\n";

                        if($list02->votes == "0"){

                            $width = "0";

                        }

                        else{

                             $a = 100 / $votes;
                            $width = $list02->votes * $a;
                        

                        }

                    
                        echo "<img src=\"gfx/poll_1.gif\" /><img src=\"gfx/poll_2.gif\" width=\"" . $width . "\" height=\"11\"><img src=\"gfx/poll_3.gif\" /><br />\n";
                    

                    }


                    echo "<b>Start datum:</b> " . $list->dag . "-" . $list->maand . "-" . $list->jaar . "<br />\n";


            }

        }


    }
}

?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.