mijnmappen-en-bestanden

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. mijnmappen-en-bestanden

« Lees de omschrijving en reacties

CSS (gewoon in index.php):

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
<style>
    html{
    
        height:100%;
    
    }
    body{
    
        font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
        margin:0px;
        height:100%;
            
    }
    .map{
    
        font-size:14px;
        color:#000000;
        font-weight:bold;
        letter-spacing:0.5em;
        width:90%;
        
    }
    .bestand{
    
        font-size:12px;
        color:#333333;
        font-weight:bold;
        letter-spacing:0.5em;
        width:90%;
        
    }
    .icon{
        text-align:center;
        width:10%;
    }
    a{
        color:#000000;
        text-decoration:underline;
    }a:hover{
        color:#000000;
        text-decoration:none;
    }
    .menu{
        background:url(Icons/background.jpg);
        font-size:9px;
        font-family:tahoma;
        vertical-align:top;
    }
    
</style>


De rest van Index.php:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
<?php
include "functions.php";
// De url van je site (ZONDER SLASH [ / ] AAN HET EIND!)
$jouwsite = "";
?>


<a name="top"></a>
<table cellpadding="0" cellpadding="0" width="100%" height="100%"><tr><td class="menu" width="200"><strong><?php if(!$_GET[map]){ echo "Hoofdmap"; }else{ echo $_GET[map]; } ?></strong><br /><br /><strong>URL van deze map:</strong><br /><?php
$url
= $_SERVER['REQUEST_URI'];
$stukken = explode("?", $url);
 echo "<input type='text' value='" . $jouwsite . $stukken[0] . $_GET[map] . "' />"; ?>
<br /><br />Dit script is gratis te downloaden vanaf:<br /><a href="http://www.phphulp.nl/php/scripts/1/679/">PHPhulp.nl</a><br /><br />&copy; <a href="http://www.stefanuzz.nl">Stefanuzz.nl</a></td><td width="*" valign="top">

<?php

if($_GET[map]){

    echo '<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">';
    
    echo '<tr><td class="icon"><a href="?map=' . $_GET[v] . '"><img src="Icons/terug.png" border="0" /></td>';
    echo '<td class="map"><a href="?map=' . $_GET[v] . '">Terug</a></td></td></tr>';

    $map = $_GET[map] . "*";
    
    $files = glob($map);
    
 if(!$files){
 
     echo "<tr><td></td><td class='map'>Geen bestanden in deze map!</td></tr>";
    
 }
else{
    
    foreach($files as $f){
          if($f == "index.php"){
          }
else{
                        $f = ereg_replace($_GET[map], "", $f);

            echo '<tr>';
            $extensie = explode(".", $f);
            if(strlen($extensie[1]) > 0){
                // Geen bestanden laten zien héa!            
            }else{
            
                            
                echo '<td class="icon"><a href="?map=' . $_GET[map] . '' . $f . '/&v=' . $_GET[map] . '"><img src="Icons/map.png" border="0" /></td>';
                echo '<td class="map"><a href="?map=' . $_GET[map] . '' . $f . '/&v=' . $_GET[map] . '">' . $f . '</a></td>';
                $bg++;
            }
            
          }

          echo '</tr>';
    }

          
    $map = $_GET[map] . "*";
    
    $files = glob($map);
        
        foreach($files as $f){
        
          if($f == "index.php"){
          }
else{
            echo '<tr>';
            $f2 = ereg_replace($_GET[map], "", $f);
            
            $extensie = explode(".", $f);
            
            if(strlen($extensie[1]) > 2){
            
                echo '<td class="icon">' . extensie($extensie[1]) . '</td>';
                echo '<td class="bestand"><a href="' . $f . '" target="_blank">' . $f2 . '</a></td>';
                echo '</tr>';
            }
else{
            
            
            }
          }
        
        }

 }
}
else{

    echo '<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">';
    
    $files = glob("*");
    
    
    foreach($files as $f){
          if($f == "index.php"){
          }
else{
            
            echo '<tr>';
            $extensie = explode(".", $f);
            if(strlen($extensie[1]) > 0){
                // Geen bestanden laten zien héa!            
            }else{
                            
                echo '<td class="icon"><a href="?map=' . $f . '/&v="><img src="Icons/map.png" border="0" /></td>';
                echo '<td class="map"><a href="?map=' . $f . '/&v=">' . $f . '</a></td>';
                $bg++;
            }
            
          }

          echo '</tr>';
          
    }

          
    $files = glob("*.*");
        
        foreach($files as $f){
        
          if($f == "index.php"){
          }
else{
            echo '<tr>';
            
            $extensie = explode(".", $f);
            
            if(strlen($extensie[1]) > 2){
            
                echo '<td class="icon">' . extensie($extensie[1]) . '</td>';
                echo '<td class="bestand"><a href="' . $f . '" target="_blank">' . $f . '</a></td>';
            
            }
else{
                
            }
          }

            
        echo '</tr>';
        
        }
    

}

?>

</td></tr></table><br />
<img src="Icons/top.png" border="0" /> <a href="#top" style="font-size:11px;">Top</a>


En functions.php:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
<?php
function getalcheck($iGetal)
{

    $iNum = ($iGetal / 2); //Deel $iGetal door twee, dit wordt dus 6.5
    $aNum = explode('.', $iNum); /* Comment:
    * We splitsen het resultaat in tween door op de punt te exploden.
    * Hierbij worden 2 arrays gemaakt:
    * $aNum[0] => 6
    * $aNum[1] = 5
    */


    if($aNum[1] == 5)
    /*controle of het eindigt op .5 => als je een oneven getal door twee
    deelt komt er ALTIJD een oneven getal uit, dus een halve. Dat is die .5 */

    {
        //Niet even, oneven getal
        $iEven = 0;
    }

    else
    {
        //Even getal
        $iEven = 1;
    }

return $iEven;
}

function
extensie($id){

        $id = strtolower($id);
    if(file_exists("Icons/" . $id . ".png")){
    
        $output = "<img src='Icons/" . $id . ".png' />";
        
    }
else{
    
        $output = "<img src='Icons/file.png' />";
        
    }

    
    return $output;
}

?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.