Error 500 in admin.php file

Overzicht Reageren

Sponsored by: Vacatures door Monsterboard

Myr Mar

Myr Mar

10/07/2013 12:07:10
Quote Anchor link
Hi, ik heb een probleem met een admin.php file. De maker er van wil me niet verder helpen. Mijn provider zegt dat het een 500 error is. Wie kan mij duidelijk maken wat er aan de hand is. Alles heeft altijd goed gefunctioneerd totdat ik de website opnieuw ge-upload heb. Alle suggesties welkom.
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
<?php

# Author : Akif G¸m¸ssu (Aquive Media) - [email protected]
# Contact: [email protected] - 06 - 242 692 42
# Projectname : Beschrikbaarheids kalender
# Projectdata: 13-11-2008
# Projectversion : v1.0

// Error reporting

error_reporting(E_ALL);

// Sessie starten
session_start();

// Includes
include('includes/database.php');
include('includes/config.php');
include('includes/functions.php');

// Controleren of de bezoeker ingelogd is
loginCheck();

if (isset($_POST['sqljaar']) && isset($_POST['sqlmaand']) && isset($_POST['sqldagen'])) {
    $sqljaar = $_POST['sqljaar'];
    $sqlmaand = $_POST['sqlmaand'];
    $sqldagen = $_POST['sqldagen'];

    $query = mysql_query("SELECT * FROM data WHERE datum = '" . $sqljaar. "-" . $sqlmaand . "-" . $sqldagen ."'") or die (mysql_error());
    if (mysql_affected_rows() == 0) {
        for($i=1; $i<=$sqldagen; $i++) {
            $query = mysql_query("INSERT INTO `data` (`id` , `datum` , `beschikbaarheid`) VALUES (
                                NULL , '"
. $sqljaar. "-" . $sqlmaand . "-" . $i ."', '0'
                                );"
) or die (mysql_error());
        }
    }


    for($i=1; $i<=$sqldagen; $i++) {
        $query = mysql_query("UPDATE `data` SET `beschikbaarheid` = '" . $_POST[$i] . "' WHERE `data`.`datum` = '" . $sqljaar. "-" . $sqlmaand . "-" . $i ."';") or die (mysql_error());
    }
}


if(isset($_GET['jaar']) && isset($_GET['maand'])) {
    $jaar = $_GET['jaar'];
    $maand = $_GET['maand'];


    $query = mysql_query("SELECT * FROM data WHERE datum = '" . $jaar. "-" . $maand . "-01'") or die (mysql_error());
    if (mysql_affected_rows() == 0) {
        for($i=1; $i<=31; $i++) {
            $query = mysql_query("INSERT INTO `data` (`id` , `datum` , `beschikbaarheid`) VALUES (
                                NULL , '"
. $jaar. "-" . $maand . "-" . $i ."', '0'
                                );"
) or die (mysql_error());
        }
    }

}
else {
    $jaar = date('Y');
    $maand = date('m');

    $query = mysql_query("SELECT * FROM data WHERE datum = '" . $jaar. "-" . $maand . "-01'") or die (mysql_error());
    if (mysql_affected_rows() == 0) {
        for($i=1; $i<=31; $i++) {
            $query = mysql_query("INSERT INTO `data` (`id` , `datum` , `beschikbaarheid`) VALUES (
                                NULL , '"
. $jaar. "-" . $maand . "-" . $i ."', '0'
                                );"
) or die (mysql_error());
        }
    }
}


$result = mysql_query("SELECT * FROM data WHERE datum >= '".$jaar ."-" . $maand ."-01' AND datum <= '".$jaar ."-" . $maand ."-31'") or die (mysql_error());
while($row = mysql_fetch_array($result)){
    $dag4 = explode('-', $row['datum']);
    $dag5 = intval($dag4[2]);
    $data[$dag5] = $row['beschikbaarheid'];
}


?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<title>Kalender Voorbeeld</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-15" />
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
</head>
<body>
<div id="menu">
<?php
if(isset($_SESSION['logged_in']) && $_SESSION['logged_in'] == true) {
    echo 'Ingelogd als: <b>' . $_SESSION['gebruiker']. '</b> | <b><a href="logout.php">uitloggen</a></b>';
}
else {
    echo '<a href="login.php">inloggen</a> | <a href="register.php">registreren</a>';
}

?>

</div>
<div id="kalender">
<?php

//Allereerst gaan we alle maanden defineren
$maanden     = array(1 => 'Januari', 2 => 'Februari', 3 => 'Maart', 4 => 'April', 5 => 'Mei', 6 => 'Juni', 7 => 'Juli', 8 => 'Augustus', 9 => 'September', 10 => 'Oktober', 11 => 'November', 12 => 'December');

//De dagen in een week
$weekdagen    = array('maandag','dinsdag','woensdag','donderdag','vrijdag','zaterdag','zondag');

//En de jaren die we willen toestaan, in dit geval van 2006 tot 2010.
$jaren         = range(date('Y'), date('Y') + $bereik);

//Wat als er een maand in de url staat?
if(isset($_GET['maand']))
{

    //Eerst kijken we of die maand wel bestaat
    if(array_key_exists($_GET['maand'], $maanden))
    {

        $maand = $_GET['maand'];
    }
else{
        $maand = date('n');
    }
}
else{
    $maand = date('n');
}


//Wat als er een jaar in de url staat?
if(isset($_GET['jaar']))
{

    //Eerst kijken we of we dat jaar wel goedkeuren
    if(in_array($_GET['jaar'],$jaren))
    {

        $jaar = htmlentities($_GET['jaar']);
    }
else{
        $jaar = date('Y');
    }
}
else{
    $jaar = date('Y');
}


//Omdat we nu het jaar en de maand weten kunnen we vaststellen welke dagen zijn toegestaan
$dagen = range(1,date('t', mktime(0,0,0,$maand,1,$jaar)));

//Wat als er een dag in de url staat?
if(isset($_GET['dag']))
{

    //Bestaat deze dag wel?
    if(in_array($_GET['dag'], $dagen))
    {

        $dag = htmlentities($_GET['dag']);
    }
else{
        $dag = 1;
    }
}
else{
    //Wat als er geen dag is geselecteerd? Dan kijken we of het vandaag dezelfde maand is als wat er is opgevraagd en selecteren we vandaag!
    if($maand == date('n'))
    {

        $dag = date('j');
    }
else{
        $dag = 1;
    }
}


//Tijd voor een formuliertje!
echo '<form action="" method="get">';

//We maken een selectbox met daarin een foreach met alle maanden
echo '<select name="maand" onchange="this.form.submit()">';
foreach($maanden as $maandnummer => $maandnaam)
{

    if($maandnummer == $maand)
    {

        echo '<option value="'.$maandnummer.'" selected="selected" >'.$maandnaam.'</option>';
    }
else{
        echo '<option value="'.$maandnummer.'">'.$maandnaam.'</option>';
    }
}

echo '</select> ';

//Vervolgens maken we een selectbox voor alle jaren
echo '<select name="jaar" onchange="this.form.submit()">';
foreach($jaren as $jaarnummer)
{

    if($jaarnummer == $jaar)
    {

        echo '<option value="'.$jaarnummer.'" selected="selected" >'.$jaarnummer.'</option>';
    }
else{
        echo '<option value="'.$jaarnummer.'">'.$jaarnummer.'</option>';
    }
}

echo '</select></form><hr />';

//Nu word het tijd om een mooi tabelletje te maken
echo '<table border="0">';

//We echoÈn alvast de bovenste rij
echo '<tr><th>Ma</th><th>Di</th><th>Wo</th><th>Do</th><th>Vr</th><th>Za</th><th>Zo</th></tr><tr>';

//Wat is de eerste dag van de maand?
$eerstedag = date('w', mktime(0,0,0,$maand,1,$jaar));

//Deze hebben we nodig om wat lege ruimte te vullen als de week niet begint op maandag.
for($nummer = 1; $nummer <= 6; $nummer += 1)
{

    if($nummer != $eerstedag)
    {

        echo '<td>&nbsp;</td>';
    }
else{
        $nummer = 7;
    }
}

//$sql = array(1 => 'green', 2 => 'green', 3 => 'red');


/*foreach($dagen as $key => $dag2)
{
if($dag2 == 13) {
$sql[$key+1] = '#A9F5A9'; // groen
} elseif ($dag2 == 28) {
$sql[$key+1] = '#F5A9A9'; // rood
}
else {
$sql[$key+1] = '#F2F2F2'; // grijs
}

}*/


$i = 1;
//Voor iedere dag in de week gaan we nu een loopje beginnen!
foreach($dagen as $dag2)
{

    //Welke weegdag is het?
    $dagindeweek = date('w', mktime(0,0,0,$maand,$dag2,$jaar));

    //Als het 1 is (maandag) begint er een nieuwe rij!
    if($dagindeweek == 1)
    {

        echo '<tr>';
    }


    $border = '';
    //Stel dat het toevallig dezelfde datum als vandaag is? Dan willen we een rood randje!
    //if(($dag2 == date('j')) && ($maand == date('n')) && ($jaar == date('Y')))

    if(($dag2 == date('j')) && ($maand == date('n')) && ($jaar == date('Y')))
    {

        $border = 'border: 1px solid black;';
    }


    echo '<td style="' . $border.' background-color: ' . $color[$data[$i]] .';">' . $dag2;

    echo '</td>';
    //Stel dat het toevallig dezelfde dag is als de dag die we geselecteerd hebben? Dan willen we bold!
    /*if($dag2 == $dag)
    {
    //echo '<a href="?dag='.$dag2.'&amp;maand='.$maand.'&amp;jaar='.$jaar.'"><b>'.$dag2.'</b></a></td>';
    echo $dag2;
    }else{
    //echo '<a href="?dag='.$dag2.'&amp;maand='.$maand.'&amp;jaar='.$jaar.'">'.$dag2.'</a></td>';
    echo $dag2;
    }*/

    //Als het dag 0 is (zondag) willen we de rij eindigen!

    if($dagindeweek == 0)
    {

        echo '</tr>';
    }


    $i++;
}


//Sluiten die handel! Huppakee!
echo '</table>';

//Uiteraard willen we een vorige maand...
if($maand == 1)
{

    echo '<br /><a href="?maand=12&amp;jaar='.($jaar-1).'">&lt; Vorige</a>';
}
else{
    echo '<br /><a href="?maand='.($maand-1).'&amp;jaar='.$jaar.'">&lt; Vorige</a>';
}


//... en volgende maand knopje! Als het Januari of December is doen er uiteraard 1 jaar eraf of erbij.
if($maand == 12)
{

    echo ' | <a href="?maand=1&amp;jaar='.($jaar+1).'">Volgende >&gt;</a>';
}
else{
    echo ' | <a href="?maand='.($maand+1).'&amp;jaar='.$jaar.'">Volgende >&gt;</a>';
}


echo '<br /><br /><a href="?maand=' . date('m'). '&amp;jaar=' . date('Y') . '">Vandaag</a>';

?>

</div>

<div id="legenda">
<!--<p><strong>Legenda</strong></p>-->
<table>
<?php
$i
=0;
foreach ($color as $value) {
    echo '<tr><td style="background-color:  ' . $color[$i] . ';">&nbsp;&nbsp;</td><td> ' . $label[$i] . '</td></tr>';
    $i++;
}

?>

</table>
</div>

<div id="admin">

<?php

echo '<h3>' . $maanden[$maand] . ' ' . $jaar . '</h3>';

//Tijd voor een formuliertje!
echo '<form action="" method="post">';
?>

<table>
<tr>
    <th>Dag</th>
    <th>Beschikbaarheid</th>
</tr>
<?php

$i
= 1;
foreach ($dagen as $dag3) {
    $border = '';
    $selected[0] = '';
    $selected[1] = '';
    $selected[2] = '';

    //echo '<tr><td>' . $dag3 . '</td><td>' . $dropdown . '<td><tr>';
    if(($dag3 == date('j')) && ($maand == date('n')) && ($jaar == date('Y'))) {
        $border = 'border: 1px solid black;';
    }


    if($data[$i] == '0') {
        $selected[0] = 'selected="selected"';
    }
elseif ($data[$i] == '1') {
        $selected[1] = 'selected="selected"';
    }
elseif ($data[$i] == '2') {
        $selected[2] = 'selected="selected"';
    }


    echo '<tr><td style="' . $border . 'background-color: ' . $color[$data[$i]] .';">' . $dag3 . '</td><td>';
    //echo $dropdown;
    //echo '<select name="' . $jaar . '-' .  $maand . '-' . $dag3 .'" onchange="this.form.submit()">';

    echo '<select name="'. $dag3 .'" onchange="this.form.submit()">';
    echo '<option value="0" style="background-color: ' . $color[0] . ';" ' . $selected[0] . '>' . $label[0] . '</option>';
    echo '<option value="1" style="background-color: ' . $color[1] . ';" ' . $selected[1] . '>' . $label[1] . '</option>';
    echo '<option value="2" style="background-color: ' . $color[2] . ';" ' . $selected[2] . '>' . $label[2] . '</option>';
    echo '</select> ';
    echo '</td></tr>';

    $i++;
}

echo '</table>';
echo '<input type="hidden" name="sqljaar" value="' . $jaar . '" />';
echo '<input type="hidden" name="sqlmaand" value="' . $maand . '" />';
echo '<input type="hidden" name="sqldagen" value="' . max($dagen) . '" />';
?>

</form>
</div>

<pre>
<?php //print_r($dagen); ?>
<?php //print_r($sql); ?>
</pre>

</body>
</html>


Edit:
[code]-tags geplaatst om het script.
Gelieve dit voortaan zelf te doen in het vervolg...

Ook de code indien mogelijk bij relevante code (+/- 20 regels) houden, voor de overzichtelijkheid.
Gewijzigd op 10/07/2013 13:50:21 door - Ariën -
 
PHP hulp

PHP hulp

23/02/2024 21:59:16
 
Koen Vlaswinkel

Koen Vlaswinkel

10/07/2013 12:23:14
Quote Anchor link
Wat voor error krijg je? Zet display_errors eens aan:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
<?php
ini_set('display_errors',1);
?>

Dat moet je even voor regel 10 zetten.
 
Myr Mar

Myr Mar

10/07/2013 12:52:45
Quote Anchor link
Bedankt voor de snelle reactie. Ik heb dat gedaan, maar het vreemde is dat i een blanco pagina krijg.
De 500 error werd mij verteld door mijn provider.

Dit is de link:http://www.floridagolfvillasunshinestate.nl/kalender/admin.php

Toevoeging op 10/07/2013 13:32:13:

Ik zit ook te kijken in phpmyadmin, maar heb geen idee waar ik moet zoeken. ben een leek op dit gebied.
 
- Ariën  -
Beheerder

- Ariën -

10/07/2013 13:48:33
Quote Anchor link
Wat moet je dan zoeken in phpmyadmin? Je weet waar deze webapplicatie voor dient?

Je punt is dat je in .htaccess of met ini_set de display_errors aan moet zetten. Dan zou je de foutmeldingen op je scherm moeten kunnen zien. Anders kan je ze vaak in de error_log vinden.

Met een lap code van ontelbaar veel regels kunnen we vrij weinig.
 
- SanThe -

- SanThe -

10/07/2013 13:51:50
Quote Anchor link
- Aar - op 10/07/2013 13:48:33:
Anders kan je ze vaak in de error_log vinden.


Inderdaad.
Niet alle errors komen op het scherm, maar wel in de logfiles.
 
Myr Mar

Myr Mar

10/07/2013 14:41:36
Quote Anchor link
Ik ben een aardige leek op dit gebied. Heb een programma gekocht om een kalender op een website te plaatsen. deze heeft het altijd gedaan, totdat ik gisteren de site opnieuw geupload heb. Ik kan de kalender prima zien, maar kan niet meer in het admin gedeelte komen. De maker wil me niet verder helpen. de provider zegt het is een 500 error. Dus dacht ik ik probeer het hier eens. Maar volgens mij kom ik zo niet verder.
 
- Ariën  -
Beheerder

- Ariën -

10/07/2013 14:47:41
Quote Anchor link
Kan je de error niet in de log-file terug vinden?
Of je bouwt een eigen error handler:

http://php.net/manual/en/function.set-error-handler.php
 
Myr Mar

Myr Mar

10/07/2013 14:56:30
Quote Anchor link
Iedereen bedankt voor de reacties. Maar dit gaat mij veel te veel tijd kosten. Moet mij op een gebied begeven waar ik weinig vanaf weet. Ik baal gewoon van het feit dat ik een programma aanschaf wat vervolgens niet naar behoren functioneert en een maker die niet erg behulpzaam is. Pure frustatie van mijn kant, maar ik ga wel op zoek naar een werkend programma.
 Overzicht Reageren

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.