mysql-database-class

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. mysql-database-class

« Lees de omschrijving en reacties

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
<?php
# Made by Mitch Vroege 2005
# Versie 0.6.2

# Class database

class database
{
    # Database connectie variabele
    var $db;
    
    # Constructor
    function database( $user, $pass, $database, $error = 'MySQL database niet bereikbaar!', $host = 'localhost' )
    {

        # Connectie leggen
        $this->db = mysql_connect( $host, $user, $pass );
        
        # Kijken of de connectie gelukt is, en of de database geselecteerd kon worden        
        if( !$this->db || !mysql_select_db( $database, $this->db ) )
            die( $error );
    }

    
    # Query resultaat variabele
    var $res;
    
    # Functie die mysql_num_rows teruggeeft
    function num_rows( $sql = NULL )
    {

        # Kijken of er een query meegegeven is, zo ja uitvoeren
        if( $sql != NULL )
            $this->run_query( $sql );
        
        # Mysql_num_rows uitspugen
        return mysql_num_rows( $this->res );
    }

    
    # Functie die mysql_fetch_array teruggeeft
    function get_array( $sql = NULL, $refetch = false )
    {

        # Kijken of er een query meegegeven is, zo ja uitvoeren
        if( $sql != NULL )
            $this->run_query( $sql );
            
        # Kijken of refetch is meegegeven
        if( $refetch == true )
            mysql_data_seek( $this->res, 0 );    
        
        # Loopje door alle resultaten
        while( $row = mysql_fetch_array( $this->res ) )
            $rows[] = $row;
        
        # Array met rows uitspugen
        return $rows;
    }

    
    # Functie die mysql_insert_id teruggeeft
    function insert_id( $sql = NULL )
    {

        # Kijken of er een query meegegeven is, zo ja uitvoeren
        if( $sql != NULL )
            $this->run_query( $sql );
            
        # Mysql_insert_id uitspugen
        return mysql_insert_id( $this->db );
    }

    
    # Functie die mysql_affected_rows teruggeeft
    function affected_rows( $sql = NULL )
    {

        # Kijken of er een query meegegeven is, zo ja uitvoeren
        if( $sql != NULL )
            $this->run_query( $sql );
            
        # Mysql_affected_rows uitspugen
        return mysql_affected_rows( $this->db );
    }

    
    # Functie die kijkt of $table in $database bestaat, zoja 'true', zo nee, 'false'
    function find_table( $table, $database )
    {

        # Tabellen opvragen
        $this->res = mysql_list_tables( $database, $this->db );
        
        # Tabellen in een array proppen
        $data = $this->get_array( );
        
        # Return true of false
        return in_array( $table, $data );
    }

        
    # Functie die de query uitvoert
    function run_query( $sql )
    {

        # Query uitvoeren en het resultaat wegschrijven in de $res var
        $this->res = mysql_query( $sql, $this->db );
    
        # Kijken of het een geldige query is
        if( !$this->res )
            die( 'De opgegeven query is onjuist!' );
    }

    
    # Functie die de verbinding sluit & $res leegt
    function database_close( )
    {

        # $res legen
        if( !@mysql_free_result( $this->res ) )
            unset( $this->res );
        
        # Verbinding sluiten
        mysql_close( $this->db );
    }
}


# Class database destructor
function destruct( $name )
{

    # Referentie naar object $name meegeven aan $db
    $db = &$GLOBALS[$name];
    
    # Database afsluiten
    $db->database_close( );
    
    # Object verwijderen
    unset( $GLOBALS[$name] );
}

?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.