auto paginanummering

Overzicht Reageren

Sponsored by: Vacatures door Monsterboard

Jaap V

Jaap V

22/10/2009 16:19:00
Quote Anchor link
ik heb nog altijd mijn script,
maar als ik nu resultaten opvraag,
komt er nogal veel tekst...

dit wou ik graag opdelen...
met voor iedere 15 resultaten, een nieuwe pagina...

heb al flink gegoogled...
en pas het script toe...
maar kom dan in de knoop...
en vaak omdat ik de query's opdeel...
en dus het optellen onderin moet etc...
en dan kun je moeilijk weer de variabele erboven gebruiken...

wie o wie kan mij helpen?

mijn script:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
<?
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);

include "gegevens.php";  
//zoekmachine
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    $naamvantekstveld=$_POST['naamvantekstveld'];
  // querys, hier plaats je dus je querys die in je tabellen zoeken
  if (isset($_POST['Categorie'])) {
    $query1="SELECT * FROM categorie WHERE Categorie LIKE '%$naamvantekstveld%' OR Omschrijving_cat LIKE '%$naamvantekstveld%'ORDER BY Categorie ASC";
  
  // resultaten ophalen
  $sql1 = mysql_query($query1) or die (mysql_error());
  $aantal1=mysql_num_rows($sql1);


  
  echo "de opgegeven zoekterm was: <b> $naamvantekstveld </b><br><br>";
  
// hier resultaten
echo "<b>$aantal1 gevonden categorieén:</b>";

// query 1 zoekt in Categorie
while ($row = mysql_fetch_array($sql1)) {

        $sql4 = mysql_query("SELECT * FROM relatie WHERE id = '".$row['c_id']."'") or die(mysql_error());
        $Categorie = $row['Categorie'];
        $Date = $row['Date'];
        $id      = $row['id'];
        $Omschrijving = substr($row['Omschrijving_cat'], 0, 15);
        
        while($row1 = mysql_fetch_array($sql4))
      
        echo '<table border="1" width="300"><tr><th width="60">Naam: </th><td>'.$row1['Naam'].'</td></tr><br>';
        echo '<th>Datum: </th><td>'.$Date.'</td></tr><br>';
        echo '<th>Categorie: </th><td><a href="res_categorie.php?id='.$id.'">'.$Categorie.'</a></td></tr><br>';
        echo '<th>Omschrijving: </th><td>'.$Omschrijving.'</td></tr></table><br>';
 }
 }

// einde query 1
 
//query 2

if (isset($_POST['Logboek'])) {
    $query2="SELECT * FROM `logboek` WHERE Omschrijving_log LIKE '%$naamvantekstveld%' ORDER BY Omschrijving_log ASC";
    
    $sql2 = mysql_query($query2) or die (mysql_error());
    $aantal2=mysql_num_rows($sql2);
    
    echo '<hr size="1" color="black">' ;
        echo "<br>";
        echo "<b>$aantal2 gevonden logboeken:</b><br>";
    
while ($row = mysql_fetch_array($sql2)) {

        $sql4 = mysql_query("SELECT * FROM relatie WHERE id = '".$row['l_id']."'") or die(mysql_error());
        $Date = $row['Date'];
        $Omschrijving = substr($row['Omschrijving_log'], 0, 15);
        
while($row1 = mysql_fetch_array($sql4))
      
        echo '<table border="1" width="300"><tr><th width="60">Naam: </th><td>'.$row1['Naam'].'</td></tr><br>';
        echo '<th>Datum: </th><td>'.$Date.'</td></tr><br>';
        echo '<th>Omschrijving: </th><td>'.$Omschrijving.'</td></tr></table>';
 }
 }

 echo '<hr size="1" color="black">';

        // einde query 2
  
  }    

 
 
 
 
 else{
?>

<FORM ACTION="categorie.php" METHOD="post">
<center>Zoeken naar: <br>
<INPUT TYPE=CHECKBOX NAME="Categorie" checked>Categorie&nbsp;
<INPUT TYPE=CHECKBOX NAME="Logboek"  checked>Logboek <P>

<INPUT TYPE="text" NAME="naamvantekstveld"> -
<INPUT TYPE="submit" NAME="Zoek" VALUE="Zoek"></center>
</FORM>
<?php
}

//einde zoekmachine

?>
Gewijzigd op 01/01/1970 01:00:00 door Jaap V
 
PHP hulp

PHP hulp

16/06/2024 13:45:33
 
Jaron T

Jaron T

22/10/2009 16:28:00
 
Jaap V

Jaap V

22/10/2009 16:34:00
Quote Anchor link
jaron bedankt voor de reactie,
maar k zij hierboven,
dat ik wel weet hoe het moet...
maar dat ik er niet uitkom met gegevens optellen enzo...

ik zal wel even laten zien waar ik vast loop...
 
Jaap V

Jaap V

23/10/2009 08:53:00
Quote Anchor link
--edit--

k heb nu een pagenummering erin gezet...
en heb de zoekformuliere naar een nieuwe pagina laten verwijzen...
omdat k anders ewoon opnieuw het zoekscherm kreeg...
dit werkt nu...

geeft gewoon resultaten aan op pagina1...
maar ozdra ik op volgende pagina druk...
dan krijg ik error dat de variabele leeg is...

dus als hij nieuwe pagina maakt, verliest hij zijn variabele...
hoe kan ik dit oplossen?
dat hij die vast houdt?

ik verezend het nu met de post methode,
mischien is $_get een optie?

de code:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
<?
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);

include "gegevens.php";  
if(isset($_GET['pageno']))
{

    if(!is_numeric($_GET['pageno']))
    {

        echo 'Error.';
        exit();
    }

    $pageno = $_GET['pageno'];
}

else
{
    $pageno=1;
}
//totaal aantal rijen (getal) opvragen  
$naamvantekstveld=$_POST['naamvantekstveld'];

$query10="SELECT * FROM categorie WHERE Categorie LIKE '%$naamvantekstveld%' OR Omschrijving_cat LIKE '%$naamvantekstveld%'ORDER BY Categorie ASC";
$query20="SELECT * FROM `logboek` WHERE Omschrijving_log LIKE '%$naamvantekstveld%' ORDER BY Omschrijving_log ASC";
$sql11 = mysql_query($query10) or die (mysql_error());
  $aantal10=mysql_num_rows($sql11);
$sql12 = mysql_query($query20) or die (mysql_error());
  $aantal20=mysql_num_rows($sql12);  

$totaal = $aantal10 + $aantal20;

// als er geen resultaten zijn
if($totaal == 0)
{

    echo 'Sorry, er zijn geen resultaten.';
    exit();
}

$perPage = 1;
$lastpage = ceil($totaal/$perPage);
$pageno = (int)$pageno;
if($pageno<1)
{

    $pageno=1;
}

elseif($pageno>$lastpage)
{

    $pageno=$lastpage;
}


if($pageno==1)
{

    $pages = 'EERSTE | VORIGE ';
}

else
{
    $pages .= "<a href='{$_SERVER['PHP_SELF']}?pageno=1'>EERSTE</a> | ";
    $prevpage=$pageno-1;
    $pages .= " <a href='{$_SERVER['PHP_SELF']}?pageno=$prevpage'>VORIGE</a> ";
}

$pages .= ' ( Pagina '.$pageno.' van de '.$lastpage.' ) ';
if($pageno==$lastpage)
{

    $pages .= ' VOLGENDE | LAATSTE ';
}

else
{
    $nextpage = $pageno+1;
    $pages .= " <a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?pageno=$nextpage'>VOLGENDE</a> | ";
    $pages .= " <a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?pageno=$lastpage'>LAATSTE</a>";
}


$limit=' LIMIT '.($pageno-1)*$perPage.', '.$perPage;

// querys, hier plaats je dus je querys die in je tabellen zoeken
  if (isset($_POST['Categorie'])) {
    $query1="SELECT * FROM categorie WHERE Categorie LIKE '%$naamvantekstveld%' OR Omschrijving_cat LIKE '%$naamvantekstveld%'ORDER BY Categorie ASC ".$limit."";
  
  // resultaten ophalen
  $sql1 = mysql_query($query1) or die (mysql_error());
  $aantal1=mysql_num_rows($sql1);


  
  echo "de opgegeven zoekterm was: <b> $naamvantekstveld </b><br><br>";
  
// hier resultaten
echo "<b>$aantal1 gevonden categorieén:</b>";

// query 1 zoekt in Categorie
while ($row = mysql_fetch_array($sql1)) {

        $sql4 = mysql_query("SELECT * FROM relatie WHERE id = '".$row['c_id']."'") or die(mysql_error());
        $Categorie = $row['Categorie'];
        $Date = $row['Date'];
        $id      = $row['id'];
        $Omschrijving = substr($row['Omschrijving_cat'], 0, 15);
        
        while($row1 = mysql_fetch_array($sql4))
      
        echo '<table border="1" width="300"><tr><th width="60">Naam: </th><td>'.$row1['Naam'].'</td></tr><br>';
        echo '<th>Datum: </th><td>'.$Date.'</td></tr><br>';
        echo '<th>Categorie: </th><td><a href="res_categorie.php?id='.$id.'">'.$Categorie.'</a></td></tr><br>';
        echo '<th>Omschrijving: </th><td>'.$Omschrijving.'</td></tr></table><br>';
 }
 }

// einde query 1
 
//query 2

if (isset($_POST['Logboek'])) {
    $query2="SELECT * FROM `logboek` WHERE Omschrijving_log LIKE '%$naamvantekstveld%' ORDER BY Omschrijving_log ASC ".$limit."";
    
    $sql2 = mysql_query($query2) or die (mysql_error());
    $aantal2=mysql_num_rows($sql2);
    
    echo '<hr size="1" color="black">' ;
        echo "<br>";
        echo "<b>$aantal2 gevonden logboeken:</b><br>";
    
while ($row = mysql_fetch_array($sql2)) {

        $sql4 = mysql_query("SELECT * FROM relatie WHERE id = '".$row['l_id']."'") or die(mysql_error());
        $Date = $row['Date'];
        $Omschrijving = substr($row['Omschrijving_log'], 0, 15);
        
while($row1 = mysql_fetch_array($sql4))
      
        echo '<table border="1" width="300"><tr><th width="60">Naam: </th><td>'.$row1['Naam'].'</td></tr><br>';
        echo '<th>Datum: </th><td>'.$Date.'</td></tr><br>';
        echo '<th>Omschrijving: </th><td>'.$Omschrijving.'</td></tr></table>';
 }
 }

 echo '<hr size="1" color="black">';

        // einde query 2
  echo '<div style="width:100%; text-align: center; font-size: smaller; color:#999;">'.$pages.'</div>';

 
?>
Gewijzigd op 01/01/1970 01:00:00 door Jaap V
 Overzicht Reageren

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.