echo in PHP 5.5.1

Overzicht Reageren

Sponsored by: Vacatures door Monsterboard

Ruud van der Made

Ruud van der Made

13/08/2014 21:39:07
Quote Anchor link
ik ben enekele dagen terug overgestapt naar XAMPP1.8 met PHP5.5.1 en toen werkten de echo's in include modules ineens niet meer: rara
ik heb de vorige versie XAMP1.7.3 met PHP5.3.1 geheractiveerd en de echo's die ik gebruik om mijn development te controleren en niet om user meldingen te geven, ze werkten dus wel.
Wie weet welke switches ik moet zetten in bijv. php.ini: ik kan die niet zomaar vinden.
alvast bedankt
in de PHP5.5.1 werkten de echo's wel in primaire php-modules
grr RvdM
 
PHP hulp

PHP hulp

12/05/2021 03:55:51
 
- Ariën -
Beheerder

- Ariën -

13/08/2014 21:43:48
Quote Anchor link
Heb je *relevante* code?
 
Ruud van der Made

Ruud van der Made

13/08/2014 21:56:08
Quote Anchor link
een heel klein stukje code:
else // update de gelezen row van deelnmrs
{
echo ('denkt nu wel een deelnmrs row te hebben<br>');

$row2 = $stmnt->fetchObject();
$previous_status = $row2->status;

echo ('prev-status='.$previous_status.'<br>');


in XAMP1.7.3/PHP5.3.1 zie ik deze echo's wel, maar onder XAMP1.8.x/PHP5.5.1 worden deze echo's niet
ik heb naar output_buffer gekeken en op On gezet, maar dat gaf geen oplossing
 
- Ariën -
Beheerder

- Ariën -

13/08/2014 21:59:00
Quote Anchor link
Haal de ( en ) eens weg. Echo is officieel ook geen functie maar ern 'language construct'.
 
Ruud van der Made

Ruud van der Made

13/08/2014 22:02:51
Quote Anchor link
OK maar dan moet ik eerst switchen naar het nieuwe XAMPP programma ; dat duurt even; ik kom er morgen op terug, want het begint nu wel einde dag te worden
wel alvast bedankt voor het meekijken
 
Ivo P

Ivo P

14/08/2014 09:27:35
Quote Anchor link
kan het zijn dat je short-tags gebruikt?

dus <¿ in plaats van <¿php
 
Ruud van der Made

Ruud van der Made

14/08/2014 11:49:06
Quote Anchor link
nee, ik gebruik nooit de short-tag; altijd
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php ?>
 
- Ariën -
Beheerder

- Ariën -

14/08/2014 12:03:10
Quote Anchor link
Dan gok ik de onnodige ( en ).
 
Ruud van der Made

Ruud van der Made

14/08/2014 12:46:56
Quote Anchor link
ik kom er later op terug, want voor 26-8 moet ik een aantal zaken af hebben en ik ga dus even verder op de "oude" releases van XAMPP en PHP; na 26-8 verder, dus ik sluit het onderwerp nog niet
 
Pim -

Pim -

14/08/2014 13:21:44
Quote Anchor link
Hoogstwaarschijnlijk geeft je code een error die de uitvoer van je code stopt, waardoor het echo statement niet wordt uitgevoerd. Zet eens bovenaan je code het volgende om errors weer te geven:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
<?php
error_reporting(-1);
ini_set('display_error', true);
?>
 
Ruud van der Made

Ruud van der Made

04/12/2014 17:08:26
Quote Anchor link
na een hele poos het project weer opgestart: ik werk voor mijn ontwikkeling op een laptop met W7Home en met XAMPP 1.8.3 waarin [PHP: 5.5.11]
ik voeg een heel klein stukje code toe:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<?php
error_reporting(-1);
ini_set('display_error', true);
/**.............

echo 'before try';    
try{  
    if (isset($_POST['btnVerzenden']))
        {

            $_SESSION['first_symptom'] =  strip_tags($_POST['first_symptom']);
            echo 'first='.$_SESSION['first_symptom'].'<br>';
?>


de echo vóór de opdracht try, zie ik wel, maar alle echo's binnen de try worden niet getoond
alvast bedankt voor de reacties,
Ruud
Gewijzigd op 04/12/2014 17:17:09 door - Ariën -
 
- Ariën -
Beheerder

- Ariën -

04/12/2014 17:17:59
Quote Anchor link
Dan gok ik erop dat er niet aan de if-voorwaarde voldaan wordt.
 
Ozzie PHP

Ozzie PHP

04/12/2014 17:32:13
Quote Anchor link
Waar is de complete code? Ik mis een catch blok.
 
Ruud van der Made

Ruud van der Made

04/12/2014 21:56:52
Quote Anchor link
hierbij de code, eerst de code van de pagina details die ik in een class heb gezet en dan het hele script; alle andere classes doen het goed; in de try { } wordt geen enkele echo op de pagina getoond en na de else van de if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') wordt de echo wel getoond; verder als ik een onbestaand input geef dan wordt regel 76-78 uitgevoerd en herstart het script met de $_SESSION['mededeling']
de echo's gebruik ik om te controleren of de goede variabele is ingelezen en of ik de juiste sql genereer; ne de code:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
<?php
//session_start();
require_once('clsFormField.php');

class clsFirst_Zoek_Page
{
    
    public function __construct()
    {
        
    }

    
    public function toString()
    {

        
        $strHTML  ='<div align="left" >
                    <font size="4"><b>Zeldzame Ziekten Nederland Zoek pagina</b></font>
                    <br><br>'
;
        if ($_SESSION['mededeling'] != '')
            {

                $strHTML  = $strHTML.$_SESSION['mededeling'].'<br><br>';
                $_SESSION['mededeling'] = '';
            }
            
        $strHTML  = $strHTML.'<form method="POST" action="ZZN_Zoek_Begin.php" >
                    <font size="4">Ik zoek of ik mogelijk een (zeldzame) ziekte of aandoening heb bij <br>het volgende symptoom:</b></font>
                    <INPUT TYPE="text" SIZE="45" MAXLENGTH="70" NAME="first_symptom">&nbsp&nbsp
                    <input type="submit" name="btnVerzenden" VALUE="Verzenden" >
                    </form>
                    </div>
                    '
;
        //echo $strHTML;
      
        
        return $strHTML;        
    }
}

?>

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
<?php
error_reporting(-1);
ini_set('display_error', true);
/**
 * @author Holding van der Made b.v.
 * @copyright 2012
 */

session_start();

require_once 'libs/Smarty.class.php';
require_once 'library/clsMenuTable.php';
require_once 'library/clsMenuTableItem.php';
require_once 'library/clsHTMLPageTable.php';
require_once 'library/clsOrganisatie.php';
require_once 'library/clsMenuSubTable.php';
require_once 'library/clsMenuSubTableItem.php';
require_once 'library/clsFirst_Zoek_page.php';

//smarty object aanmaken
$smarty = new Smarty;

//automatisch met de aangeroepen klassen require_once uitvoeren
function __autoload($p_sClass)
    {

        require_once ("library/".$p_sClass.".php");
    }

try {
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
    //if ( $_POST['btnVerzenden'] )
        {
            $_SESSION['first_symptom'] =  strip_tags($_POST['first_symptom']);
            echo ('first='.$_SESSION['first_symptom'].'<br>');
            include('library/include_db_module.php');
            
            if (get_magic_quotes_gpc())
                {

                    $first_symptom = stripslashes($_SESSION['first_symptom']);
                }

            else
                {
                    $first_symptom = $_SESSION['first_symptom'];
                }
    
            $firstS = mysql_real_escape_string($first_symptom);
            $queryF1 = 'SELECT * FROM symptoom WHERE sNaam_Symptoom="'.$firstS.'";';
            $queryF2 = 'SELECT * FROM pseudoniem WHERE sNaam_Pseudoniem="'.$firstS.'";';
            $row1 = $oPDO->query($queryF1);
            if (!$row1->fetch())      
                {

                    echo 'geen symptoom gevonden<br>';
                    //$row2 = $oPDO->query($queryF2);
                    //if (!$row2->fetch())
                     //   {
                     //       echo 'geen pseudoniem gelezen<br>';
                    //       $_SESSION['message'] = 'Er is <b>geen</b> term gevonden in de tabel symptomen.';
                    //       $location = 'location:zoek.php';
                    //       header($location);
                    //    }  
                    //else
                    //    {
                    //        echo 'wel een pseudoniem gelezen<br>';
                    //        $_SESSION['message'] = 'Er is een term gevonden in de tabel pseudoniemen,<br>
                    //                                 heeft u nog een ander symptoom misschien?:.';
                    //        $location = 'location:zoek2.php';
                    //        header($location);                                                    
                    //    }

                    $queryF1 = 'SELECT * FROM symptoom WHERE sNaam_Symptoom LIKE "%'.$firstS.'%";';
                    echo ('queryF1='.$queryF1.'<br>');
                    $row1 = $oPDO->query($queryF1);
                    if (!$row1->fetch)
                        {
  
                            $queryF1 = 'SELECT * FROM symptoom WHERE MATCH (sNaam_Symptoom) AGAINST ( "%'.$firstS.'%" IN BOOLEAN MODE)';
                            echo ('queryF1='.$queryF1.'<br>');
                            $row1 = $oPDO->query($queryF1);
                            if (!$row1->fetch)
                                {
  
                                    $_SESSION['mededeling'] = 'Er is voor '.$_SESSION['first_symptom'].' <b>geen</b> gelijk woord gevonden in de tabel symptomen. Kunt u een ander woord gebruiken?';
                                    $location = 'location:ZZN_Zoek_Begin.php';
                                    header($location);
                                }
                        }
        
                    else
                        {
                            $_SESSION['mededeling'] = 'Er is voor '.$_SESSION['first_symptom'].' het erop lijkende woord gevonden in de tabel symptomen. Klopt dat?';
                            $location = 'location:ZZN_Zoek_Begin.php';
                            header($location);
                        }            
                }

            else    
                {
                      echo 'wel symptoom gelezen<br>';
                      $_SESSION['message'] = '';
                                                    
                      $location = 'location:tweede_zoek_page.php';
                      header($location);
                    
                }

            
            $smarty->assign('html1', ' ');
               $smarty->assign('html2',  ' ');
        }

    else
        {
        $prev_url = getenv("HTTP_REFERER");
        echo 'primair proces:'.$prev_url.'<br>';
        $lngth = strlen($prev_url);
        //menu aanmaken
        $objMenu = new clsMenuTable("Home pagina");
        //menu items toevoegen
        include_once 'library/include_home_menu.php';
        //waarden toekennen aan smarty
        $smarty->assign('html1', $objMenu->toString());
        
        //inhoud van de pagina details
        $objOrg = new clsFirst_Zoek_page();     //
                
        $smarty->assign('html2', $objOrg->toString());
        }        
    }

    catch (Exception $e)
    {

        echo("Fout: ".$e->getMessage());
    }

    
// display it
$smarty->display('zoek_index.tpl');
    
?>
Toevoeging op 04/12/2014 21:58:17:

p.s. de code om in tabel pseudoniem te lezen wordt later actief gemaakt als symptoom (eindelijk) werkt

Toevoeging op 04/12/2014 22:01:30:

p.p.s. : als ik wel een geldige input ingeef dan wordt de else van regel 80 actief en gaat het script naar $location = 'location:tweede_zoek_page.php';
header($location);

maar de echo ervoor zie ik niet verschijnen
 
Ruud van der Made

Ruud van der Made

09/12/2014 18:16:06
Quote Anchor link
probleem weggewerkt door regel voor regel de script opnieuw op te bouwen en te testen; er lijkt in deze PHP versie wel een wijziging t.a.v. de opdracht header, want eerder was een op de header voorafgaande echo een blokkade om de header uit te voeren; nu gaat de header gewoon foutloos verder naar het gespecificeerde URL en zijn echo's van het verlaten script geflushed(niet meer zichtbaar)
ik wil het topic (laten) afsluiten
 Overzicht Reageren

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.