dbsearch-v1

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. dbsearch-v1

« Lees de omschrijving en reacties

//--------- zoeken.php -----------------//

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
<?PHP
    ////////////////////////////////////////////////
    // Script: DBsearch
    //
    // Door: Pieter van Linschoten
    // Datum: Zondag 11 maart 2006
    // Website: www.lapidi.nl
    // Tevens origineel beschikbaar:  www.phphulp.nl
    // Email: 'webmaster @ lapidi . nl'
    // Rechten: GNU General Public Licence
    // Download: www.lapidi.nl
    // Voorbeeld: www.lapidi.nl // tijdelijk: www.baracasino.com/new/zoeken.php
    ////////////////////////////////////////////////

    /* BIJBEHORENDE TABEL:
    CREATE TABLE `teksten` (
      id smallint(11) NOT NULL auto_increment,
      tekst longtext NOT NULL,
      titel varchar(255) NOT NULL default '',
      PRIMARY KEY  (`id`)
    ) ENGINE=MyISAM DEFAULT ;
    */


// DATABASE CONNECTION. VUL HIER JE EIGEN GEGEVENS IN!

$db = Array();
$db['db'] = "";                    // DE DATABASE
$db['user'] = "";                // GEBRUIKERSNAAM
$db['pass'] = "";                // WACHTWOORD
$db['host'] = "localhost";    // HOST

if (!mysql_select_db($db['db'],mysql_connect($db['host'], $db['user'], $db['pass']))){
    echo "Database connectie mislukt.";
    exit();
}


// VUL HIER JOUW PERSOONLIJKE INSTELLINGEN IN.
$naam = 'Google'; // MINIMAAL 6 LETTERS (NAAM DIE BOVEN DE ZOEKMACHINE KOMT)
$displaystyle = '1'; // ORIGINELE STYLE LATEN ZIEN? 1 = JA, IETS ANDERS IS NEE.
$nextpage = 'teksten.php'; // PAGINA WAAR DE LINKS VAN DE ZOEKRESULTATEN HEEN VERWIJZEN

// LEUK GRAPJE IN HET SCRIPT :)

function google($var)
{

    if(strlen($var) >= 6){
        for($i=0;$i<(strlen($var)-3);$i++){
            $digit = substr($var,$i,1);
            switch($i){
                case
0: $color = "#0000FF";break;
                case
1: $color = "#FF0000";break;
                default:
$color = "#EEEE00";break;
            }

            
            $str .= "<FONT COLOR='" . $color . "'>" . $digit . "</FONT>";    
        }
    
        $str .= "<FONT COLOR='#0000FF'>" . substr($var,-3,1) . "</FONT>";
        $str .= "<FONT COLOR='#00FF00'>" . substr($var,-2,1) . "</FONT>";
        $str .= "<FONT COLOR='#FF0000'>" . substr($var,-1,1) . "</FONT>";
        $str = "<b>" . $str . "</b>";
    }

    return $str;
}


// DE ZOEKWOORDEN VETGEDRUKT MAKEN
function search_result($tekst,$str)
{

    $replace = strrev($str);
    $tekst = str_replace($str,"<b>".$replace."</b>",$tekst); // STRING OMDRAAIEN, OMDAT DEZE AND
    $tekst = str_replace($replace,"<b>".$str."</b>",$tekst);
    return $tekst;
}


// ORGINELE STYLE SHEET (LAYOUT)
// (DIT KAN WORDEN WEGGEHAALD ZONDER DAT HET DE WERKING VAN HET SCRIPT BEINVLOED){

if($displaystyle == '1'){
    $style  = "<style>\n";
    $style .= "body{\nbackground-color:#F4F4F4;\nfont-family:verdana;\nfont-size:8pt;\n}\n";
    $style .= "table{\n\nbackground-color:#FFFFFF;\nfont-family:verdana;\nfont-size:8pt;\nborder-collapse: collapse;\n}\n";
    $style .= "table.search{\nborder: 1px solid #000000;\n}\n";
    $style .= "input,select{\nfont-family:verdana;\nfont-size:8pt;\npadding:0px;\n}\n";
    $style .= "tr.header{\ncolor:#ffffff;\nbackground-color:#99CCFF;\n}\n";
    $style .= "</style>";
    echo $style;
}

// }

// BEGIN BEREKENING TIJD NODIG VOOR ZOEKEN

$time_start = microtime(true);
?>

<FORM METHOD=GET ACTION="zoeken.php">

<TABLE class='search'>
<TR class='header'>
    <TD colspan='2' align='center'><B><?=google($naam)?>-Zoeken</B></TD>    
</TR>

<TR>
    <TD>Zoeken:</TD>
    <TD><INPUT TYPE="text" NAME="zoek" value="<?=htmlspecialchars($_GET['zoek']);?>">&nbsp;<INPUT TYPE="submit" value='zoek'></TD>
</TR>
<TR>
    <TD>tekst</TD>
    <TD>
        <SELECT NAME="position">
            <option value="middle">bevat</option>
            <option value="start">begint met</option>
            <option value="end">eindigd op</option>
        </SELECT> zoekwoord
    </TD>
</TR>
<TR>
    <TD>Resultaten</TD>
    <TD>
        <SELECT NAME="result">
            <option value="10">10 per pagina</option>
            <option value="20">20 per pagina</option>
            <option value="30">30 per pagina</option>
            <option value="40">40 per pagina</option>
            <option value="50">50 per pagina</option>
        </SELECT></TD>
</TR>
</TABLE>
</FORM>
<?PHP
    // KIJKEN OF ER WAARDEN ZIJN
    if(!empty($_GET['zoek']) && isset($_GET['position'])){
        
        // CONTROLE VAN DE 'GET' WAARDEN
        $_GET['zoek'] = htmlspecialchars($_GET['zoek']);

        if(!is_numeric($_GET['result']) || !isset($_GET['result'])){
            $_GET['result'] = '10';
        }

        if(!is_numeric($_GET['start']) || !isset($_GET['result'])){
            $_GET['start'] = '0';
        }


        // ZOEK-BEREDENERING
        switch($_GET['position']){
            case
'start':
                $opdracht = $_GET['zoek'] . '%';
                $text='beginnen met de woorden <B>' . $_GET['zoek'] . '</B>';
            break;
            case
'end':
                $opdracht = '%' . $_GET['zoek'];
                $text='eindigen op de woorden <B>' . $_GET['zoek'] . '</B>';
            break;
            case
'middle':
                $opdracht = '%' . $_GET['zoek'] . '%';
                $text='de woorden <B>' . $_GET['zoek'] . '</B> bevatten';
            break;
            default:

                $opdracht = '%' . $_GET['zoek'] . '%';
                $text='de woorden <B>' . $_GET['zoek'] . '</B> bevatten';
            break;
        }


        echo "<p>U zoekt naar teksten die " . $text . ". Er worden <B>" . $_GET['result'] . "</B> zoekresultaten per pagina weergeven</p>";
    
        // SELECTIE VAN DE TEKSTEN UIT DE DATABASE
        $sql = "SELECT * FROM teksten WHERE titel LIKE '" . $opdracht . "' OR tekst LIKE '" . $opdracht . "' ";
        $aantal = mysql_num_rows(mysql_query($sql));
        
        // GEEN RESULTATEN
        if($aantal < 1){
            echo "<p><I>Er zijn geen zoekresultaten in de database van " . google($naam) . " van teksten die " . $text . "</I></p><p>Suggestie:<br>* Zorg ervoor dat alle woorden goed gespeld zijn.<br>* Probeer andere zoektermen.<br>* Maak de zoektermen algemener.<br>* Gebruik minder zoekwoorden.</p>";
        }
else{
            // HET RESULTAAT

            // BEREKENINGEN

            $pages = ceil($aantal/$_GET['result']);
            $limit = "ORDER BY titel ASC LIMIT " . $_GET['start'] . "," . ($_GET['start'] + $_GET['result']);
            $res = mysql_query($sql . " " . $limit);
            
            echo "<p>Er zijn <B>" . $aantal . "</B> zoekresultaten.</p>";

            //ZOEKRESULTATEN WEERGEVEN
            while($row = mysql_fetch_array($res)){
                
                // DE TITEL
                echo "<p><A HREF='".$nextpage."?tid=" . $row['id'] . "'>".search_result($row['titel'],$_GET['zoek']) . "</a><br>";
                
                $row['tekst'] = search_result($row['tekst'],$_GET['zoek']);

                // WEERGEEF EERSTE 70 WOORDEN VAN DE TEKST
                if(strlen($row['tekst']) > 70){ $dots = '..';}
                echo "<i>" . substr($row['tekst'],0,70) . "</i>".$dots."<br>";
                
                // LAATSTE 70 WOORDEN WEERGEVEN, INDIEN TEKST MEER DAN 140 TEKENS HEEFT
                if(strlen($row['tekst']) > 140){
                    echo ".. <i>" . substr($row['tekst'],-70,70) . "</i>";
                }

                echo "</p>";
            }            // VORIGE PAGINA LINK
            $start =  $_GET['start'] - $_GET['result'];
            if($start <= 0){
                echo "<FONT COLOR='#DBDBDB'><< Vorige</FONT> ";
            }
else{
                echo "<A HREF='zoeken.php?zoek=" . $_GET['zoek'] . "&position=" . $_GET['position'] . "&start=" . $start . "&result=" . $_GET['result'] . "'><< Vorige</A> ";
            }

                
            echo "&nbsp;<A HREF='zoeken.php?zoek=" . $_GET['zoek'] . "&position=" . $_GET['position'] . "&start=" . 0 . "&result=" . $_GET['result'] . "'>" . (1) . "</A>&nbsp;\n";

            // PAGINA NUMMERING
            for($i=1; $i<($pages);$i++){
                $start = $_GET['result'] * $i;
                echo "&nbsp;<A HREF='zoeken.php?zoek=" . $_GET['zoek'] . "&position=" . $_GET['position'] . "&start=" . $start . "&result=" . $_GET['result'] . "'>" . ($i+1) . "</A>&nbsp;\n";
            }


            // VOLGENDE PAGINA LIMK
            $start = $_GET['result'] + $_GET['start'];
            if($start >= $aantal){
                echo " <FONT COLOR='#DBDBDB'>Volgende >></FONT>\n";
            }
else{
                echo " <A HREF='zoeken.php?zoek=" . $_GET['zoek'] . "&position=" . $_GET['position'] . "&start=" . $start . "&result=" . $_GET['result'] . "'>Volgende >></A>\n";
            }
        }

    
    // BEREKENING VAN DE TIJD NODIG VOOR ZOEKRESULTAAT
    $time_end = microtime(true);
    $time = $time_end - $time_start;
    echo "<p><FONT COLOR='DBDBDB'>De " . google($naam) . " zoekmachine vond <B>" . number_format($aantal,0,'','.') . "</B> zoekresultaten in " . $time . " seconden.</FONT></p>";

    }

?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.