login-script-dmv-een-class

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. login-script-dmv-een-class

« Lees de omschrijving en reacties

--sql--

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CREATE TABLE `users` (
`id` INT( 4 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`username` VARCHAR( 100 ) NOT NULL,
`password` VARCHAR( 100 ) NOT NULL,
`activated` int( 11 ) NOT NULL,
`activate_code` VARCHAR( 100 ) NOT NULL,
`email` VARCHAR( 100 ) NOT NULL,
`ip` VARCHAR( 100 )
) ENGINE = MYISAM ;

--config.php--
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
<?php
mysql_connect ("localhost", "xxx", "xxx") or die ('I cannot connect to the database because: ' . mysql_error());
mysql_select_db ("xxx");
?>

--head_class.php--
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
<?php
session_start();
include_once('config.php');
// Script is made by Manaus Lavens ([email protected])
// You have to change the vars

class loginsys{
    var
$websiteurl         = "http://www.website.com";    
    var
$email                 = "[email protected]";
    var
$website                 = "website.com";
     var
$email_activate     = 1;
    function
login($username, $password){
        $username    = mysql_real_escape_string($username);
        $password    = MD5($password);    
        $select        = "SELECT `id`,`username`,`password`, `activated` FROM `users` WHERE `username` = '".$username."'";
        $query        = mysql_query($select) OR DIE (mysql_error());
        if(mysql_num_rows($query) == 1){
            $row = mysql_fetch_assoc($query);
            if($row['activated'] == 0 && $this->email_activation == 1){
             return "Uw account is nog niet geactiveerd! Klik <a href=\"activate.php\">hier</a>!";
             }

            else{
                if($password == $row['password']){
                     $_SESSION['id'] = $row['id'];
                    return "Welkom".htmlentities($row['username']);
                }

                else{
                    return "Er is een foutief paswoord ingevoerd!";    
                }    
            }
        }

        else{
            return "Gebruikersnaam bestaat niet!";    
        }
    }
    function
register($username, $password, $email){
         $username    = mysql_real_escape_string($username);
         $password    = MD5($password);
         $ip            = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
        $select     = "SELECT count(*) AS `totaal` FROM `users` WHERE username='".$username."'";
        $query        = mysql_query($select) OR DIE(mysql_error());
        $row        = mysql_fetch_assoc($query);
        if($row['totaal'] == 0){
                if($this->email_activate == 1){
                    $actcode = mt_srand((double)microtime()*100000);
                      while(strlen($actcode) <= 10) {
                           $i = chr(mt_rand (0,255));
                           if(eregi("^[a-z0-9]$", $i)) {
                                $actcode = $actcode.$i;
                           }
                      }
                }

                else{
                    $actcode = "";
                }

                $sql = "INSERT INTO `users` SET
                `username` = '"
.$username."',
                `password` = '"
.$password."',
                `email` = '"
.$email."',
                `ip` = '"
.$ip."',
                `activate_code` = '"
.$actcode."'";
                $insert_query = mysql_query($sql) OR DIE(mysql_error());
                $user_id = mysql_insert_id();
                if($this->email_activate == 1){
                    $to = $email;
                    $sender = $this->email;
                    $name = $this->website;
                    $headers = "From: '".$this->website."' <".$this->email.">\r\n";
                    $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n";
                    $message = "Beste ".$username.",
                    U bent succesvol geregistreerd op "
.$this->website."
                    U kunt uw account avtiveren op onderstaande link
                    "
.$this->websiteurl."/activeer.php?code=".$actcode."
                    Activatie code: "
.$actcode."
                    Nogmaal bedankt!"
;
                    if(mail($to, $subject, $message, $headers)){
                        return "U bent nu geregistreerd, u ontvangt binnenkort een mail met de activatie link<br>Vergeet niet te kijken in je ongewenste mail!";
                    }

                    else{
                        return "Er was een fout tijden het verzenden van de mail!";
                    }
                
                }

                else{
                    return "U bent succesvol geregistreed, u kunt nu inloggen";
                }
                
                
        }

        else{
            return "Sorry maar deze gebruikersnaam bestaat al!";    
        }
    }
    function
activate_account($code){
        $id         = mysql_real_escape_string($id);
        $code         = mysql_real_escape_string($code);
        $select     = "SELECT `id` FROM `users` WHERE `activate_code` = '".$code."'";
        $query         = mysql_query($select) OR DIE (mysql_error());
        $row        = mysql_fetch_assoc($query);
        if(mysql_num_rows($query) == 1){
             $update = mysql_query("UPDATE `users` SET `activated` = '1', activate_code = '' WHERE `id` = '".$row['id']."'") OR DIE (mysql_error());
            return "Succesvoll geactiveerd, u kunt nu inloggen!";
        }

        else{
            return "Account niet geactiveerd, verkeerde actcode!";
        }
    }
    function
logout(){
        session_destroy();
        return "Succesvol uitgelogd!";
    }

    //paswoord change nog niet erin gemaakt...
    function change_password($oud, $nieuw, $id){
        $select     = "SELECT `password` FROM `users` WHERE `id` = '".id."'";
        $query         = mysql_query($select) OR DIE (mysql_error());
        $row        = mysql_fetch_assoc($query);
        if(MD5($oud) == $row['password']){
            $nieuw         = MD5($nieuw);
            $query2     = mysql_query("UPDATE `users` SET `password` = '".$nieuw."' WHERE `id` = '".$id."'") OR DIE (mysql_error());
            return "Paswoord succesvol veranderd!";    
        }

        else{
            return "Oud paswoord klopt niet!";
        }
    }
}

$doe = new loginsys();
?>


--login.php--
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<?php
include_once('head_class.php');
if(isset($_POST['submit'])){
    if(empty($_POST['username'])){
        echo'Geen username ingevuld!';
    }

    elseif(empty($_POST['password'])){
        echo'Geen paswoord ingevuld!';
    }

    else{
        echo $doe->login($_POST['username'], $_POST['password']);
    }
}

else{
    echo'<form method="post"><br>
    Username: <input type="text" name="username" value="username"><br>
    Paswoord: <input type="password" name="password" value="password"><br>
    <input type="submit" name="submit" value="Log in!">
    </form>'
;
}

?>

--registreer.php--
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
<?php
include_once('head_class.php');
function
checkmail($mail)
{

    $email_host = explode("@", $mail);
    $email_host = $email_host['1'];
    $email_resolved = gethostbyname($email_host);
    if ($email_resolved != $email_host && eregi("^[0-9a-z]([-_.~]?[0-9a-z])*@[0-9a-z]([-.]?[0-9a-z])*\\.[a-z]{2,4}$",$mail)) {
        return true;
    }

    else{
        return false;
    }
}

if(isset($_POST['submit'])){
    if(empty($_POST['username'])){
        echo'Geen username ingevuld!';
    }

    elseif(empty($_POST['password']) OR empty($_POST['password2'])){
        echo'Geen paswoord ingevuld!';
    }

    elseif($_POST['password'] != $_POST['password2']){
        echo'Paswoorden komen niet overeen!';
    }

    elseif(!checkmail($_POST['email'])){
        echo'Ongeldig email adres!';
    }

    else{
        echo $doe->register($_POST['username'], $_POST['password'], $_POST['email']);
    }
}

else{
    echo'<form method="post"><br>
    Username: <input type="text" name="username" value="username"><br>
    Paswoord: <input type="password" name="password" value="password"><br>
    Paswoord her-typ: <input type="password" name="password2" value="password"><br>
    Email: <input type="text" name="email" value="email"><br>
    <input type="submit" name="submit" value="Log in!">
    </form>'
;
}

?>

--activeer.php
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<?php
include_once('head_class.php');
if(isset($_GET['code'])){
        echo $doe->activate_account($_GET['code']);
}

else{
    echo'<form method="get"><br>
    Code: <input type="text" name="code" value="Activeer code"><br>
    <input type="submit" value="Activeer">
    </form>'
;
}

?>


Veel plezier, post een comment please:)

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.