Hoe kan ik een menu script maken met oneindige mogelijkheid tot submenus

Overzicht Reageren

Sponsored by: Vacatures door Monsterboard

Lead C# Ontwikkelaar

Lead C# Ontwikkelaar vaste standplaats Nijmegen Organisatie Groeiend IT bedrijf, gericht op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Contactpersoon Roel Kavelaar ; rkavelaar@search-consult.nl ; 06 449 49 337 Verantwoordelijkheden Meedenken over verder ontwikkelen van het bedrijf Leiding geven aan ontwikkelaars Doorspreken van lopende projecten met je teamleden Plannen en budgetteren van nieuwe projectaanvragen Met de klant en andere betrokken partijen functioneel en technisch ontwerp van de aangeboden oplossing opstellen Klanten adviseren over mogelijke oplossingen voor het koppelen van systemen Klanten adviseren over mogelijke oplossingen voor het koppelen van systemen Met de klant en andere betrokken partijen een ontwerp van de aangeboden

Bekijk vacature »

Snelle Jaap

Snelle Jaap

06/04/2018 11:41:38
Quote Anchor link
Ik heb een menuscript gemaakt wat veel te groot is en 'vast' de mogelijkheid geeft tot 3 niveaus diep. Dat moet beter kunnen lijkt me en veel kleiner.

Hoe kan ik dat het beste aanpakken?

Mijn database structuur is als volgt:

(tabelnaam van de categorieen) snm_categories
id - het id van de categorie
parent_id - het parent id van de categorie, deze is gelijk aan het id van een bepaalde categorie, hangt een categorie niet onder een andere categorie, dan is het parent_id altijd 1
level - het niveau van de categorie (top level is 1, hangt een categorie onder een topcategorie dan is die 2, hangt die onder een subcategorie dan is hij 3 enzovoort).
title - titel van de categorie
alias - alias van de categorie (de titel maar dan url friendly)

Momenteel haal ik op deze manier alle topcategorieen op:
(snm_content zijn artikelen/producten deze wil ik later ook kunnen hangen onder categorieen maar dat is voor nu even niet relevant)
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
<div id="main-menu" class="main-nav zn_mega_wrapper">
  <ul id="menu-main-menu" class="main-menu zn_mega_menu">
    <li><a href="home">Home</a></li>
    <?PHP
    $alias
= $_GET['alias'];
    //Haal alle categorieen en check gelijk of de desbetreffende categorie artikelen onder zich heeft hangen.
    $menu = "
    SELECT cat.id as cat_id, cat.level, cat.parent_id, cat.title as cat_title, cat.alias as cat_alias, cat.published, cat.rgt, cnt.state, cnt.id as content_id, cnt.catid, cnt.title as content_title, cnt.alias as content_alias
    FROM snm_categories cat
    LEFT JOIN snm_content cnt
    ON cnt.catid = cat.id
    WHERE cat.id NOT IN (1, 2, 3, 4, 5, 7)
    AND cat.published = 1
    AND cat.level = 1
    GROUP BY cat.id
    ORDER BY cat.rgt ASC"
;
    $menuconn = $conn->query($menu);
    //Loop het resultaat
    while($menu = $menuconn->fetch_assoc()){
      //Code om te checken of de huidige pagina gelijk is aan de alias
      if($menu['alias'] == $alias){
        $class='current';
      }
else {
        $class = '';
      }

      $menuresult .= '<li class="'.$class.' menu-item"><a href="'.$menu['cat_alias'].'">'.$menu['cat_title'].'</a>';
      $menuresult .= '</li>';
    }

    echo $menuresult;
    ?>

    <li><a href="contact">Contact</a></li>
  </ul>
</div>Dit was mijn menu code eerst (let niet op de slordigheid, het is meer als referentie hoe ik het eerst opgelost heb):

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
<div id="main-menu" class="main-nav zn_mega_wrapper">
  <ul id="menu-main-menu" class="main-menu zn_mega_menu">
    <li><a href="home">Home</a></li>
    <?
    $alias
= $_GET['alias'];
    //Haal alle categorieen en check gelijk of de desbetreffende categorie artikelen onder zich heeft hangen.
    $menu = "
    SELECT cat.id as cat_id, cat.level, cat.parent_id, cat.title as cat_title, cat.alias as cat_alias, cat.published, cat.rgt, cnt.state, cnt.id as content_id, cnt.catid, cnt.title as content_title, cnt.alias as content_alias
    FROM snm_categories cat
    LEFT JOIN snm_content cnt
    ON cnt.catid = cat.id
    WHERE cat.id NOT IN (1, 2, 3, 4, 5, 7)
    AND cat.published = 1
    AND cat.level = 1
    GROUP BY cat.id
    ORDER BY cat.rgt ASC"
;
    $menuconn = $conn->query($menu);
    //Loop het resultaat
    while($menu = $menuconn->fetch_assoc()){
      $cat_ids = '';
      $subcatmenulijst = '';
      $subcats = '';
      //Code om te checken of de huidige pagina gelijk is aan de alias
      if($menu['alias'] == $alias){
        $class='current';
      }
else {
        $class = '';
      }


      //Stop alle ids van de categorieen in een array
      $cat_ids[] = $menu['cat_id'];

      //Implodeer ze met commas ertussen zodat ze bruikbaar zijn in een query
      if(!empty($cat_ids)) {
        $useableids = implode(',', $cat_ids);
      }

      // Query voor de subcats
      $subcatmenu         = 'SELECT * FROM snm_categories WHERE parent_id IN ('.$conn->real_escape_string($useableids).') and published = 1 ORDER BY lft';
      $subcatmenucon      = $conn->query($subcatmenu);
      while($subcatmenu   = $subcatmenucon->fetch_assoc()){
        $subcatids[] = $subcatmenu['id'];
        $subsubcatmenulijst = '';
        $subsubartmenulijst = '';
        if(!empty($subcatids)) {
          $useablesubcatids = implode(',', $subcatids);
        }


        $subcatmenulijst .= '<li>';
        $subcatmenulijst .= '<a href="'.$subcatmenu['alias'].'">'.$subcatmenu['title'].'</a>';

        //Subsub categorieen
        $subsubcatmenu = 'SELECT * FROM snm_categories WHERE parent_id IN ('.$conn->real_escape_string($useablesubcatids).') and published = 1 ORDER BY lft';
        $subsubcatmenucon = $conn->query($subsubcatmenu);
        while($subsubcatmenu  = $subsubcatmenucon->fetch_assoc()){
          $subsubcatmenulijst .= '<li><a href="'.$subsubcatmenu['alias'].'">'.$subsubcatmenu['title'].'</a></li>';
        }


        //Subsub artikelen
        $subsubartmenu = '
        SELECT ct.id, ct.title, ct.alias as content_alias, ct.ordering, ct.state, ct.catid, cat.alias as cat_alias
        FROM snm_content ct
        LEFT JOIN snm_categories cat
        ON ct.catid = cat.id
        WHERE ct.catid IN ('
.$conn->real_escape_string($useablesubcatids).')
        AND ct.state = 1
        ORDER BY ct.ordering'
;
        $subsubartmenucon = $conn->query($subsubartmenu);
        while($subsubartmenu = $subsubartmenucon->fetch_assoc()){
          $subsubartmenulijst .= '<li><a href="'.$subsubartmenu['cat_alias'].'/'.$subsubartmenu['content_alias'].'">'.$subsubartmenu['title'].'</a></li>';
        }


        // Wanneer er sub sub categorieen of artikelen zijn, laat deze dan zien
        if($subsubcatmenucon->num_rows > 0 OR $subsubartmenucon->num_rows > 0){
          $subcatmenulijst .= '<ul class="sub-menu">';
          $subcatmenulijst .= $subsubcatmenulijst;
          $subcatmenulijst .= $subsubartmenulijst;
          $subcatmenulijst .= '</ul>';
        }

        $subcatmenulijst .= '</li>';
      }

      // Als
      if(!empty($subcatmenulijst)){
        $subcats = 'true';
      }

      //Loop alle categorieen
      $menuresult .= '<li class="'.$class.' menu-item"><a href="'.$menu['cat_alias'].'">'.$menu['cat_title'].'</a>';
      //Haal alle artikelen op waar het catid gelijk is aan het id van een categorie (binnen bovenstaande loop, zodat het gebeurd voor elke categorie)
      $submenu = "SELECT * FROM snm_content WHERE catid = '".$conn->real_escape_string($menu['cat_id'])."' AND state = 1 ORDER BY ordering";
      $submenuconn = $conn->query($submenu);

      //Als er het id van een artikel niet leeg is (dus als er artikelen onder hangen) OF als er subcategorieeen aanwezig zijn:
      if(!empty($menu['content_id']) OR $subcats == 'true'){
       $menuresult .= '<ul class="sub-menu">';
        //Loop het resultaat
        while($submenu = $submenuconn->fetch_assoc()){
          $menuresult .= '<li><a href="'.$menu['cat_alias'].'/'.$submenu['alias'].'">'.$submenu['title'].'</a></li>';
        }

        // Plak de categorieen onder artikelen
        $menuresult .= $subcatmenulijst;
       $menuresult .= '</ul>';
      }

      $menuresult .= '</li>';
    }

    echo $menuresult;
    ?>

    <li><a href="contact">Contact</a></li>
  </ul>
</div>
Gewijzigd op 06/04/2018 11:42:28 door Snelle Jaap
 
PHP hulp

PHP hulp

18/09/2021 13:41:25
 
- Ariën -
Beheerder

- Ariën -

06/04/2018 11:51:13
Quote Anchor link
Ik kwam ooit eens deze blog tegen van een Tweakers Developer:
https://crisp.tweakblogs.net/blog/317/formatting-a-multi-level-menu-using-only-one-query.html

Dit is hierin al met een enkele query gerealiseerd, zodat je niet steeds een query in een while() {} hoeft te gebruiken, wat de boel kan vertragen.
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<?php
// prepare special array with parent-child relations
$menuData = array(
    'items' => array(),
    'parents' => array()
);


while ($menuItem = $result->fetch_assoc())
{

    $menuData['items'][$menuItem['id']] = $menuItem;
    $menuData['parents'][$menuItem['parentId']][] = $menuItem['id'];
}

?>


Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<?php
// menu builder function, parentId 0 is the root
function buildMenu($parentId, $menuData)
{

    $html = '';

    if (isset($menuData['parents'][$parentId]))
    {

        $html = '<ul>';
        foreach ($menuData['parents'][$parentId] as $itemId)
        {

            $html .= '<li>' . $menuData['items'][$itemId]['name'];

            // find childitems recursively
            $html .= buildMenu($itemId, $menuData);

            $html .= '</li>';
        }

        $html .= '</ul>';
    }


    return $html;
}


// output the menu
echo buildMenu(0, $menuData);
?>


En dit werkt met recursie, en dat is ook het ingrediënt die je nodig hebt in zulke situaties.
Gewijzigd op 06/04/2018 11:57:13 door - Ariën -
 
Snelle Jaap

Snelle Jaap

06/04/2018 12:11:58
Quote Anchor link
Bedankt, daar heb ik wat aan! Ik heb het bijna werkend met deze code, enige probleem is dat hij om de toplevel categorieen (met parent_id 1) ook een <ul> gooit, wat niet de bedoeling is. Even kijken hoe ik dat kan fixen.
 
- Ariën -
Beheerder

- Ariën -

06/04/2018 12:22:00
Quote Anchor link
Ik heb daar geen last van gehad, toen ik deze code ooit eens in een project van mij toepaste.
Zitten je waardes wel op de juiste manier in je array?
 
Snelle Jaap

Snelle Jaap

06/04/2018 12:31:41
Quote Anchor link
Ik geloof het wel, dit is mijn array momenteel:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
Array
(
    [items] => Array
        (
            [32] => Array
                (
                    [cat_id] => 32
                    [level] => 3
                    [parent_id] => 30
                    [cat_title] => Subsubcat
                    [cat_alias] => subsubcat
                    [published] => 1
                    [rgt] => 30
                    [state] =>
                    [content_id] =>
                    [catid] =>
                    [content_title] =>
                    [content_alias] =>
                )

            [30] => Array
                (
                    [cat_id] => 30
                    [level] => 2
                    [parent_id] => 16
                    [cat_title] => Subcat
                    [cat_alias] => subcat
                    [published] => 1
                    [rgt] => 31
                    [state] => 1
                    [content_id] => 15
                    [catid] => 30
                    [content_title] => Subart 1
                    [content_alias] => subart-1
                )

            [31] => Array
                (
                    [cat_id] => 31
                    [level] => 2
                    [parent_id] => 16
                    [cat_title] => Subcat 2
                    [cat_alias] => subcat-2
                    [published] => 1
                    [rgt] => 33
                    [state] =>
                    [content_id] =>
                    [catid] =>
                    [content_title] =>
                    [content_alias] =>
                )

            [16] => Array
                (
                    [cat_id] => 16
                    [level] => 1
                    [parent_id] => 1
                    [cat_title] => Baden
                    [cat_alias] => baden
                    [published] => 1
                    [rgt] => 34
                    [state] => 1
                    [content_id] => 2
                    [catid] => 16
                    [content_title] => Bad 1
                    [content_alias] => bad1
                )

            [17] => Array
                (
                    [cat_id] => 17
                    [level] => 1
                    [parent_id] => 1
                    [cat_title] => Meubels
                    [cat_alias] => meubels
                    [published] => 1
                    [rgt] => 36
                    [state] =>
                    [content_id] =>
                    [catid] =>
                    [content_title] =>
                    [content_alias] =>
                )

            [33] => Array
                (
                    [cat_id] => 33
                    [level] => 2
                    [parent_id] => 18
                    [cat_title] => Douchedeuren
                    [cat_alias] => douchedeuren
                    [published] => 1
                    [rgt] => 39
                    [state] => 1
                    [content_id] => 17
                    [catid] => 33
                    [content_title] => Nisdeur met profiel
                    [content_alias] => nisdeur-met-profiel
                )

            [34] => Array
                (
                    [cat_id] => 34
                    [level] => 2
                    [parent_id] => 18
                    [cat_title] => Douchewanden
                    [cat_alias] => douchewanden
                    [published] => 1
                    [rgt] => 41
                    [state] => 1
                    [content_id] => 23
                    [catid] => 34
                    [content_title] => Walk in douchewand
                    [content_alias] => walk-in-douchewand
                )

            [35] => Array
                (
                    [cat_id] => 35
                    [level] => 2
                    [parent_id] => 18
                    [cat_title] => Douchkabines
                    [cat_alias] => douchkabines
                    [published] => 1
                    [rgt] => 43
                    [state] => 1
                    [content_id] => 26
                    [catid] => 35
                    [content_title] => Vierkante cabine met dubbel swingdeur
                    [content_alias] => vierkante-cabine-met-swingdeur
                )

            [36] => Array
                (
                    [cat_id] => 36
                    [level] => 2
                    [parent_id] => 18
                    [cat_title] => Badwand
                    [cat_alias] => badwand
                    [published] => 1
                    [rgt] => 45
                    [state] => 1
                    [content_id] => 31
                    [catid] => 36
                    [content_title] => badwand
                    [content_alias] => badwand
                )

            [18] => Array
                (
                    [cat_id] => 18
                    [level] => 1
                    [parent_id] => 1
                    [cat_title] => Douche
                    [cat_alias] => douche
                    [published] => 1
                    [rgt] => 46
                    [state] => 1
                    [content_id] => 5
                    [catid] => 18
                    [content_title] => Douche 1
                    [content_alias] => douche-1
                )

            [19] => Array
                (
                    [cat_id] => 19
                    [level] => 1
                    [parent_id] => 1
                    [cat_title] => Toilet
                    [cat_alias] => toilet
                    [published] => 1
                    [rgt] => 48
                    [state] =>
                    [content_id] =>
                    [catid] =>
                    [content_title] =>
                    [content_alias] =>
                )

            [20] => Array
                (
                    [cat_id] => 20
                    [level] => 1
                    [parent_id] => 1
                    [cat_title] => Kranen
                    [cat_alias] => kranen
                    [published] => 1
                    [rgt] => 50
                    [state] =>
                    [content_id] =>
                    [catid] =>
                    [content_title] =>
                    [content_alias] =>
                )

            [21] => Array
                (
                    [cat_id] => 21
                    [level] => 1
                    [parent_id] => 1
                    [cat_title] => Tegels
                    [cat_alias] => tegels
                    [published] => 1
                    [rgt] => 52
                    [state] =>
                    [content_id] =>
                    [catid] =>
                    [content_title] =>
                    [content_alias] =>
                )

            [22] => Array
                (
                    [cat_id] => 22
                    [level] => 1
                    [parent_id] => 1
                    [cat_title] => Verwarming
                    [cat_alias] => verwarming
                    [published] => 1
                    [rgt] => 54
                    [state] =>
                    [content_id] =>
                    [catid] =>
                    [content_title] =>
                    [content_alias] =>
                )

            [23] => Array
                (
                    [cat_id] => 23
                    [level] => 1
                    [parent_id] => 1
                    [cat_title] => Accessoires
                    [cat_alias] => accessoires
                    [published] => 1
                    [rgt] => 56
                    [state] =>
                    [content_id] =>
                    [catid] =>
                    [content_title] =>
                    [content_alias] =>
                )

            [38] => Array
                (
                    [cat_id] => 38
                    [level] => 2
                    [parent_id] => 37
                    [cat_title] => wastafels
                    [cat_alias] => wastafels
                    [published] => 1
                    [rgt] => 59
                    [state] =>
                    [content_id] =>
                    [catid] =>
                    [content_title] =>
                    [content_alias] =>
                )

            [37] => Array
                (
                    [cat_id] => 37
                    [level] => 1
                    [parent_id] => 1
                    [cat_title] => wastafels
                    [cat_alias] => wastafels
                    [published] => 1
                    [rgt] => 60
                    [state] =>
                    [content_id] =>
                    [catid] =>
                    [content_title] =>
                    [content_alias] =>
                )

        )

    [parents] => Array
        (
            [30] => Array
                (
                    [0] => 32
                )

            [16] => Array
                (
                    [0] => 30
                    [1] => 31
                )

            [1] => Array
                (
                    [0] => 16
                    [1] => 17
                    [2] => 18
                    [3] => 19
                    [4] => 20
                    [5] => 21
                    [6] => 22
                    [7] => 23
                    [8] => 37
                )

            [18] => Array
                (
                    [0] => 33
                    [1] => 34
                    [2] => 35
                    [3] => 36
                )

            [37] => Array
                (
                    [0] => 38
                )

        )

)Dit is nu mijn html resultaat:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
<ul id="menu-main-menu" class="main-menu zn_mega_menu">
   <li><a href="home">Home</a></li>
   <ul class="sub-menu">
      <li class="menu-item">
         <a href="baden">Baden</a>
         <ul class="sub-menu">
            <li class="menu-item">
               <a href="subcat">Subcat</a>
               <ul class="sub-menu">
                  <li class="menu-item"><a href="subsubcat">Subsubcat</a></li>
               </ul>
            </li>
            <li class="menu-item"><a href="subcat-2">Subcat 2</a></li>
         </ul>
      </li>
      <li class="menu-item"><a href="meubels">Meubels</a></li>
      <li class="menu-item">
         <a href="douche">Douche</a>
         <ul class="sub-menu">
            <li class="menu-item"><a href="douchedeuren">Douchedeuren</a></li>
            <li class="menu-item"><a href="douchewanden">Douchewanden</a></li>
            <li class="menu-item"><a href="douchkabines">Douchkabines</a></li>
            <li class="menu-item"><a href="badwand">Badwand</a></li>
         </ul>
      </li>
      <li class="menu-item"><a href="toilet">Toilet</a></li>
      <li class="menu-item"><a href="kranen">Kranen</a></li>
      <li class="menu-item"><a href="tegels">Tegels</a></li>
      <li class="menu-item"><a href="verwarming">Verwarming</a></li>
      <li class="menu-item"><a href="accessoires">Accessoires</a></li>
      <li class="menu-item">
         <a href="wastafels">wastafels</a>
         <ul class="sub-menu">
            <li class="menu-item"><a href="wastafels">wastafels</a></li>
         </ul>
      </li>
   </ul>
   <li><a href="contact">Contact</a></li>
</ul>


Baden bijvoorbeeld is een topcategorie met parent_id 1, hier hoeft dus geen <ul> omheen.

De 1 geef ik mee (in het voorbeeld script staat namelijk 0, bij mij is 1 het topniveau).

Op deze manier:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
<?PHP
// Maak een nieuwe array om te vullen met onderstaand resultaat
$menuData = array(
  'items' => array(),
  'parents' => array()
);

// Maak een nieuwe array met simpelweg items en parents, welke gekoppeld zitten aan cat_id/parent_id
while($menu = $menuconn->fetch_assoc())
{

  $menuData['items'][$menu['cat_id']] = $menu;
  $menuData['parents'][$menu['parent_id']][] = $menu['cat_id'];
}


// functie om menu te maken, $parentId is 1 (de categorieen die geen parent hebben)
function buildMenu($parentId, $menuData)
{

  $html = '';
  if (isset($menuData['parents'][$parentId]))
  {

      //print_r($menuData);
      $html = '<ul class="sub-menu">';
      foreach ($menuData['parents'][$parentId] as $itemId)
      {

          $html .= '<li class="menu-item"><a href="'. $menuData['items'][$itemId]['cat_alias'].'">' . $menuData['items'][$itemId]['cat_title'].'</a>';

          // find childitems recursively
          $html .= buildMenu($itemId, $menuData);

          $html .= '</li>';
      }

      $html .= '</ul>';
  }

  return $html;
}


// Echo het resultaat van de functie en geef 1 mee als parent_id
echo buildMenu(1, $menuData);
?>


Toevoeging op 06/04/2018 12:46:59:

Ik heb het opgelost door te checken of het parent_id gelijk is aan 1, zo ja gooi er een li omheen ipv een ul. Bedankt voor het op weg helpen!
Gewijzigd op 06/04/2018 12:40:05 door Snelle Jaap
 
Thomas van den Heuvel

Thomas van den Heuvel

06/04/2018 15:55:16
Quote Anchor link
Alternatief: haal de buitenste <ul> buiten de functie. Het voordeel daarvan is dat je daar dan ook id's en aparte CSS-klasses enzo in kunt zetten. En start alleen een sub-<ul> als het huidige item subitems heeft (controleer hier dus op), dit lijkt mij makkelijker.

Enne, dat $html .= ..., dat kan ook makkelijker he? Gebruik output buffering :).
Gewijzigd op 06/04/2018 15:55:44 door Thomas van den Heuvel
 Overzicht Reageren

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.