runescape-levels-v2

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. runescape-levels-v2

« Lees de omschrijving en reacties

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
<?php

/**
 * RuneScapeStats class
 *
 * Haalt de rankings van een runescapespeler uit de
 * hiscore-tabellen op www.runescape.com .
 * let op: de array die deze class geeft ziet er iets
 * anders uit dan die van de vorige versie. Onthoud
 * jezelf er vooral niet van om dit script te tweaken
 * naar je wensen.
 *
 * @author Rolf de Jong, rolfthajong@gmail.com
 * @copyright Doe ermee wat je wilt, zolang deze header intact blijft! En een verwijzinkje is ook altijd leuk ;)
 *
 * @example
$RS = new RuneScapeStats('Weed Tiger');
$RS->getSource();
$RS->parseArray();
$stats = $RS->getResult();

echo <<<HTML
<table>
    <tr>
        <td><b>Skill</b></td><td><b>Rank</b></td><td><b>Level</b></td><td><b>XP</b></td>
    </tr>
HTML;
foreach($stats as $values){
    echo "<tr>\n";
    echo '<td>'.$values['skill'].'</td>';
    echo '<td>'.$values['rank'].'</td>';
    echo '<td>'.$values['level'].'</td>';
    echo '<td>'.$values['xp']."</td>\n";
    echo "</tr>\n";
}
echo '</table>';

 */

class RuneScapeStats {
    
    /**
     * Het domein van de runescape server
     *
     * @access public
     * @var string
     */

    var $server = 'hiscore-web.runescape.com';
    
    /**
     * De relatieve url om bij het juiste bestand
     * op de server te komen
     *
     * @access public
     * @var string
     */

    var $relURL = 'lang/en/aff/runescape/hiscorepersonal.ws';
    
    /**
     * Gebruikersnaam van de speler waarvan de stats
     * opgevraagt moeten worden
     *
     * @access public
     * @var string
     */

     var $user;
    
    /**
     * Dit is de variabele waar de verkregen data uiteindelijk
     * in wordt gezet
     *
     * @access public
     * @var array
     */

    var $statsArray;
    
    /**
     * De skills waar een waarde bij gezocht moet worden
     *
     * @access public
     * @var array
     */

    var $disciplines = array(
        'Overall',
        'Attack',
        'Defence',
        'Strength',
        'Hitpoints',
        'Ranged',
        'Prayer',
        'Magic',
        'Cooking',
        'Woodcutting',
        'Fletching',
        'Fishing',
        'Firemaking',
        'Crafting',
        'Smithing',
        'Mining',
        'Herblore',
        'Agility',
        'Thieving',
        'Slayer',
        'Farming',
        'Runecraft',
        'Hunter',
        'Construction');
    /**
     * true als je debugmessages wilt weergeven, false zo niet
     *e
     * @var bool
     */

    var $debug = false;
    
    var
$_httpBody = "";
    var
$_source;
    
    /**
     * Constructor method; url-codeert de spelers naam
     * waarvan de stat opgezocht moeten worden
     *
     * @param string $user
     * @return void
     * @access public
     */

    function RunescapeStats($user){
        $this->user = urlencode($user);
    }

    
    /**
     * Haal de benodigde data van de server in html formaat
     *
     * @return bool
     * @static false
     * @access public
     */
    
    function getSource()
    {

        $this->addParam('user1', $this->user);
        $this->addParam('submit', 'Search');
        
        $fp = fsockopen($this->server, 80, $errno, $errstr, 10);
        if(!$fp){
            return false;
        }

        
        $contentLen = strlen($this->_httpBody);
        $req = <<<REQUEST
POST /{$this->relURL} HTTP/1.1
Host: {$this->server}
Referer: http://{$this->server}/{$this->relURL}
Connection: Keep-Alive
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: {$contentLen}

{$this->_httpBody}
REQUEST
;
        fwrite($fp, $req);
        $stop = false;
        while (!$stop && !feof($fp)) {
            $fetch = fgets($fp, 128);
            $this->_source.= $fetch;
            if(strstr($fetch, 'This webpage') !== false){
                fwrite($fp, "Connection: close\r\n\r\n");
                fclose($fp);
                $stop = true;
            }        
        }

        return true;
    }

    
    /**
     * Zet alle stats in een array
     *
     * @static false
     * @access public
     * @return void
     */

    function parseArray()
    {

        if (strstr($this->_source, "does not feature in the hiscores")) {
            $this->statsArray = false;
            return;
        }

        
        $i = 1;
        foreach ($this->disciplines as $type) {
                 //echo str_replace("\n", "", $this->_source);
            if( eregi($type . '</a></td><td align="right">([0-9\,]+)</td><td align="right">([0-9]+)</td><td align="right">([0-9\,]+)</td>', str_replace("\n", "", $this->_source), $regs) ){
                // De structuur van de array wordt hier gemaakt, en kun je hier dus ook aanpassen
                $this->statsArray[$i]['skill']  = $type;
                  $this->statsArray[$i]['rank'] = $regs[1];
                  $this->statsArray[$i]['level'] = $regs[2];
                  $this->statsArray[$i]['xp']    = $regs[3];
            }
else {
                $this->statsArray[$i]['skill']  = $type;
                $this->statsArray[$i]['rank'] = 0;
                $this->statsArray[$i]['level'] = 0;
                $this->statsArray[$i]['xp']    = 0;
            }

            $i++;
        }
    }

    
    /**
     * Voeg een parameter toe aan de body
     *
     * @param string $name
     * @param string $value
     * @return void
     * @static false
     * @access public
     */

    function addParam($name, $value)
    {

        strlen($this->_httpBody)<1 ? $this->_httpBody=$name.'='.$value : $this->_httpBody.='&'.$name.'='.$value ;
    }

    
    /**
     * Spuug de gevormde array uit
     *
     * @return array
     */

    function getResult()
    {

        return $this->statsArray;
    }
    
    function
execute()
    {

        if ( $this->getSource() ) {
            $this->parseArray();
        }
else {
            $this->debug?trigger_error("Fout bij het ophalen van de source"):null;
            $this->statsArray = false;
        }
    }    
}


// Voorbeeldje, dit is de meest saaie toepassing van het script


echo '<form action="http://' . $_SERVER['SERVER_NAME'] . $_SERVER['SCRIPT_NAME'] . '" method="get">';
echo 'Naam:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="naam" value="'.@$_GET['naam'].'" />';
echo '<br /><input type="submit" value="Zoek hiscores" />';
echo '</form><br />';


if(isset($_GET['naam'])){
    $RS = new RuneScapeStats($_GET['naam']);
    $RS->execute();
    $stats = $RS->getResult();

    if ($stats != false) // Als de naam niet in de hiscores voorkomt zal $stats false zijn, ander is $stats een array
    {
        echo <<<HTML
<table>
    <tr>
        <td><b>Skill</b></td><td><b>Rank</b></td><td><b>Level</b></td><td><b>XP</b></td>
    </tr>
HTML
;
        foreach($stats as $values){
            echo "<tr>\n";
            echo '<td>'.$values['skill'].'</td>';
            echo '<td>'.$values['rank'].'</td>';
            echo '<td>'.$values['level'].'</td>';
            echo '<td>'.$values['xp']."</td>\n";
            echo "</tr>\n";
        }

        echo '</table>';
    }

    else
    {
        echo "Naam niet gevonden in de hiscores";
    }

    
    // var_dump($stats); unescape om de structuur van de array te zien
}
?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.