nieuws-systeem-jlnews

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. nieuws-systeem-jlnews

« Lees de omschrijving en reacties

--- Setup.php: ---

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
<?php

    if(isset($_GET['p'])) {

    include("config.php");


$query1 = "CREATE TABLE `jlnews_ban` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `ip` varchar(32) NOT NULL default '',
  `banreden` tinytext NOT NULL,
  `redenzien` int(11) NOT NULL default '1',
  PRIMARY KEY  (`id`)
) TYPE=MyISAM PACK_KEYS=0 AUTO_INCREMENT=20 ;"
;

$query2 = "CREATE TABLE `jlnews_blogs` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `titel` varchar(45) NOT NULL default '',
  `categorie` varchar(11) NOT NULL default '0',
  `poster_id` int(11) NOT NULL default '0',
  `poster` varchar(100) NOT NULL default '',
  `datum` varchar(12) NOT NULL default '',
  `tekst` text NOT NULL,
  `published` enum('1','0') NOT NULL default '1',
  `bron_naam` varchar(250) NOT NULL default '',
  `bron_url` varchar(250) NOT NULL default '',
  `reacties` varchar(50) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`id`),
  FULLTEXT KEY `titel` (`titel`,`tekst`),
  FULLTEXT KEY `tekst` (`tekst`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=20 ;"
;

$query3 = "CREATE TABLE `jlnews_reacties` (
  `ID` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `poster_ID` int(11) NOT NULL default '0',
  `news_ID` int(11) NOT NULL default '0',
  `datum` varchar(12) NOT NULL default '',
  `bericht` mediumtext NOT NULL,
  `username` varchar(30) NOT NULL default '',
  `ip` varchar(32) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`ID`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=36 ;"
;

$query4 = "CREATE TABLE `jlnews_upload` (
  `ID` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `uploader` varchar(50) NOT NULL default 'jlkiller',
  `categorie_ID` int(11) NOT NULL default '0',
  `extensie` varchar(4) NOT NULL default '',
  `titel` varchar(250) NOT NULL default '',
  `upload_ip` varchar(32) NOT NULL default '',
  `timestamp` varchar(32) NOT NULL default '',
  `width` varchar(4) NOT NULL default '',
  `height` varchar(4) NOT NULL default '',
  `thumbnail` enum('0','1') NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`ID`),
  FULLTEXT KEY `titel` (`titel`)
) TYPE=MyISAM PACK_KEYS=0 AUTO_INCREMENT=13 ;"
;

$query5 = "CREATE TABLE `jlnews_upload_categorie` (
  `categorie_ID` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `titel` varchar(100) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`categorie_ID`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=6 ;
"
;

$result1 = mysql_query($query1) or die("Aanmaken van de eerste tabel ging fout. Gaarne dit melden. En de query die erbij hoort vermelden. Ook je Mysql versie vermelden aub.");

$result2 = mysql_query($query2) or die("Aanmaken van de tweede tabel ging fout. Gaarne dit melden. En de query die erbij hoort vermelden. Ook je Mysql versie vermelden aub.");

$result3 = mysql_query($query3) or die("Aanmaken van de derde tabel ging fout. Gaarne dit melden. En de query die erbij hoort vermelden. Ook je Mysql versie vermelden aub.");

$result4 = mysql_query($query4) or die("Aanmaken van de vierde tabel ging fout. Gaarne dit melden. En de query die erbij hoort vermelden. Ook je Mysql versie vermelden aub.");

$result5 = mysql_query($query5) or die("Aanmaken van de vijfde tabel ging fout. Gaarne dit melden. En de query die erbij hoort vermelden. Ook je Mysql versie vermelden aub.");

echo 'De tabellen zijn succesvol geinstalleerd!<br><br>';

$insert1 = "INSERT INTO `jlnews_upload_categorie` VALUES (1, 'afbeeldingen');";

$insert2 = "INSERT INTO `jlnews_blogs` VALUES (1, 'test', 'blaat', 0, 'jlkiller', '1142159469', 'testttest', '1', 'Blogness', 'http://www.blogness.nl', '');";

$resultinsert1 = mysql_query($insert1) or die("Het ging fout bij het aanmaken van de eerste insert Gaarne dit te melden, en dan de code van insert 1 meeleveren.");

$resultinsert2 = mysql_query($insert2) or die("Het ging fout bij het aanmaken van de tweede insert Gaarne dit te melden, en dan de code van insert 2 meeleveren.");

echo 'De inserts zijn succesvol uitgevoerd. Je nieuwssysteem is geinstalleerd. En nu is je systeem compleet geinstalleerd. Je website is <a href="index.php">Hier</a> te bereiken!';
    }
else {
?>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> JLNEWS install </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<table border="1">
<tr>
<td>Hoi! I.v.m. veiligheidsredenen zal je als eerst even config.php aan moeten passen. De dingen die aangepast moeten worden zijn:</td>
</tr>
<tr><td>
<p>
1. Database host<br>
2. Database username<br>
3. Database password<br>
4. Database naam<br>
5. $user   --> Username voor de admin<br>
6. $pass   --> Password voor de admin<br>
7. Website naam<br>
8. Website pad
</p></td></tr>
<tr>
<td><b>ALGEMENE VOORWAARDEN:</b></td>
</tr>
<tr>
<td><p>
Fijn dat je intresse toont voor deze software. Bugs kan je altijd melden via mijn website.<br><br>
De software is uitgebracht onder GNU voorwaarden. Je mag alles veranderen etc. Als je de copyright maar laat staan!
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><a href="setup.php?p=install"><h2>Installeer!</h2></a></td>
</tr></table>
</BODY>
</HTML>
<?
    }
?>


--- index.php ---

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
<?php
    include("functions.php");
    include("config.php");
    include("includes/prefs.inc.php");

/*
----------------------------------
Ban control
----------------------------------
Hier eerst checken of het huidige IP van de bezoeker geband is, en of het user_ID toevallig geband is :P
*/


$ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
$bquery = "SELECT COUNT(*) FROM jlnews_ban WHERE ip='$ip'";

$bresult = mysql_query($bquery) or die("Ban Control Failed, page stopped loading for security reasons");
$data = mysql_fetch_assoc($bresult);
$aantal = $data['COUNT(*)'];

if($aantal != "0") {  //de user komt blijkbaar voor op de banlist, user uitloggen en vervolgens banned.php laten zien
        if($banzien == "1") {
    echo '<p><h1><font color="red"><center>Je bent gebanned</center></h1></P><p>Je bent gebanned van deze website. Dit betekend dat je niet meer welkom bent, dus je zal niks meer zien van deze pagina. Als je opmerkingen hebt, mail dan even de webmaster</P>';
    echo 'De reden:<br><br>'; echo $banreden; exit;
        }
else {
            
    echo '<p><h1><font color="red"><center>Je bent gebanned</center></h1></P><p>Je bent gebanned van deze website. Dit betekend dat je niet meer welkom bent, dus je zal niks meer zien van deze pagina. Als je opmerkingen hebt, mail dan even de webmaster</P>';
    exit;
        }
}
else {  //niks aan de hand, pagina laten zien

/*
----------------------------------
Einde Ban control
----------------------------------
*/

?>


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> JLNEWS INDEX </TITLE>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</HEAD>

<BODY>
<table align="center" border="0">
<tr>
<td><strong><h1><?php echo $websitenaam; ?> blaat</h1></strong></td>
</tr>
<tr><td><?php echo $uitlegwebsite; ?></td></tr>
</table>
<br><br>
<p> &nbsp; </p>
<?php
//navigatie regelen
switch($_GET['p']) {
    case
"news":
        include("news.php");
    break;
    case
"reageren":
        include("reageren.php");
    break;
    case
"editreactie":
        include("editreactie.php");
    break;
    case
"deletereactie":
        include("deletereactie.php");
    break;
    case
"login":
        include("login.php");
    break;
    case
"loguit":
        include("loguit.php");
    break;
    case
"profiel":
        include("profiel.php");
    break;
    case
"editprofiel":
        include("verander_profiel.php");
    break;
    case
"veranderww":
        include("verander_ww.php");
    break;
    case
"wwvergeten.php":
        include("ww_vergeten.php");
    break;
    case
"registreren":
        include("voegtoe.php");
    break;
    case
"archief":
        include("archief.php");
    break;
    case
"":  //$p is leeg, fp_blogs() uitvoeren
$sql = "SELECT * FROM jlnews_blogs WHERE published='1' LIMIT 5 ";  
$query = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
while ($record = mysql_fetch_assoc($query))
{

$titel = $record['titel'];
$bron_naam = $record['bron_naam'];
$bron_url = $record['bron_url'];
$userid = $record['poster_id'];
$id = $record['id'];
$cat = $record['categorie'];
$poster = $record['poster'];
$date = $record['datum'];
$bericht4 = $record['tekst'];
$bericht3 = nl2br($bericht4);

    echo '
<p>
<table border="1">
<tr>
<td align="center">'
;
echo $titel;  echo '</td>';
echo '</tr>
<tr>'
;
echo '<td>Bron: <a href="'.$bron_url.'">'.$bron_naam.'</a> - Poster: <a href="profiel.php?id='.$userid.'">'.$poster.'</a>'; echo '- Categorie:'; echo $cat; echo '- Datum:'; echo date("d-m-Y H:i", $date);
echo '</td>
</tr>
<tr>
<td>'
;
echo $bericht3; echo '</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><strong>'
;
echo '<a href="index.php?p=reageren&id='.$id.'">Reactie Plaatsen</a> - <a href="index.php?p=news&id='.$id.'">Lees meer</a></strong></td></tr></table>';
}

    break;
}

?>

<br><br>
<?php
}
?>


--- Functions.php ---

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
<?php
// Op deze pagina worden alle functies weggezet :)

function ubb($bericht) {
$bericht = eregi_replace("\\[img height=([^\\[]*)\\ width=([^\\[]*)\\]([^\\[]*)\\[/img\\]","<img src=\"\\3\" height=\"\\1\" width=\"\\2\" alt=\"Image\" class=\"border\" />",$bericht);  
$bericht = eregi_replace("\\[img width=([^\\[]*)\\ height=([^\\[]*)\\]([^\\[]*)\\[/img\\]","<img src=\"\\3\" width=\"\\1\" height=\"\\2\" alt=\"Image\" class=\"border\" />",$bericht);  
$bericht = eregi_replace("\\[img]([^\\[]*)\\[/img\\]","<div align=\"center\"><img src=\"\\1\" alt=\"Image\" class=\"border\" /></div>",$bericht);  
$bericht = eregi_replace("\\[imgc]([^\\[]*)\\[/imgc\\]","<div align=\"center\" class=\"image_cat\"><img src=\"\\1\" alt=\"Image\" class=\"border\" /></div>",$bericht);
$bericht = eregi_replace("\\[imgl]([^\\[]*)\\[/imgl\\]","<div align=\"center\" class=\"image_left\"><img src=\"\\1\" alt=\"Image\" class=\"border\" /></div>",$bericht);
$bericht = eregi_replace("\\[imgr]([^\\[]*)\\[/imgr\\]","<div align=\"center\" class=\"image_right\"><img src=\"\\1\" alt=\"Image\" class=\"border\" /></div>",$bericht);
$bericht = eregi_replace("\\[img=([^\\[]*)]([^\\[]*)\\[/img\\]","<div align=\"center\" class=\"image\"><img src=\"\\2\" alt=\"Image\" class=\"border\" /></div>
<div align=\"center\" class=\"image_caption\">\\1</div>"
,$bericht);  
$bericht = eregi_replace("\\[align=([^\\[]*)\\]([^\\[]*)\\[/align\\]","<div align=\"\\1\">\\2</div>",$bericht);  
$bericht = str_replace("[hr]", "<hr>", $bericht);  
$bericht = str_replace("[s]", "<s>", $bericht);  
$bericht = str_replace("[/s]", "</s>", $bericht);  
$bericht = str_replace("[b]", "<strong>", $bericht);  
$bericht = str_replace("[/b]", "</strong>", $bericht);  
$bericht = str_replace("[i]", "<i>", $bericht);  
$bericht = str_replace("[/i]", "</i>", $bericht);  
$bericht = str_replace("[u]", "<u>", $bericht);  
$bericht = str_replace("[/u]", "</u>", $bericht);  
$bericht = str_replace("[li]", "<li>", $bericht);
$bericht = str_replace("[/li]", "</li>", $bericht);  
$bericht = str_replace("[list]", "<ul>", $bericht);  
$bericht = str_replace("[/list]", "</ul>", $bericht);  
$bericht = eregi_replace("\\[email\\]([^\\[]*)\\[/email\\]", "<a href=\"mailto:\\1\">\\1</a>",$bericht);  
$bericht = eregi_replace("\\[email=([^\\[]*)\\]([^\\[]*)\\[/email\\]", "<a href=\"mailto:\\1\">\\2</a>",$bericht);  
$bericht = str_replace("[quote]", "<blockquote lang=\"nl\" xml:lang=\"nl\">", $bericht);
$bericht = str_replace("[/quote]", "</blockquote>", $bericht);
$bericht = eregi_replace("\\[quote=([^\\[]*)\\]([^\\[]*)\\[/quote\\]", "<span class=\"quote\">\\1\</span><blockquote lang=\"nl\" xml:lang=\"nl\">\\2</blockquote>",$bericht);
$bericht = eregi_replace("\\[url\\]www.([^\\[]*)\\[/url\\]", "<a href=\"http://www.\\1\" target=_blank class=\"content\">\\1</a>",$bericht);  
$bericht = eregi_replace("\\[url\\]([^\\[]*)\\[/url\\]","<a href=\"\\1\" target=_blank class=\"content\">\\1</a>",$bericht);  
$bericht = eregi_replace("\\[url=([^\\[]*)\\]([^\\[]*)\\[/url\\]","<a href=\"\\1\" target=_blank class=\"content\">\\2</a>",$bericht);  
$bericht = eregi_replace("(^|[>[:space:]\n])([[:alnum:]]+)://([^[:space:]]*)([[:alnum:]#?/&=])([<[:space:]\n]|$)","\\1<a href=\"\\2://\\3\\4\" target=\"_blank\">\\2://\\3\\4</a>\\5", $bericht);  
$bericht = str_replace("[br]", "<br />", $bericht);
$bericht = preg_replace("_\[code\]([0-9])\[/code\]_ise", "phphighlite('\\1')", $bericht);
return $bericht;
}

function
smiley($bericht) {
    $bericht = str_replace(":)", "<img src=\"i/s/1.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);
$bericht = str_replace(":D", "<img src=\"i/s/2.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);
$bericht = str_replace("8)", "<img src=\"i/s/3.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);  
$bericht = str_replace(";)", "<img src=\"i/s/4.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);  
$bericht = str_replace(":P", "<img src=\"i/s/5.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);  
$bericht = str_replace(":p", "<img src=\"i/s/5.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);
$bericht = str_replace(":o", "<img src=\"i/s/6.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);  
$bericht = str_replace(":(", "<img src=\"i/s/7.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);  
$bericht = str_replace(":{", "<img src=\"i/s/8.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);  
$bericht = str_replace(":S", "<img src=\"i/s/9.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);  
$bericht = str_replace(":s", "<img src=\"i/s/9.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);
$bericht = str_replace("(oh)", "<img src=\"i/s/10.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);  
$bericht = str_replace("(lol)", "<img src=\"i/s/11.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);
$bericht = str_replace("(hint)", "<img src=\"i/s/13.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);
$bericht = str_replace("(top)", "<img src=\"i/s/14.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);
$bericht = str_replace("(zzz)", "<img src=\"i/s/16.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);  
$bericht = str_replace(":W", "<img src=\"i/s/17.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);  
$bericht = str_replace(":w", "<img src=\"i/s/17.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);
$bericht = str_replace("(angel)", "<img src=\"i/s/18.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);
$bericht = str_replace("(bril)", "<img src=\"i/s/19.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);  
$bericht = str_replace("B{", "<img src=\"i/s/21.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);  
$bericht = str_replace(":r", "<img src=\"i/s/22.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);
$bericht = str_replace(":\'(", "<img src=\"i/s/23.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);
$bericht = str_replace(":x", "<img src=\"i/s/25.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);
$bericht = str_replace(":b", "<img src=\"i/s/26.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);
$bericht = str_replace("(omg)", "<img src=\"i/s/27.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);
$bericht = str_replace("(wtf)", "<img src=\"i/s/28.gif\" alt=\"Smilie\" />", $bericht);
return $bericht;  
}


?>Rest van de code downloaden!

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.