constante-arrayobject

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. constante-arrayobject

« Lees de omschrijving en reacties

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
<?php

/**
 * With this class you can put array and objects in constants.
 *
 */

class serConst {
    
    const PREFIX = 'serConst_';
    const SER_PREFIX = 'SERIALIZED|';

    /**
     * Set the array/object constant
     *
     * @param string $constant_name
     * @param array/object $array
     */

    public static function set($constant_name,$value){
        if(!empty($constant_name)){
            if(!defined($constant_name)){                
                if(!empty($value)){
                    try {
                        if(in_array(gettype($value),array('float','array','object'))){
                            define(self::PREFIX.$constant_name,self::SER_PREFIX.serialize($value));
                        }
else{
                            define(self::PREFIX.$constant_name,$value);
                        }

                        define($constant_name,$constant_name);
                    }
catch(Exception $e){
                        throw new Exception('serConst Error: Unknown error');
                    }                        
                }
else{
                    throw new Exception('serConst Error: The given value is empty');
                }
            }
else{
                throw new Exception('serConst Error:The constant name is already in use');
            }
        }
else{
            throw new Exception('serConst Error:The constant name is not set');
        }
    }

    
    /**
     * Get the constant array
     *
     * @param string $constant
     * @param string $key
     * $param string $keySeperator
     */

    public static function get($constant,$key='',$keySeperator=','){
        if(!empty($constant)){
            try {
                $value = constant(self::PREFIX.$constant);
                if(substr($value,0,strlen(self::SER_PREFIX)) == self::SER_PREFIX){
                    $value = unserialize(substr($value,strlen(self::SER_PREFIX)));
                }
                
                if(!empty($key) and is_array($value)){
                    $arrKey = explode($keySeperator,$key);
                    foreach($arrKey as $key){
                        if(isset($value[$key])){
                            $value = $value[$key];
                        }
else{
                            throw new Exception('serConst Error: this array key: '.$key.' does not exists');
                        }
                    }
                }

                return $value;
            }
catch(Exeption $e){
                throw new Exception('serConst Error: Unknown error');
            }
            
        }
else{
            throw new Exception('serConst Error:The constant name is not set');
        }
    }
    
}?>


Voorbeeld
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
<?php

include_once 'serConst.php';

/**
 * A quick way to print an array or object with print_r()
 *
 * @param mixed $var
 */

function print_rpre($var){
    echo '<pre>';
    print_r($var);
    echo '</pre>';
}// Lets make an array
$myArray= array('This is','an array',array('which','is even multidimensional'),'and'=> 'Now we have an array.');

// First we print the array
print_rpre($myArray);// Now, we are going to put the array into the constant.
try {
    serConst::set('MY_ARRAY',$myArray);
}
catch(Exception $e){
    echo $e;    
}

                
// To get the array back, you can use the function 'serConst::get()'
try {
    print_rpre(serConst::get(MY_ARRAY));
}
catch(Exception $e){
    echo $e;
}


// If the constant is an array, you can read the values using the 2nd paramter like this.
try {
    // to get the equivalent out put of $myArray[2][1]
    echo serConst::get(MY_ARRAY, '2,1');
    echo '<br />';
    // to get the equivalent out put of $myArray['and']
    echo serConst::get(MY_ARRAY, 'and');
    echo '<br />';
    // You can also change the seperator by using the 3th parameter
    echo serConst::get(MY_ARRAY, '2;1',';');
}
catch(Exception $e){
    echo $e;
}


// You can also use objects
class foo{
    public $bla = 'hoi';
    function
__construct(){
        print_rpre(serConst::get(MY_ARRAY));
    }
}

$bar = new foo;
$bar = $bar->bla;


try {
    serConst::set('OBJECT_FOO',$bar);
    
    print_rpre(serConst::get(OBJECT_FOO));

    
}
catch(Exception $e){
    echo $e;
}


// You can even use string, integer or someting else
serConst::set('Hallo','Hoe is tie dan ??');

echo serConst::get(Hallo);


function
bla(){
    print_rpre(serConst::get(MY_ARRAY));
}

bla();?>

Nieuwe simpelere versie:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
<?php
/**
 * With this class you can put array and objects in constants.
 *
 */

class serConst {
    
    static public $store = array();

    /**
     * Set the array/object constant
     *
     * @param string $constant_name
     * @param array/object $array
     */

    public static function set($constant_name,$value){
        self::$store[$constant_name] = $value;
    }

    
    /**
     * Get the constant array
     *
     * @param string $constant
     */

    public static function get($constant){
        if(isset(self::$store[$constant])){
            return self::$store[$constant];
        }
    
        throw new Exception('This key does not exists');    
    }    
}

?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.