bboek-26

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. bboek-26

« Lees de omschrijving en reacties

De HTML code is enorm rommelig, maar 100% bruikbaar, je kan werken door enkel de config.php te veranderen!
Het dient vooral als een gebruiksvoorbeeld;
Je kan ook een toevoegformulier in de indexpagina zetten, gewoon de velden van het normale toevoegen gebruiken (vergeet de checkboxes niet!)
het script werkt niet zo best op Window$ servers!

[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||config.php|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
<?
/*
hoe raad je het ook anders, dit bestand moet je editen!
het werkt per pagina, van boven naar onder, met enorm veel commentaar (gebruik een syntax coloring editor!).........

vaak gebruik ik voor html dit
$waarde = <<<HTML

HTML;
dit laat je toe om HTML te gebruiken, enkel wat tussen de 2 HTML staat zal id string zijn!

Je kan altijd de namen van de pagina's wisselen, maar pas op, om de naam vh config bestand in te stellen, moet je
wel dan de require("config.php"); bovenaan elke pagina veranderen!!!
indien er een bestand niet in dezelfde dir zit als het config bestand, zul je zelf dewaarde van $gastenboek_wortel
moeten invullen in de pagina's die niet id zelfde dir als het config bestand

*/
/////////////////////////////////////////////////
//
//                ALGEMEEN
//
/////////////////////////////////////////////////

//connectie gegevens

$sql_host = "127.0.0.1";  //host, kan gewoon je domeinnaam zijn, of localhost
$sql_gebruikersnaam = "root"; //gebruikersnaam om aan de mysql database te connecteren
$sql_paswoord = "";  //paswoord
$sql_database = "database"; //naam vd database (als je phpadmin gebruikt, is dit in de linkerkolom (groen))
$tabel = "gastenboek"; //naam vd tabel

//pad naar de smileys, met laatste /

$padnaarsmiley = "http://www.uwhost.be/php/smileys/";
//alternatieve text als smiley niet werkt
$alt_smiley = "GBsmiley";
//om smileys aan te maken, moet je in het bestand smiley.php zitten!


//directory waarin de bestanden vh gastenboek zitten, MET de laatste / ! (kan verschillend zijn vd smileys)

$gastenboek_adres = "http://www.uwhost.be/bsb/gastenboek/";

//adres waar fouten of problemen gemeld mogen worden
global $webmaster_email;
$webmaster_email = "info@uwhost.be";
//wordt ENKEL gebruikt in exit's of die(), zie later in config
//als er geen fouten zijn, zal dit nooit getoond worden! het is wel beschikbaar in ALLE pagina's in ALLE functies!

//datum en tijd formaat zie php handboek, bij date()
// d = dag m = maand y = jaar

$datum_formaat = "d/m/Y";
// H = uur i = minuut
$uur_formaat = "H:i";

//toon parsetijd (indien het GB te traag inlaad, kan je dankzij dit weten hoe lang het duurt
//voor de server om de pagina te genereren (komt automatisch heelemaal onderaan!

$toon_parse_tijd = true;

//zoekhost? Dit kan het script gevoelig vertragen!!!
$zoek_host = false;

/////////////////////////////////////////////////
//
//                NIET VERANDEREN
//
/////////////////////////////////////////////////
//behalve als je weet wat je doet

//connectie

mysql_connect("$sql_host", "$sql_gebruikersnaam", "$sql_paswoord") or die (mysql_error());
mysql_select_db("$sql_database") or die (mysql_error());
//ip nemen
if(!$huidig_ip = $HTTP_SERVER_VARS[HTTP_X_FORWARDED_FOR]) $huidig_ip = $HTTP_SERVER_VARS[REMOTE_ADDR];
//
$verboden_woord = array();
global $pagina_naam;
$pagina_naam = array();

//gastenboek wortel = unix pad naar gastenboek MET laatste /
$gastenboek_wortel = "/home/.sites/65/site131/web/bsb/gastenboek/";

$toon_ondertekening = false;

/////////////////////////////////////////////////
//
//                INDEX.PHP
//
/////////////////////////////////////////////////

//naam vd pagina met alle berichten

$pagina_naam[0] = "index.php";
//pagina met de layout van elk bestand
$pagina_naam[1] = "layout.php";

$maxaantal = 999; //max aantal berichten id db
$anoniem = "anoniem"; //indien men geen naam invult, komt dit, kan ook "" zijn als je niets wilt zien
//wat moet hij doen als het emailadres echt een adres is
//gebruik $adres om het emailadres te schrijven

function juist_adres($adres){
return <<<HTML
        <a href="http://www.uwhost.be/php/emailform.php?email=$adres" class="niks">$adres</a>
HTML
;
}

$editeertijd = "5"; //aantal minuten om je bericht te mogen editeren, zet op -1 om nooit te kiezen

$editeerbericht = "</tr><tr><td colspan=4 class=grijs>u hebt nog $editeertijd minuten om je post te <a href='toevoegen.php?actie=editeer'>editeren</a></td></tr>";
//indien er een fout is met de invoer bij het zoeken
$zoek_fout = "U gaf verboden tekens in het zoekveld, keer terug en probeer opnieuw!";


/////////////////////////////////////////////////
//
//                TOEVOEGEN.PHP
//
/////////////////////////////////////////////////

//naam pagina om berichten toe te voegen

$pagina_naam[2] = "toevoegen.php";
//naam vd pagina met de smileys
$pagina_naam[3] = "smiley.php";
//naam vd pagina met textfuncties
$pagina_naam[4] = "functies.php";

$gebruik_censuur = false; //op true zetten indien gewenst
//voor elk woord dat verandert moet worden, zet je zo'n lijn
//$verboden_woord[] = array('slecht', 'goed');
//indien het gewoon weggelaten worden, zet je '' als tweede deel!

$verboden_woord[] = array('klotewebmaster', ' supercoole webmaster ');

//waar komen de upload bestanden te staan, tov. de document root van je server (meestal wat er komt na uwdomein.be/  )
//zorg ervoor dat php schrijfrechten over deze dir heeft!

$upload_dir = "/php/upload/rommel/";
//toegelaten bestandsextensies om te uploaden, met 1 spatie tussen, niets anders
$toegelaten = "jpg jpeg png gif bmp";
//max grootte van de bestanden in Kb
$maxgrootte = "100";
//alternatieve text voor het upgeloade prentje
$upload_alt = "upgeload prentje";
//foutbericht als het prentje verkeerd was!
$upload_exit = "<h1>Oeps</h1><hr>Er was een probleem met uw bestand, ofwel was het te groot, ofwel had het niet de juiste bestandsextensie!<br>
        Uw bericht werd <b>NIET</b> toegevoegd!"
;


//html in het bericht
$html_toelaten = true;
//dubbele posts toelaten
$dubbelpost = false;
//bericht als het bericht dubbel is
$dubbelpost_bericht = "de persoon voor u zei NET hetzelfde, 't zal ni veel interessanter worden!";
//indien de pagina de gebruiker niet kan doorsturen, het bericht werd WEL toegevoegd! (wordt ook in editeer.php gebruikt)
$redirect_exit = "<h1>Oeps!</h1><hr>Uw bericht werd waarschijnlijk wel toegvoegd, maar ik kon je niet doorsturen naar de indexpagina!<br>";


/////////////////////////////////////////////////
//
//                EDITEER.PHP
//
/////////////////////////////////////////////////

//de meeste opties van toevoegen gelden ook voor editeer


$pagina_naam[5] = "editeer.php";

//bericht als het ip verkeerd is, je kan php vars gebruiken: $huidig_ip = het ip adres vd gebruiker, $dbip = ipadres id database
$geen_toegang = "het laatste bericht is niet van jou!<br> jouw ip = $huidig_ip<bR>database = $dbip";
//indien de x minuten om zijn, je kan altijd $editeertijd inroepen!
$telang_gewacht= "die $editeertijd minuten zijn om!";
//indien er een probleem is met het id van het bericht
$probleem_id = "Er was een probleem met het id van uw bericht, probeer opnieuw!";


/////////////////////////////////////////////////
//
//                ADMIN.PHP
//
/////////////////////////////////////////////////
//vergeet niet van dit bestand te beveiligen


$pagina_naam[6] = "bsb_guestbook_admin.php";


//alle berichten
//aantal te tonen berichten, leeg laten voor alle berichten (op 1blz)

$admin_aantal = "40";
//html tonen in het bericht (true = code tonen, false = code uitvoeren)
$admin_html = true;
//aantal lettertekens in het bericht, leeg laten om het hele bericht te tonen
$admin_lettert = "300";

//confirmatie bij bericht verwijderen
//html tonen in het bericht (true = code tonen)

$admin_html2 = false;

//indien redirect niet werkt na verwijderen v bericht:
$admin_redirect = "Uw bericht werd verwijdert, druk op herladen om terug in de admin interface te komen";/////////////////////////////////////////////////
//
//           GEDAAN, have fun with your guestbook
//           HIERONDER NIETS MEER VERANDEREN
//
/////////////////////////////////////////////////

require($gastenboek_wortel.$pagina_naam[1]);
?>

[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||functies.php|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
<?
//html filteren
    $naam = htmlspecialchars($naam);
    $email = htmlspecialchars($email);
    if (!$html_toelaten) $bericht = htmlspecialchars($bericht);

//SMILIES TOEVOEGEN
    if ($smileys) {
        include("smiley.php");
    }

//UBB CODES
    if ($ubb) {
        $bericht = eregi_replace("[[:graph:]]+@[^<>[:space:]]+[[:alnum:]]", "<a href=\"../../../php/emailform?aanemail=\\0\">\\0</a>", $bericht);
        $bericht = preg_replace("/\[img\](.*?)\[\/img\]/si", "<img src=\"\\1\" border=\"0\">", $bericht);
        $bericht = eregi_replace("\\[url=([^\\[]*)\]([^\\[]*)\\[/url\\]","<a href=\"\\1\" target=_blank>\\2</a>",$bericht);
        $bericht = eregi_replace(" [[:alpha:]]+://[^<>[:space:]]+[[:alnum:]/]"," <a href=\"\\0\" target=\"_blank\" title=\"ga naar \\0...\">\\0</a> ","$bericht");
        //$matchCount = preg_match_all("/\b([A-Za-z\-_]+:\/\/)?([0-9A-Za-z\-_]+\.)+(com|net|org|edu|mil|gov|biz|\w{2})[\.\?\/#=&0-9A-Za-z\-_]*\b/", $text, $matches);
        
        
        $bericht = eregi_replace("\[b\]","<b>",$bericht);
        $bericht = eregi_replace("\[/b\]","</b>",$bericht);
        $bericht = eregi_replace("\[i\]","<i>",$bericht);
        $bericht = eregi_replace("\[/i\]","</i>",$bericht);
        $bericht = eregi_replace("\[u\]","<u>",$bericht);
        $bericht = eregi_replace("\[/u\]","</u>",$bericht);
        $bericht = eregi_replace("\[LIST\]","<UL>",$bericht);
        $bericht = eregi_replace("\[/LIST\]","</UL>",$bericht);
        $bericht = eregi_replace("\[\*\]","<LI>",$bericht);
        $bericht = eregi_replace("\[SMALL\]","<font size=1>",$bericht);
        $bericht = eregi_replace("\[/SMALL\]","</font>",$bericht);    
    }

//censureer!
    if ($gebruik_censuur) {
        foreach ($verboden_woord as $vwoord) {
            $bericht = eregi_replace($vwoord[0],$vwoord[1],$vwoord);
        }
    }


?>

[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||index.php|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
<?
if ($toon_parse_tijd) {
    $mtime = microtime();
    $mtime = explode(" ",$mtime);
    $mtime = $mtime[1] + $mtime[0];
    $starttime = $mtime;
}

header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");
header("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT");
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);
header("Pragma: no-cache");

require("config.php");

if ($zoek && $wat) {
    $zoekzin = addslashes($zoek);
    $wat = addslashes($wat);
    $query = mysql_query("SELECT * FROM $tabel WHERE $wat LIKE '%$zoekzin%' ORDER BY id desc") or die($zoek_fout);
    $aantal = mysql_num_rows($query) or die(mysql_error());
    if ($aantal == '') $aantal = "0";
    /****************************************/
    echo zoek_voor($zoekzin, $wat, $aantal);
    /****************************************/
    while ($zoek = mysql_fetch_object($query)) {
        $identificatie_host = $zoek->identiteit;
        if ($zoek_host) $identificatie_host = gethostbyaddr($zoek->identiteit);
        /***************************************************************************************************************************/
        echo per_bericht($zoek->naam, $zoek->email, $zoek->datum, $zoek->tijd, "", $zoek->bericht, $zoek->identiteit, $identificatie_host);
        /***************************************************************************************************************************/
    }
    /*********************************/
    echo zoek_na($zoekzin, $wat, $aantal);
    /*********************************/
    exit();
}


require("navigatie.php");


$editeeroptie = 0;

$records = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM $tabel"));
if ($maxaantal) {
    if ($records > $maxaantal) {
        $list = mysql_fetch_object(mysql_query("SELECT MIN(id) AS minimum FROM $tabel"));
        mysql_query("DELETE FROM $tabel WHERE id='$list->minimum'") or die(mysql_error());
    }
}

$records = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM $tabel"));

$tellerlijst = mysql_fetch_object(mysql_query("SELECT MAX(id) AS maximum FROM $tabel"));
$teller = $tellerlijst->maximum;
if ($teller == "") $teller = "0";

$query = mysql_query("SELECT * FROM $tabel ORDER BY ID DESC LIMIT $offset,$perpage");

/**********************************************/
echo voor_berichten($navigatie, $records, $teller);
/**********************************************/

while ($list = mysql_fetch_object($query)) {

    $identificatie_ip = $identificatie_host = $list->identiteit;
    if ($zoek_host) $identificatie_host = gethostbyaddr($identificatie_ip);

    (
strlen($list->naam) >0) ? $naam = $list->naam : $naam = $anoniem;
    $email="";
    if (strlen($list->email) > 0) {
        if     (preg_match("/^([a-z0-9_\-]+\.)*?[a-z0-9_\-]+@([a-z0-9\-_]{2,})\.[a-z0-9\-_]*(\.[a-z0-9\- _]{2,})*$/i",$list->email)) {
                $email = juist_adres($list->email);
        }
else {
                $email = $list->email;
        }
    }


    $editeerzin = "";
    if ($editeeroptie == 0) {
        $editeeroptie = 1;
        if ($huidig_ip == $list->identiteit) {
            $atijd = explode(":",$list->tijd);
            $adatum = explode("/",$list->datum);
            $ingevoerd = mktime($atijd[0],$atijd[1],0,$adatum[1],$adatum[0],$adatum[2]);
            if ((time() - $ingevoerd) <= ($editeertijd*60)) $editeerzin= $editeerbericht;
    }}


    if (strlen($list->bericht) > 0)  $bericht = nl2br($list->bericht);

    /**********************************************/
    echo per_bericht($naam, $email, $list->datum, $list->tijd, $editeerzin, $bericht, $list->identiteit, $identificatie_host);
    /**********************************************/
}


/**********************************************/
echo na_berichten($navigatie, $records, $teller);
/**********************************************/

//zet optie in config.php uit om dit niet te tonen!

if ($toon_ondertekening) echo"<br><font size='-1'><i>Gastenboek gemaakt door <a href='mailto:twopeak@yahoo.com'>Twopeak</a>, <a href='http://www.sitemasters.be'>sitemasters.be</a>";

if($toon_parse_tijd) {
    $mtime = microtime();
    $mtime = explode(" ",$mtime);
    $mtime = $mtime[1] + $mtime[0];
    $endtime = $mtime;
    $totaltime = ($endtime - $starttime);
    echo "<br><i>De server had ".round($totaltime)." milliseconden nodig om deze pagina te genereren!</i>";
}

?>


[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||layout.php|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
<?
/*
hier komt alles ivm de layout van de paginas!
er is 1 html deel VOOR alle berichten
1 html deel dat zich voor elk bericht herhaalt
1 html deel NA alle berichten
telkens komt er een functie
en dan return <<<HTML
en aan het einde komt HTML; (dit komt dus op een enkele lijn zonder niets VOOR of NA!!
VERANDER DIT NIET, anders werkt het niet meer!
VERANDER ENKEL DE HTML TSS <<<HTML   en   HTML;

om links naar pagina's toe te voegen, kun je deze var gebruiken:
$pagina_naam[]
en tussen de vierkante haakjes schrijf je het nummer vd pagina (zie config.php)
*/

////////////////////////////
/*
    INDEX.PHP
    VOOR ALLE BERICHTEN

    om een variabele te gebruiken schrijf je dit: $variabelenaam
    
    variabelen ter beschikking
    navigator        pagina navigator, om oude berichten te herlezen
    aantal_db        aantal berichten die er daadwerkelijk id database zijn
    aantal_totaal    aantal berichten, inclusief de verwijderde berichten

*/
////////////////////////////


function voor_berichten($navigator,$aantal_db,$aantal_totaal) {
return <<<HTML
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
        <html><head>
        <title>Gastenboek</title>
        <link rel="STYLESHEET" href="http://www.sitemasters.be/bsb.css" type="text/css">
        </style>
        </head>
        <body>
        <br><p><table class="vz">
        <tr><td class="center">
            <p class="groot"><a href='toevoegen.php' target='_self'>TEKEN ONS GASTENBOEK</a><br></p>
        </td></tr>
HTML
;
}


////////////////////////////
/*
    INDEX.PHP
    ELK BERICHT

    variabelen ter beschikking:
    naam                wie het bericht schreef, zou wel eens leeg kunnen zijn, zie config!
    email
    datum
    tijd
    editeerzin            leeg als men niet kan editeren
    bericht
    identificatie_ip    het ip adres van de schrijver
    identificatie_host    de naam van de host (meestal ISP) voor dat ip

*/
////////////////////////////


function per_bericht($naam, $email, $datum, $tijd, $editeerzin, $bericht, $identificatie_ip, $identificatie_host) {
return <<<HTML
        <tr><td>
        <table class="kader"><tr><td class="donkerblauw" nowrap><p><b>Naam: </b>$naam
        <span class="ip">(<a href="#" title="$identificatie_host" class="niks">$identificatie_ip</a>)</span></td>
        <td class="donkerblauw" nowrap align="center">$tijd</td><td class="donkerblauw" nowrap align="center">$datum</td>
        <td class="donkerblauw" nowrap><b>E-mail adres: </b>$email</td></tr>
        $editeerzin
        <tr><td colspan="4" class="bericht"><p>$bericht</p>
        </td></tr></table>
        </td></tr>
HTML
;
}


////////////////////////////
/*
    INDEX.PHP
    NA ALLE BERICHTEN

    zelfde variabelen als bij het begin!

*/
////////////////////////////


function na_berichten($navigator, $aantal_db, $aantal_totaal) {
return <<<HTML
        <tr><td class="center"><p class="groot">
        $navigator</p>
        </td></tr><tr><td class="center"><p class="groot">
        Er zijn al $aantal_db berichten in de database (en $aantal_totaal met de verwijderde berichten!)
        </p></td></tr><tr><td class="center"><p><form name="zoeken" method="POST">Zoek naar een bericht: <br>
        <input type="text" name="zoek" maxlength="20"><br>
        <input type="radio" name="wat" value="naam">Naam <input type="radio" name="wat" value="bericht">bericht
        <br><input type="submit" name="zoeken" value="zoeken"></form></p></td></tr>
        </table>
        <i><font size="-1"><a href="http://www.sitemasters.be/php/admin/bsb_guestbook_admin.php">Admin</a></font><!-- Topstat XL tellercode -->
<a href="http://xl.topstat.com/totaal.php?tellernummer=2147468817" target="_blank">
<img src="http://xl.topstat.com/count.php?tellernummer=2147468817" width=20 height=1 border=0></a>
                        <script type="text/javascript" language="JavaScript1.2">
scrd=0
res=0
br=navigator.appName
res=screen.width
if (br != "Netscape") {scrd=screen.colorDepth}
else {scrd=screen.pixelDepth}
document.write("<img src=\"http://xl.topstat.com/");
document.write("refer.php?tellernummer=2147468817");
document.write("::" + (scrd) + "::" + (res) + "::");
document.write(document.referrer);
document.write("\" width=1 height=1 border=0>");
</script>
<!-- End Topstat XL tellercode -->
</i>
        </body>
        </html>
        
HTML
;
}
////////////////////////////
/*

    INDEX PAGINA
    wat er voor de resultaten van het zoeken komt
    vars: zoekzin, wat(in welke tabel) en aantal gevonden berichten
    
*/
////////////////////////////

function zoek_voor($zoekzin, $wat, $aantal) {
return <<<HTML
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
    <html><head><title>BSB gastenboek: $aantal gevonden berichten</title>
        <style type="text/css">
        <!--
        A:link {color:#505050;text-decoration:none;}
        A:Hover {color:#505090;text-decoration:underline;}
        A.niks{text-decoration:italic;color:#FFFFFF;}
        
        body{background:#FFFFFF;color:#000000;font-family: Tahoma;font-size:10pt;}
        
        table.berichten{font-family: tahoma;font-size:10pt;width:100%;border-style:groove;}
        table.vz{font-family: tahoma;font-size:10pt;width:75%;}
        
        td.midden{text-align:center;}
        td.grijs{background:#336699;color:#FFFFFF;}
        td.bericht{background:#CCCCCC;}
        
        p.groot{font-weight:bold; font-size:12px; text-decoration:none;}
        .ip{font-size: 9px;text-decoration:italic;color:#FFFFFF;}
        -->

    </style>
    </head><body>
    <table class="vz">
    <tr><td colspan="7">
    U zocht naar: <i>$zoekzin</i><br>
    in de tabel <i>$wat</i><br>
    <b>Er zijn $aantal berichten gevonden die aan dit criteria voldoen!
    </td></tr>
HTML
;
}


/****** Voor elk gevonden bericht wordt dezelfde layout als in het gastenboek gebruikt!******/

////////////////////////////
/*

    INDEX PAGINA
    wat er na de resultaten van het zoeken komt
    vars: zoekzin, wat(in welke tabel) en aantal gevonden berichten
    
*/
////////////////////////////

function zoek_na($zoekzin, $wat, $aantal){
return <<<HTML
    </table></body></html>
HTML
;
}


////////////////////////////
/*

    TOEVOEG PAGINA

    De hele bladzijde
    het formulier-tag MOET deze dingen hebben: method="POST" enctype="multipart/form-data"
    namen van de velden (verplicht) het type tussen haakjes is maar een voorstel
    naam(text), email(text), bericht(text), ubb(checkbox), smileys(checkbox),bericht(textarea),bestand(file)
    datum, tijd en ip adres worden automatisch toegevoegd    
*/
////////////////////////////


function toevoeg_pagina() {
return <<<HTML
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
    <html>
    <head>
    <title>Guestbook</title>
    <script language="javascript">
    <!--
    function addsmile(smiley) {
        doc_content = document.form.bericht.value + smiley
        document.form.bericht.value = doc_content
        document.form.bericht.focus()
    }
    function maakvenster() {
        var helpvenster = window.open("","hulp","HEIGHT=300, WIDTH=300");
        var inhoud = "<HTML><head><title>hulpvenster</title></head><body>";
        inhoud += "Klik op bestand selecteren, klik het bestand dat je wilt toevoegen<br>\n";
        inhoud += "als je het bericht toevoegd komt het bestand automatisch onderaan je bericht!<br>\n";
        inhoud += "Om het ergens anders te krijgen, moet je daarna je bericht terug editeren, en de img tag";
        inhoud += "van plaats wisselen!<br>\n<br>\nHet mag alleen een prentje zijn (gif,jpg, jpeg, png, bmp) zijn";
        inhoud += "en maar een bepaalde bestandsgrootte hebben!<br>\n";
        inhoud += "<i><a href='Javascript:self.close()'>Venster sluiten?</a></i>\n</body></html>";
        helpvenster.document.write(inhoud);
        helpvenster.document.close();
        return true;
    }
    -->
        </script>
    </head>
    <BODY onLoad="self.name='toevoegen'" BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000099" LINK="#000000" VLINK="#000000" ALINK="#FF0000" topmargin="2" leftmargin="2" marginwidth="2" marginheight="2" BGPROPERTIES="fixed">
    <center>
    <form method="POST" enctype="multipart/form-data" name='form'>
            <table border='0' cellpadding='2' cellspacing='2' width='550' align='left'>
            <tr>
                <td width='50%' bgcolor='#336699'><b><font color='white'>&nbsp;Uw naam: </font></b></td>
                <td width='50%' bgcolor='#336699'>&nbsp;<b><font color='white'>E-mail address: </font></b></td>
            </tr>
            <tr>
                <td width='50%' bgcolor='#b0c3de'><input name='naam' type='text' size='40' tabindex='1'></td>
                <td width='50%' bgcolor='#b0c3de'><input name='email' type='text' size='40' tabindex='2'></td>
            </tr>
            <tr>
                <td width='50%' bgcolor='#b0c3de'></td>
                <td width='50%' bgcolor='#336699'>&nbsp;<b><font color='white'>Uw gezeik:</font></b></td>
            </tr>
            <tr>
                <td rowspan='5' bgcolor='#b0c3de' valign='top' align='left' width='50%'>
                    <br>Ik heb de smileys wat verandert, ik zet ze wel eens terug hier, het zou normaal moeten werken<br>
                    Als je een link zet, vergeet niet van http:// toe te voegen!!!!<br><br>
                    <a href="#" onclick="javascript:window.open('smilies.html', 'smilies', 'toolbar, status, resizable, location, menubar')">Lijst v alle bruikbare smileys</a>!<br>
                    <input type="checkbox" name="smileys" checked tabindex="6"> Smileys gebruiken?<br>
                    <input type="checkbox" name="ubb" checked tabindex="6"> <a href="http://www.sitemasters.be/php/phpBB2/faq.php?mode=bbcode" title="het komt NIET 100 procent overeen!!!">UBB</a> codes gebruiken? [b]<b>vette text</b> [/b]<br><br>
                </td>
                <td rowspan='3' align='left' valign='top' width='50%' bgcolor='#b0c3de'><textarea name='bericht' rows='15' cols='42' wrap='virtual' tabindex='3'></textarea></td>
            </tr>
            <tr>
            </tr>
            <tr>
            </tr>
            <tr>
                <td width='50%' bgcolor='#336699'>&nbsp;<b><font color='white'>En nu:</font></b>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td align='center' valign='top' width='50%' bgcolor='#b0c3de'><input name='submit' type='submit' value='Opsturen' tabindex='4'> <input type='reset' value='ik wil herbeginnen' tabindex='5'> <br>
                    <p>Ik wil de <a href='index.php' target='_self' title='terug naar de guestbook'>guestbook</a> toch nog eens zien<br>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td align='left' valign='top' bgcolor='#b0c3de' colspan='2'>
                    Prentje toevoegen:  <input type="file" name="bestand"> (<a href="Javascript:maakvenster()">hulp</a>) <br>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </form>
    </center>
    </body>
    </html>
HTML
;
}////////////////////////////
/*

    EDITEER.PHP
    
    als variabelen heb je alles wat in het vorige bericht werd ingevuld
    naam
    email
    bericht
    datum
    tijd
    ipadres        host in de indexpagina word berekend
    id            uniek nummer in de database van het bericht
    
    de namen van de input velden MOETEN zijn:
    "naam", "email", "bericht", "identiteit" (= ip adres), "id", "tijd", "datum", "smileys", "ubb", "nabericht"
    indien je een van de velden niet aanmaakt, wordt automatischt het origineel genomen.
    id en ip  mogen getoond worden, ze kunnen niet veranderd worden!
    
    <form method="POST" enctype="multipart/form-data"
    moet erbij staan, de naam is vrijd, de actie is de pagina zelf ($PHP_SELF mag je ook gebruiken)
    
    nabericht is iets wat je er automatisch bij kan laten schrijven (bv hidden field)
*/
////////////////////////////

function editeer_pagina($naam,$email,$bericht,$datum,$tijd,$ipadres,$id){
return <<<HTML
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

    <html><head>
    <title>editeer</title>
    </head>
    <body>
    <p>

    <center>
            <form method="POST" enctype="multipart/form-data" name='form'>
                <table border='0' cellpadding='2' cellspacing='2' width='550' align='left'>
                <tr>
                    <td width='50%' bgcolor='#336699'><b><font color='white'>&nbsp;Uw naam: </font></b></td>
                    <td width='50%' bgcolor='#336699'>&nbsp;<b><font color='white'>E-mail address: </font></b></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width='50%' bgcolor='#b0c3de'><input name='naam' type='text' size='20' tabindex='1' value='$naam'></td>
                    <td width='50%' bgcolor='#b0c3de'><input name='email' type='text' size='40' tabindex='2' value='$email'></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width='50%' bgcolor='#336699'></td>
                    <td width='50%' bgcolor='#336699'>&nbsp;<b><font color='white'>Verbetering:</font></b></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td valign='top' align='left' width='50%' bgcolor='#b0c3de'>
                        <br>Ik heb de smileys wat verandert, ik zet ze wel eens terug hier, het zou normaal moeten werken<br>
                        Als je een link zet, vergeet niet van http:// toe te voegen!!!!<br><br>
                        <a href="#" onclick="javascript:window.open('smilies.html', 'smilies', 'toolbar, status, resizable, location, menubar')">Lijst v alle bruikbare smileys</a>!<br>
                        <input type="checkbox" name="smileys" checked tabindex="6"> Smileys gebruiken?<br>
                        <input type="checkbox" name="ubb" checked tabindex="6"> <a href="http://www.sitemasters.be/php/phpBB2/faq.php?mode=bbcode" title="het komt NIET 100 procent overeen!!!">UBB</a> codes gebruiken? [b]<b>vette text</b> [/b]<br><br>
                    </td>
                    <td align='left' valign='top' width='50%' bgcolor='#b0c3de'>
                        <textarea name='bericht' rows='15' cols='42' wrap='virtual' tabindex='3'>$bericht</textarea>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width='50%' bgcolor='#336699'><input type="hidden" name="nabericht" value="$bericht"></td>
                    <td width='50%' bgcolor='#336699'> &nbsp; <b><font color='white'>En nu:</font></b></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width='50%' bgcolor='#b0c3de'><input type="hidden" name="id" value='$id'></td>
                    <td align='center' valign='top' width='50%' bgcolor='#b0c3de'><input name='editeer' type='submit' value='Verbeteren' tabindex='4'><br>
                </td>
                </tr>
            </table>
            </form>
        </center>
    </p>
    </body>
    </html>
HTML
;
}


////////////////////////////
/*
    ADMIN.PHP

    VOOR ALLE BERICHTEN

*/
////////////////////////////

function voor_admin() {
return <<<HTML
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

    <html><head><title>.___________ADMIN___________.</title></head><body>
    <p><table border='1' cellpadding='2' cellspacing='2'>
    <tr><td colspan="4" align="center"><a href="http://www.sitemasters.be/bsb/gastenboek/">Terug naar het gastenboek</a></td>
    </tr><tr>
        <td bgcolor='#336699'><font color='white'>
    <b>Naam: </b></font></td>
    <td bgcolor='#336699'><font color='white'><b>Datum: </b></font></td>
    <td bgcolor='#336699'><font color='white'>
    <b>Begin v bericht: </b></font></td>
    <td bgcolor='#336699'>
    <font color='white'><b>Actie: </b></font></td></tr>
HTML
;
}

////////////////////////////
/*
    ADMIN.PHP
    PER BERICHT
    
    vars die je kunt gebruiken
    id, naam, datum, tijd, bericht (zie config.php)
    verwijderlink: admin.php?edit=$id
    
*/
////////////////////////////


function admin_bericht($id, $naam, $datum, $tijd, $bericht){
return <<<HTML
    <tr><td>$naam</td><td nowrap>$datum</td><td>
    $bericht
    </td><td><a href='bsb_guestbook_admin.php?edit=$id'>Verwijderen?</a></td></tr>
HTML
;
}


////////////////////////////
/*
    ADMIN.PHP

    NA ALLE BERICHTEN

*/
////////////////////////////

function na_admin() {
return <<<HTML
    </table></p>
    </body>
    </html>    
HTML
;
}////////////////////////////
/*
    ADMIN.PHP

    CONFIRMATIE VERWIJDEREN
    Je kan waarden gebruiken (zie functionomschrijving) gewoon als informatie
    het enige wat verplicht is, is een form met als naam 'nummer' en als waarde $id en een submit knop!

*/
////////////////////////////

function admin_confirmatie($id,$naam,$identiteit,$datum,$tijd,$bericht) {
return <<<HTML
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

    <html><head><title>___________ADMIN___________</title></head><body>
    <form method="POST">
    <b><u>Bericht</u></b><br>
    <b>naam:</b>$naam ($identiteit)<br>
    <b>datum: </b>$datum <br>
    <b>tijd: </b> $tijd<br>
    <b>bericht: </b>$bericht
    <hr>Weet u zeker dat u dit bericht wilt verwijderen?<br>
    <input type='hidden' name='nummer' value='$id'>
    <input type='submit' name='submit' value='Ja'><input type='button' name='nee' value='neen'></form>
    </body></html>
HTML
;
}


?>

[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||navigatie.php|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
<?php
//require("../connectie.php");
//$tabel = "agastenboek";


$navigatie .=  "<table align=\"center\" width=\"100%\"><tr>";
    if (empty($perpage)) $perpage = 20;
    if (empty($pperpage)) $pperpage = 5;  //!!! ALLEEN 5,7,9,11,13 !!!!
    if (empty($sort)) $sort = "desc";
    if (empty($offset)) $offset = 0;
    if (empty($poffset)) $poffset = 0;
  $amount = mysql_query("SELECT count(*) FROM $tabel");
  $amount_array = mysql_fetch_array($amount);
  $pages = ceil($amount_array["0"] / $perpage);
  $actpage = ($offset+$perpage)/$perpage;
  $maxoffset = ($pages-1)*$perpage;
  $maxpoffset = $pages-$pperpage;
  $middlepage=($pperpage-1)/2;
  if ($maxpoffset<0) {$maxpoffset=0;}
  $navigatie .=  "<td>\n<center>";
  if ($pages) { // alleen wanneer $pages>0

    $navigatie .=  "$ad_pages\n";
  if ($offset) {
      $noffset=$offset-$perpage;
      $npoffset = $noffset/$perpage-$middlepage;
    if ($npoffset<0) {$npoffset=0;}
      if ($npoffset>$maxpoffset) {$npoffset = $maxpoffset;}
    $navigatie .= "<a href=\"$PHP_SELF?offset=0&poffset=0\"><<</a> ";
    $navigatie .=  "<a href=\"$PHP_SELF?offset=$noffset&poffset=$npoffset\"><</a> ";
    }

    for($i = $poffset; $i< $poffset+$pperpage && $i < $pages; $i++) {
    $noffset = $i * $perpage;
      $npoffset = $noffset/$perpage-$middlepage;
      if ($npoffset<0) {$npoffset = 0;}
      if ($npoffset>$maxpoffset) {$npoffset = $maxpoffset;}
    $actual = $i + 1;
      if ($actual==$actpage) {
    $navigatie .=  "| <b>$actual</b> | ";
      }
else {
    $navigatie .=  "| <a href=\"$PHP_SELF?offset=$noffset&poffset=$npoffset\">$actual</a> | ";
    }
  }

  if ($offset+$perpage<$amount_array["0"]) {
      $noffset=$offset+$perpage;
      $npoffset = $noffset/$perpage-$middlepage;
      if ($npoffset<0) {$npoffset=0;}
      if ($npoffset>$maxpoffset) {$npoffset = $maxpoffset;}
    $navigatie .=  "<a href=\"$PHP_SELF?offset=$noffset&poffset=$npoffset\">></a> ";
    $navigatie .=  "<a href=\"$PHP_SELF?offset=$maxoffset&poffset=$maxpoffset\">>></ a> ";
    }
  }

  $navigatie .=  "</center></td></tr>\n";
  $navigatie .=  "</table>\n";
?>

[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||smiley.php|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
<?
//basisregel: $bericht = str_replace("smiley", "<img src='".$padnaarsmiley."PRENTNAAM' alt='$alt_smiley'>", $bericht);$bericht = str_replace("o)", "<img src='".$padnaarsmiley."rolleyes.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace(":$", "<img src='".$padnaarsmiley."rosie.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace("0(", "<img src='".$padnaarsmiley."shudder.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace("|-)", "<img src='".$padnaarsmiley."censored.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace("b-)", "<img src='".$padnaarsmiley."cool.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace("b)", "<img src='".$padnaarsmiley."cowboy.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace(":'-(", "<img src='".$padnaarsmiley."crying.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace(":@", "<img src='".$padnaarsmiley."flaming.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace("<+:)", "<img src='".$padnaarsmiley."dunce.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace(":o", "<img src='".$padnaarsmiley."eek.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace(":<)", "<img src='".$padnaarsmiley."el.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace("o-<", "<img src='".$padnaarsmiley."dance1.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace("|-)", "<img src='".$padnaarsmiley."dodgy.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace("x-p", "<img src='".$padnaarsmiley."drunk.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace(":-@", "<img src='".$padnaarsmiley."mad.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace("(:>)", "<img src='".$padnaarsmiley."koolaid.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace(";)", "<img src='".$padnaarsmiley."wink.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace(":-[", "<img src='".$padnaarsmiley."vampire.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace(":-u", "<img src='".$padnaarsmiley."wah.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace(":p", "<img src='".$padnaarsmiley."tongue.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace(";-p", "<img src='".$padnaarsmiley."tongue2.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace("[:)", "<img src='".$padnaarsmiley."tut.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace(":-q", "<img src='".$padnaarsmiley."smoker.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace(":q", "<img src='".$padnaarsmiley."smokie.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace(":-p", "<img src='".$padnaarsmiley."tasty.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace(":-o", "<img src='".$padnaarsmiley."redface.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace(":-(", "<img src='".$padnaarsmiley."frown.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);
$bericht = str_replace(":)", "<img src='".$padnaarsmiley."smile.gif' alt='$alt_smiley'>", $bericht);

?>

[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||toevoegen.php|||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
<?
require("config.php");


if($submit||$editeer) {
if ($editeer) $bericht = $bericht.$nabericht;
include("functies.php");

$bestandsnaam = $HTTP_POST_FILES[bestand][name];
if ($REQUEST_METHOD == 'POST' && $bestandsnaam) {
    $toegelaten = explode(" ",strtolower($toegelaten));
    $locatie = $upload_dir;
    $maxgrootte = $maxgrootte*1024;
    $geldig_bestand = 0;

    //$height= "300"; //werkt niet (??)
    //$width = "300"; //werkt niet (??)

    $grootte = $HTTP_POST_FILES[file][size];
    $extensie = strtolower(substr($bestandsnaam, -3));

    if ($grootte <= $maxgrootte || $grootte == 0) {
        for ($i=0;$i<sizeof($toegelaten);$i++) {

            if ($extensie == $toegelaten[$i]) {
                //$afmetingen = getimagesize($bestandsnaam);
                //if ($plaatje[0] <= $width || $plaatje[1] <= $height) //gn accolade, want mr 1 opdracht!

                $geldig_bestand = 1; //aangezien ik gn accolade gebruik gebruik ik geen tab vooraan, dit zou alles onduidelijk maken!
                break;
            }
        }
    }

    if ($geldig_bestand == 1) {
        copy($bestand, $locatie . $bestandsnaam);
        $bericht .= "<br><img src='http://$HTTP_SERVER_VARS[HTTP_HOST]$upload_dir$bestandsnaam' alt='$upload_alt'>";
    }
else {
        exit("$upload_exit");
    }
}//********dubbelpost check ******** /

$query = mysql_query("SELECT bericht FROM $tabel ORDER BY id DESC LIMIT 1");
while ($list = mysql_fetch_object($query)) {

    if ($list->bericht == $bericht && $dubbelpost = true) {
        exit("$dubbelpost_bericht");
    }
}$email=addslashes($email);
$naam=addslashes($naam);
$bericht=addslashes($bericht);  //anders kunt ge geen ' zetten

$datum = date($datum_formaat);
$tijd = date($uur_formaat);

if ($koekske) {
    $duur = time() + 30*24*60*60; //30 dagen
    if ($naam) setcookie("gb_naam", $naam, time()+99999, "",".black-star.be");
    if ($email) setcookie("gb_email", $email, time()+99999, "",".black-star.be");
}


if ($editeer) {
    $arijen = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM $tabel WHERE id=$id"));
    if ($arijen != 1) exit($probleem_id);
    $query = "UPDATE $tabel SET naam='$naam', email='$email', bericht='$bericht' WHERE id=$id";
}
else {
    $query = "INSERT INTO $tabel (naam,identiteit,bericht,tijd,datum,email) VALUES ('$naam','$huidig_ip','$bericht','$tijd','$datum','$email')";
}

    $result = mysql_query($query)or die(mysql_error());
    @
header("Location: $gastenboek_adres") or die("$redirect_exit");

}


//ER WERD NIET GEEDITEERD, PAGINA'S TONEN

if ($actie == "editeer") { //de editeerpagina tonen
    $editquery = mysql_query("SELECT * FROM $tabel ORDER BY id DESC LIMIT 1") or die(mysql_error());
    $editlist = mysql_fetch_object($editquery) or die(mysql_error());

    $tijd = explode(":",$editlist->tijd);
    $datum = explode("/",$editlist->datum);
    $ingevoerd = mktime($tijd[0],$tijd[1],0,$datum[1],$datum[0],$datum[2]);
    $dbip = $editlist->identiteit;

    //***toegangscontrole***//
    if($huidig_ip != $dbip) exit ($geen_toegang);
    if ((time() - $ingevoerd) >= (($editeertijd*60)+5))  exit($telang_gewacht);

    //***variabelen vullen***//
    $naam = $editlist->naam;
    $email = $editlist->email;
    $bericht = $editlist->bericht;
    $datum = $editlist->datum;
    $tijd = $editlist->tijd;
    $ipadres = $editlist->identiteit;
    $id = $editlist->id;

    /**********************************************************************/
    echo editeer_pagina($naam,$email,$bericht,$datum,$tijd,$ipadres,$id);
    /**********************************************************************/

} else {


    /*********************/
    echo toevoeg_pagina($HTTP_COOKIE_VARS[gb_naam], $HTTP_COOKIE_VARS[gb_email]);
    /*********************/

}
?>

[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||admin.php|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
<?
require("config.php");

if($submit) {
    mysql_query("DELETE FROM $tabel WHERE id='$nummer'") or die (mysql_error());
    @
header("Location:$pagina_naam[6]") or die ("$admin_redirect");
}

if ($edit) {
    $editquery = mysql_query("SELECT * FROM $tabel WHERE id=$edit") or die (mysql_error());
    while ($deleteme = mysql_fetch_object($editquery)) {
        $id = $deleteme->id;
        $naam = $deleteme->naam ;
        $identiteit = $deleteme->identiteit;
        $datum = $deleteme->datum;
        $tijd = $deleteme->tijd;
        $bericht = $deleteme->bericht;
        if ($admin_html) $bericht = htmlspecialchars($bericht);
    }

    echo admin_confirmatie($id,$naam,$identiteit,$datum,$tijd,$bericht);
    exit();
}
    
if ($admin_aantal == "") {
    $restrictie = "";
}
else{
    $restrictie = " LIMIT 0,$admin_aantal";
}

/********************/
echo voor_admin();
/*******************/
$query = mysql_query("SELECT * FROM $tabel ORDER BY id DESC$restrictie") or die(mysql_error());
while ($list = mysql_fetch_object($query)) {
    $naam = $list->naam;
    if (!$naam) $naam = $anoniem;
    $id = $list->id;    
    $datum = $list->datum;
    $tijd = $list->tijd;
    $dbip = $list->identiteit;
    $bericht = $list->bericht;
    if ($admin_lettert > 0) $bericht = substr($bericht, 0, $admin_lettert);
    if ($admin_html) $bericht = htmlspecialchars($bericht);
    
    /***********************************************************/
    echo admin_bericht($id, $naam, $datum, $tijd, $bericht);
    /***********************************************************/
    
}
/*****************/
echo "</table></body></html>"; /*na_admin();*/
/*****************/

?>

[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||GEDAAAAAN|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]

Veel geluk, lees de info in config.php en layout.php, en je bent vertrokken!
Je moet natuurlijk niet alle gadgets gebruiken als ze je niet aanspreken!
Pas wel op dat er NOOIT een witregel bovenaan of onderaan je bestand komt, anders ga je een "headers already sent"-error krijgen!!!

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.