zip-manager-v1

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. zip-manager-v1

« Lees de omschrijving en reacties

------------------------------------------
index.php
------------------------------------------

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<?php
echo '<a href= "newzip.php">New zip</a><br>'; // link om een nieuw zip te maken
$dir = opendir ("zip"); // open folder
        while (false !== ($file = readdir($dir))) {
                if (strpos($file, '.zip',1||strpos($file, '.zip',1)) ) {
                    echo "$file";
                    echo '<a href= "delete.php?file=zip/' .$file. '">Delete</a> <a href= "open.php?zip=zip/' .$file. '">Open</a> <a href= "extract.php?zip=zip/' .$file. '">Extract</a><br />';// de links voor het openen en verwijderen
                }
        }

?>

-------------------------------------------
delete.php
-------------------------------------------
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<?php
$file
= $_REQUEST['file']; // kijken om welke zip het gaat

if (unlink($file)) {
 echo "Successfully deleted $file\n<br>";
}
else {
 echo 'There was a problem while deleting $file\n<br>';
}

// vewijderen
?>

-------------------------------------------
deletefile.php
-------------------------------------------
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<?php
$file
= $_REQUEST['file']; // kijken welk bestand verwijder moet worden
$zip2 = $_REQUEST['zip']; // kijken om welke zip het gaat

require_once("pclzip.lib.php"); // Lees de class in

$zip1 = new PclZip("$zip2");
if ($zip1->delete(PCLZIP_OPT_BY_NAME,"$file") == 0) {
    echo "$file kon niet worden verwijders uit $zip2";
}
else {
    echo "$file is verwijderd uit $zip2!";
}

// bestand verwijderen
?>

--------------------------------------------
extract.php
--------------------------------------------
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?php
if (!isset($_POST['submitForm'])) { //kijken of het formulier al is ingevuld
?>

<form action="" method="post">
Waar moet de zip uitgepakt worden?: <input type="text" name="loc" /><br>
( laat leeg voor in de zelfde map waar dit bestand staat. Bv /home/alfred/publuc_html/zip/
<input type="submit" name="submitForm" value="Extract File!" />
</form
<?php
} else {
$zip2 = $_REQUEST['zip']; // kijken om welke zip het gaat
$loc = $_REQUEST['loc']; // kijken waar de zip uitepakt moet worden

require_once("pclzip.lib.php"); // Lees de class in

$zip = new PclZip("$zip2"); // zip waar het om daat

if ($zip->extract(PCLZIP_OPT_PATH, "$loc") == 0) {
    echo "$file kon niet worden uitgepakt!";
}
else {
    echo "$file is uitgepakt!";
}
}

// uitpakken
?>

--------------------------------------------
extractfile.php
--------------------------------------------
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<?php
if (!isset($_POST['submitForm'])) { // kijken of het formulier is ingevuld
?>

<form action="" method="post">
Waar moeten het bestand uitgepakt worden?: <input type="text" name="loc" /><br>
( laat leeg voor in de zelfde map waar dit bestand staat. Bv /home/alfred/publuc_html/
<input type="submit" name="submitForm" value="Extract!" />
</form
<?php
} else {
$zip2 = $_REQUEST['zip2']; // kijken om welke zip het gaat
$loc = $_REQUEST['loc']; // kijken waar hij moet worden uitgepakt
$file = $_REQUEST['file']; // kijken welk file moet worden uitgepakt

require_once("pclzip.lib.php"); // Lees de class in

$zip = new PclZip("$zip2");

if ($zip->extract((PCLZIP_OPT_BY_NAME, "$file", PCLZIP_OPT_PATH, "$loc") == 0) {
    echo "$file kon niet worden uitgepakt!";
}
else {
    echo "$file is uitgepakt!";
}
}

// uitpakken
?>

-----------------------------------------------
newzip.php
-----------------------------------------------
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?php
if (!isset($_POST['submitForm'])) { // kijken of het formulier al is ingevuld
?>

<form action="newzip.php" method="post">
Naam van het zip bestand: <input type="text" name="zip" /><br>
Bestanden die er in moeten komen: <input type="text" name="files" /><br>
( gescheiden door een komma, je kan ook mappen er bij zetten bv /home/bart/public_html/index.php,file/test.html )<br>
<input type="submit" name="submitForm" value="Maak zip file" />
</form>  
<?php
} else {
require_once("pclzip.lib.php"); // Lees de class in

$file = $_REQUEST['zip']; // kijken om welke zip het gaat
$files = $_REQUEST['files']; // kijken welke bestanden er in moeten komen

$zip = new PclZip("zip/$file"); // het zip file
if ($zip->create("$files") == 0) {
    echo "$file kon niet worden gemaakt!";
}
else {
    echo "$file is gemaakt en de bestand(en) $files er in gezet";
}
}

//uitpakken
?>

-------------------------------------------------
open.php
-------------------------------------------------
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<?php
echo "<a href = putfile.php?zip=" . $_REQUEST['zip'] . ">Voeg bestand toe<br /></a>"; // link voor een bestand toetevoegen
$zip = $_REQUEST['zip']; // kijken om welke zip het gaat

include_once("pclzip.lib.php"); // lees de class in
  
$zip = new PclZip("$zip");
if(($lijst = $zip->listContent()) == 0)
  die("Error : " . $zip->errorInfo(true));

for($i = 0; $i < sizeof($lijst); $i++)
  echo $lijst[$i]["filename"] . "<a href = deletefile.php?file=" . $lijst[$i]["filename"] . "&zip=" . $_REQUEST['zip'] . ">Delete</a> <a href = extractfile.php?file=" . $lijst[$i]["filename"] . "&zip2=" . $_REQUEST['zip'] . ">Extract Bestand</a><br>";
// bestanden in weergeven met links erachter
?>

----------------------------------------------------
putfile.php
----------------------------------------------------
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
<?php
if (!isset($_POST['submitForm'])) { // kijken of het formulier al is ingevuld
?>

<form action="" method="post">
Bestanden die er in moeten komen: <input type="text" name="files" /><br>
( gescheiden door een komma, je kan ook mappen er bij zetten bv /home/bart/public_html/index.php,file/test.html )<br>
<input type="submit" name="submitForm" value="Zet de bestanden in de zip" />
</form>
<?php
} else {
$zip123 = $_REQUEST['zip']; // Variable voor de naam van het zip file
$files = $_REQUEST['files']; // variable voor de bestanden die in het zip file moeten

require_once("pclzip.lib.php"); // Lees de class in

$zip = new PclZip("$zip123"); // het zip file waar het om gaat
if ($zip->add("$files") == 0) { // voegt de bestanden toe
 echo "Het is niet gelukt de bestanden $files in $zip123 te zetten Error : " . $zip->errorInfo(true);// laat het bericht zien als het gelukt is
} else {
 echo "De bestand(en) $files zijn toegevoegd aan $zip123";// laat een bericht zien als het noet gelukt is
}
}

?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.