Verwijderen van records

De laatste belangrijke bewerking die we op data in de database uit kunnen voeren, is het verwijderen van records uit de database. De query die we hiervoor gebruiken is een DELETE query.

Syntax
De syntax van de DELETE query ziet er als volgt uit:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
DELETE FROM
    tabelnaam
WHERE
    kolomnaam = 'waarde'

In deze query worden er geen kolomnamen opgegeven tussen DELETE en FROM. Dit is niet nodig aangezien toch het hele record uit de tabel verwijderd wordt. Deze query zal alle records verwijderen die voldoen aan de voorwaarde(n) uit de WHERE clausule.

Een record verwijderen (SQL)
Stel dat we alle werknemers willen verwijderen die in salaris schaal 10 zitten. We zouden de volgende query kunnen uitvoeren:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
DELETE FROM
    werknemers
WHERE
    salaris_schaal = 10
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)

Net als bij een UPDATE query zal ook de DELETE query natuurlijk geen records teruggeven. De enige informatie die we terugkrijgen is het aantal rijen dat aangepast is.

Een record verwijderen (PHP)
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
<?php
require_once 'db_config.php';

$sql = "
    DELETE FROM
        werknemers
    WHERE
        salaris_schaal = 10
"
;

if(!$res = mysql_query($sql))
{

    trigger_error(mysql_error().'<br />In query: '.$sql);
}

elseif(mysql_affected_rows() == 0)
{

    echo 'Geen records verwijderd. <br />Query: '.$sql;
}

else
{
    echo 'Er zijn '.mysql_affected_rows().' records verwijderd uit de database.';
}

?>

Ook de PHP code die we in het geval van een DELETE query gebruiken lijkt heel veel op die van een UPDATE query. Wederom moeten we ook nu controleren of er wel degelijk rijen verwijderd zijn uit de database. Dit doen we net als bij de UPDATE query met mysql_affected_rows().

« Lees de omschrijving en reacties

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.