Ik wil iets verwijderen in een php bestand

Overzicht Reageren

Sponsored by: Vacatures door Monsterboard

Patricia Wijk

Patricia Wijk

20/03/2024 22:47:31
Quote Anchor link
Hi, ik ben niet echt thuis in PHP maar wil dit php bestand wijzigen. Heb al het één en ander geprobeerd maar kreeg alleen maar foutmeldingen.

Het betreft een contact pagina op mijn website (https://psz-johandewitt.nl/index.php/contact1)

Ik wil het formulier gedeelte weg hebben zodat alleen de Map en de adresgegevens overblijven.
Voor jullie waarschijnlijk een makkie:-). Zouden jullie mij hiermee kunnen helpen? alvast bedankt.
Dit is het default.php (contact) bestand:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?php
/**
 * @package     Joomla.Site
 * @subpackage  com_contact
 *
 * @copyright   Copyright (C) 2005 - 2012 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.
 * @license     GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 */


defined('_JEXEC') or die;

$cparams = JComponentHelper::getParams('com_media');

jimport('joomla.html.html.bootstrap');

$app = JFactory::getApplication('site');
$template = $app->getTemplate(true);
include_once(JPATH_BASE.'/templates/'. $template->template .'/includes/functions.php');
?>

<div class="page page-contact page-contact__
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo $this->pageclass_sfx?>
">

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if ($this->params->get('show_page_heading')) : ?>

<!-- Heading -->
<div class="page_header">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo wrap_with_tag(wrap_with_span($this->escape($this->params->get('page_heading'))), $template->params->get('categoryPageHeading')); ?>

</div>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
<?php endif;

  if ($this->contact->name && $this->params->get('show_name')) : ?>

<!-- Contact name -->
<div clas="contact_name">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
<?php echo '<'. $template->params->get('categoryPageHeading') .'>';
      if ($this->item->published == 0): ?>

<span class="label label-warning">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo JText::_('JUNPUBLISHED'); ?>
</span>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
<?php endif;
      echo $this->contact->name;
        echo '</'. $template->params->get('categoryPageHeading') .'>'; ?>

</div>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
<?php endif;
  
  if ($this->params->get('show_contact_category') == 'show_no_link') : ?>

<!-- Category -->
<div class="contact_category">
<h3>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo $this->contact->category_title; ?>
</h3>
</div>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
<?php endif;

  if ($this->params->get('show_contact_category') == 'show_with_link') : ?>

<!-- Category With link -->
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php $contactLink = ContactHelperRoute::getCategoryRoute($this->contact->catid); ?>

<div class="contact_category contact_category__link">
<h3>
<a href="
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo $contactLink; ?>
">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo $this->escape($this->contact->category_title); ?>
</a>
</h3>
</div>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
<?php endif;

  if ($this->params->get('show_contact_list') && count($this->contacts) > 1) : ?>

<!-- Contact list -->
<form action="#" method="get" name="selectForm" id="selectForm">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
<?php echo JText::_('COM_CONTACT_SELECT_CONTACT');
    echo JHtml::_('select.genericlist', $this->contacts, 'id', 'class="inputbox" onchange="document.location.href = this.value"', 'link', 'name', $this->contact->link);?>

</form>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
<?php endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):?>

<!-- TABS Contact details -->
<ul class="nav nav-tabs" id="myTab">
<li><a data-toggle="tab" href="#basic-details">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo JText::_('COM_CONTACT_DETAILS'); ?>
</a></li>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if ($this->params->get('show_email_form') && ($this->contact->email_to || $this->contact->user_id)) : ?>

<li><a data-toggle="tab" href="#display-form">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo JText::_('COM_CONTACT_EMAIL_FORM'); ?>
</a></li>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
<?php endif;
    if ($this->params->get('show_links')) : ?>

<li><a data-toggle="tab" href="#display-links">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo JText::_('COM_CONTACT_LINKS'); ?>
</a></li>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
<?php endif;
    if ($this->params->get('show_articles') && $this->contact->user_id && $this->contact->articles) : ?>

<li><a data-toggle="tab" href="#display-articles">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo JText::_('JGLOBAL_ARTICLES'); ?>
</a></li>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
<?php endif;
    if ($this->params->get('show_profile') && $this->contact->user_id && JPluginHelper::isEnabled('user', 'profile')) : ?>

<li><a data-toggle="tab" href="#display-profile">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo JText::_('COM_CONTACT_PROFILE'); ?>
</a></li>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
<?php endif;
    if ($this->contact->misc && $this->params->get('show_misc')) : ?>

<li><a data-toggle="tab" href="#display-misc">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo JText::_('COM_CONTACT_OTHER_INFORMATION'); ?>
</a></li>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php endif; ?>

</ul>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
<?php endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.startAccordion', 'slide-contact', array('active' => 'basic-details'));
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):
  echo JHtml::_('bootstrap.startPane', 'myTab', array('active' => 'basic-details'));
  endif;

    
  if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.addSlide', 'slide-contact', JText::_('COM_CONTACT_DETAILS'), 'basic-details');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):
  echo JHtml::_('bootstrap.addPanel', 'myTab', 'basic-details');
  endif;

    
  if ($this->contact->image && $this->params->get('show_image')) : ?>

<div class="thumbnail pull-right">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo JHtml::_('image', $this->contact->image, JText::_('COM_CONTACT_IMAGE_DETAILS'), array('align' => 'middle')); ?>

</div>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
<?php endif;

  if ($this->contact->con_position && $this->params->get('show_position')) : ?>

<dl class="contact-position dl-horizontal">
<dd>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo $this->contact->con_position; ?>

</dd>
</dl>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<?php endif;
  if ($this->params->get('presentation_style') !== 'plain'):
  echo $this->loadTemplate('address');
  endif;

    
  if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.endSlide');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):
  echo JHtml::_('bootstrap.endPanel');
  endif;


  if ($this->params->get('show_email_form') && ($this->contact->email_to || $this->contact->user_id)) : ?>

<!-- CONTACT FORM -->
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
<?php if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.addSlide', 'slide-contact', JText::_('COM_CONTACT_EMAIL_FORM'), 'display-form');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):
  echo JHtml::_('bootstrap.addPanel', 'myTab', 'display-form');
  endif;
?>


<!-- Map -->
<div><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2448.6782040912685!2d4.390269116114776!3d52.14017487974404!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47c5b86f9f70830d%3A0x6e245179c76e87c5!2sVan%20Heeckerenstraat%202%2C%202242%20GX%20Wassenaar!5e0!3m2!1snl!2snl!4v1611754781675!5m2!1snl!2snl" width="1132" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
</div>

<!-- Address -->
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php if ($this->params->get('presentation_style') == 'plain'):?>

<div class="row-fluid">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo $this->loadTemplate('address'); ?>

</div>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php endif; ?>


<!-- Misc -->
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
<?php if ($this->contact->misc && $this->params->get('show_misc')) :
  if ($this->params->get('presentation_style') == 'plain'):?>

<div class="contact_misc">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
<?php echo '<'. $template->params->get('categoryPageHeading') .'>'. JText::_('TPL_CONTACT_MISC').'</'. $template->params->get('categoryPageHeading') .'>';
    echo $this->contact->misc; ?>

</div>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<?php endif;
  endif;

  
  echo $this->loadTemplate('form');

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.endSlide');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):
  echo JHtml::_('bootstrap.endPanel');
  endif;
  endif;
?>


<!-- MISC INFO -->

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
<?php if ($this->contact->misc && $this->params->get('show_misc')) :
  if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.addSlide', 'slide-contact', JText::_('COM_CONTACT_OTHER_INFORMATION'), 'display-misc');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):
  echo JHtml::_('bootstrap.addPanel', 'myTab', 'display-misc');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.endSlide');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs')
  echo JHtml::_('bootstrap.endPanel');
  endif;

  if ($this->params->get('show_links')) :
  echo $this->loadTemplate('links');
  endif;

  if ($this->params->get('show_articles') && $this->contact->user_id && $this->contact->articles) :
  if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.addSlide', 'slide-contact', JText::_('JGLOBAL_ARTICLES'), 'display-articles');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):
  echo JHtml::_('bootstrap.addPanel', 'myTab', 'display-articles');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'plain'):
  echo '<h3>'. JText::_('JGLOBAL_ARTICLES').'</h3>';
  endif;

  echo $this->loadTemplate('articles');
  if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.endSlide');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):
  echo JHtml::_('bootstrap.endPanel');
  endif;                                  
  endif;

  if ($this->params->get('show_profile') && $this->contact->user_id && JPluginHelper::isEnabled('user', 'profile')) :
  if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.addSlide', 'slide-contact', JText::_('COM_CONTACT_PROFILE'), 'display-profile');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):
  echo JHtml::_('bootstrap.addPanel', 'myTab', 'display-profile');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'plain'):
  echo '<h3>'. JText::_('COM_CONTACT_PROFILE').'</h3>';
  endif;

  echo $this->loadTemplate('profile');
  if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.endSlide');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):
  echo JHtml::_('bootstrap.endPanel');
  endif;
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.endAccordion');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):
  echo JHtml::_('bootstrap.endPane');
  endif;
?>

</div>
 
PHP hulp

PHP hulp

22/06/2024 09:08:45
 
- Ariën  -
Beheerder

- Ariën -

20/03/2024 23:58:24
Quote Anchor link
Kan je dit tussen code-tags [code] en [/code] plaatsen? Dan is het beter leesbaarder zoals je zal zien.

Maar kan je niet gewoon een aparte pagina aanmaken, in plaats van je contactscript te misbruiken? Ik heb geen idee of dit script een vast onderdeel van Joomla is, die na een update weer wordt hersteld?
Gewijzigd op 21/03/2024 00:01:00 door - Ariën -
 
Patricia Wijk

Patricia Wijk

23/03/2024 11:46:15
Quote Anchor link
bij deze

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
<?php
/**
 * @package     Joomla.Site
 * @subpackage  com_contact
 *
 * @copyright   Copyright (C) 2005 - 2012 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.
 * @license     GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 */


defined('_JEXEC') or die;

$cparams = JComponentHelper::getParams('com_media');

jimport('joomla.html.html.bootstrap');

$app = JFactory::getApplication('site');
$template = $app->getTemplate(true);
include_once(JPATH_BASE.'/templates/'. $template->template .'/includes/functions.php');
?>

<div class="page page-contact page-contact__<?php echo $this->pageclass_sfx?>">

  <?php if ($this->params->get('show_page_heading')) : ?>
  <!-- Heading -->
  <div class="page_header">
    <?php echo wrap_with_tag(wrap_with_span($this->escape($this->params->get('page_heading'))), $template->params->get('categoryPageHeading')); ?>
  </div>
  <?php endif;

  if ($this->contact->name && $this->params->get('show_name')) : ?>

  <!-- Contact name -->
  <div clas="contact_name">
    <?php echo '<'. $template->params->get('categoryPageHeading') .'>';
      if ($this->item->published == 0): ?>

      <span class="label label-warning"><?php echo JText::_('JUNPUBLISHED'); ?></span>
      <?php endif;
      echo $this->contact->name;
        echo '</'. $template->params->get('categoryPageHeading') .'>'; ?>

  </div>
  <?php endif;
  
  if ($this->params->get('show_contact_category') == 'show_no_link') : ?>

  <!-- Category -->
  <div class="contact_category">
    <h3><?php echo $this->contact->category_title; ?></h3>
  </div>
  <?php endif;

  if ($this->params->get('show_contact_category') == 'show_with_link') : ?>

  <!-- Category With link -->
  <?php $contactLink = ContactHelperRoute::getCategoryRoute($this->contact->catid); ?>
  <div class="contact_category contact_category__link">
    <h3>
      <a href="<?php echo $contactLink; ?>"><?php echo $this->escape($this->contact->category_title); ?></a>
    </h3>
  </div>
  <?php endif;

  if ($this->params->get('show_contact_list') && count($this->contacts) > 1) : ?>

  <!-- Contact list -->
  <form action="#" method="get" name="selectForm" id="selectForm">
    <?php echo JText::_('COM_CONTACT_SELECT_CONTACT');
    echo JHtml::_('select.genericlist', $this->contacts, 'id', 'class="inputbox" onchange="document.location.href = this.value"', 'link', 'name', $this->contact->link);?>

  </form>
  <?php endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):?>

  <!-- TABS Contact details -->
  <ul class="nav nav-tabs" id="myTab">
    <li><a data-toggle="tab" href="#basic-details"><?php echo JText::_('COM_CONTACT_DETAILS'); ?></a></li>
    <?php if ($this->params->get('show_email_form') && ($this->contact->email_to || $this->contact->user_id)) : ?>
    <li><a data-toggle="tab" href="#display-form"><?php echo JText::_('COM_CONTACT_EMAIL_FORM'); ?></a></li>
    <?php endif;
    if ($this->params->get('show_links')) : ?>

    <li><a data-toggle="tab" href="#display-links"><?php echo JText::_('COM_CONTACT_LINKS'); ?></a></li>
    <?php endif;
    if ($this->params->get('show_articles') && $this->contact->user_id && $this->contact->articles) : ?>

    <li><a data-toggle="tab" href="#display-articles"><?php echo JText::_('JGLOBAL_ARTICLES'); ?></a></li>
    <?php endif;
    if ($this->params->get('show_profile') && $this->contact->user_id && JPluginHelper::isEnabled('user', 'profile')) : ?>

    <li><a data-toggle="tab" href="#display-profile"><?php echo JText::_('COM_CONTACT_PROFILE'); ?></a></li>
    <?php endif;
    if ($this->contact->misc && $this->params->get('show_misc')) : ?>

      <li><a data-toggle="tab" href="#display-misc"><?php echo JText::_('COM_CONTACT_OTHER_INFORMATION'); ?></a></li>
    <?php endif; ?>
  </ul>
  <?php endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.startAccordion', 'slide-contact', array('active' => 'basic-details'));
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):
  echo JHtml::_('bootstrap.startPane', 'myTab', array('active' => 'basic-details'));
  endif;

    
  if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.addSlide', 'slide-contact', JText::_('COM_CONTACT_DETAILS'), 'basic-details');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):
  echo JHtml::_('bootstrap.addPanel', 'myTab', 'basic-details');
  endif;

    
  if ($this->contact->image && $this->params->get('show_image')) : ?>

  <div class="thumbnail pull-right">
    <?php echo JHtml::_('image', $this->contact->image, JText::_('COM_CONTACT_IMAGE_DETAILS'), array('align' => 'middle')); ?>
  </div>
  <?php endif;

  if ($this->contact->con_position && $this->params->get('show_position')) : ?>

  <dl class="contact-position dl-horizontal">
    <dd>
       <?php echo $this->contact->con_position; ?>
    </dd>
  </dl>
  <?php endif;
  if ($this->params->get('presentation_style') !== 'plain'):
  echo $this->loadTemplate('address');
  endif;

    
  if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.endSlide');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):
  echo JHtml::_('bootstrap.endPanel');
  endif;


  if ($this->params->get('show_email_form') && ($this->contact->email_to || $this->contact->user_id)) : ?>

  <!-- CONTACT FORM -->
  <?php if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.addSlide', 'slide-contact', JText::_('COM_CONTACT_EMAIL_FORM'), 'display-form');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):
  echo JHtml::_('bootstrap.addPanel', 'myTab', 'display-form');
  endif;
?>


  <!-- Map -->
  <div><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2448.6782040912685!2d4.390269116114776!3d52.14017487974404!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47c5b86f9f70830d%3A0x6e245179c76e87c5!2sVan%20Heeckerenstraat%202%2C%202242%20GX%20Wassenaar!5e0!3m2!1snl!2snl!4v1611754781675!5m2!1snl!2snl" width="1132" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
  </div>

  <!-- Address -->
  <?php if ($this->params->get('presentation_style') == 'plain'):?>
  <div class="row-fluid">
    <?php echo $this->loadTemplate('address'); ?>
  </div>
  <?php endif; ?>

  <!-- Misc -->
  <?php if ($this->contact->misc && $this->params->get('show_misc')) :
  if ($this->params->get('presentation_style') == 'plain'):?>
                
  <div class="contact_misc">
      <?php echo '<'. $template->params->get('categoryPageHeading') .'>'. JText::_('TPL_CONTACT_MISC').'</'. $template->params->get('categoryPageHeading') .'>';
    echo $this->contact->misc; ?>

  </div>
  <?php endif;
  endif;

  
  echo $this->loadTemplate('form');

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.endSlide');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):
  echo JHtml::_('bootstrap.endPanel');
  endif;
  endif;
?>


  <!-- MISC INFO -->

  <?php if ($this->contact->misc && $this->params->get('show_misc')) :
  if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.addSlide', 'slide-contact', JText::_('COM_CONTACT_OTHER_INFORMATION'), 'display-misc');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):
  echo JHtml::_('bootstrap.addPanel', 'myTab', 'display-misc');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.endSlide');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs')
  echo JHtml::_('bootstrap.endPanel');
  endif;

  if ($this->params->get('show_links')) :
  echo $this->loadTemplate('links');
  endif;

  if ($this->params->get('show_articles') && $this->contact->user_id && $this->contact->articles) :
  if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.addSlide', 'slide-contact', JText::_('JGLOBAL_ARTICLES'), 'display-articles');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):
  echo JHtml::_('bootstrap.addPanel', 'myTab', 'display-articles');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'plain'):
  echo '<h3>'. JText::_('JGLOBAL_ARTICLES').'</h3>';
  endif;

  echo $this->loadTemplate('articles');
  if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.endSlide');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):
  echo JHtml::_('bootstrap.endPanel');
  endif;                                  
  endif;

  if ($this->params->get('show_profile') && $this->contact->user_id && JPluginHelper::isEnabled('user', 'profile')) :
  if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.addSlide', 'slide-contact', JText::_('COM_CONTACT_PROFILE'), 'display-profile');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):
  echo JHtml::_('bootstrap.addPanel', 'myTab', 'display-profile');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'plain'):
  echo '<h3>'. JText::_('COM_CONTACT_PROFILE').'</h3>';
  endif;

  echo $this->loadTemplate('profile');
  if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.endSlide');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):
  echo JHtml::_('bootstrap.endPanel');
  endif;
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'sliders'):
  echo JHtml::_('bootstrap.endAccordion');
  endif;

  if ($this->params->get('presentation_style') == 'tabs'):
  echo JHtml::_('bootstrap.endPane');
  endif;
?>
    
</div>
 
- Ariën  -
Beheerder

- Ariën -

23/03/2024 15:32:49
Quote Anchor link
Je kan de HTML gewoon verwijderen. Maar ik denk dat een aparte pagina in het CMS makkelijker en sneller is.
 
Ramon van Dongen

Ramon van Dongen

08/04/2024 10:05:42
Quote Anchor link
Door dit;
Quote:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
if ($this->params->get('show_email_form')

Denk ik dat je ergens in je instellingen het e-mailformulier ook gewoon uit kunt zetten.
 Overzicht Reageren

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.