maak-tabel-2

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. maak-tabel-2

« Lees de omschrijving en reacties

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
<?php
  session_start ();

  // Dit script maakt een datagrid van een willekeurige MySql tabel
  // Je hoeft dus niet vooraf de kolomnamen te weten of het aantal kolommen
  // De enige aanname is dat de eerste kolom id heet

  // ToDo list:
  // * een delete functie
  // * sorteren (ASC en DESC)
  
  // Veel plezier met het bestuderen van dit script en opmerkingen/vragen zijn welkom

  // hierin de gegevens om te connecten met de database

  require ('db_config.php');
  
  // deze functie kijkt of alle velden van een formulier ingevuld zijn (method=POST)
  function filled_in () {
    foreach ($_POST as $key => $value) {
      // trim () verwacht een string, dus dubbele quotes om $value, anders krijg ik een notice
      $value = trim ("$value");
      
      if (!isset ($key) || empty ($value)) {
        return false;
      }
    }

    return true;
  }

  
  // bescherm tegen MySql injection
  // met dank aan Dave, zie ook http://www.phphulp.nl/php/tutorials/3/244/
  // ik heb lees in de reacties op zijn tutorial dat er misschien andere
  // (betere?) manieren zijn. Dat hoor ik dan natuurlijk graag

  function quote_smart ($value) {
    if (get_magic_quotes_gpc ()) {
      $value = stripslashes($value);
    }

    if (version_compare (phpversion (),"4.3.0") == "-1") {
      return mysql_escape_string ($value);
    }

    else {
      return mysql_real_escape_string ($value);
    }
  }

  
  function
draw_selectbox ($records, $selected) {
    echo '<select id="first" name="first">';
    
    for ($i = 0; $i < $records; $i += 10) {
      if ($i == $selected) {
        echo '<option value="' . $i . '" selected>' . $i . ' tot ' . ($i + 10) . '</option>';
      }

      else {
        echo '<option value="' . $i . '">' . $i . ' tot ' . ($i + 10) . '</option>';
      }
    }


    echo '</select>';
    echo '<input id="go" name="go" type="submit" value="go">';
  }

    
  $first = 0;
  $fields = mysql_list_fields ($db_name, 'test');
  $columns = mysql_num_fields ($fields);
  
  for ($i = 0; $i < $columns; $i++) {
    $fieldnames[$i] = mysql_field_name ($fields, $i);
  }
  

  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    // saven van de tien (of minder) huidige records
    if (isset ($_POST['update'])) {
      // standaard heb je 10 records, maar het kunnen er ook minder zijn.
      // bijvoorbeeld op de laatste pagina, dus toch maar even tellen

      $num_records = count ($_POST[$fieldnames[0]]);
      
      for ($j = 0; $j < $num_records; $j++) {
        $sql = "
          UPDATE test
          SET "
;
        
        for ($i = 1; $i < $columns - 1; $i++) {
          $_POST[$fieldnames[$i]][$j] = quote_smart ($_POST[$fieldnames[$i]][$j]);
          $sql .= "{$fieldnames[$i]} = '{$_POST[$fieldnames[$i]][$j]}', ";
        }

    
        $_POST[$fieldnames[$columns - 1]][$j] = quote_smart ($_POST[$fieldnames[$columns - 1]][$j]);
        $sql .= "
          {$fieldnames[$columns - 1]} = '{$_POST[$fieldnames[$columns - 1]][$j]}'
          "
;
          
        $_POST[$fieldnames[0]][$j] = quote_smart ($_POST[$fieldnames[0]][$j]);
        $sql .= "
          WHERE {$fieldnames[0]} = '{$_POST[$fieldnames[0]][$j]}'
          "
;
    
        mysql_query ($sql) or die (mysql_error ());
        //echo $sql;
      }
    }

    // nieuwe record toevoegen
    elseif (isset ($_POST['add'])) {
      // alle velden ingevuld?
      if (filled_in ()) {      
        $sql = "
          INSERT INTO test
          VALUES ('',
          "
;
  
        for ($i = 1; $i < $columns - 1; $i++) {
          $_POST['add_' . $fieldnames[$i]] = quote_smart ($_POST['add_' . $fieldnames[$i]]);
          $sql .= "'{$_POST['add_' . $fieldnames[$i]]}', ";
        }

        
        $_POST['add_' . $fieldnames[$columns - 1]] = quote_smart ($_POST['add_' . $fieldnames[$columns - 1]]);
        $sql .= "'{$_POST['add_' . $fieldnames[$columns - 1]]}')";
        mysql_query ($sql) or die (mysql_error ());
        // echo $sql;
      }
      else {
        $error = 'Niet alle velden waren ingevuld';
      }
    }

    elseif (isset ($_POST['go'])) {
      $_SESSION['first']  = $_POST['first'];
    }
  }

?>


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<html lang="nl">

<head>
  <title> Koehoorn IT </title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

  <script language="javascript" type="text/javascript" src="microapi.js"></script>

  <link href="jankoehoorn.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen">
</head>

<body>

  <div id="container">
    <h3>Case-study: data-grid</h3>
    <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">

    <?php
      $sql
= "
        SELECT COUNT(*)
        AS records
        FROM test
        "
;
      $res = mysql_query ($sql);
      $obj = mysql_fetch_object ($res);
      
      // als de selectbox gebruikt is, bestaat er een sessievariabele voor
      // de eerste record die getoond moet worden

      if (isset ($_SESSION['first'])) {
        $first = $_SESSION['first'];
      }

      else {
        $first = 0;
      }


      // hebben we meer dan tien records? dan tekenen we een selectbox
      if ($obj->records > 10) {
        draw_selectbox ($obj->records, $first);
      }

      
      $sql = "
        SELECT *
        FROM test
        LIMIT $first, 10
        "
;
      $res = mysql_query ($sql);

      echo "\n";
      echo '<table width="80%">';
      
      for ($i = 0; $i < $columns; $i++) {
        echo '<th>' . $fieldnames[$i] . '</th>';
      }


      while ($row = mysql_fetch_assoc ($res)) {
        echo "\n";
        echo '<tr>';

        for ($i = 0; $i < $columns; $i++) {
          echo "\n";
          
          if ($fieldnames[$i] == 'id') {
            echo '<td><input id="' . $fieldnames[$i] . '[]" name="' . $fieldnames[$i] . '[]" type="hidden" value="' . $row[$fieldnames[$i]] . '"></td>';
          }

          else {
            echo '<td><input id="' . $fieldnames[$i] . '[]" name="' . $fieldnames[$i] . '[]" type="text" value="' . $row[$fieldnames[$i]] . '"></td>';
          }
        }


        echo '</tr>';
      }

      
      echo '<tr><th colspan="' . $columns . '"><input id="update" name="update" type="submit" value="wijzigingen opslaan">';
      echo '</table>';

      echo "\n";
      echo '<table width="80%">';
      echo '<tr>';
      
      for ($i = 1; $i < $columns; $i++) {
        echo '<th>' . $fieldnames[$i] . '</th>';
      }


      echo '</tr>';
      echo '<tr>';
      
      for ($i = 1; $i < $columns; $i++) {
        echo "\n";
        echo '<td><input id="add_' . $fieldnames[$i] . '" name="add_' . $fieldnames[$i] . '" type="text" value="' . $row[$fieldnames[$i]] . '"></td>';
      }


      echo '</tr>';
      echo '<tr><th colspan="' . ($columns - 1) . '"><input id="add" name="add" type="submit" value="record toevoegen"></th></tr>';
      echo '</table>';

    ?>

    
    </form>
  </div>
  
  <div id="errors">
  <?php
    if (isset ($error)) {
      echo '<h3>Error: ' . $error . '</h3>';
    }

    else {
      echo '<h3>Geen meldingen</h3>';
    }

  ?>

  </div>
</body>
</html>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.