probleem met array, radiobutton en email versturen

Overzicht Reageren

Sponsored by: Vacatures door Monsterboard

Linda Overkleeft

Linda Overkleeft

10/03/2011 21:37:37
Quote Anchor link
Ik heb een soort registratieformulier. Hierin zitten radiobuttons verwerkt, dat moet een array worden. Als iemand dan h aanvinkt, moet alleen h een emailbericht krijgen. Zoals het nu is, krijgt iedereen een emailbericht. Wat doe ik fout??

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
<?php

ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);//alle foutmeldingen melden

//session_start();

// Config Gedeelte

$cfg['naam'] = "pietje";                // Webmaster naam
$cfg['email'] = "[email protected]";        // Webmaster E-mail
$emails = "[email protected]";
$emailh= "[email protected]";
$emaili="[email protected]";
$emailk ="[email protected]";
$cfg['spam'] = "3";                        // Anti Spam Tijd in Minuten ( Voer "0" om de Spam Beveiliging uit te zetten )
$cfg['text'] = TRUE;                    // Bij Fout Text Rood maken ( TRUE voor aan, FALSE voor uit )
$cfg['input'] = TRUE;                    // Bij Fout Border om Vakje Rood maken ( TRUE voor aan, FALSE voor uit )
$cfg['HTML'] = TRUE;                    // Een HTML email ( TRUE voor aan, FALSE voor uit )
$datum = date('Y-m-d');
$onderwerp="nieuwe klant registratie";
$medewerker = array();
$medewerker[0] ="S";
$medewerker [1]="H";
$medewerker[2]="I";
$medewerker [3]="K";
// E-mail Checker / Validator
function checkmail($email)//functie checkmail, parameter email
{
    if(eregi("^[0-9a-z]([-_.]?[0-9a-z])*@[0-9a-z]([-.]?[0-9a-z])*\\.[a-z]{2,4}$", $email))
    {

        return TRUE;//boolean    
    }
    return FALSE;//boolean
}

$formulier = TRUE;//boolean

if(!isset($_COOKIE['formulier']))
{

          
    if(isset($_POST['verzenden']) && ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST"))
    {

        $aFout = array();
        $gespreksdatum = trim($_POST['gespreksdatum']);
        $naam = trim($_POST['naam']);
        $telefoon=trim ($_POST['telefoonnummer']);
        $email = trim($_POST['email']);
        $bedrijfsnaam = trim($_POST['bedrijfsnaam']);
        $website = trim($_POST['website']);
        $bedrijfsac = trim($_POST['bedrijfsac']);
        $radio = isset ($_POST['radio']);
        $info = trim($_POST['info']);
        $medewerker = $_POST['medewerker'];
        
      if(empty($naam) || (strlen($naam) < 3))
        {

            $aFout[] = "Er is geen naam ingevuld.";
            unset($naam);
            $fout['text']['naam'] = TRUE;
            $fout['input']['naam'] = TRUE;
        }

         if(empty($telefoonnummer) || (strlen($telefoonnummer) < 10) )
        {

            $aFout[] = "Er is geen telefoonnummer ingevuld.";
            unset($telefoonnummer);
            $fout['text']['telefoonnummer'] = TRUE;
            $fout['input']['telefoonnummer'] = TRUE;
        }

            
        if(empty($email))
        {

            $aFout[] = "Er is geen e-mail adres ingevuld.";
            unset($email);
            $fout['text']['email'] = TRUE;
            $fout['input']['email'] = TRUE;
        }

       // elseif(checkmail($email) == 0)
        // Wanneer je PHP 5.2 > gebruikt

        elseif(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL))
        {

            $aFout[] = "Er is geen correct e-mail adres ingevuld.";
            unset($email);
            $fout['text']['email'] = TRUE;
            $fout['input']['email'] = TRUE;
        }

      
        if(!$cfg['text'])
        {

            unset($fout['text']);
        }

        if(!$cfg['input'])
        {

            unset($fout['input']);
        }

        if(!empty( $aFout ))
        {

            $errors = '
            <div id="errors">
            <ul>'
;
            foreach($aFout as $sFout)

            {

                $errors .= "    <li>".$sFout."</li>\n";
            }

            $errors .= "</ul>
            </div>"
;
        }

        else
        {
            $formulier = FALSE;
            echo 'Het klantenformulier van '. $naam.' is met succes verzonden naar '.$medewerker.'';
                    
            if($cfg['HTML'])
            {

                // Headers
                $headers = "From: \"php.nl\" <".$cfg['email'].">\r\n";
                $headers .= "Reply-To: \"".$naam."\" <".$email.">\n";
                $headers .= "Return-Path: Mail-Error <".$cfg['email'].">\n";
                $headers .= "MIME-Version: 1.0\n";
                $headers .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n";
                $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\n";
                                
                $bericht = '
                <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
                <html><body>

<table width="490">
      <tr>
        <td colspan="2">Datum gesprek</td>
        <td>'
.$gespreksdatum.'</td>
        </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">Naam</td>
        <td colspan="3">'
.$naam.'</td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">Telefoonnummer</td>
        <td colspan="3">'
.$telefoonnummer.'</td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">Emailadres</td>
        <td colspan="3">'
.$email.'</td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="5">&nbsp;</td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">Naam bedrijf</td>
        <td colspan="3">'
.$bedrijfsnaam.'</td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">Website</td>
        <td colspan="3">'
.$website.'</td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">Bedrijfsactiviteiten</td>
        <td colspan="3">'
.$bedrijfsac.'</td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="5">&nbsp;</td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">Heeft ons gevonden via</td>
        <td colspan="3">'
.$radio.' '.$sitediv.'</td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="5">&nbsp;</td>

      </tr>
      <tr>
        <td colspan="5">'
.$info.'</td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="5">&nbsp;</td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">Vervolgactie en mail naar</td>
        <td colspan="3"> '
.$medewerker.'</td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="5">Datum bericht: '
.$datum.'</td>
      </tr>
      </table>
      </body>
      </html>'
;
          }

            else
            {
                $bericht_wrap = wordwrap ($bericht, 40, "\n", 1);
                // Headers
                $headers = "From: \"php.nl\" <".$cfg['email'].">\n";
                $headers .= "MIME-Version: 1.0\n";
                $headers .= "Content-type: text/plain; charset='iso-8859-1'\n";
            
                // Bericht
                $message = "Naam: ".$naam."        \n";
                $message .= "E-mail: ".$email."     \n";
                $message .= "Bericht:\n".$bericht_wrap."     \n ";
                $message .= "               \n ";
                $message .= "Datum: ".date("d-m-Y H:i:s")." \n";
                $message .= "------------------------------------------------------- \n ";
                $message .= "IP: ".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."                    \n ";
                        
            }
      
            if(mail($cfg['email'], "phphulp ||".$onderwerp, $bericht, $headers))
            {

              
                if(isset($_POST['medewerker']) == 'S')
                {

                    $headers = "From: \"php.nl\" <".$emails.">\n";
                    $headers .= "Reply-To: \"".$naam."\" <".$emails.">\n";
                    $headers .= "Return-Path: Mail-Error <".$emails.">\n";
                    $headers .= "MIME-Version: 1.0\n";
                    $headers .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n";
                    $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\n";
                    
                    mail($emails, "phphulp || medewerker s ".$onderwerp, $bericht, $headers);
                 }

            
                  if(isset($_POST['medewerker']) == 'H')
                {

                    $headers = "From: \"php.nl\" <".$emailh.">\n";
                    $headers .= "Reply-To: \"".$naam."\" <".$emailh.">\n";
                    $headers .= "Return-Path: Mail-Error <".$emailh.">\n";
                    $headers .= "MIME-Version: 1.0\n";
                    $headers .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n";
                    $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\n";
                    
                    mail($emailh, "php || medewerker h".$onderwerp, $bericht, $headers);
                 }

                
                  if(isset($_POST['medewerker']) == "I")
                {

                    $headers = "From: \"php.nl\" <".$emaili.">\n";
                    $headers .= "Reply-To: \"".$naam."\" <".$emaili.">\n";
                    $headers .= "Return-Path: Mail-Error <".$emaili.">\n";
                    $headers .= "MIME-Version: 1.0\n";
                    $headers .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n";
                    $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\n";
                    
                    mail($emaili, "php || mededewerker i".$onderwerp, $bericht, $headers);
                 }

                  if(isset($_POST['medewerker']) == "K")
                {

                    $headers = "From: \"php.nl\" <".$emailk.">\n";
                    $headers .= "Reply-To: \"".$naam."\" <".$emailk.">\n";
                    $headers .= "Return-Path: Mail-Error <".$emailk.">\n";
                    $headers .= "MIME-Version: 1.0\n";
                    $headers .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n";
                    $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\n";
                    
                    mail($emailk, "php || medewerker K ".$onderwerp, $bericht, $headers);
                 }

                 else echo '';
            }

            
            else
            {
                echo "<center>Er is een fout opgetreden bij het verzenden van de email</center>";
            }
         }
    }

    if($formulier)
    {

    ?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>welkom bij de Ovies</title>
</head>
   <?php
    if(isset($errors)) {
        echo $errors;
    }

    ?>

    <h4>Aanmeldingsformulier nieuwe klant</h4>
  <form id="form1" name="form1" method="post" action="<?php echo  $_SERVER['PHP_SELF'] ?>">
    <table width="490">
      <tr>
        <td colspan="2">Datum gesprek</td>
        <td width="52"><label> <input type="text" name="gespreksdatum" id="dag" /> </label></td>
        <td ></td>
        <td ></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2"><?php if(isset($fout['text']['naam'])) { 'class="fout"'; } ?>Naam</td>
        <td colspan="3"><label> <input type="text" name="naam" id="naam" <?php if(isset($fout['input']['naam'])) { 'class="fout"'; } ?>value="<?php if (!empty($naam)) { echo stripslashes($naam); } ?>" > </label></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2"><?php if(isset($fout['text']['telefoonnummer'])) { 'class="fout"'; } ?>Telefoonnummer</td>
        <td colspan="3"><label><input type="text" name="telefoonnummer" id="telefoon"<?php if(isset($fout['input']['telefoonnummer'])) { 'class="fout"'; } ?> value="<?php if (!empty($telefoonnummer)) { echo stripslashes($telefoonnummer); } ?>" ></label></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2"><?php if(isset($fout['text']['email'])) { 'class="fout"'; } ?>Emailadres</td>
        <td colspan="3"><label><input type="text" name="email" id="email" <?php if(isset($fout['input']['email'])) { 'class="fout"'; } ?> value="<?php if (!empty($email)) { echo stripslashes($email); } ?>"></label></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="5">&nbsp;</td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2"><?php if(isset($fout['text']['bedrijfsnaam'])) { 'class="fout"'; } ?>Naam bedrijf</td>
        <td colspan="3"><label><input type="text" name="bedrijfsnaam" id="bedrijfsnaam"<?php if(isset($fout['input']['bedrijfsnaam'])) { 'class="fout"'; } ?> value="<?php if (!empty($bedrijfsnaam)) { echo stripslashes($bedrijfsnaam); } ?>" />
        </label></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2"><?php if(isset($fout['text']['website'])) { 'class="fout"'; } ?>Website</td>
        <td colspan="3"><label><input type="text" name="website" id="website"<?php if(isset($fout['input']['website'])) { 'class="fout"'; } ?> value="<?php if (!empty($website)) { echo stripslashes($website); } ?>" ></label></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2"><?php if(isset($fout['text']['bedrijfsac'])) { 'class="fout"'; } ?>Bedrijfsactiviteiten</td>
        <td colspan="3"><label><input type="text" name="bedrijfsac" id="bedrijfsactiviteiten" <?php if(isset($fout['input']['bedrijfsac'])) { 'class="fout"'; } ?> value="<?php if (!empty($bedrijfsac)) { echo stripslashes($bedrijfsac); } ?>"> </label></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="5">&nbsp;</td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">Heeft ons gevonden via</td>
        <td colspan="3"><label><input type="radio" name="radio" id="vrienden/familie" value="vrienden/familie" /> </label> vrienden/familie</td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">&nbsp;</td>
        <td colspan="3"><label> <input type="radio" name="radio" id="zoekmachine" value="zoekmachine" /> </label>zoekmachine</td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">&nbsp;</td>
        <td colspan="3"><label><input type="radio" name="radio" id="adwords" value="adwords" /> </label>adwords-advertentie</td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">&nbsp;</td>
        <td colspan="2"><label><input type="radio" name="radio" id="andere site" value="andere site" /> </label> een andere site, nl:</td>
        <td><label><input name="sitediv" type="text" id="sitediv" size="25" /></label></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="5">&nbsp;</td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="5"><label> <textarea name="info" id="extrainfo" cols="70" rows="5" <?php if(isset($fout['input']['info'])) { 'class="fout"'; } if (!empty($info)) { echo stripslashes($info); } ?>><?php if(isset($fout['text']['info'])) { 'class="fout"'; } ?>Extra informatie</textarea></label></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="5">&nbsp;</td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="3">Vervolgactie en mail naar</td>
        <td colspan="2"><label>
          <input type="radio" name="medewerker" id="S" value="S" /> </label>S </label></td></tr>
          <tr>
          <td  colspan="3"></td>
          <td colspan="2"><label>
          <input type="radio" name="medewerker" id="H" value="H" /> </label>H </label></td></tr>
          
          <td  colspan="3"></td>
          <td colspan="2"><label>
          <input type="radio" name="medewerker" id="I" value="I" /> </label>I </label></td></tr>
            
          <td  colspan="3"></td>
          <td colspan="2"><label>
          <input type="radio" name="medewerker" id="K" value="K" /> </label>K </label></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="5">&nbsp;</td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="129"><label>
          <input type="submit" name="verzenden" id="verzenden" value="Verzenden" />
        </label></td>
        <td colspan="4">&nbsp;</td>
      </tr>
    </table>    
  </form>    
</body>
</html>
<?php
    }
}

?>
 
PHP hulp

PHP hulp

14/06/2024 18:34:06
 
Ric swave

ric swave

10/03/2011 22:00:31
Quote Anchor link
Dag Linda,


ik denk dat het em zit in je vergelijking in de mail check:

isset($_POST['medewerker']) == 'S'
t/m
isset($_POST['medewerker']) == "K"

Wat PHP hier naar mijn idee denkt; isset() levert bij je vergelijking altijd true op.omdat deze ook gezet is(nl. er zit een waarde in vanuit je post).
Het gekke wat je erna doet is meteen een vergelijking uitvoeren... Daar gaat het fout lijkt mij.

Ik denk dat je het volgende zoekt:

isset($_POST['medewerker']) == "K"

if( isset( $_POST['medewerker'] ) && ( $_POST['medewerker'] == "K"){

//doe je routine
}


Wellicht kun je dat proberen.

Maar als ik je code bekijk, zie ik dat de routine voor alle if's nagenoeg dezelfde is. Alleen dan de variablen vervangen dan.

Hier zou je wellicht over na kunnen denken om het anders te schrijven. Dan ziet je code er meteen ook een stuk kleiner uit. Als dat tenminste je doel is.


Succes.

rico
 

10/03/2011 22:08:07
Quote Anchor link
Dat mailscript is niet goed. Meerdere mensen hebben er problemen mee en het klopt gewoon ook niet.
 
Jordi Kroon

Jordi Kroon

10/03/2011 22:14:01
Quote Anchor link
eregi is een verouderde functie gebruik preg_match
of zoek een script met preg_match
 

10/03/2011 22:32:44
Quote Anchor link
Naja in principe hoef je voor een e-mail adres alleen te controleren of er tekst voor de @ is, een @ er is, tekst na de @, een punt, en 2=<tekens<=6 na de laatste punt.
 
Kris Peeters

Kris Peeters

11/03/2011 10:10:58
Quote Anchor link
Google eens "php validate e-mail"
 
Linda Overkleeft

Linda Overkleeft

11/03/2011 12:48:42
Quote Anchor link
Rico, bedankt! Het werkt nu. Ik wist dat het iets kleins was, dus nogmaals bedankt.

En Karl, ik ben nog geen deskundige in php, maar wat is er dan allemaal fout in dit script, want hij werkt prima!?

Wel fijn dat iedereen zo met elkaar meedenkt en elkaar helpt, echt een super forum!

Groetjes
Linda
 
Write Down

Write Down

11/03/2011 14:28:38
Quote Anchor link
@Linda

De redenering "het werkt wel" is fout. Als een bedrijf een machine installeert die 50.000 euro kost en die werkt perfect, maar ze is eigenlijk slecht gebouwd. Dezelfde machine kon op een betere manier gebouwd worden waardoor ze maar 25.000 euro kost. Beide machines werken, maar ik zou toch voor de 2de kiezen.

Dit script zou gemakkelijk gereduceerd worden naar de helft aantal regels. Wat je zou kunnen doen is je inputs in een array stoppen. Dat ze de validatie van de inputs ook sterk vereenvoudigen. Even een voorbeeldje:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<?php

$aInputs
= array('naam', 'voornaam', 'adres');
/* als het formulier nog niet verzonden is */

echo '<table>'; //eigen zou je dit ook niet met een table moeten doen
foreach($aInputs as $sInput) {
    echo '<tr><td>'.ucfirst($sInput).': </td><td><input type="text" name="'.$sInput.'" /></td></tr>' . PHP_EOL;
}

echo '</table>';

/* Als het formulier veronzden is */
foreach($aInputs as $sInput) {
    if(empty(trim($_POST[$sInput]))) {
        $aError[] = 'Er werd geen '.$sInput.' ingevuld.';
    }
}


/* Fouten weergeven */
if(count($aError!=0)) {
    echo 'Er liep wat fout!<br />' . PHP_EOL;
    foreach($aError as $sError) {
        echo $sError . '<br />' . PHP_EOL;
    }
}


/* Formulier weergeven etc */
?>


Als je op een gelijkaardige manier werkt zou je dit script dus serieus kunnen inkorten. Je zou dus veel tijd kunnen bespaard hebben. Iets wat een klant ook zou appreciëren.

Toevoeging op 11/03/2011 14:30:12:

Write Down op 11/03/2011 14:28:38:
@Linda

De redenering "het werkt wel" is fout. Als een bedrijf een machine installeert die 50.000 euro kost en die werkt perfect, maar eigenlijk is ze slecht gebouwd. Dezelfde machine kon op een betere manier gebouwd worden waardoor ze maar 25.000 euro kost. Beide machines werken, maar ik zou toch voor de 2de kiezen.

Dit script zou gemakkelijk gereduceerd worden naar de helft aantal regels. Wat je zou kunnen doen is je inputs in een array stoppen. Dat zou de validatie van de inputs ook sterk vereenvoudigen. Even een voorbeeldje:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<?php

$aInputs
= array('naam', 'voornaam', 'adres');
/* als het formulier nog niet verzonden is */

echo '<table>'; //eigen zou je dit ook niet met een table moeten doen
foreach($aInputs as $sInput) {
    echo '<tr><td>'.ucfirst($sInput).': </td><td><input type="text" name="'.$sInput.'" /></td></tr>' . PHP_EOL;
}

echo '</table>';

/* Als het formulier veronzden is */
foreach($aInputs as $sInput) {
    if(empty(trim($_POST[$sInput]))) {
        $aError[] = 'Er werd geen '.$sInput.' ingevuld.';
    }
}


/* Fouten weergeven */
if(count($aError!=0)) {
    echo 'Er liep wat fout!<br />' . PHP_EOL;
    foreach($aError as $sError) {
        echo $sError . '<br />' . PHP_EOL;
    }
}


/* Formulier weergeven etc */
?>


Als je op een gelijkaardige manier werkt zou je dit script dus serieus kunnen inkorten. Je zou dus veel tijd kunnen bespaard hebben. Iets wat een klant ook zou appreciëren.
 Overzicht Reageren

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.