Dynamic mysql php menu ( by using CodeIgniter )

Overzicht Reageren

Sponsored by: Vacatures door Monsterboard

Jaap Jolman

jaap Jolman

15/07/2010 12:07:33
Quote Anchor link
ik loop vast op het inlezen van de array naar de pagina

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
<?php

class Site_model extends Model {

    function
Site_model()
    {

        parent::Model();
    }
    
    function
page_config()
    {

        $page;
        $page = array();
        
        $page['title'] = 'Sites';
        
        return $page;
    }
    
    function
pages()
    {

        $id = $this->uri->segment(3);
        $this->db->where('id', $id);
        $sql = $this->db->get('pages');
        
        return $sql;
    }
    
    function
navigation()
    {

        # Get menu
        $this->db->order_by('order', 'asc');
        $this->db->where('subid', '0');
        $result = $this->db->get('navigation');
        $number = $result->num_rows();
        $i = 0;
        
        WHILE ($i < $number)
            {

                
            $id = $result->result($result,$i,'id');
            $link = $result->result($result,$i,'link');
            $title = $result->result($result,$i,'title');
        
            $render =
                '<h3><a name="'.$link.'">'.$title.'</a></h3>'.
                '<div>'.
                    '<ul>';
        
            # Get submenu
            $this->db->order_by('order', 'asc');
            $this->db->where('subid', $result->result($result,$i,'id'));
            $result2 = $this->db->get('navigation');
            $number2 = $result2->num_rows();
            $k = 0;
        
            WHILE ($k < $number2)
                {

                
                $id = $result->result($result,$k,'id');
                $link = $result->result($result,$k,'link');
                $title = $result->result($result,$k,'title');
            
                $render =
                    '<li><a name="'.$link.'">'.$title.'</a></li>';

                $k++;
                }

            
            $render =
                    '</ul>'.
                '</div>';
            
            $i++;
            }

        
        while(@mysql_close()) { }
    }
    
}


/* End of file site_model.php */
/* Location: ./system/application/controllers/site_model.php */


[/code]
 
PHP hulp

PHP hulp

03/08/2021 22:34:22
 
Mick ForSure

Mick ForSure

15/07/2010 12:15:08
Quote Anchor link
ik neem aan dat je deze functie bedoeld:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<?php
 function page_config()
    {

        $page;
        $page = array();
        
        $page['title'] = 'Sites';
        
        return $page;
    }

?>
?

probeer eens:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
<?php
$pconf
= page_config();
print $pconf['title'];
?>
 
Jaap Jolman

jaap Jolman

15/07/2010 12:21:48
Quote Anchor link
die werk wel het is de Navigation die werk niet

en CodeIgniter is een MVC Principe

en wat ik aan code poste is de Model
Gewijzigd op 15/07/2010 12:23:36 door jaap Jolman
 
Mick ForSure

Mick ForSure

15/07/2010 12:32:51
Quote Anchor link
mss kan je ook even posten of je errors oid krijgt want hij doet het niet kunnen we niet zoveel mee..
 
Jaap Jolman

jaap Jolman

15/07/2010 12:33:24
Quote Anchor link
ik krijg geen error maar ik krijg niks te zien
 
Jaap Jolman

jaap Jolman

15/07/2010 12:35:03
Quote Anchor link
Controller:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
<?php

class Site extends Controller {

    function
Site()
    {

        parent::Controller();
        $this->load->model('site_model');    
    }
    
    function
index()
    {

        redirect(site_url('site/gui/'));
    }
    
    function
gui()
    {

        $nav = $this->site_model->navigation();
        $page = $this->site_model->page_config();
        $this->load->view('site/site',array('page' => $page, 'nav'=> $nav));    
    }
    
    function
pages()
    {

        $sql = $this->site_model->pages();
    
        $this->load->view('site/pages',array('sql' => $sql));
    }
    
}


/* End of file site.php */
/* Location: ./system/application/controllers/site.php */

?>


Model:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
<?php

class Site_model extends Model {

    function
Site_model()
    {

        parent::Model();
    }
    
    function
page_config()
    {

        $page;
        $page = array();
        
        $page['title'] = 'Sites';
        
        return $page;
    }
    
    function
pages()
    {

        $id = $this->uri->segment(3);
        $this->db->where('id', $id);
        $sql = $this->db->get('pages');
        
        return $sql;
    }
    
    function
navigation()
    {

        # Get menu
        # phpddm_menu(TITLE, VTITLE, WIDTH, URL, TARGET)

        $this->db->order_by('order', 'asc');
        $this->db->where('subid', '0');
        $result = $this->db->get('navigation');
        $number = $result->num_rows();
        $i = 0;
        
        WHILE ($i < $number)
            {

                
            $id = $result->result($result,$i,'id');
            $link = $result->result($result,$i,'link');
            $title = $result->result($result,$i,'title');
        
            $render =
                '<h3><a name="'.$link.'">'.$title.'</a></h3>'.
                '<div>'.
                    '<ul>';
        
            # Get submenu
            # phpddm_submenu(TITLE, URL, TARGET)

            $this->db->order_by('order', 'asc');
            $this->db->where('subid', $result->result($result,$i,'id'));
            $result2 = $this->db->get('navigation');
            $number2 = $result2->num_rows();
            $k = 0;
        
            WHILE ($k < $number2)
                {

                
                $id = $result->result($result,$k,'id');
                $link = $result->result($result,$k,'link');
                $title = $result->result($result,$k,'title');
            
                $render =
                    '<li><a name="'.$link.'">'.$title.'</a></li>';

                $k++;
                }

            
            $render =
                    '</ul>'.
                '</div>';
            
            $i++;
            }

        
        while(@mysql_close()) { }
    }
    
}


/* End of file site_model.php */
/* Location: ./system/application/controllers/site_model.php */

?>


View:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
<?php

    // Starting Header

    $render =
        '<html>'.
        '<head>'.
        '<title>'.$page['title'].'</title>'.
        '<link rel="stylesheet" type="text/css" href="'.site_url('/public/css/vader/jquery-ui-1.8.2.custom.css').'"/>'.
        '<link rel="stylesheet" type="text/css" href="'.site_url('public/css/sites.css').'"/>'.
        '<script type="text/javascript" src="'.site_url('public/scripts/jquery/jquery-1.4.2.js').'"></script>'.
        '<script type="text/javascript" src="'.site_url('public/scripts/jquery/jquery-1.4.2.min.js').'"></script>'.
        '<script type="text/javascript" src="'.site_url('public/scripts/jquery/jquery.form.js').'"></script>'.
        '<script type="text/javascript" src="'.site_url('public/scripts/jquery/ui/jquery-ui-1.8.2.custom.js').'"></script>'.
        '<script type="text/javascript" src="'.site_url('public/scripts/jquery/ui/jquery-ui-i18n.js').'"></script>'.
        '<script type="text/javascript" src="'.site_url('public/scripts/jquery/ui/jquery-ui-1.8.2.custom.min.js').'"></script>'.
        '<script type="text/javascript" src="'.site_url('public/scripts/controllers/sites/algemeen.js').'"></script>'.
        '</head>'.
        '<body>';
        
    echo $render;

    // starting Content

    $render =
        '<div id="container">'.
        '<div id="header">'.
        '<div id="intern">'.
        'Rij Met Koos'.
        '</div>'.
        '</div>'.
        '<div id="body">'.
        '<div id="navigation">'.
        '<div id="intern">'.
        $nav.
        '</div>'.
        '</div>'.
        '<div id="content">'.
        '<div id="intern">'.
        
        '</div>'.
        '</div>'.
        '<div class="divider"></div>'.
        '</div>'.
        '<div id="footer">'.
        '<div id="intern">'.
        'footer'.
        '</div>'.
        '</div>'.
        '</div>';

    echo $render;
    
    // Starting footer
    
    $render =
        '</body>'.
        '</html>';
        
    echo $render;
?>
Gewijzigd op 15/07/2010 12:37:20 door jaap Jolman
 
Jaap Jolman

jaap Jolman

15/07/2010 12:39:08
Quote Anchor link
ik had nog wat geprobeert en dat leverde deze error op

A Database Error Occurred
Error Number: 1054

Unknown column 'Array' in 'where clause'

SELECT * FROM (`rijmetkoos_navigation`) WHERE `subid` = Array ORDER BY `order` asc
 
Wesley Overdijk

wesley Overdijk

15/07/2010 12:40:22
Quote Anchor link
*kots* laat codeigniter dit toe?
*Mental note: Stay away from code igniter*
Ik vind dit dus echt niet goed geschreven, probeer eens alles wat stricter te zetten, geef de functies een ppp, en zet error reporting aan.
 
Jaap Jolman

jaap Jolman

15/07/2010 12:45:55
Quote Anchor link
als je de config niet op strict zet laat hij dit toe en inplaats van nutteloos commentaar te leveren zou je ook wat nuttige tips kunnen geven
 
Jaap Jolman

jaap Jolman

15/07/2010 12:47:16
Quote Anchor link
daarkomt bij dat die navigation fuctie niet door mij is gemaakt maar ik die uit een online script heb gesloopt dus ik heb geen idee wat en hoe het werkt
hier heb ik het weg
Gewijzigd op 15/07/2010 12:47:53 door jaap Jolman
 
Wesley Overdijk

wesley Overdijk

15/07/2010 12:50:21
Quote Anchor link
Jaap Jolman op 15/07/2010 12:45:55:
als je de config niet op strict zet laat hij dit toe en inplaats van nutteloos commentaar te leveren zou je ook wat nuttige tips kunnen geven


Ik gaf geen nutteloos commentaar, ik gaf je een tip. Zet error reporting aan. Een beter tip is stop met code igniter te gebruiken mja... das flauw he. dus zet error reporting aan, kijk wat het zegt.
 
Jaap Jolman

jaap Jolman

15/07/2010 12:52:07
Quote Anchor link
dat error reporting staat aan maar hij doet gewoon helemaal niks
 
Wesley Overdijk

wesley Overdijk

15/07/2010 12:54:11
Quote Anchor link
En bij bron weergeven staat ook niks? doe dan eens in je terminal "tail /var/log/apache2/error.log"
 
Jaap Jolman

jaap Jolman

15/07/2010 12:54:41
Quote Anchor link
mijn bedoeling was om jquery ui accordion te laten vullen uit een db

zodat de parent de

<h3><a>Parent</a></h3>
<div>
<ul>

en dat de submenus zo werden herhaalt
<li><a>subitem1</a></li>
<li><a>subitem2</a></li>
</ul>
<div>
 
Jaap Jolman

jaap Jolman

15/07/2010 12:56:32
Quote Anchor link
de error log is leeg
 
P Lekensteyn

P Lekensteyn

15/07/2010 13:04:45
Quote Anchor link
Maak een .htaccess bestandje met:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
php_flag log_errors On
php_value error_log /var/www/logs/php_errors
php_value error_reporting 30719

Of waar je de php error log ook wilt hebben.
 
Wesley Overdijk

wesley Overdijk

15/07/2010 13:13:45
Quote Anchor link
Jaap Jolman op 15/07/2010 12:56:32:
de error log is leeg


Dan zijn er geen errors, en returned het gewoon niks. ik zou met echo's proberen te achterhalen tot waar je code werkt, en waarom het niks returned. gebruik je hersenen, debug :)
 
Jaap Jolman

jaap Jolman

15/07/2010 15:23:33
Quote Anchor link
Ik heb hem ge rescript alleen dan met mijn code

Controller:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
<?php
function gui()
    {

        $nav = $this->site_model->navigation();
        $page = $this->site_model->page_config();
        $this->load->view('site/site',array('page' => $page, 'nav'=> $nav));    
    }

?>


Model:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
<?php

function navigation()
    {
    
    
        // Parent Menu
        
        $this->db->order_by('order', 'asc');
        $this->db->where('subid', '0');
        $query = $this->db->get('navigation');
        
        $i = 0;
        
        foreach($query->result() as $row)
        {

        
            $parentitem[$i]['id'] = $row->id;
            $parentitem[$i]['link'] = $row->link;
            $parentitem[$i]['title'] = $row->title;
            
            // Sub Menu
            
            $this->db->order_by('order', 'asc');
            $this->db->where('subid', $parentitem[$i]['id']);
            $subquery = $this->db->get('navigation');
            
            $sub = 0;
            
            foreach($subquery->result() as $row)
            {

                
                $subitem[$sub]['id'] = $row->id;
                $subitem[$sub]['link'] = $row->link;
                $subitem[$sub]['title'] = $row->title;
                
                $sub++;
                
            }

            
            $i++;
        }

        
        $nav;
        $nav = array();
        
        $nav['parent'] = $parentitem;
        $nav['sub'] = $subitem;
        
        return $nav;
    }

?>


View:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
<?php
    foreach($nav['parent'] as $parent)
        {

            echo '<h3><a name="'.$parent['link'].'">'.$parent['title'].'</a></h3>';
            echo '<div>';
            echo '<ul>';
            foreach($nav['sub'] as $subitem)
            {

                
                echo '<li><a name="'.$subitem['link'].'">'.$subitem['title'].'</a></li>';
                
            }

            echo '</ul>';
            echo '</div>';
            
        }

?>


Ik heb alleen de code die er toe doet gepost om verwarring te verkomen

de Parents komen nu wel goed terecht alleen de sub menus bijven hangen dus krijg onder iedere parent de zelfde sub en dat is de sub die als laatste wordt opgehaalt uit de db
Gewijzigd op 15/07/2010 15:25:06 door jaap Jolman
 
Jaap Jolman

jaap Jolman

15/07/2010 15:54:46
Quote Anchor link
reageert er aub iemand
 
Jaap Jolman

jaap Jolman

15/07/2010 17:19:03
Quote Anchor link
bumb

Graag niet bumpen; twee berichten van jezelf na elkaar binnen 24 uur plaatsen. Heb je een toevoeging aan je vorige bericht, gebruik dan het 'wijzigen' icoontje.[/modedit]
Gewijzigd op 15/07/2010 18:14:53 door Joren de Wit
 Overzicht Reageren

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.