dynamisch menu voor editten van pagina's

Overzicht Reageren

Sponsored by: Vacatures door Monsterboard

Advanced Mendix Developer Order Management Systeme

Advanced Mendix Developer Order Management Systemen (NL) Den Haag HBO/WO IT Professional "Als Advanced Mendix Developer impact maken op de groeiende e-commerce markt? Je doet dit bij PostNL door met je DevOps team onze Mendix applicaties verder te ontwikkelen, waarbij je complexe logistieke business processen vertaalt naar applicaties die ons primaire proces ondersteunen". Wat ga je doen? PostNL wordt een postal tech company We nemen de ontwikkeling van onze IT applicaties in eigen hand door onze eigen software-ontwikkel-capability op te zetten. Als Advanced Mendix Developer ben je onderdeel van een multidisciplinair, agile werkend Business-IT-team. Samen met dit team bouw je onze logistieke IT-applicaties verder

Bekijk vacature »

Rick steenbergen

rick steenbergen

14/04/2007 17:59:00
Quote Anchor link
Beste allemaal

voor mijn eigen cms heb ik een edit pagina aangemaakt voor de artikelen op de voorpagina, het bericht wat je wil aanpassen kun je selecteren om hem daarna te kunnen editten. maar het lukt me niet om het juiste "id" te editten want hij stuurt me door naar de titel van de pagina ipv het id!
Hier onder de code.. Wan doe ik fout?? al vast bedankt!

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
<?php require_once('../Connections/***.php'); ?>
<?php
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{

  $theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) : $theValue;

  switch ($theType) {
    case
"text":
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
      break;    
    case
"long":
    case
"int":
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
      break;
    case
"double":
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'" : "NULL";
      break;
    case
"date":
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
      break;
    case
"defined":
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
      break;
  }

  return $theValue;
}


$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
  $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}


if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form2")) {
  $insertSQL = sprintf("INSERT INTO content (voorpagina, `Voorpagina titel`) VALUES (%s, %s)",
                       GetSQLValueString($_POST['voorpagina'], "text"),
                       GetSQLValueString($_POST['Voorpagina_titel'], "text"));

  mysql_select_db($database_RCM, $RCM);
  $Result1 = mysql_query($insertSQL, $RCM) or die(mysql_error());
}


if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] == "form1")) {
  $updateSQL = sprintf("UPDATE content SET paginaid=%s, `Voorpagina titel`=%s WHERE voorpagina=%s",
                       GetSQLValueString($_POST['paginaid'], "int"),
                       GetSQLValueString($_POST['Voorpagina_titel'], "text"),
                       GetSQLValueString($_POST['voorpagina'], "text"));

  mysql_select_db($database_RCM, $RCM);
  $Result1 = mysql_query($updateSQL, $RCM) or die(mysql_error());

  $updateGoTo = "editfrontpage.php";
  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $updateGoTo .= (strpos($updateGoTo, '?')) ? "&" : "?";
    $updateGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
  }

  header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo));
}


mysql_select_db($database_RCM, $RCM);
$query_frontpage = "SELECT paginaid, voorpagina, `Voorpagina titel` FROM content";
$frontpage = mysql_query($query_frontpage, $RCM) or die(mysql_error());
$row_frontpage = mysql_fetch_assoc($frontpage);
$totalRows_frontpage = mysql_num_rows($frontpage);
?>

<?php include("configuration.php"); ?>
<?php echo "<link rel=\"stylesheet\" href=\"$GLOBALS[mosConfig_live_site]/test/css/template_css.css\" type=\"text/css\"/>" ; ?>
<html>
<head>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="../tinyfck/tiny_mce.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
tinyMCE.init({
    mode : "textareas",
    theme : "advanced",
    plugins : "style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,insertdatetime,preview,zoom,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras",
    theme_advanced_buttons1 : "save,newdocument,|,bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,|,styleselect,formatselect,fontselect,fontsizeselect",
    theme_advanced_buttons2 : "cut,copy,paste,pastetext,pasteword,|,search,replace,|,bullist,numlist,|,outdent,indent,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,image,cleanup,help,code,|,insertdate,inserttime,preview,|,forecolor,backcolor",
    theme_advanced_buttons3 : "tablecontrols,|,hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,charmap,emotions,iespell,media,advhr,|,print,|,ltr,rtl,|,fullscreen",
    theme_advanced_buttons4 : "insertlayer,moveforward,movebackward,absolute,|,styleprops,|,cite,abbr,acronym,del,ins,attribs,|,visualchars,nonbreaking",
    theme_advanced_toolbar_location : "top",
    theme_advanced_toolbar_align : "left",
    theme_advanced_path_location : "bottom",
    extended_valid_elements : "a[name|href|target|title|onclick],img[class|src|border=0|alt|title|hspace|vspace|width|height|align|onmouseover|onmouseout|name],hr[class|width|size|noshade],font[face|size|color|style],span[class|align|style]",
    template_external_list_url : "example_template_list.js"
});

function MM_jumpMenu(targ,selObj,restore){ //v3.0
  eval(targ+".location='"+selObj.options[selObj.selectedIndex].value+"'");
  if (restore) selObj.selectedIndex=0;
}
//-->
</script>
</head>
<form method="post" name="form1" action="<?php echo $editFormAction; ?>">
  <table align="center">
    <tr valign="baseline">
      <td nowrap align="right">Paginaid:</td>
      <td><select name="menu1" onChange="MM_jumpMenu('parent',this,0)">
        <option value="" <?php if (!(strcmp("", $row_frontpage['paginaid']))) {echo "selected=\"selected\"";} ?>>selecteer</option><?php
do {  
?>

        <option value="<?php echo $row_frontpage['paginaid']?>"<?php if (!(strcmp($row_frontpage['paginaid'], $row_frontpage['paginaid']))) {echo "selected=\"selected\"";} ?>><?php echo $row_frontpage['Voorpagina titel']?></option>
        <?php
} while ($row_frontpage = mysql_fetch_assoc($frontpage));
  $rows = mysql_num_rows($frontpage);
  if($rows > 0) {
      mysql_data_seek($frontpage, 0);
      $row_frontpage = mysql_fetch_assoc($frontpage);
  }

?>

              </select>      </td>
    <tr>
    <tr valign="baseline">
      <td nowrap align="right">Voorpagina titel:</td>
      <td><input type="text" name="Voorpagina_titel" value="<?php echo $row_frontpage['Voorpagina titel']; ?>" size="32"></td>
    </tr>
    <tr valign="baseline">
      <td nowrap align="right" valign="top">Voorpagina:</td>
      <td><textarea name="voorpagina" cols="90" rows="5"><?php echo $row_frontpage['voorpagina']; ?></textarea>
      </td>
    </tr>
    <tr valign="baseline">
      <td nowrap align="right">&nbsp;</td>
      <td><input name="Submit" type="submit" value="Update content">
        <label>
        <input type="reset" name="Submit2" value="Opnieuw">
      </label></td>
    </tr>
  </table>
  <input type="hidden" name="MM_update" value="form1">
  <input type="hidden" name="voorpagina" value="<?php echo $row_frontpage['voorpagina']; ?>">
</form>
<p>&nbsp;</p>
<?php
mysql_free_result($frontpage);
?>
Gewijzigd op 01/01/1970 01:00:00 door Rick steenbergen
 
PHP hulp

PHP hulp

16/10/2021 02:35:09
 
Rick steenbergen

rick steenbergen

14/04/2007 21:07:00
Quote Anchor link
het gaat dus vooral om dit stukje code.

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<select name="menu1" onChange="MM_jumpMenu('parent',this,0)">
        <option value="" <?php if (!(strcmp("", $row_frontpage['paginaid']))) {echo "selected=\"selected\"";} ?>>selecteer</option><?php
do {  
?>

        <option value="<?php echo $row_frontpage['paginaid']?>"<?php if (!(strcmp($row_frontpage['paginaid'], $row_frontpage['paginaid']))) {echo "selected=\"selected\"";} ?>><?php echo $row_frontpage['Voorpagina titel']?></option>
        <?php
} while ($row_frontpage = mysql_fetch_assoc($frontpage));
  $rows = mysql_num_rows($frontpage);
  if($rows > 0) {
      mysql_data_seek($frontpage, 0);
      $row_frontpage = mysql_fetch_assoc($frontpage);
  }

?>

              </select>
 
- SanThe -

- SanThe -

14/04/2007 21:18:00
Quote Anchor link
@Rick: * Bumpen * mag pas na 24 uur.
 
Jason de Ridder

Jason de Ridder

17/04/2007 15:26:00
Quote Anchor link
Gesloten wegens dubbelpost
 Overzicht Reageren

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.