Functie overzicht

De belangrijkste functies voor het gebruik van sessions.


int session_cache_expire( [int new_cache_expire] )
php 4 >= 4.2
Geeft de huidig ingestelde waarde van session_cache_expire terug, zoals deze is ingesteld in php.ini. Als new_cache_expire opgeven is wordt de instelling overschreven door de nieuwe opgeven vervaltijd.

bool session_destroy( void )
php 4
Verwijderd de data opgeslagen in de huidge session. Deze functie zorgt er echter niet voor dat de globale sessionvariabelen ge-unset() worden. Geeft TRUE of FALSE terug, afhankelijk van het feit of het destroyen gelukt is.

string session_name( [string name] )
php 4
Geeft de huidige naam van de session terug. Als name opgeven is wordt de naam van de session overschreven door de nieuwe opgeven naam. Indien je de naam van de session wijzigt, let er dan op dat je deze functie ELKE keer opnieuw VOOR session_start() aanroept.

bool session_register( mixed name [, mixed ...] )
php 4
Registreert een of meer variabelen in een session. Het wordt echter aangeraden om gebruik te maken van de globals $_SESSION en $HTTP_SESSION_VARS. Zie: ‘Session variabelen’

bool session_start( void )
php 4
Creëert een nieuwe session of gaat verder met de huidige session indien de session_id en session_name bekend zijn. Zie: ‘Hoe worden sessions doorgegeven?’

bool session_unregister( string name )
php 4
Verwijderd de globale session variabele name. Gebruik de ‘gewone’ unset() indien je gebruikt maakt van de (super)globals $_SESSION of $HTTP_SESSION_VARS. Geeft TRUE terug indien de variabelen succesvol verwijderd is.

void session_unset( void )
php 4
Min of meer te vergelijken met de session_unregister functie, met als verschil dat deze functie ALLE session variabelen unset. Gebruik ook hier de ‘gewone’ unset() indien je gebruikt maakt van de (super)globals $_SESSION of $HTTP_SESSION_VARS.

« Lees de omschrijving en reacties

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Hoe worden sessions doorgegeven?
  3. Session variabelen
  4. Wat extraatjes… (de FAQ)
  5. Functie overzicht

PHP tutorial opties

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.