wet-floor-buggy

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. wet-floor-buggy

« Lees de omschrijving en reacties

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
<?php
    function artwork ($pic='pic.jpg', $width=300) {
        header("Content-type: image/jpeg");
        $gImg = imagecreatefromjpeg($pic);
        $gTempImg = imagecreatetruecolor(500, 500);
        $gNewImg = imagecreatetruecolor(500, 500);
        $bg = imagecolorallocate($gNewImg, 0, 0, 0);
        
        list($iWidth, $iHeight) = getimagesize($pic);
        
        $iRatio = $width / $iWidth;
        $height = $iHeight * $iRatio;
        
        imagecopyresampled($gTempImg, $gImg, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $iWidth, $iHeight);
        
        $iYTotal = 0;
        for ($y = 0; $y <= $height; $y++) {
            $ratio = 0;
            $iYTotal++;
            for ($x = 0; $x <= $width; $x++) {
                $color = imagecolorat($gTempImg, $x, $y);
                $r = ($color >> 16) & 0xFF;
                $g = ($color >> 8) & 0xFF;
                $b = $color & 0xFF;
                $clr = imagecolorallocate($gNewImg, $r, $g, $b);
                imagesetpixel($gNewImg, ($x + 50), ($y + $height - ceil($height - $ratio) + 1), $clr);
                $ratio += 0.05;
            }
        }

        
        $i = 1;
        for ($y = 0; $y <= $height; $y++) {
            if ($y >= ($height / 2) && $y <= ($height - 1)) {
                if ($height > 80) $iAHeight = 80;
                $ratio = 0;
                $alpha = 80 + ($iAHeight / 2) - $i * ($iAHeight / 80) + 20;
                $i++;
                for ($x = 0; $x <= $width; $x++) {
                    $color = imagecolorat($gTempImg, $x, $y);
                    $r = ($color >> 16) & 0xFF;
                    $g = ($color >> 8) & 0xFF;
                    $b = $color & 0xFF;
                    $clr = imagecolorallocatealpha($gNewImg, $r, $g, $b, $alpha);
                    imagesetpixel($gNewImg, (50 + $x), ($height - $y + ceil($height + $ratio) - 3), $clr);
                    $ratio += 0.05;
                }
            }
        }

        imagedestroy($gTempImg);
        
        imagejpeg($gNewImg, NULL, 100);
        imagedestroy($gNewImg);
    }

    
    if (isset($_GET['pic']) && !empty($_GET['pic'])) {
        artwork($_GET['pic']);
    }
else {
        artwork('pic.jpg', $_GET['w']);
    }

?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.