Attachment toevoegen aan php formulier

Overzicht Reageren

Sponsored by: Vacatures door Monsterboard

Trinco ingels

trinco ingels

03/01/2011 15:33:27
Quote Anchor link
Goedemiddag,

Ik heb een php formulier gemaakt aan de hand van een bestaande.
Maar nu moet ik een attachment erbij toevoegen. Het is me deels gelukt alleen hij stuurt hem niet mee in de mail..
Als ik dan iets aanpas dan pakt hij mijn html mail niet meer en komt alles letterlijk in de mail te staan.

Het is misschien niet het beste script maar ik ben zo nu en dan een beetje aan het prutsen voor een opdracht :p

Alleen na lang zoeken kom ik hier echter niet zelf uit.

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
<?php
ini_set('display_errors', 0); // 0 = uit, 1 = aan
error_reporting(E_ALL);
//rest
session_start();?>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
    <title>test</title>
<STYLE>
body, table, tr, td, option, textarea, input, a, a:visited, a:hover, a:active
{
font-family: Verdana;
font-size: 9pt;
background-color: #F1F1F1;
color: #000000;
}

input, textarea, option
{
border: 1px solid;
background-color: #E1E1E1;
}

input.error {
            color: #FF0000;
        }
p.alinea {
  font-size: 12px;
  color: #01DF01;
}
</STYLE>
</head>
<body>
<?php
$myFile
= "invoicenr.txt";
$fh = fopen($myFile, 'r');
$theData = fread($fh, 6); //4 geeft aan dat hij de eerste 4 tekens van het bestand leest.
fclose($fh);
$theData2 = $theData + 1;
//Here we write
$myFile2 = "invoicenr.txt";
$fh = fopen($myFile2, 'w') or die("can't open file");
fwrite($fh, $theData2);
fclose($fh);
//start $config array
$c                =    array();

//naam van de website
$c['site']        =    '';

//instellen of je een bedankt-mail terug wil zenden bedankt moet TRUE = wel, of FALSE = niet zijn
$c['bedankt']    =    FALSE;

//arrays starten voor naam en emailadres
$c['naam2']        =    array();
$c['naar']        =    array();

//alle namen met bijbehorenden emailadressen daaronder
$_POST['site']    =    ''; //van
$_POST['naar']   =    ''; // Naar emailadres
$_POST['onderwerp']    = ''; // Onderwerp van de mail

// Geef GELDIGE adressen op
// Een korte benaming voor jouw website

$website_naam = '';
// Jouw eigen geldige emailadres
$eigen_emailadres = '';
// Een geldig emailadres voor errors
$error_emailadres = '';
// De naam van de verzender
$naam_verzender = $_POST['voornaam'];
// Het geldige emailadres van de afzender
$email_verzender = $_POST['email'];
// Een geldig emailadres of helemaal leeg laten
$bcc_emailadres = '';
// HTML mail? True/False
$html = true;


//EINDE CONFIG
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{

    // Declareren van errors en input arrays
    $_SESSION['errors'] = array();
    $_SESSION['input'] = $_POST;
    
    // Verplichte velden
    $aVerplicht = array('bedrijfsnaam', 'voornaam', 'achternaam', 'Straat', 'huisnummer', 'postcode', 'plaats', 'email', 'telefoonnummer', 'aanhef', 'naambank', 'rekeningnummer', 'tenaamstelling', 'plaatsbank', 'akkoord', 'telefoonlijn', 'huidignummer', 'akkoordport', 'voiptelefonie');
  
    /**
     * Controle naam
     *
     * @param string $naam: de te controleren naam
     * @return: NULL als naam korter is dan 4 tekens, anders $naam
     */

    function checkvoornaam($voornaam)
    {

        return strlen($voornaam) > 3 ? $voornaam : NULL;
    }
    
    function
checkachternaam($achternaam)
    {

        return strlen($achternaam) > 3 ? $achternaam : NULL;
    }
    
    function
checkpostcode($postcode)
    {

        return preg_match('/^[1-9]{1}[0-9]{3}[[:space:]]?[a-z]{2}$/i', $postcode) ? $postcode : NULL;
    }
    
    function
checkemail($email)
    {
  
        return mb_ereg("^[_a-z0-9-]+(.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*(.[a-z]{2,4})$", $email) ? $email : NULL;

    }

    function
checkrekening($rekeningnummer) {
    return preg_match('/^[0-9]{5}+$/i', $rekeningnummer);
    }
    
    function
checktelefoonnummer($telefoonnummer) {
    return preg_match('/^[0-9]{10}+$/i', $telefoonnummer);
    }

    // Definieren van filters voor verschillende inputvelden.
    $aFilters = array (
        'bedrijfsnaam'             => NULL,
        'aanhef'                 => NULL,
        'voornaam'                  => array (
                                'filter' => FILTER_CALLBACK,
                                'options' => 'checkvoornaam' ),
        'achternaam'                      => array (
                                'filter' => FILTER_CALLBACK,
                                'options' => 'checkachternaam' ),
        'Straat'                 => NULL,
        'huisnummer'             => NULL,
        'postcode'                  => array (
                                'filter' => FILTER_CALLBACK,
                                'options' => 'checkpostcode' ),
        'plaats'                 => NULL,
        'email'                      => array (
                                'filter' => FILTER_CALLBACK,
                                'options' => 'checkemail' ),
        'telefoonnummer'         => array (
                                'filter' => FILTER_CALLBACK,
                                'options' => 'checktelefoonnummer' ),
        'naambank'                 => NULL,
        'rekeningnummer'             => array (
                                'filter' => FILTER_CALLBACK,
                                'options' => 'checkrekening' ),
        'tenaamstelling'         => NULL,
        'plaatsbank'             => NULL,
        'akkoord'                 => NULL,
        'telefoonlijn'             => NULL,
        'huidignummer'             => NULL,
        'akkoordport'             => NULL,
        'voiptelefonie'             => NULL,
        
    );

  
    // Uitvoeren van de filters en doorlopen van het resultaat
    $aResultaat = filter_input_array(INPUT_POST, $aFilters);
    foreach($aResultaat as $sKey => $sValue)
    {

        $sValue = trim($sValue);
        
        if(empty($sValue) && in_array($sKey, $aVerplicht))
        {

            $_SESSION['errors'][$sKey] = true;
            $aErrors[] = 'Je hebt geen geldige '.$sKey.' ingevuld.';
        }
    }        // Verwerk het formulier als er geen fouten opgetreden zijn.
    if(empty($_SESSION['errors']))
    {

            // De headers samenstellen
            $headers     = 'From: ' . $website_naam . ' <' . $_POST['email'] . '>' . PHP_EOL;
            $headers    .= 'Reply-To: ' . $naam_verzender . ' <' . $email_verzender . '>' . PHP_EOL;
            $headers    .= 'Return-Path: Mail-Error <' . $_SESSION['input']['email'] . '>' . PHP_EOL;
            $headers    .= ($bcc_emailadres != '') ? 'Bcc: ' . $bcc_emailadres . PHP_EOL : '';
            $headers    .= 'X-Mailer: PHP/' . phpversion() . PHP_EOL;
            $headers    .= 'X-Priority: Normal' . PHP_EOL;
            $headers    .= ($html) ? 'MIME-Version: 1.0' . PHP_EOL : '';
            $headers    .= ($html) ? 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . PHP_EOL : '';

            $bericht    =    "<table>";
            $bericht   .=      "<tr><td colspan='3'><p align='center'><b>Aanvraagformulier Digitale Telefonie</b></td></tr>";
            $bericht   .=    "<tr><td width='25%'><b>Business Partner:</b></td>";
            $bericht   .=    "<td width='25%'><b>Accountmanager:</b></td>";
            $bericht   .=    "<td width='20%'><b>Contractnummer:</b></td>";
            $bericht   .=    "<td width='30%'>" . $theData2 . "</td></tr>";
            $bericht   .=    "<tr><td>AANBIEDING</td></tr>";
            $bericht   .=    "<br />";
            $bericht   .=    "<tr><td><b>1. Contactgegevens</td></tr>";
            $bericht   .=    "<tr><td>Bedrijfsnaam: </td><td>" . $_POST['bedrijfsnaam'] ."</td></tr>";
            $bericht   .=    "<tr><td>Naam: </td><td>" . $_POST['aanhef'] . " " . $_SESSION['input']['voornaam'] . " " . $_SESSION['input']['achternaam'] ."</td></tr>";
            $bericht   .=     "<tr><td>Adres: </td><td> " . $_SESSION['input']['Straat'] . " " . $_SESSION['input']['huisnummer'] .  "</td></tr>";
            $bericht   .=     "<tr><td></td><td> " . $_SESSION['input']['postcode'] . "</td>" . "<td>". $_SESSION['input']['plaats'] . "</td></tr>";
            $bericht   .=     "<tr><td>E-mailadres:</td><td>" . $_SESSION['input']['email'] . "</td></tr>";
            $bericht   .=     "<tr><td>Telefoonnummer: </td><td> " . $_SESSION['input']['telefoonnummer'] . "</td></tr>";
            $bericht   .=    "<tr><td><br><b>2. Aansluitadres</b></td>";
            $bericht   .=    "<td><br><b>Alleen invullen als dit afwijkt van bedrijfsgegevens</b></td></tr>";
            $bericht   .=    "<tr><td>Contactpersoon:</td><td>" . $_POST['aanhef'] . " " . $_POST['person']['contactpersoon'][1] . "</td></tr>";
            $bericht   .=    "<tr><td>Adres: </td><td>" . $_POST['person']['aansluitadres'][2] . " " . $_POST['person']['huisnummer'][3] . "</td></tr>";
            $bericht   .=    "<tr><td></td><td>" . $_POST['person']['postcode'][4] . "</td><td>". $_POST['person']['plaats'][5] . "</td></tr>";
            $bericht   .=    "<tr><td>Faxnummer:</td><td>" . $_POST['person']['fax'][6] . "</td><td>Email: " . $_POST['person']['email'][7] . "</td></tr>";
            $bericht   .=    "<tr><td><br><b>3. Automatische incasso</b></td></tr>";
            $bericht   .=    "<tr><td>Naam bank: </td><td> " . $_SESSION['input']['naambank'] . "</td></tr>";
            $bericht   .=    "<tr><td>Rekeningnummer: </td><td> " . $_SESSION['input']['rekeningnummer'] . "</td></tr>";
            $bericht   .=    "<tr><td>Tenaamstelling: </td><td> " . $_SESSION['input']['tenaamstelling'] . "</td></tr>";
            $bericht   .=    "<tr><td>Plaats: </td><td> " . $_SESSION['input']['plaatsbank'] . "</td></tr>";
            $bericht   .=    "<tr><td><br><b>4. DeltaTel abonnement</b></td></tr>";
            $bericht   .=    "<tr><td>Voip telefonie:</td><td>" . $_POST['voiptelefonie'] . "</td></tr>";
            $bericht   .=    "<tr><td><br><b>5. Acceptatie <b></td></tr>";
            $bericht   .=    "<tr><td>Akkoord acceptatie:</td><td> " . $_POST['akkoord'] . "</td></tr>";
            $bericht   .=    "<tr><td><br><b>5. Huidige telefoonverbinding</b></td></tr>";
            $bericht   .=    "<tr><td>Telefonieprovider:</td><td> " . $_POST['provider'] . $_POST['provider1'] . "</td></tr>";
            $bericht   .=    "<tr><td>Telefoonlijn:</td><td> " . $_POST['telefoonlijn'] . "</td></tr>";
            $bericht   .=    "<tr><td>Telefoonnummer:</td><td> " . $_SESSION['input']['huidignummer'] . "</td></tr>";
            $bericht   .=    "<tr><td>Akkoord porteren:</td><td> " . $_POST['akkoordport'] . "</td></tr>";
            $bericht   .=     "</table>";
            $bericht   .=    "----------------------------------------------------------------------------<br>";
            $bericht   .=    "Deze mail is verzonden vanaf ". $_POST['site'];

            //bericht opstellen voor het bericht naarwie de persoon wil mailen                  
            mail($eigen_emailadres, $_POST['onderwerp'], $bericht, $headers); //verzenden email


            if($c['bedankt'] === TRUE) //wanneer bedankmail aanstaat
                {
                    $headers2    =    'From: '.$c['site'].' < '.$_POST['naar'].' >'; //headers maken
                    $bericht2    =    

'Beste '. $_SESSION['input']['voornaam'] ." ". $_SESSION['input']['achternaam'] .'

Bedankt voor je mail. We zullen je vraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen

--------------------------------------------------
dit is een auto-gegenereerde mail die is verzonden vanaf '
.$c['site']; //bericht om terug te zenden

                    
                    mail($eigen_emailadres, 'Bedankt', $bericht2, $headers2); //zend
                    echo    '<p class="alinea">Je email is succesvol verzonden. Er is een email gestuurd naar je adres</p>'; //tekst wanneer bedankmail aanstaat
                }
            else
                {
                    echo    '<p class="alinea">je email is succesvol verzonden.</p>';//wanneer bedankmail uitstaat
                }
    }
}

?>

<form method="post">
<table border="0">
<tr>
    <td colspan="3"><p align="center"><b>Aanvraagformulier Digitale Telefonie</b></td>
</tr>
<tr>
    <td width="25%">* zijn verplicht!</td>
    <td width="20%"></td>
    <td width="20%"><b></b></td>
    <td width="35%"></td>
</tr>
<tr>
    <td><br><b>1. Contactgegevens:</b></td>
</tr>
<tr>
    <td>Bedrijfsnaam*</td>
<td>
    <input type="text"
        id="bedrijfsnaam"
        name="bedrijfsnaam"
        value="<?php echo isset($_SESSION['input']['bedrijfsnaam']) ? $_SESSION['input']['bedrijfsnaam'] : ''; ?>"
        class="<?php echo (isset($_SESSION['errors']['bedrijfsnaam']) && $_SESSION['errors']['bedrijfsnaam'] == 'true') ? 'error' : ''; ?>"        
     />        
</td>
</tr>
<tr>
    <td>Aanhef*</td>
<td>
    <?php
         $aanhef
= (empty($_POST['aanhef']) ? '' : $_POST['aanhef']);
         echo '
         <input type="radio" name="aanhef" value="Dhr." '
. ($aanhef == 'Dhr.' ? 'checked="checked" ' : '' ).'/> Dhr.
         <input type="radio" name="aanhef" value="Mevr." '
. ($aanhef == 'Mevr.' ? 'checked="checked" ' : '' ).'/> Mevr.
         '
;
    ?>

</td>
</tr>
<tr>
    <td>Voornaam*</td>
<td>
    <input type="text"
        id="voornaam"
        name="voornaam"
        value="<?php echo isset($_SESSION['input']['voornaam']) ? $_SESSION['input']['voornaam'] : ''; ?>"
        class="<?php echo (isset($_SESSION['errors']['voornaam']) && $_SESSION['errors']['voornaam'] == 'true') ? 'error' : ''; ?>"        
    />        
</td>
</tr>
<tr>
    <td>Achternaam*</td>
<td>
    <input type="text"
        id="achternaam"
        name="achternaam"
        value="<?php echo isset($_SESSION['input']['achternaam']) ? $_SESSION['input']['achternaam'] : ''; ?>"
        class="<?php echo (isset($_SESSION['errors']['achternaam']) && $_SESSION['errors']['achternaam'] == 'true') ? 'error' : ''; ?>"        
    />        
</td>
</tr>
<tr>
    <td>Straat/nummer*</td>
<td>
    <input type="text"
        id="Straat"
        name="Straat"
        value="<?php echo isset($_SESSION['input']['Straat']) ? $_SESSION['input']['Straat'] : ''; ?>"
        class="<?php echo (isset($_SESSION['errors']['Straat']) && $_SESSION['errors']['Straat'] == 'true') ? 'error' : ''; ?>"    
    />
</td>
<td>
    <input type="text"
        id="huisnummer"
        name="huisnummer"
        size="5"
        maxlength="4"
        value="<?php echo isset($_SESSION['input']['huisnummer']) ? $_SESSION['input']['huisnummer'] : ''; ?>"
        class="<?php echo (isset($_SESSION['errors']['huisnummer']) && $_SESSION['errors']['huisnummer'] == 'true') ? 'error' : ''; ?>"        
    />
</td>
</tr>
<tr>
    <td>Postcode/plaats*</td>
<td>
    <input type="text"
        id="postcode"
        name="postcode"
        size="6"
        maxlength="7"        
        value="<?php echo isset($_SESSION['input']['postcode']) ? $_SESSION['input']['postcode'] : ''; ?>"
        class="<?php echo (isset($_SESSION['errors']['postcode']) && $_SESSION['errors']['postcode'] == 'true') ? 'error' : ''; ?>"
    />
</td>
<td>
    <input type="text"
        id="plaats"
        name="plaats"
        value="<?php echo isset($_SESSION['input']['plaats']) ? $_SESSION['input']['plaats'] : ''; ?>"
        class="<?php echo (isset($_SESSION['errors']['plaats']) && $_SESSION['errors']['plaats'] == 'true') ? 'error' : ''; ?>"        
    />
</td>
</tr>
<tr>
    <td>E-mailadres(fin)*</td>
<td>
    <input type="text"
        id="email"
        name="email"
        size="20"
        value="<?php echo isset($_SESSION['input']['email']) ? $_SESSION['input']['email'] : ''; ?>"
        class="<?php echo (isset($_SESSION['errors']['email']) && $_SESSION['errors']['email'] == 'true') ? 'error' : ''; ?>"
    /></td>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>Telefoonnummer*</td>
<td>
    <input type="text"
        id="telefoonnummer"
        name="telefoonnummer"
        value="<?php echo isset($_SESSION['input']['telefoonnummer']) ? $_SESSION['input']['telefoonnummer'] : ''; ?>"
        class="<?php echo (isset($_SESSION['errors']['telefoonnummer']) && $_SESSION['errors']['telefoonnummer'] == 'true') ? 'error' : ''; ?>"        
    /></td>
</td>
</tr>
</table>
<?php include 'bedrijfsgegevens.php';?>
<table>
<tr>
    <td width="25%"><br><b>3. Automatische incasso:</b></td>
</tr>
<tr>
    <td>Naam bank*</td>
<td width="20%">
    <input type="text"
        id="naambank"
        name="naambank"
        value="<?php echo isset($_SESSION['input']['naambank']) ? $_SESSION['input']['naambank'] : ''; ?>"
        class="<?php echo (isset($_SESSION['errors']['naambank']) && $_SESSION['errors']['naambank'] == 'true') ? 'error' : ''; ?>"        
    /></td>
</td>
    <td width="20%">
    <td width="35%">
</tr>
<tr>
    <td>Rekeningnummer*</td>
<td>
    <input type="text"
        id="rekeningnummer"
        name="rekeningnummer"
        value="<?php echo isset($_SESSION['input']['rekeningnummer']) ? $_SESSION['input']['rekeningnummer'] : ''; ?>"
        class="<?php echo (isset($_SESSION['errors']['rekeningnummer']) && $_SESSION['errors']['rekeningnummer'] == 'true') ? 'error' : ''; ?>"        
    /></td>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>Tenaamstelling*</td>
<td>
    <input type="text"
        id="tenaamstelling"
        name="tenaamstelling"
        value="<?php echo isset($_SESSION['input']['tenaamstelling']) ? $_SESSION['input']['tenaamstelling'] : ''; ?>"
        class="<?php echo (isset($_SESSION['errors']['tenaamstelling']) && $_SESSION['errors']['tenaamstelling'] == 'true') ? 'error' : ''; ?>"        
    /></td>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>Plaats*</td>
<td>
    <input type="text"
        id="plaatsbank"
        name="plaatsbank"
        value="<?php echo isset($_SESSION['input']['plaatsbank']) ? $_SESSION['input']['plaatsbank'] : ''; ?>"
        class="<?php echo (isset($_SESSION['errors']['plaatsbank']) && $_SESSION['errors']['plaatsbank'] == 'true') ? 'error' : ''; ?>"        
    /></td>
</td>
</tr>
</table>
<table><br>
<tr>
<td><b>Recente afschrift van telecomprovider*:</b></td>
</tr>
<td>
<input type="file" name="probe" value="<?php if (isset($_POST['probe'])) echo htmlentities(stripslashes($_POST['probe'])); else echo ""; ?>" size="16" style="font-family: Verdana; border: 1px dashed #000000"/>
</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
    <td><br><b>4.DeltaTel abonnement</b></td>
</tr>
<tr>
    <td width="25%">Voip telefonie*</td>
    <td width="75%"><br>
        <input type="radio" name="voiptelefonie" id="voiptelefonie" value="Standaard 2 jarig inclusief telefoon" /> Standaard, 2 jarig inclusief telefoon (8,95 per maand)<br>
        <input type="radio" name="voiptelefonie" id="voiptelefonie" value="Standaard 8,95 per maand exlcusief telefoon" /> Standaard, exlcusief telefoon (8,95 per maand)
    </td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
    <td><br><b>5. Telefoongidsvermelding</b></td>
</tr>
<tr>
    <td>
    Elk bedrijf met een eigen telefoonaansluiting krijgt een gratis zakelijke standaardvermelding in de Telefoon-gids. Helaas kunnen wij deze niet voor u verzorgen. <br>Hiervoor kunt u online een formulier invullen op <a href="http://www.detelefoongids.nl" TARGET="_BLANK">detelefoongids.nl</a>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td><br><b>6. Acceptatie van de overeenkomst(en) en automatische incasso</b></td>
</tr>
<tr>
    <td>
    Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen opgezegd. De overeenkomst kan niet tussentijds worden beindigd. Op deze overeenkomst zijn de Algemen Leveringsvoorwaarden van Servicent ITF BV van toepassing.
    De abonnementsgelden worden na oplevering van de verbinding maandelijks vooraf of jaarlijks vooraf gefactureerd en gencasseerd. Voor eenmalige kosten kan servicenet een voorschot in rekening brengen. Facturatie vindt maandelijks plaats. Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovenstaande voorwaarden en machtigt Servicenet BV hierbij,
    tot wederopzegging, om voor de bestelde producten en diensten de bijbehorende bedragen inclusief BTW automatisch van opgegeven rekening af te schrijven. Incassant stelt de ondergetekende tenminste 4 dagen van tevoren op de hoogte van de afschrijving. De terugboekingtermijn voor de gencasseerde bedraagt 5 dagen. Alle vermelde bedragen zijn in Euro's en exclusief BTW.
    </td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
    <td> Ik ga hier mee akkoord*</td>
    <td>
        <input type="radio" name="akkoord" value="ja" /> Ja
        <input type="radio" name="akkoord" value="nee" /> Nee
    </td>
</tr>
<tr>
    <td><br><b>Huidige telefoonverbinding</b></td>
</tr>
<tr>
    <td>Wie is uw huidige telefonieprovider*</td>
    <td>
        <input type="radio" name="provider" id="provider" value="kpn" /> KPN
        <input type="radio" name="provider" id="provider" value="tele2 upc" /> TELE2 UPC
        <input type="radio" name="provider" id="provider" value="versatel" /> VERSATEL
        <input type="radio" name="provider" id="provider" value="zeelandnet" /> Zeelandnet
        <input type="radio" name="provider" id="provider" value="anders" /> Anders nl:
        <input type="text"  name="provider1" id="provider1"
        class="<?php echo (isset($_SESSION['errors']['provider1']) && $_SESSION['errors']['provider1'] == 'true') ? 'error' : ''; ?>"
    />
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>Type telefoonlijn*</td>
    <td>
            <input type="radio" name="telefoonlijn" value="analoog" /> Analoog
            <input type="radio" name="telefoonlijn" value="isdn" /> ISDN
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>Wat is uw huidig telefoonnummer*</td>
    <td>
        <input type="text"  name="huidignummer" id="huidignummer"
        class="<?php echo (isset($_SESSION['errors']['huisnummer']) && $_SESSION['errors']['huisnummer'] == 'true') ? 'error' : ''; ?>"
    />
    </td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
    <td>Gaat u hiermee akkoord dat deltatel bovenstaand nummer porteerd?*</td>
    <td>
        <input type="radio" name="akkoordport" value="ja" /> Ja
        <input type="radio" name="akkoordport" value="nee" /> Nee
</td>
</table>
<br>
    <input type="submit" value="verzenden"> <input type="reset" value="Wis velden">
</form>
<?php
        // Weergeven van meldingen uit het phpscript.
        if(isset($aErrors))
        {

            echo '<ul>';
            foreach($aErrors as $sError)
            {

                echo '<li>'.$sError.'</li>';
            }

            echo '</ul>';
        }

        elseif(isset($aContent))
        {

            foreach($aContent as $sLine)
            {

                echo $sLine;
            }
        }

        ?>

</body>
</html>
 
PHP hulp

PHP hulp

07/10/2022 21:50:57
 
- SanThe -

- SanThe -

03/01/2011 16:14:44
Quote Anchor link
De headers van de mail heb je zelf aangepast en nu zijn ze niet correct meer. De html van je mail is totaal niet valid.
 
Jurrian Nijland

Jurrian Nijland

03/01/2011 16:25:24
Quote Anchor link
Verwacht je dat wij even een code van 544 regels doorspitten... Hmm, er kan nog veel meer mis zijn, maar ik heb betere dingen te doen ;-)
 
Trinco ingels

trinco ingels

03/01/2011 16:37:23
Quote Anchor link
Ik weet dat het niet correct zal zijn. Maar de andere code is goed en alles werkt gewoon zoals het hoort.

Alleen nu wil ik dat er een attachment mee ingevoerd kan worden.
En volgens mij ligt het aan me headers of moet ik daar een functie bij toevoegen..
 
Ozzie PHP

Ozzie PHP

03/01/2011 16:49:12
Quote Anchor link
Hier vind je een voorbeeld hoe je een mail met attachment moet versturen: http://www.webcheatsheet.com/PHP/send_email_text_html_attachment.php
 
- SanThe -

- SanThe -

03/01/2011 16:50:08
Quote Anchor link
Php.net adviseert http://pear.php.net/package/Mail_Mime

Mail_Mime provides classes to deal with the creation and manipulation of MIME messages.
It allows people to create e-mail messages consisting of:
* Text Parts
* HTML Parts
* Inline HTML Images
* Attachments
* Attached messages

It supports big messages, base64 and quoted-printable encodings and
non-ASCII characters in filenames, subjects, recipients, etc. encoded
using RFC2047 and/or RFC2231.
 
Trinco ingels

trinco ingels

04/01/2011 13:39:20
Quote Anchor link
Het is me nog niet gelukt.

Maar ik lees ook in andere topics dat je gebruik kan maken van een phpmailer of swiftmailer maar kan ik dan alle headers weglaten of hoe gaat dit in zijn werk..?
 
Ozzie PHP

Ozzie PHP

04/01/2011 14:04:07
Quote Anchor link
Trinco ingels op 04/01/2011 13:39:20:
Het is me nog niet gelukt.

Wat is niet gelukt? Wat gaat er mis? Ik heb toch ee voorbeeld gegeven van hoe het moet?

http://www.webcheatsheet.com/PHP/send_email_text_html_attachment.php
 
Trinco ingels

trinco ingels

04/01/2011 14:30:27
Quote Anchor link
Dat klopt dat heb je gedaan. Maar als ik dan mijn html uitzet. Dan komt mijn mail niet meer netjes en alles achter elkaar maar ook dan zie ik geen attachment :s

Toevoeging op 04/01/2011 15:09:15:

Wat ik dan krijg is dit:

Reply-To: webmaster@example.com

Content-Type: multipart/mixed; boundary="PHP-mixed-76da2db9e6965a95d7ec3e1ebccf116e"
Message-Id: <20110104141105.7D2EB60D8F@ubuntutrinco>
Date: Tue, 4 Jan 2011 15:11:05 +0100 (CET)
Return-Path: "www-data@
X-OriginalArrivalTime: 04 Jan 2011 14:07:07.0034 (UTC) FILETIME=[ABB7E7A0:01CBAC18]

--PHP-mixed-76da2db9e6965a95d7ec3e1ebccf116e

Content-Type: multipart/alternative; boundary="PHP-alt-76da2db9e6965a95d7ec3e1ebccf116e"--PHP-alt-76da2db9e6965a95d7ec3e1ebccf116e

Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"

Content-Transfer-Encoding: 7bitHello World!!!

This is simple text email message.--PHP-alt-76da2db9e6965a95d7ec3e1ebccf116e

Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1"

Content-Transfer-Encoding: 7bit<h2>Hello World!</h2>

<p>This is something with <b>HTML</b> formatting.</p>--PHP-alt-76da2db9e6965a95d7ec3e1ebccf116e----PHP-mixed-76da2db9e6965a95d7ec3e1ebccf116e

Content-Type: application/zip; name="attachment.zip"

Content-Transfer-Encoding: base64

Content-Disposition: attachment
 Overzicht Reageren

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.