formulier-class-basic

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. formulier-class-basic

« Lees de omschrijving en reacties

form.class.php:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
<?php
// Basic form-class / Basic Form Class
// Voor een gemakkelijke afhandeling van standaardformulieren
//
// WoutForm v1.1
// OpenSource Document
//
// Wouter van der Burg, 20-04-2007, Wateringen, Netherlands
//
// Met dank aan de tutorial 'OOP voor PHP 4 deel 1' van 'Roelofs' op PHPHulp.nl
// http://www.phphulp.nl/php/tutorials/8/491/
//
// Definieren van class / Define class:

class Form
{    
    var
$openform;
    var
$text;
    var
$textbox;
    var
$pass;
    var
$hidden;
    var
$select;
    var
$radio;
    var
$check;
    var
$submit;
    var
$button;
    var
$upload;
    var
$close;
    
    // function formOpen ($name,$name,$action,$method)
    // Vul de bijbehorende gegevens in om het formulier juist te laten verlopen

    function formOpen ($name,$action,$method) {
        $this->openform = '<form id="'.$name.'" name="'.$name.'" action="'.$action.'" method="'.$method.'" >';
        return $this->openform;
    }

    function
textField ($name, $value, $style) {
        $this->text = '<input type="text" id="'.$name.'" name="'.$name.'" value="'.$value.'"  '.$style.' >';
        return $this->text;
    }

    
    // Creeer een normaal tekstveld
    function textBox ($name, $rows, $cols, $value, $style) {
        $this->textbox = '<textarea id="'.$name.'" rows="'.$rows.'" cols="'.$cols.'" name="'.$name.'" '.$style.'>'.$value.'</textarea>';
        return $this->textbox;
    }

    
    // Creeer een veld welke de karakters verbergt (passwordfield)
    function passField ($name, $value, $size, $style) {
        $this->pass = '<input size="'.$size.'" type="password" id="'.$name.'" name="'.$name.'" value="'.$value.'"  '.$style.' >';
        return $this->pass;
    }

    
    // Creeer een verborgen veld
    function hiddenField ($name, $value, $style) {
        $this->hidden = '<input type="hidden" id="'.$name.'" name="'.$name.'" value="'.$value.'"  '.$style.' >';
        return $this->hidden;
    }

    
    // Creeer een selectfield, met een array om de options aan te vullen
    function selectField ($name, $options, $values, $size, $style) {
        $this->select .= '<select id="'.$name.'" size="'.$size.'" name="'.$name.'" '.$style.'>';
        $aantalopt = count($options) - 1;
        $aantalval = count($values) - 1;
        if ($aantalopt == $aantalval) {
        $this->select .= '<option value=""></option>';
        for ($i = 0; $i <= $aantalopt; $i++) {
             $this->select .= '<option value="'.$values[$i].'">'.$options[$i].'</option>';
        }
        }
else {
            die('Selectfield-Error: De opties en values zijn niet van gelijk aantal!!');
        }

        
        $this->select .= '</select>';
        return $this->select;
    }

    
    // Creeer een radiobutton
    function radioBox($name, $value, $style) {
         $this->radio = '<input id="'.$name.'" name="'.$name.'" type="radio" value="'.$value.'" '.$style.' >';
         return $this->radio;
    }

    
    // Creeer een checkbox
    function checkBox($name, $value, $style) {
         $this->check = '<input id="'.$name.'" name="'.$name.'" type="checkbox" value="'.$value.'" '.$style.' >';
         return $this->check;
    }

    
    // Creeer een submitbutton, vergeet niet formFlush(); toe te voegen om de postvars of de getvars in een session te stoppen
    function submitButton($name, $value, $style) {
         $this->submit = '<input id="'.$name.'" name="'.$name.'" type="submit" value="'.$value.'" '.$style.' >';
         return $this->submit;
    }

    
    // Creeer een normale button
    function Button($name, $value, $style) {
         $this->button = '<input id="'.$name.'" name="'.$name.'" type="button" value="'.$value.'" '.$style.' >';
         return $this->button;
    }

    
    // functie voor toevoegen van te uploaden bestanden
    // na het submitten op te vragen met $_FILES[];

    function FileUpload($name, $value, $style) {
         $this->upload = '<input id="'.$name.'" name="'.$name.'" type="file" value="'.$value.'" '.$style.' >';
         return $this->upload;
    }

    
    // sluit het formulier formeel af
    function formClose () {
        $this->close = '</form>';
        return $this->close;
    }
}


?>


voorbeeld van gebruik:

form.php:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
<?php
//Includen van class in script: / Including class in script
//De class moet zo in dezelfde map als het script staan! / The class has to be in the same directory as the script!

require_once('form.class.php');

$form = new Form();

echo $form->formOpen('formname','testform.php','POST');
echo "Username : ";
echo $form->textField('username','',''); echo "<br>";
echo "Wachtwoord : ";
echo $form->passField('password','',8,''); echo "<br>";
echo "Opmerkingen : ";
echo $form->textBox('opmerk',2,30,'',''); echo "<br>";
//verborgen waarde
echo $form->hiddenField('hidden','value','');
echo "Selecteer opties : ";
$options = array("option1","option2","option3");
$values = array("option1","option2","option3");
echo $form->selectField('selectie',$options,$values,2,''); echo "<br>";
echo "Geslacht : ";
echo $form->radioBox('radio','Man',''); echo "Man ";
echo $form->radioBox('radio','Vrouw',''); echo "Vrouw <br>";
echo "Lengte : ";
echo $form->checkBox('check','< 1.50m',''); echo "< 1.50m ";
echo $form->checkBox('check','> 1.50m',''); echo "> 1.50m <br>";
echo "Selecteer een bestand : ";
echo $form->FileUpload('file','',''); echo "<br><br>";

echo $form->submitButton('submit','Submit','style="width:100px;"'); echo "  ";
echo $form->Button('button','Refresh','onclick="document.location.href=\'testform.php\'"'); echo "<br>";

echo $form->formClose();
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {

echo $_POST['username']."<br>";
echo md5($_POST['password'])."<br>";
echo $_POST['opmerk']."<br>";
echo $_POST['hidden']."<br>";
echo $_POST['selectie']."<br>";
echo $_POST['radio']."<br>";
echo $_POST['check']."<br>";
echo $_POST['file']."<br>";

}

?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.