multiple-mysql-backup

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. multiple-mysql-backup

« Lees de omschrijving en reacties

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
<?php
/*
 MULTIPLE MYSQL BACK-UP - VERSION 1.0
 
 Dit script maakt verbinding met meerdere MySQL databaseservers. Vervolgens
 zal deze voor alle databases een back-up in een bestand (.sql) wegschrij-
 ven. De naam van het bestand is voor een groot gedeelte zelf te bepalen.

 Het grote voordeel van dit script t.a.v. andere 'back-up scripts' is dat
 dit script zonder veel aanpassingen meerdere servers kan benaderen om
 een back-up te maken.
 
 Let op!
 Het uitvoeren van het script kan lang duren!
 
 'Installatie'
 1) Plaats het script op de computer die de back-ups _maakt_.
 2) Maak een schrijfbare map aan.
 3) Vul onderstaande variabelen correct in ($filedir, $filename, $dbServer, $dbUser, $dbPassword)
 4) Vul voor meerdere servers opnieuw de gegevens van de server in
 
 Tip
 Laat het script door een cronjob of geplande taak uitvoeren. Doe dat op een dag in de week
 's morgens vroeg. Dan hoef je niet actief je MySQL back-up te maken.
 Controleer wel na elke back-up of de bestanden nog goed zijn.
*/

set_time_limit(900);

// Vars
$filedir = "/path/naar/back-up/bestanden/";                           // De map waarin de back-up bestanden komen
                                                                      // Windows op deze manier: "C:\\path\\naar\\back-up\\bestanden\\"

$filename = "%date%_%time%_%server%_%database%.sql";         // Bestandsnaam van de back-up bestanden
                                                             // te gebruiken variabelen:
                                                             // - %date% -> datum van het moment van back-up
                                                             // - %time% -> tijd van het moment van back-up
                                                             // - %server% -> hostname/IP van de server
                                                             // - %database% -> DB waarvan de back-up gemaakt wordt

// Servers to back-up

$dbServer = array();
$dbUser = array();
$dbPassword = array();

// Server 1
$dbServer[] = "mysql.server1.domain.nl";
$dbUser[] = "user";
$dbPassword[] = "password";

// Server 2
$dbServer[] = "mysql.server2.domain.nl";
$dbUser[] = "user";
$dbPassword[] = "password";

// Server 3
$dbServer[] = "217.148.111.999"; // (fictief IP-adres)
$dbUser[] = "user";
$dbPassword[] = "password";

// Server 4
// Etc., etc.

/////////////////////////////////////
/// Do not edit below this line!! ///
/////////////////////////////////////


$countServer = count($dbServer);
$countUser = count($dbUser);
$countPassword = count($dbPassword);

if($countServer != $countUser || $countServer != $countPassword || $countUser != $countPassword) {
  exit("Configuration incorrect. Database credentials for servers not correct. Back-up stopped.");
}


for($i=0;$i<=($countServer-1);$i++) {
  // For every server

  if($connection = mysql_connect($dbServer[$i],$dbUser[$i],$dbPassword[$i])) {
    $sql = "SHOW DATABASES";
    $query = mysql_query($sql);

    while($result = mysql_fetch_object($query)) {
      // Build filename
      $file = $filename;
      $file = str_replace("%server%",$dbServer[$i],$file);
      $file = str_replace("%database%",$result->Database,$file);
      $file = str_replace("%date%",date("Y-m-d"),$file);
      $file = str_replace("%time%",date("H.i.s"),$file);

      // Build a clean output
      $output  = "# Multiple MySQL Back-Up version 1.0\n";
      $output .= "# \n";
      $output .= "# ==================================\n";
      $output .= "# Date: ".date("d-m-Y")."\n";
      $output .= "# Start time: ".date("H:i:s")."\n";
      $output .= "# ==================================\n";
      $output .= "#\n";
      $output .= "# Server: ".$dbServer[$i]."\n";
      $output .= "# Database: ".$result->Database."\n";
      $output .= "#\n";
      $output .= "# ==================================\n";
      $output .= "\n";
      $output .= "CREATE DATABASE `".$result->Database."`;\n";
      $output .= "USE `".$result->Database."`;\n";
      $output .= "\n";
      
      // Save output in a file
      $handle = fopen($filedir.$file,'w+');
      fwrite($handle,$output);
      $output = "";

      // Use fetched DB
      mysql_select_db($result->Database);

      // Get tables for database
      $sql = "SHOW TABLES
             FROM "
.$result->Database;
      $tableQuery = mysql_query($sql);

      while($table = mysql_fetch_array($tableQuery)) {
        // Set structure of table in output

        // MySQL's cool feature, show create table

        $sql = "SHOW CREATE TABLE `".$table[0]."`";
        $createQuery = mysql_query($sql);

        if($createQuery) {
          $create = mysql_fetch_array($createQuery);
  
          // Output
          $output .= "# ==================================\n";
          $output .= "# Table: ".$table[0]."\n";
          $output .= "# ==================================\n";
          $output .= "\n";
          $output .= $create[1].";\n";
          $output .= "\n";
          $output .= "# ==================================\n";
          $output .= "# Data for table ".$table[0]."\n";
          $output .= "# ==================================\n";
          $output .= "\n";
  
          // Get all data for table
          $sql = "SELECT *
                 FROM `"
.$table[0]."`";
          $dataQuery = mysql_query($sql);
  
          while($data = mysql_fetch_array($dataQuery)) {
            $output .= "INSERT INTO `".$table[0]."` VALUES (";
  
            // Number of columns in table
            $no = count($data)/2;
  
            for($ii=0;$ii<=($no-1);$ii++) {
              $output .= "'".addslashes($data[$ii])."'";
  
              if($ii < ($no-1)) $output .= ", ";
            }

  
            $output .= ");\n";
  
            // Save output in a file
            $handle = fopen($filedir.$file,'a');
            fwrite($handle,$output);
            $output = "";
          }

  
          $output .= "\n";
        }
      }


      $output .= "# ==================================\n";
      $output .= "# End time: ".date("H:i:s")."\n";
      $output .= "# ==================================\n";

      // Save output in a file
      $handle = fopen($filedir.$file,'a');
      fwrite($handle,$output);
      $output = "";
    }


    // Close connection
    mysql_close($connection);
  }
}

?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.