simpel-zoeksysteem

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. simpel-zoeksysteem

« Lees de omschrijving en reacties

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<?php
//CREATE TABLE `gebruikers` (
//`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
//`naam` varchar(50) NOT NULL default '',
//`wachtwoord` varchar(50) NOT NULL default '',
//`status` char(1) NOT NULL default '0',
//`email` varchar(100) NOT NULL default '',
//`actief` char(1) NOT NULL default '0',
//`actcode` varchar(15) NOT NULL default '',
//`lastactive` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
//PRIMARY KEY  (`id`)) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1";

?>

index.php:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
<?php
// Variabele voor de ingevoerde zoekterm:
$trefwoord = "";
// Variabele voor titel van de webpagina:
$paginatitel = "Zoeken";
// Variabele voor (fout)meldingen:
$melding = "<p>Typ een trefwoord in het invoervak en klik op de knop Zoeken.</p>";

// Ordernummer doorgeven als sessie-id (sid) in URL's:
if (isset($_GET['sid'])) {
    $url1 = "?sid=" . $_GET['sid'];
    $url2 = "" . $_GET['sid'];
}
else {
    $url1 = "";
    $url2 = "$trefwoord";
}


if (isset($_GET['q'])) {
    $trefwoord = $_GET['q'];             // Trefwoord uit het vak 'q'
    $trefwoord = strip_tags($trefwoord); // Tags en code verwijderen
    $trefwoord = trim($trefwoord);       // Witruimte verwijderen
    // Zoeken alleen starten als er een trefwoord is ingevoerd:

    if (strlen($trefwoord) > 1) {
        // MySQL-selectiequery met reguliere expressies:
        $sql  = 'SELECT `naam`, `email` ';
        $sql .= 'FROM `gebruikers` ';
        $sql .= 'WHERE `naam` REGEXP "' . $trefwoord . '" ';
        $sql .= 'OR `email` REGEXP "' . $trefwoord . '" ';
        $sql .= 'ORDER BY `naam` DESC ';
        // Databaseverbinding openen en query uitvoeren:
        define("MYSQL_SERVER", "localhost");
        $verbinding = mysql_connect(MYSQL_SERVER, name, pass) or die(mysql_error());
        mysql_select_db("vleckanie") or die(mysql_error());
        $resultaat = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
        // Is er een record gevonden?
        if (mysql_num_rows($resultaat) < 1) {
            mysql_free_result($resultaat); // Resultaatset vrijgeven
            mysql_close($verbinding);      // Databaseverbinding sluiten
            $melding = "<p>Er zijn geen resultaten gevonden voor " . $trefwoord . ".</p>";
        }
else {
            $paginatitel = "Zoekresultaten voor " . $trefwoord;
            $melding  = "<p>Er zijn ";
            $melding .= mysql_num_rows($resultaat);
            $melding .= " resultaten gevonden voor " . $trefwoord . ":</p>\n";
            // Begin van een genummerde opsomming:
            $melding .= "<ol>";
            // De gevonden producten toevoegen aan de melding:
            while ($rij = mysql_fetch_assoc($resultaat)) {
                $melding .= '<li><strong>';
                // Gebruikersnaam:
                $melding .= $rij["naam"];
                $melding .= $url2;
                $melding .= '';
                $melding .= '</strong><br>';
                // E-Mailadres van de user:
                $melding .= $rij["email"];
                $melding .= "</li>\n";
            }


            // Resultaatset vrijgeven en databaseverbinding sluiten:
            mysql_free_result($resultaat);
            mysql_close($verbinding);
            // Einde van de genummerde opsomming:
            $melding .= "</ol>\n";
            // Trefwoord opvallend markeren in de resultaten:
            $melding = eregi_replace($trefwoord, '<strong class="iv">' . $trefwoord . '</strong>', $melding);
        }
    }
}


?>

<?php include('htmltop.php'); ?>
<div style="background-color: #F2F2EE; border: 1px solid #DDDDDD; width:705px; " id="verkenner">
<h3>Naar gebruikers zoeken</h3>
<form action="zoeken.php<?php echo $url1; ?>" method="get">
  <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2">
    <tr>
      <td align="right"><input name="q" size="55" value="<?php echo $trefwoord; ?>"></td>
      <td align="left">
<?php
// Eventueel ordernummer doorgeven als verborgen formulierveld:
if (isset($_GET['sid'])) {
    echo '<input name="sid" type="hidden" value="' . $_GET['sid'] . '">';
}

?>

        <input style="width: 75px; height: 23px;" type="submit" value="Zoeken">
      </td>
    </tr>
  </table>
</form>
</div>
<?php
echo $melding;
?>

Copyright &copy; 2005 <a href="http://www.easycomputing.com/" lang="en" target="_top" title="Easy Computing">Easy Computing</a>. Alle rechten voorbehouden.  
</body>
</html>

htmltop.php:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
<html>
<head>
<title>Zoeken<title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
function confirmLink(link, text) {
 if(typeof(window.opera) != 'undefined') {
  return true;
 }
 var is_confirmed = confirm(text);
 if (is_confirmed) {
  location.href = link;
 }
 return is_confirmed;
}

function addtext(veld,text) {
 text = ''+text+' ';
 if(document.form.elements[veld].createTextRange) {
  document.form.elements[veld].focus();
  document.selection.createRange().duplicate().text = text;
 }else{
  document.form.elements[veld].focus();
  document.form.elements[veld].value += text;
 }
}

//-->
</script>
</head>
<body>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.