twitterWidget.php

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. twitterWidget.php

« Lees de omschrijving en reacties

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
<?php

    //////////////////////////////////////////////
    //        TWITTER WIDGET VERSION 1.2.1        //
    //        Justin Streuper | streuper.com        //
    //////////////////////////////////////////////

    
    $username        =    'username'; // gebruikersnaam
    $tweetCount        =    5; // aantal tweets
    $twitterFeed     =     'http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline/'.$username.'.xml?count='.$tweetCount;
    
    function
timeAgo($timestamp)
        {

            $timestamp    =    strtotime($timestamp);
            $now        =    time();
            $timediff    =    floor($now - $timestamp);
            
            switch(true)
                {
                    case (
$timediff < 60):
                    return $timediff.' seconds ago';
                    
                    case(
$timediff >= 60 && $timediff < 3600):
                    return floor($timediff/60).' minutes ago';
                    
                    case(
$timediff >= 3600 && $timediff < 7200):
                    return floor($timediff/3600).' hour ago';
                    
                    case(
$timediff >= 7200 && $timediff < 86400):
                    return floor($timediff/3600).' hours ago';
                    
                    case(
$timediff >= 86400 && $timediff < 172800):
                    return floor($timediff/86400).' day ago';
                    
                    case(
$timediff >= 172800 && $timediff < 602800):
                    return floor($timediff/86400).' days ago';
                    
                    case(
$timediff >= 602800 && $timediff < 1209600):
                    return floor($timediff/602800).' week ago';
                    
                    case(
$timediff >= 1209600 && $timediff < 3026000):
                    return floor($timediff/602800).' weeks ago';
                    
                    default:

                    return date('d-m-Y H:i', $timestamp);
                }
        }

        
    
    function
makeLinksClickable($text)
        {

            $text = preg_replace("#(^|[\n ])([\w]+?://[\w]+[^ \"\n\r\t< ]*)#", "\\1<a href=\"\\2\" target=\"_blank\">\\2</a>", $text);
            $text = preg_replace("#(^|[\n ])((www|ftp)\.[^ \"\t\n\r< ]*)#", "\\1<a href=\"http://\\2\" target=\"_blank\">\\2</a>", $text);
            $text = preg_replace("/@(\w+)/", "<a href=\"http://www.twitter.com/\\1\" target=\"_blank\">@\\1</a>", $text);
            $text = preg_replace("/#(\w+)/", "<a href=\"http://search.twitter.com/search?q=\\1\" target=\"_blank\">#\\1</a>", $text);
            return $text;
        }

    
    $twitterCurl =     curl_init();
                    curl_setopt($twitterCurl, CURLOPT_URL, $twitterFeed);
                    curl_setopt($twitterCurl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
    $twitter     =    curl_exec($twitterCurl);
    $tweets     =    new SimpleXMLElement($twitter);
    
    foreach ($tweets->status as $tweet)
        {

            echo    '<div class="tweet-container">';
            echo        '<div class="tweet-user-image">';
            echo            '<img src="'.$tweet->user->profile_image_url.'" alt="" />';
            echo        '</div>';
            echo        '<div class="tweet-username">';
            echo            '<a href="http://www.twitter.com/'.$tweet->user->screen_name.'">'.$tweet->user->name.'</a>';
            echo        '</div>';
            echo        '<div class="tweet-message">';
            echo            makeLinksClickable($tweet->text);
            echo        '</div>';
            echo        '<div class="tweet-post-datetime">';
            echo            timeAgo($tweet->created_at);
            echo            '<br />';
            echo        '</div>';
            echo    '</div>';
            
        }

    
    curl_close($twitterCurl);
?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.