controle op lege velden

Overzicht Reageren

Sponsored by: Vacatures door Monsterboard

Davey

Davey

31/01/2004 02:19:00
Quote Anchor link
Ik heb nu zoveel pogingen gedaan om op mijn gastenboek een controle te krijgen op de invulvelden. Oftewel schrijft hij dan geen berichten meer in de database, oftewel krijg ik een error, ...
Altijd wel iets mis.
Zou er iemand me kunnen helpen?

Het volledige schrijfgedeelte staat hieronder. Op de site moet GEEN controle komen.
Er staat ook wel een mailfunctie in, ik hoop dat die er kan blijven...

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
<?php

include("inc_connect.php"); //verbinding met de databse

if (empty($_POST)){
    //bekijk of de pagina net geopend word, of er al bericht is gepost
?>


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Gastenboek</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body>
<h2>Teken het gastenboek!</h2>
<form name="form1" method="post" action="
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<? echo($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>
">

<table border="0">
<tr align="left" valign="top">
<td align="right">Voornaam</td>
<td>
<input name="voornaam" type="text" id="voornaam" size="30"></td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td align="right">Achternaam</td>
<td>
<input name="achternaam" type="text" id="achternaam" size="30"></td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td align="right">e-mailadres</td>
<td>
<input name="site" type="text" id="site" size="30"></td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td align="right">Site</td>
<td>
<input name="email" type="text" id="email" size="30"></td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td align="right">Uw bijdrage:</td>
<td>
<textarea name="bijdrage" cols="45" rows="10"></textarea></td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td align="right">&nbsp;</td>
<td><input type="submit" name="Submit" value="Verzenden">
<input name="reset" type="reset" id="reset" value="Leegmaken">
<input name="datum" type="hidden" id="datum" value="
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo(date("$date"));?>
"></td>
</tr>
</table>
</form>
<p><a href="gastenboek_lees.php">Bekijk alle bijdragen in het gastenboek</a></p>
</body>
</html>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
<?
}else{
    $query="INSERT INTO gastenboek1 (voornaam, achternaam, email, site, bijdrage, datum) ";
    $query .= "VALUES ('";
    $query .= $_POST["voornaam"] ."', '" ;
    $query .= $_POST["achternaam"] ."', '" ;
    $query .= $_POST["email"] ."', '" ;
    $query .= $_POST["site"] ."', '" ;
    $query .= $_POST["bijdrage"] ."', '";
    $query .= $_POST["datum"] . "');" ;
    $result = mysql_query($query) or die ("FOUT: " . mysql_error());

/*Emailadressen uit db halen */

    $resultaat = mysql_query("SELECT email FROM users1") or die ("FOUT: ".mysql_error());

/* emailadressen in 1 variabele zetten gescheiden door komma's */
    $i = 0 ;
    while ($row = mysql_fetch_array($resultaat)){
        if ($i == 0){
            $emailadressen = $row['email'];
        }
else {
            $emailadressen .= ", ".$row['email'];
        }

        $i++;
    }


/* mailtje versturen */

    $checkmail = mail("".$emailadressen."","Bericht in Gastenboek geplaatst door: ".$_POST['voornaam']." ".$_POST['achternaam']."","".$_POST['bijdrage']."");
    if (!$checkmail){
        echo "Fout bij versturen van een email...";
    }

    echo("<h2>Bedankt voor uw bijdrage!</h2>\n");
    echo("De volgende gegevens zijn ingevoegd:<br>\n");
    echo("Voornaam: <b>".  $_POST["voornaam"] . "</b><br>");
    echo("Achternaam: <b>".  $_POST["achternaam"] . "</b><br>");
    echo("E-mailadres: <b>".  $_POST["email"] . "</b><br>");
    echo("Site: <b>".  $_POST["site"] . "</b><br>");
    echo("Uw bijdrage: <b>".  $_POST["bijdrage"] . "</b><br>");
    echo("<hr><a href=\"gastenboek_schrijf.php\">Nog een bijdrage schrijven</a> |
        <a href=\"gastenboek_lees.php\">Overzicht van alle bijdragen</a>"
);
}

?>
 
PHP hulp

PHP hulp

03/03/2021 03:57:45
 
Arend a

Arend a

31/01/2004 12:23:00
Quote Anchor link
Misschien moet je eens je errors vermelden? :)
 
Bart Smulders

Bart Smulders

31/01/2004 16:23:00
Quote Anchor link
action="
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<? echo($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>
">

Moet dat niet gewoon $PHP_SELF zijn ?
//check alle variabelen
if ($HTTP_POST_VARS["voornaam"] && $HTTP_POST_VARS["achternaam"] && enz...)
{
/*Jou tabel zetten en hier kijken we of het bericht niet reeds bestaat en anders zetten we het bericht in de db.
*/
$checksql = "SELECT id FROM $tabel WHERE site = '$HTTP_POST_VARS[site]' AND bijdrage = '$HTTP_POST_VARS[bijdrage]' ";
$checkres = mysql_query($checksql);
if (mysql_num_rows($checkres) >= 1)
{
echo "Dit is al eens verstuurd.";
}
else
{
// de rest van jou code .

Bij het mailen zou ik toch nog maar eens zien of het juist is ingevuld die functie mail.

mail($to, $subject, $bericht, $headers )
 
Eris -

Eris -

31/01/2004 19:32:00
Quote Anchor link
Quote:
action="
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<? echo($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>
">

Moet dat niet gewoon $PHP_SELF zijn ?


Nee hoor $_SERVR["PHP_SELF"]; is net het het zelfde $_HTTP_POST_VARS

Superglobals dus
 
Remco nvt

Remco nvt

31/01/2004 21:03:00
Quote Anchor link
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
<?
if($submit){    
    if(strlen($_POST["voornaam"] )==0){    
        $error_msg[] = "Uw moet een geldige voornaam opgeven!<br>";    
    }
    
    if((strlen($_POST["voornaam"] )!=0) && (strlen($_POST["voornaam"] ) < 3)){    
        $error_msg[] .= "U voornaam moet minimaal uit 3 tekens bestaan!<br>";    
    }

    if(strlen($_POST["achternaam"]  )==0){    
        $error_msg[] = "Uw moet een geldige achternaam opgeven!<br>";    
    }
    
    if((strlen($_POST["achternaam"]  )!=0) && (strlen($_POST["voornaam"] ) < 3)){    
        $error_msg[] .= "U achternaam moet minimaal uit 3 tekens bestaan!<br>";    
    }
    
     if(strlen($_POST["email"] l)==0){    
        $error_msg[] .= "Vul astublief een geldig e-mail adres in!<br>";    
    }
    
if((strlen($_POST["email"] )!=0) && (!ereg("^[_a-zA-Z0-9-]+(\.[_a-zA-Z0-9-]+)*@([a-zA-Z0-9-]+\.)+([a-zA-Z]{2,4})$", $_POST["email"] ))){ // email moet geldige constructie hebben, bv ali.g@test.nl
        $error_msg[] .= "E-mail adres is ongeldig, vul dit correct in!<br>";    
    }
    
    if(strlen($_POST["bijdrage"] t)==0){    
        $error_msg[] .= "Vul een bericht in!<br>";    
    }
    
    if((strlen($_POST["bijdrage"] )!=0) && (strlen($_POST["bijdrage"] ) < 5)){    
        $error_msg[] .= "Het bericht moet minimaal uit 5 tekens bestaan!<br>";    
    }
    
    if($error_msg){ // als dingen niet correct zijn ingevult
        echo "<font face=verdana size=1>";    
        echo "Uw bericht kon niet verzonden worden vanwege de volgende redenen: <br><br>";    
        for($i = 0, $j = 1; $i < 4; $i++, $j++){    
            if($error_msg[$i]){    
                echo $j . ". " . $error_msg[$i];    
            }    
        }
    
        echo "<br>Ga <a href=javascript:history.go(-1)>terug</a> om het probleem te verhelpen.";    
        echo "</font>";    
        }
else{  
?>

De website word niet gecontroleerd, weet de code niet meer van http:// controle
Hopelijk is de rest duidelijk genoeg, je moet het zelf wel ff inbouwen
 
Davey

Davey

01/02/2004 12:47:00
Quote Anchor link
Ik heb het er tussen geplaatst, maar het werkt dus niets (waarschijnlijk mijn fout, ben maar een n00b).
Hier is het, waar staat het verkeerd?

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
<?php

include("inc_connect.php");

if (empty($_POST)){
    //bekijk of de pagina net geopend word,
    // of er al bericht is gepost

?>


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Gastenboek</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body>
<h2>Teken het gastenboek!</h2>
<form name="form1" method="post" action="
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<? echo($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>
">

<table border="0">
<tr align="left" valign="top">
<td align="right">Voornaam</td>
<td>
<input name="voornaam" type="text" id="voornaam" size="30"></td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td align="right">Achternaam</td>
<td>
<input name="achternaam" type="text" id="achternaam" size="30"></td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td align="right">e-mailadres</td>
<td>
<input name="site" type="text" id="site" size="30"></td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td align="right">Site</td>
<td>
<input name="email" type="text" id="email" size="30"></td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td align="right">Uw bijdrage:</td>
<td>
<textarea name="bijdrage" cols="45" rows="10"></textarea></td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td align="right">&nbsp;</td>
<td><input type="submit" name="Submit" value="Verzenden">
<input name="reset" type="reset" id="reset" value="Leegmaken">
<input name="datum" type="hidden" id="datum" value="
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo(date("$date"));?>
"></td>
</tr>
</table>
</form>
<p><a href="gastenboek_lees.php">Bekijk alle bijdragen in het gastenboek</a></p>
</body>
</html>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
<?
}else{

if($submit){
    if(strlen($_POST["voornaam"] )==0){
        $error_msg[] = "Uw moet een geldige voornaam opgeven!<br>";
    }

    if((strlen($_POST["voornaam"] )!=0) && (strlen($_POST["voornaam"] ) < 3)){
        $error_msg[] .= "U voornaam moet minimaal uit 3 tekens bestaan!<br>";
    }

    if(strlen($_POST["achternaam"]  )==0){
        $error_msg[] = "Uw moet een geldige achternaam opgeven!<br>";
    }

    if((strlen($_POST["achternaam"]  )!=0) && (strlen($_POST["voornaam"] ) < 3)){
        $error_msg[] .= "U achternaam moet minimaal uit 3 tekens bestaan!<br>";
    }

    if(strlen($_POST["email"] )==0){
        $error_msg[] .= "Vul astublief een geldig e-mail adres in!<br>";
    }

    if((strlen($_POST["email"] )!=0) && (!ereg("^[_a-zA-Z0-9-]+(\.[_a-zA-Z0-9-]+)*@([a-zA-Z0-9-]+\.)+([a-zA-Z]{2,4})$", $_POST["email"] ))){
    }

    if(strlen($_POST["bijdrage"] )==0){
        $error_msg[] .= "Vul een bericht in!<br>";
    }

    if((strlen($_POST["bijdrage"] )!=0) && (strlen($_POST["bijdrage"] ) < 5)){
        $error_msg[] .= "Het bericht moet minimaal uit 5 tekens bestaan!<br>";
    }

    if($error_msg){ // als dingen niet correct zijn ingevult
        echo "<font face=verdana size=1>";
        echo "Uw bericht kon niet verzonden worden vanwege de volgende redenen: <br><br>";
        for($i = 0, $j = 1; $i < 4; $i++, $j++){
            if($error_msg[$i]){
                echo $j . ". " . $error_msg[$i];
            }
        }
       }

        echo "<br>Ga <a href=javascript:history.go(-1)>terug</a> om het probleem te verhelpen.";
        echo "</font>";
        }
else{

    $query="INSERT INTO gastenboek1 (voornaam, achternaam, email, site, bijdrage, datum) ";
    $query .= "VALUES ('";
    $query .= $_POST["voornaam"] ."', '" ;
    $query .= $_POST["achternaam"] ."', '" ;
    $query .= $_POST["email"] ."', '" ;
    $query .= $_POST["site"] ."', '" ;
    $query .= $_POST["bijdrage"] ."', '";
    $query .= $_POST["datum"] . "');" ;
    $result = mysql_query($query) or die ("FOUT: " . mysql_error());

/*Emailadressen uit db halen */

    $resultaat = mysql_query("SELECT email FROM users1") or die ("FOUT: ".mysql_error());

/* emailadressen in 1 variabele zetten gescheiden door komma's */
    $i = 0 ;
    while ($row = mysql_fetch_array($resultaat)){
        if ($i == 0){
            $emailadressen = $row['email'];
        }
else {
            $emailadressen .= ", ".$row['email'];
        }

        $i++;
    }


/* mailtje versturen */

    $checkmail = mail("".$emailadressen."","Bericht in Gastenboek geplaatst door: ".$_POST['voornaam']." ".$_POST['achternaam']."","".$_POST['bijdrage']."");//email moet geldige constructie hebben, bv ali.g@test.nl
    if (!$checkmail){
        echo "Fout bij versturen van een email...";
    }

    echo("<h2>Bedankt voor uw bijdrage!</h2>\n");
    echo("De volgende gegevens zijn ingevoegd:<br>\n");
    echo("Voornaam: <b>".  $_POST["voornaam"] . "</b><br>");
    echo("Achternaam: <b>".  $_POST["achternaam"] . "</b><br>");
    echo("E-mailadres: <b>".  $_POST["email"] . "</b><br>");
    echo("Site: <b>".  $_POST["site"] . "</b><br>");
    echo("Uw bijdrage: <b>".  $_POST["bijdrage"] . "</b><br>");
    echo("<hr><a href=\"gastenboek_schrijf.php\">Nog een bijdrage schrijven</a> |
        <a href=\"gastenboek_lees.php\">Overzicht van alle bijdragen</a>"
);
}
}

?>
 
Remco nvt

Remco nvt

01/02/2004 13:14:00
Quote Anchor link
}else{

if($submit){
if(strlen($_POST["voornaam"] )==0){

$submit moet $Submit worden zie:
<input type="submit" name="Submit" value="Verzenden">
 
Davey

Davey

01/02/2004 13:30:00
Quote Anchor link
Nu werkt het al beter, alleen zegt het nu steeds:
Ga terug om het probleem te verhelpen.
Zonder een melding van de fout zelf bij te plaatsen.
 
Remco nvt

Remco nvt

01/02/2004 14:30:00
Quote Anchor link
ik heb het uit geprobeerd op mijn eigen site. Hij doet het gewoon, alleen er word geen achternaam bij mij neergezet. Ik denk wel bij jouw:
Ik weet niet of ik iets heb veranderd dus hier de code:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
<?php
include("inc_connect.php");


if (empty($_POST)){
    //bekijk of de pagina net geopend word,
    // of er al bericht is gepost

?>


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Gastenboek</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body>
<h2>Teken het gastenboek!</h2>
<form name="form1" method="post" action="
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<? echo($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>
">

<table border="0">
<tr align="left" valign="top">
<td align="right">Voornaam</td>
<td>
<input name="voornaam" type="text" id="voornaam" size="30"></td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td align="right">Achternaam</td>
<td>
<input name="achternaam" type="text" id="achternaam" size="30"></td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td align="right">e-mailadres</td>
<td>
<input name="site" type="text" id="site" size="30"></td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td align="right">Site</td>
<td>
<input name="email" type="text" id="email" size="30"></td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td align="right">Uw bijdrage:</td>
<td>
<textarea name="bijdrage" cols="45" rows="10"></textarea></td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td align="right">&nbsp;</td>
<td><input type="submit" name="Submit" value="Verzenden">
<input name="reset" type="reset" id="reset" value="Leegmaken">
<input name="datum" type="hidden" id="datum" value="
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo(date("$date"));?>
"></td>
</tr>
</table>
</form>
<p><a href="gastenboek_lees.php">Bekijk alle bijdragen in het gastenboek</a></p>
</body>
</html>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
<?
}else{

if($submit){
    if(strlen($_POST["voornaam"] )==0){
        $error_msg[] = "Uw moet een geldige voornaam opgeven!<br>";
    }

    if((strlen($_POST["voornaam"] )!=0) && (strlen($_POST["voornaam"] ) < 3)){
        $error_msg[] .= "U voornaam moet minimaal uit 3 tekens bestaan!<br>";
    }

    if(strlen($_POST["achternaam"]  )==0){
        $error_msg[] = "Uw moet een geldige achternaam opgeven!<br>";
    }

    if((strlen($_POST["achternaam"]  )!=0) && (strlen($_POST["achteraam"] ) < 3)){
        $error_msg[] .= "U achternaam moet minimaal uit 3 tekens bestaan!<br>";
    }

    if(strlen($_POST["email"] )==0){
        $error_msg[] .= "Vul astublief een geldig e-mail adres in!<br>";
    }

    if((strlen($_POST["email"] )!=0) && (!ereg("^[_a-zA-Z0-9-]+(\.[_a-zA-Z0-9-]+)*@([a-zA-Z0-9-]+\.)+([a-zA-Z]{2,4})$", $_POST["email"] ))){
    }

    if(strlen($_POST["bijdrage"] )==0){
        $error_msg[] .= "Vul een bericht in!<br>";
    }

    if((strlen($_POST["bijdrage"] )!=0) && (strlen($_POST["bijdrage"] ) < 5)){
        $error_msg[] .= "Het bericht moet minimaal uit 5 tekens bestaan!<br>";
    }

    if($error_msg){ // als dingen niet correct zijn ingevult
        echo "<font face=verdana size=1>";
        echo "Uw bericht kon niet verzonden worden vanwege de volgende redenen: <br><br>";
        for($i = 0, $j = 1; $i < 4; $i++, $j++){
            if($error_msg[$i]){
                echo $j . ". " . $error_msg[$i];
            }
        }
       }

        echo "<br>Ga <a href=javascript:history.go(-1)>terug</a> om het probleem te verhelpen.";
        echo "</font>";
        }
else{

    $query="INSERT INTO gastenboek1 (voornaam, achternaam, email, site, bijdrage, datum) ";
    $query .= "VALUES ('";
    $query .= $_POST["voornaam"] ."', '" ;
    $query .= $_POST["achternaam"] ."', '" ;
    $query .= $_POST["email"] ."', '" ;
    $query .= $_POST["site"] ."', '" ;
    $query .= $_POST["bijdrage"] ."', '";
    $query .= $_POST["datum"] . "');" ;
    $result = mysql_query($query) or die ("FOUT: " . mysql_error());

/*Emailadressen uit db halen */

    $resultaat = mysql_query("SELECT email FROM user1") or die ("FOUT: ".mysql_error());

/* emailadressen in 1 variabele zetten gescheiden door komma's */
    $i = 0 ;
    while ($row = mysql_fetch_array($resultaat)){
        if ($i == 0){
            $emailadressen = $row['email'];
        }
else {
            $emailadressen .= ", ".$row['email'];
        }

        $i++;
    }


/* mailtje versturen */

    $checkmail = mail("".$emailadressen."","Bericht in Gastenboek geplaatst door: ".$_POST['voornaam']." ".$_POST['achternaam']."","".$_POST['bijdrage']."");//email moet geldige constructie hebben, bv ali.g@test.nl
    if (!$checkmail){
        echo "Fout bij versturen van een email...";
    }

    echo("<h2>Bedankt voor uw bijdrage!</h2>\n");
    echo("De volgende gegevens zijn ingevoegd:<br>\n");
    echo("Voornaam: <b>".  $_POST["voornaam"] . "</b><br>");
    echo("Achternaam: <b>".  $_POST["achternaam"] . "</b><br>");
    echo("E-mailadres: <b>".  $_POST["email"] . "</b><br>");
    echo("Site: <b>".  $_POST["site"] . "</b><br>");
    echo("Uw bijdrage: <b>".  $_POST["bijdrage"] . "</b><br>");
    echo("<hr><a href=\"gastenboek_schrijf.php\">Nog een bijdrage schrijven</a> |
        <a href=\"gastenboek_lees.php\">Overzicht van alle bijdragen</a>"
);
}
}

?>
 
Davey

Davey

01/02/2004 15:55:00
Quote Anchor link
Hetgene wat jij hebt geplaatst, plaatst wel her bericht in de databse, maar doet geen controle op velden meer... :-s
 
Remco nvt

Remco nvt

01/02/2004 16:00:00
Quote Anchor link
Wat je anders kan doen, is dat je er 2 pagina's van maakt. 1 met het formulier en de ander met controle en verzending
 
Davey

Davey

01/02/2004 16:15:00
Quote Anchor link
Wat moet ik dan in die 2de pagina (met verzending en controle) plaatsen? Ik heb het hieronder staande geprobeert, maar dan is er geen controle meer en geeft hij geen bericht meer weer van wat hij heeft geplaatst, dus blanco pagina.

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
<?
if($submit){
    if(strlen($_POST["voornaam"] )==0){
        $error_msg[] = "Uw moet een geldige voornaam opgeven!<br>";
    }

    if((strlen($_POST["voornaam"] )!=0) && (strlen($_POST["voornaam"] ) < 3)){
        $error_msg[] .= "U voornaam moet minimaal uit 3 tekens bestaan!<br>";
    }

    if(strlen($_POST["achternaam"]  )==0){
        $error_msg[] = "Uw moet een geldige achternaam opgeven!<br>";
    }

    if((strlen($_POST["achternaam"]  )!=0) && (strlen($_POST["voornaam"] ) < 3)){
        $error_msg[] .= "U achternaam moet minimaal uit 3 tekens bestaan!<br>";
    }

     if(strlen($_POST["email"] )==0){
        $error_msg[] .= "Vul astublief een geldig e-mail adres in!<br>";
    }

if((strlen($_POST["email"] )!=0) && (!ereg("^[_a-zA-Z0-9-]+(\.[_a-zA-Z0-9-]+)*@([a-zA-Z0-9-]+\.)+([a-zA-Z]{2,4})$", $_POST["email"] ))){ // email moet geldige constructie hebben, bv ali.g@test.nl
        $error_msg[] .= "E-mail adres is ongeldig, vul dit correct in!<br>";
    }

    if(strlen($_POST["bijdrage"] )==0){
        $error_msg[] .= "Vul een bericht in!<br>";
    }

    if((strlen($_POST["bijdrage"] )!=0) && (strlen($_POST["bijdrage"] ) < 5)){
        $error_msg[] .= "Het bericht moet minimaal uit 5 tekens bestaan!<br>";
    }

    if($error_msg){ // als dingen niet correct zijn ingevult
        echo "<font face=verdana size=1>";
        echo "Uw bericht kon niet verzonden worden vanwege de volgende redenen: <br><br>";
        for($i = 0, $j = 1; $i < 4; $i++, $j++){
            if($error_msg[$i]){
                echo $j . ". " . $error_msg[$i];
            }
        }

        echo "<br>Ga <a href=javascript:history.go(-1)>terug</a> om het probleem te verhelpen.";
        echo "</font>";
    }
else{

$query="INSERT INTO gastenboek1 (voornaam, achternaam, email, site, bijdrage, datum) ";
    $query .= "VALUES ('";
    $query .= $_POST["voornaam"] ."', '" ;
    $query .= $_POST["achternaam"] ."', '" ;
    $query .= $_POST["email"] ."', '" ;
    $query .= $_POST["site"] ."', '" ;
    $query .= $_POST["bijdrage"] ."', '";
    $query .= $_POST["datum"] . "');" ;
    $result = mysql_query($query) or die ("FOUT: " . mysql_error());

/*Emailadressen uit db halen */

    $resultaat = mysql_query("SELECT email FROM users1") or die ("FOUT: ".mysql_error());

/* emailadressen in 1 variabele zetten gescheiden door komma's */
    $i = 0 ;
    while ($row = mysql_fetch_array($resultaat)){
        if ($i == 0){
            $emailadressen = $row['email'];
        }
else {
            $emailadressen .= ", ".$row['email'];
        }

        $i++;
    }


/* mailtje versturen */

    $checkmail = mail("".$emailadressen."","Bericht in Gastenboek geplaatst door: ".$_POST['voornaam']." ".$_POST['achternaam']."","".$_POST['bijdrage']."");
    if (!$checkmail){
        echo "Fout bij versturen van een email...";
    }

    echo("<h2>Bedankt voor uw bijdrage!</h2>\n");
    echo("De volgende gegevens zijn ingevoegd:<br>\n");
    echo("Voornaam: <b>".  $_POST["voornaam"] . "</b><br>");
    echo("Achternaam: <b>".  $_POST["achternaam"] . "</b><br>");
    echo("E-mailadres: <b>".  $_POST["email"] . "</b><br>");
    echo("Site: <b>".  $_POST["site"] . "</b><br>");
    echo("Uw bijdrage: <b>".  $_POST["bijdrage"] . "</b><br>");
    echo("<hr><a href=\"gastenboek_schrijf.php\">Nog een bijdrage schrijven</a> |
        <a href=\"gastenboek_lees.php\">Overzicht van alle bijdragen</a>"
);
}
}

?>
 
Remco nvt

Remco nvt

01/02/2004 17:13:00
Quote Anchor link
Ik snap het niet meer wat er nu nog fout kan zijn, misschien iemand anders en als niemand reageerd moet je het misschien gaan vragen op andere site's zoals :sitemasters.be en phpfreakz.nl
Sorry,

Remco
Gewijzigd op 01/02/2004 17:15:00 door Remco nvt
 

01/06/2004 16:49:00
Quote Anchor link
d
 Overzicht Reageren

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.