gastenboek Smilies

Overzicht Reageren

Sponsored by: Vacatures door Monsterboard

Alain

alain

30/07/2006 18:14:00
Quote Anchor link
Hoi iedereen,

Hier ben ik weer even,
Kan iemand mij vertellen hoe ik mijn "smilies" terug in mijn gastenboek kan laten verschijnen.
Ik heb hier namelijk mijn gastenboek laten aanpassen om berichten over verchillende pagina's te verdelen, wat me gelukt is, maar nu wil ik graag terug de smilies laten verschijnen in ons gastenboek.
Wie weet raad?

Het script zoals het eerst was:
<table border="0" width="100%">
<tr>
<td height="10" valign="top"bgcolor="#E0DFE3" class="style1"><strong>Gastenboek</strong>
<tr>
<td width="65%" valign="top"><p><font face="Arial" size="2"></font><br>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
<?
  $amount
=300;

  if ($_GET['action']=='write') {
    $file=fopen('gastenboek.txt','a');
    $message=str_replace("\r",'',$message);
    $message=str_replace("\n",'{{',$_GET['message']);
    fwrite($file,$_GET['name'].'|||'.$_GET['email'].'|||'.date('d-m-Y H:i').'|||'.$_GET['url'].'|||'.$message."\n");
    fclose($file);
    header('location: index.php?page=gastenboek');
  }


  $start=(isset($_GET['start'])?$_GET['start']:0);
  $gastenboek=Array();
  $gastenboek=file('gastenboek.txt');

?>

</p>
<p><font face="Arial" size="2" color="#21536A"><a href="index.php?page=schrijf">Berichtje schrijven</a></font></p>
<hr size="1" color="#21536A">
<TABLE width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<TR>
<TD class="conttd"><font color="#21536A" size="2" face="Arial"> Totaal aantal berichtjes
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<? echo min($start+$amount,sizeof($gastenboek)); ?>
. </font>
<HR color="#21536A">
<TABLE width="100%">
<td><font color="#0088FF" size="2" face="Arial">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<?
          $gastenboek
=array_reverse($gastenboek);
          for ($i=$start;$i<$start+$amount && $i<sizeof($gastenboek);$i++) {
            list($name,$email,$date,$url,$message)=explode('|||',$gastenboek[$i]);
$message=str_replace('{{',"\n",$message);
$message=str_replace(':)',"<img src=smilies/smile.gif>",$message);
$message=str_replace(':|',"<img src=smilies/blink.gif>",$message);
$message=str_replace('8)',"<img src=smilies/cool.gif>",$message);
$message=str_replace(':?',"<img src=smilies/dry.gif>",$message);
$message=str_replace(':/',"<img src=smilies/happy.gif>",$message);
$message=str_replace('8|',"<img src=smilies/huh.gif>",$message);
$message=str_replace(':@',"<img src=smilies/mad.gif>",$message);
$message=str_replace(':o',"<img src=smilies/ohmy.gif>",$message);
$message=str_replace('|:-|',"<img src=smilies/ph34r.gif>",$message);
$message=str_replace('*-)',"<img src=smilies/rolleyes.gif>",$message);
$message=str_replace(':(',"<img src=smilies/sad.gif>",$message);
$message=str_replace('|-)',"<img src=smilies/sleep.gif>",$message);
$message=str_replace(':P',"<img src=smilies/tongue.gif>",$message);
$message=str_replace('8-)',"<img src=smilies/unsure.gif>",$message);
$message=str_replace(';)',"<img src=smilies/wink.gif>",$message);
$message=str_replace(':D',"<img src=smilies/biggrin.gif>",$message);  
echo '<TR></font></font><TD><B><u><font color="#21536A" size="2" face="Arial">'.($email!=""?'</font><A href="mailto:'.$email.'"><font color="#21536A" size="2" face="Arial">'.$name.'</font></A><font color="#9D182D" size="2" face="Arial">':$name).'</font></u></B></TD><TD align="right"><B><font face="Arial" size="2" color="#21536A">'.$date.'</font></B></TD><font face="Arial" size="2" color="#FF0000">'."\n";
            echo ($url!=""?'</font><TR><TD colspan="2"><font color="#9D182D"><font size="2" face="Arial">[
            </font><A href="'
.$url.'" target="_blank"><font color="#9D182D" size="2" face="Arial">'
            .$url.'</font></A><font color="#9D182D" size="2" face="Arial"> ]</font></font></TD></TR><font size="2" face="Arial" color="#9D182D">':'')."\n";
            echo '</font><TR><TD colspan="2"><SPAN class="SUR"><font color="#21536A" size="2" face="Arial">'.str_replace("\n",'<BR>',$message)
.
'</font></SPAN></TD></TR><font size="2" face="Arial" color="#21536A">'."\n";
            echo '</font><TR><TD colspan="2"><HR color="#21536A"></TD></TR><font size="2" face="Arial" color="#21536A">'."\n";
          }

        ?>


</font>
</TABLE>
<CENTER>
<font size="2" face="Arial">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
<?
          if ($start>0) echo '<a href="gastenboek.php?start='.max(0,$start-$amount).'"><<<</a> ';
          if ($start+$amount<sizeof($gastenboek)) echo ' <A href= <A href="gastenboek.php?start='.($start+$amount).'">>>>';
        ?>

</font>
</CENTER></TD>
</TR>
</TABLE>
<font face="Arial" size="2" color="#21536A"><a href="index.php?page=schrijf">Berichtje schrijven</a></font>
</table>
<hr size="1" color="#21536A">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#E0DFE3">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<?      
$bestand
="teller/tellergastenboek.txt";      
$fopen=fopen($bestand,"r");      
$tel=fread($fopen,4096);      
fclose($fopen);      
$tel=$tel+1;      
$fopen=fopen($bestand,"w+");      
fwrite($fopen,$tel);      
fclose($fopen);      
echo "<span style='color: #21536A;'>Deze pagina werd $tel maal bekeken sinds 20 juni 2005</span>";
?>

</td>
</tr>
</table>

Het script zoals het nu is :

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
<?
  $amount
=15;

  if ($_GET['action']=='write') {
    $file=fopen('gastenboek.txt','a');
    $message=str_replace("\r",'',$message);
    $message=str_replace("\n",'{{',$_GET['message']);
    fwrite($file,$_GET['name'].'|||'.$_GET['email'].'|||'.date('d-m-Y').'|||'.$_GET['url'].'|||'.$message."\n");
    fclose($file);
    header('location: index.php?page=gastenboek& action=read&start=0');
  }


  $start=(isset($_GET['start'])?$_GET['start']:0);
  $gastenboek=Array();
  $gastenboek=file('gastenboek.txt');

?>

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Gastenboek</TITLE>
<!--
Gebruik de volgende script tag als je het SUR-script van CoR.nl wilt gebruiken

<SCRIPT language="JavaScript" src="sur.js" type="text/javascript"></SCRIPT>

Verwijder dan ook de twee slashes (//) in de onLoad van de BODY-tag
-->
<SCRIPT language="JavaScript">
function validate(form) {
if (form.name.value=="") {
alert("Vul je naam in");
return false;
} else if (form.message.value=="") {
alert("Vul je bericht in");
return false;
}
}
</SCRIPT>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {font-style: italic}
-->
</style>
</HEAD>
<BODY onLoad="//SUR()">

<P><TABLE width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="10" valign="top"bgcolor="#E0DFE3" class="style1"><strong>Gastenboek</strong>
<TR><TD class="tittd"><p><span class="conttd"><br>
<em>Berichten
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<? echo $start+1; ?>
tot en met
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<? echo min($start+$amount,sizeof($gastenboek)); ?>
. </em></span><a href="../index.php?page=schrijf">
<br>
</a><em>Bekijk eerdere berichtjes</em><a href="../index.php?page=schrijf">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
<?
          if ($start>0) echo '<A href="index.php?page=gastenboek& start='.max(0,$start-$amount).'"><<<</A> ';
          if ($start+$amount<sizeof($gastenboek)) echo ' <A href="index.php?page=gastenboek& start='.($start+$amount).'" target="_top">>>></A>';
        ?>

</a> <a href="../index.php?page=schrijf"><br>
<br>
Bericht schrijven</a>
<br>
</p>
<HR color="#21536A"></TD>
</TR>
</TABLE>
<TABLE width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<TR>
<TD class="conttd">
<TABLE width="100%">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<?
          $gastenboek
=array_reverse($gastenboek);
          for ($i=$start;$i<$start+$amount && $i<sizeof($gastenboek);$i++) {
            list($name,$email,$date,$url,$message)=explode('|||',$gastenboek[$i]);
            $message=str_replace('{{',"\n",$message);
            echo '<TR><TD><B>'.($email!=""?'<A href="mailto:'.$email.'">'.$name.'</A>':$name).'</B></TD><TD align="right"><B>'.$date.'</B></TD></TR>'."\n";
            echo ($url!=""?'<TR><TD colspan="2"><A href="'.$url.'" target="_blank">'.$url.'</A></TD></TR>':'')."\n";
            echo '<TR><TD colspan="2"><SPAN class="SUR">'.str_replace("\n",'<BR>',htmlspecialchars($message)).'</SPAN></TD></TR>'."\n";
            echo '<TR><TD colspan="2"><HR></TD></TR>'."\n";
          }

        ?>

</TABLE>
<CENTER>
<em> Bekijk eerdere berichtjes</em>
<br>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
<?
          if ($start>0) echo '<A href="index.php?page=gastenboek& start='.max(0,$start-$amount).'"><<<</A> ';
          if ($start+$amount<sizeof($gastenboek)) echo ' <A href="index.php?page=gastenboek& start='.($start+$amount).'" target="_top">>>></A>';
        ?>

<br>
<br>
<HR color="#21536A">
</CENTER>

</TD></TR>
</TABLE>
<left>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#E0DFE3">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<?      
$bestand
="teller/tellergastenboek.txt";      
$fopen=fopen($bestand,"r");      
$tel=fread($fopen,4096);      
fclose($fopen);      
$tel=$tel+1;      
$fopen=fopen($bestand,"w+");      
fwrite($fopen,$tel);      
fclose($fopen);      
echo "<span style='color: #21536A;'>Deze pagina werd $tel maal bekeken sinds 20 juni 2005</span>";
?>

</td>
</tr>
</table>
 
Er zijn nog geen reacties op dit bericht.Overzicht Reageren

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.