puma-logo-maken

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. puma-logo-maken

« Lees de omschrijving en reacties

jeplaatje.php

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
<?php
header("Content-type: image/png");
$text = stripslashes($_GET['naam']);
if($_GET['lttr'] == "puma") {
$ber2 = imagettfbbox(35, 0, "MYPUMA.TTF", stripslashes($_GET['naam']));
}
elseif($_GET['lttr'] == "berlin"){
$ber2 = imagettfbbox(35, 0, "lettertype.TTF", stripslashes($_GET['naam']));
}

$ber1 = $ber2[3]+$ber2[4];
$ber3 = $ber1 + 45;

if($ber3 > 167) {
$pumax = imagesx($puma);
$x = $ber1 + 45;
$xp = $x-$pumax;
if($_GET['vierkant'] == "ja") {
$im = imagecreate($x, $x);
}
else{
$im = imagecreate($x, 167);
}

$xas = $x-$ber3;
switch($_GET['back']) {
case
"wit":
$puma = imagecreatefrompng("plaatje.png");
$background_color = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
break;
case
"zwart":
$puma = imagecreatefrompng("plaatje_b.png");
$background_color = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
break;
case
"grijs":
$puma = imagecreatefrompng("plaatje_g.png");
$background_color = imagecolorallocate($im, 128, 128, 128);
break;
case
"rood":
$puma = imagecreatefrompng("plaatje_r.png");
$background_color = imagecolorallocate($im, 255, 0, 0);
break;
case
"blauw":
$puma = imagecreatefrompng("plaatje_bl.png");
$background_color = imagecolorallocate($im, 0, 0, 255);
break;
case
"groen":
$puma = imagecreatefrompng("plaatje_gr.png");
$background_color = imagecolorallocate($im, 0, 255, 0);
break;
case
"pink":
$puma = imagecreatefrompng("plaatje_p.png");
$background_color = imagecolorallocate($im, 255, 198, 255);
break;
}

switch($_GET['kleur']) {
case
"wit":
$kleur = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
break;
case
"grijs":
$kleur = imagecolorallocate($im, 128, 128, 128);
break;
case
"zwart":
$kleur = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
break;
case
"rood":
$kleur = imagecolorallocate($im, 255, 0, 0);
break;
case
"blauw":
$kleur = imagecolorallocate($im, 0, 0, 255);
break;
case
"groen":
$kleur = imagecolorallocate($im, 0, 255, 0);
break;
case
"pink":
$kleur = imagecolorallocate($im, 255, 198, 255);
break;
}


$pumax = imagesx($puma);
$pumay = imagesy($puma);
$x = $ber1 + 45;
$xp = $x-$pumax;
$background_color = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
$xas = $x-$ber3;
if($_GET['lttr'] == "puma") {
$font = 'MYPUMA.TTF';
}
elseif($_GET['lttr'] == "berlin"){
$font = 'lettertype.TTF';
}

if($_GET['vierkant'] == "ja") {
$midden = ($x/2)-($pumay/2);
$middent = $midden+105;
}
else{
$midden = 0;
$middent = 105;
}


imagecopymerge($im, $puma, $xp, $midden, 0, 0, 167, 167, 100);
imagettftext($im, 35, 0, $xas, $middent, $kleur, $font, $text);
imagepng($im);
imagedestroy($im);
}
else{
switch($_GET['back']) {
case
"wit":
$im = imagecreatefrompng("plaatje.png");
break;
case
"zwart":
$im = imagecreatefrompng("plaatje_b.png");
break;
case
"grijs":
$im = imagecreatefrompng("plaatje_g.png");
break;
case
"rood":
$im = imagecreatefrompng("plaatje_r.png");
break;
case
"blauw":
$im = imagecreatefrompng("plaatje_bl.png");
break;
case
"groen":
$im = imagecreatefrompng("plaatje_gr.png");
break;
case
"pink":
$im = imagecreatefrompng("plaatje_p.png");
break;
}


$white = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
switch($_GET['kleur']) {
case
"wit":
$kleur = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
break;
case
"grijs":
$kleur = imagecolorallocate($im, 128, 128, 128);
break;
case
"zwart":
$kleur = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
break;
case
"rood":
$kleur = imagecolorallocate($im, 255, 0, 0);
break;
case
"blauw":
$kleur = imagecolorallocate($im, 0, 0, 255);
break;
case
"groen":
$kleur = imagecolorallocate($im, 0, 255, 0);
break;
case
"pink":
$kleur = imagecolorallocate($im, 255, 198, 255);
break;
}

$ber4 = 167 - $ber3;
$xas = $ber4;
if($_GET['lttr'] == "puma") {
$font = 'MYPUMA.TTF';
}
elseif($_GET['lttr'] == "berlin"){
$font = 'lettertype.TTF';
}


imagettftext($im, 35, 0, $xas, 105, $kleur, $font, $text);

imagepng($im);
imagedestroy($im);
}

?>

index.php
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
<form id="form1" name="form1" method="get" action="">
  Vul hier je naam in:
    <input value="<?php echo stripslashes($_GET['naam']); ?>" name="naam" type="text" id="naam" />
    <br />
    Kleur van de tekst:
    <select name="kleur" id="kleur">
      <option value="zwart" selected="selected">Zwart</option>
      <option value="grijs">Grijs</option>
      <option value="blauw">Blauw</option>
      <option value="groen">Groen</option>
      <option value="rood">Rood</option>
      <option value="wit">Wit</option>
      <option value="pink">Pink</option>
    </select>
    <br />
    Kleur van de achtergrond:
    <select name="back" id="back">
      <option value="zwart">Zwart</option>
      <option value="grijs">Grijs</option>
      <option value="blauw">Blauw</option>
      <option value="groen">Groen</option>
      <option value="rood">Rood</option>
      <option value="wit" selected="selected">Wit</option>
      <option value="pink">Pink</option>
    </select>
    <br />
    Het lettertype:
    <select name="lttr" id="lttr">
      <option value="puma" selected="selected">MY PUMA</option>
      <option value="berlin">Berlin Sans FB Demi</option>
    </select>
    <br />
    Vierkant (voor MSN)*<input name="vierkant" type="checkbox" id="vierkant" value="ja" checked="checked" />
    <br />
    <input name="maak" type="submit" id="maak" value="Maak" />
</form><br />
<?php
$naam
= $_GET['naam'];
$kleur = $_GET['kleur'];
$back = $_GET['back'];
$lttr = $_GET['lttr'];
$vier = $_GET['vierkant'];
if($_GET['naam']) {
echo '<img src="jeplaatje.php?naam='.$naam.'&kleur='.$kleur.'&back='.$back.'&lttr='.$lttr.'&vierkant='.$vier.'" />';
}

?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.