hoe 'PHP_SELF omzeilen voor correcte weergave paginering

Overzicht Reageren

Sponsored by: Vacatures door Monsterboard

Anthony de meulemeester

anthony de meulemeester

22/04/2013 23:40:45
Quote Anchor link
hoi alemaal,

probleempje, ik heb mijn paginering aan de praat gekregen maar hij geeft enkel de 1 ste pagina goed weer met wat hij moet weergeven de volgende paginas kloppen niet en dat komt omdat als ik op pagina 2 klik hij de php self functie aanspreekt van men zoekscriptscript waardoor er foute gegevens worden verzonden omdat men gegevens op het form worden gereset naar de standaard waarde.

<php
<form id="form1" name="form1" method="post" action="
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>
" >

<label for="select"></label>

<table width="200" border="0" align="left" cellpadding="5">
<tr>
<th scope="row"><select name="functie" id="select">
<option value="alles" selected="selected">Kies een functiegebied</option>
<option value="lasser">lasser</option>
<option value="mecanicien">Mecanicien</option>
<option value="electricien">electricien</option>
<option value="chauffeur">chauffeur</option>
</select></th>

....
....

?>
php code

<php

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
<?php
    

    $tableName
="kandidatengoed";        
    $targetpage = "platform.php";     
    $limit = 10;
    
    $query = "SELECT COUNT(*) as num FROM $tableName WHERE voorkeursfunctiegebied1='".$_POST['functie']."' AND provincie='" . $_POST['provincie'] . "'";
    
    $total_pages = mysql_fetch_array(mysql_query($query));
    $total_pages = $total_pages[num];
    
    $stages = 3;
    $page = mysql_escape_string($_GET['page']);
    if($page){
        $start = ($page - 1) * $limit;
    }
else{
        $start = 0;    
        }
    
    
    // Get page data
    $query1 = "SELECT * FROM kandidatengoed WHERE voorkeursfunctiegebied1='".$_POST['functie']."' AND provincie='" . $_POST['provincie'] . "' LIMIT $start, $limit";
    $result = mysql_query($query1);
    
    // Initial page num setup
    if ($page == 0){$page = 1;}
    $prev = $page - 1;    
    $next = $page + 1;                            
    $lastpage = ceil($total_pages/$limit);        
    $LastPagem1 = $lastpage - 1;                    
    
    
    $paginate = '';
    if($lastpage > 1)
    {
    
    

    
    
        $paginate .= "<div class='paginate'>";
        // Previous
        if ($page > 1){
            $paginate.= "<a href='$targetpage?page=$prev'>previous</a>";
        }
else{
            $paginate.= "<span class='disabled'>previous</span>";    }
            

        
        // Pages    
        if ($lastpage < 7 + ($stages * 2))    // Not enough pages to breaking it up
        {    
            for ($counter = 1; $counter <= $lastpage; $counter++)
            {

                if ($counter == $page){
                    $paginate.= "<span class='current'>$counter</span>";
                }
else{
                    $paginate.= "<a href='$targetpage?page=$counter'>$counter</a>";}                    
            }
        }

        elseif($lastpage > 5 + ($stages * 2))    // Enough pages to hide a few?
        {
            // Beginning only hide later pages
            if($page < 1 + ($stages * 2))        
            {

                for ($counter = 1; $counter < 4 + ($stages * 2); $counter++)
                {

                    if ($counter == $page){
                        $paginate.= "<span class='current'>$counter</span>";
                    }
else{
                        $paginate.= "<a href='$targetpage?page=$counter'>$counter</a>";}                    
                }

                $paginate.= "...";
                $paginate.= "<a href='$targetpage?page=$LastPagem1'>$LastPagem1</a>";
                $paginate.= "<a href='$targetpage?page=$lastpage'>$lastpage</a>";        
            }

            // Middle hide some front and some back
            elseif($lastpage - ($stages * 2) > $page && $page > ($stages * 2))
            {

                $paginate.= "<a href='$targetpage?page=1'>1</a>";
                $paginate.= "<a href='$targetpage?page=2'>2</a>";
                $paginate.= "...";
                for ($counter = $page - $stages; $counter <= $page + $stages; $counter++)
                {

                    if ($counter == $page){
                        $paginate.= "<span class='current'>$counter</span>";
                    }
else{
                        $paginate.= "<a href='$targetpage?page=$counter'>$counter</a>";}                    
                }

                $paginate.= "...";
                $paginate.= "<a href='$targetpage?page=$LastPagem1'>$LastPagem1</a>";
                $paginate.= "<a href='$targetpage?page=$lastpage'>$lastpage</a>";        
            }

            // End only hide early pages
            else
            {
                $paginate.= "<a href='$targetpage?page=1'>1</a>";
                $paginate.= "<a href='$targetpage?page=2'>2</a>";
                $paginate.= "...";
                for ($counter = $lastpage - (2 + ($stages * 2)); $counter <= $lastpage; $counter++)
                {

                    if ($counter == $page){
                        $paginate.= "<span class='current'>$counter</span>";
                    }
else{
                        $paginate.= "<a href='$targetpage?page=$counter'>$counter</a>";}                    
                }
            }
        }

                    
                // Next
        if ($page < $counter - 1){
            $paginate.= "<a href='$targetpage?page=$next'>next</a>";
        }
else{
            $paginate.= "<span class='disabled'>next</span>";
            }

            
        $paginate.= "</div>";        
    
    
}

 echo $total_pages.' Results';
 // pagination
 echo $paginate;
?>


<ul>

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
<?php
 
 
 
 
 echo "<table border='1' align='left' cellpadding='4' cellspacing='1'  width='auto' bordercolor='#FFCC00'>
<tr>
<th>Voornaam</th>
<th>opleidingsniveau</th>
<th>provincie</th>
<th>Functiegebied</th>
<th>Ervaring</th>
<th>woonplaats</th>
</tr>"
;
 
 
 

        while($row = mysql_fetch_array($result))
        {

        
        
        echo "<tr>";
  echo "<td>" . $row['voornaam'] . "</td>";
  echo "<td>" . $row['opleidingsniveau'] . "</td>";
  echo "<td>" . $row['provincie'] . "</td>";
  echo "<td>" . $row['voorkeursfunctiegebied1'] . "</td>";
  echo "<td>" . $row['ervaring'] . "</td>";
   echo "<td>" . $row['woonplaats'] . "</td>";
  echo "</tr>";
        
        
        
        
        
        }

    echo "</table>";
?>
 
PHP hulp

PHP hulp

18/07/2024 09:28:33
 
Frank Nietbelangrijk

Frank Nietbelangrijk

22/04/2013 23:58:44
Quote Anchor link
het probleem wordt veroorzaakt omdat je met een formulier werkt met de POST methode, en met de pagination werk je met de GET methode. met andere woorden: als je op 'next' klikt komen je formuliervelden niet door en als je je formulier 'submit' dan komt er geen pagination waarde mee.

je kan het op verschillende manieren oplossen.

één manier is om het paginanummer in een hidden field op te slaan in je formulier.
 
Anthony de meulemeester

anthony de meulemeester

23/04/2013 00:10:28
Quote Anchor link
enig idee hoe ik het simpel oplos ik ken namelijk heel weinig php en dit lijkt me iets wat ik nooit zelf vin

Toevoeging op 23/04/2013 00:21:01:

kan ik niet gewoon post gebruiken ipv get voor de paginering?
 
Frank Nietbelangrijk

Frank Nietbelangrijk

23/04/2013 00:37:12
Quote Anchor link
wat ik zei is het simpelst.

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<?php
$page
= 0;
if(isset($_GET['page']))
   $page = intval($_GET['page']);
else if(isset($_POST['page']))
   $page = intval($_POST['page']);
?>

<form id="form1" name="form1" method="post" action=" >
<select><option>lasser etc etc</option></select>
<input type="hidden" name="page" value="<?php echo $page; ?>" />
</form>
Gewijzigd op 23/04/2013 00:38:40 door Frank Nietbelangrijk
 
Anthony de meulemeester

anthony de meulemeester

23/04/2013 00:49:42
Quote Anchor link
nu toont hij men resultaten niet meer :S o wat ben ik slecht in dit<form id="form1" name="form1" method="post" action="
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>
" >
<input type="hidden" name="page" value="
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo $page; ?>
" />
<label for="select"></label>

<table width="200" border="0" align="left" cellpadding="5">
<tr>
<th scope="row"><select name="functie" id="select">
<option value="alles" selected="selected">Kies een functiegebied</option>
<option value="lasser">lasser</option>
<option value="mecanicien">Mecanicien</option>
<option value="electricien">electricien</option>
<option value="chauffeur">chauffeur</option>
</select></th>
</tr>
<tr>
<th scope="row"><label for="select2"></label>
<select name="provincie" id="select2">
<option value="alles" selected="selected">Kies Regio</option>
<option value="Oost-vlaanderen">Oost-Vlaanderen</option>
<option value="West-vlaanderen">West-Vlaanderen</option>
</select></th>
</tr>
<tr>
<th scope="row"><label for="select3"></label>
<select name="select3" id="select3">
<option>kies opleidingsniveau</option>
<option>A2</option>
<option>A3</option>
<option>PROF. Bachelor</option>
</select></th>
</tr>
<tr>
<th scope="row"><input type="submit" name="show" id="show" value="zoeken" /></th>
</tr>
</table>
</form></div>
<div class="wrappy">
<div class="spacer">Kandidaten overzicht</div>
<div class="resultcontainer">Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
<?php
    

    $tableName
="kandidatengoed";        
    $targetpage = "platform.php";    
    $limit = 10;
    
    $query = "SELECT COUNT(*) as num FROM $tableName WHERE voorkeursfunctiegebied1='".$_POST['functie']."' AND provincie='" . $_POST['provincie'] . "'";
    
    $total_pages = mysql_fetch_array(mysql_query($query));
    $total_pages = $total_pages[num];
    
    $stages = 3;
   $page = 0;
if(isset($_GET['page']))
   $page = intval($_GET['page']);
else if(isset($_POST['page']))
   $page = intval($_POST['page']);
    
    // Get page data
    $query1 = "SELECT * FROM kandidatengoed WHERE voorkeursfunctiegebied1='".$_POST['functie']."' AND provincie='" . $_POST['provincie'] . "' LIMIT $start, $limit";
    $result = mysql_query($query1);
    
    // Initial page num setup
    if ($page == 0){$page = 1;}
    $prev = $page - 1;    
    $next = $page + 1;                            
    $lastpage = ceil($total_pages/$limit);        
    $LastPagem1 = $lastpage - 1;                    
    
    
    $paginate = '';
    if($lastpage > 1)
    {
    
    

    
    
        $paginate .= "<div class='paginate'>";
        // Previous
        if ($page > 1){
            $paginate.= "<a href='$targetpage?page=$prev'>previous</a>";
        }
else{
            $paginate.= "<span class='disabled'>previous</span>";    }
            

        
        // Pages    
        if ($lastpage < 7 + ($stages * 2))    // Not enough pages to breaking it up
        {    
            for ($counter = 1; $counter <= $lastpage; $counter++)
            {

                if ($counter == $page){
                    $paginate.= "<span class='current'>$counter</span>";
                }
else{
                    $paginate.= "<a href='$targetpage?page=$counter'>$counter</a>";}                    
            }
        }

        elseif($lastpage > 5 + ($stages * 2))    // Enough pages to hide a few?
        {
            // Beginning only hide later pages
            if($page < 1 + ($stages * 2))        
            {

                for ($counter = 1; $counter < 4 + ($stages * 2); $counter++)
                {

                    if ($counter == $page){
                        $paginate.= "<span class='current'>$counter</span>";
                    }
else{
                        $paginate.= "<a href='$targetpage?page=$counter'>$counter</a>";}                    
                }

                $paginate.= "...";
                $paginate.= "<a href='$targetpage?page=$LastPagem1'>$LastPagem1</a>";
                $paginate.= "<a href='$targetpage?page=$lastpage'>$lastpage</a>";        
            }

            // Middle hide some front and some back
            elseif($lastpage - ($stages * 2) > $page && $page > ($stages * 2))
            {

                $paginate.= "<a href='$targetpage?page=1'>1</a>";
                $paginate.= "<a href='$targetpage?page=2'>2</a>";
                $paginate.= "...";
                for ($counter = $page - $stages; $counter <= $page + $stages; $counter++)
                {

                    if ($counter == $page){
                        $paginate.= "<span class='current'>$counter</span>";
                    }
else{
                        $paginate.= "<a href='$targetpage?page=$counter'>$counter</a>";}                    
                }

                $paginate.= "...";
                $paginate.= "<a href='$targetpage?page=$LastPagem1'>$LastPagem1</a>";
                $paginate.= "<a href='$targetpage?page=$lastpage'>$lastpage</a>";        
            }

            // End only hide early pages
            else
            {
                $paginate.= "<a href='$targetpage?page=1'>1</a>";
                $paginate.= "<a href='$targetpage?page=2'>2</a>";
                $paginate.= "...";
                for ($counter = $lastpage - (2 + ($stages * 2)); $counter <= $lastpage; $counter++)
                {

                    if ($counter == $page){
                        $paginate.= "<span class='current'>$counter</span>";
                    }
else{
                        $paginate.= "<a href='$targetpage?page=$counter'>$counter</a>";}                    
                }
            }
        }

                    
                // Next
        if ($page < $counter - 1){
            $paginate.= "<a href='$targetpage?page=$next'>next</a>";
        }
else{
            $paginate.= "<span class='disabled'>next</span>";
            }

            
        $paginate.= "</div>";        
    
    
}


?>

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
<?php
 
 
 
 
 echo "<table border='1' align='left' cellpadding='4' cellspacing='1'  width='auto' bordercolor='#FFCC00'>
<tr>
<th>Voornaam</th>
<th>opleidingsniveau</th>
<th>provincie</th>
<th>Functiegebied</th>
<th>Ervaring</th>
<th>woonplaats</th>
</tr>"
;
 
 
 

        while($row = mysql_fetch_array($result))
        {

        
        
        echo "<tr>";
  echo "<td>" . $row['voornaam'] . "</td>";
  echo "<td>" . $row['opleidingsniveau'] . "</td>";
  echo "<td>" . $row['provincie'] . "</td>";
  echo "<td>" . $row['voorkeursfunctiegebied1'] . "</td>";
  echo "<td>" . $row['ervaring'] . "</td>";
   echo "<td>" . $row['woonplaats'] . "</td>";
  echo "</tr>";
        
        
        
        
        
        }

    echo "</table>";
?>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<?php
if (!empty($_POST['functie']) && !empty($_POST['provincie'])){
    // Uitvoeren van functie en provincie
} elseif (!empty($_POST['functie'])){
    // Uitvoeren van functie
} elseif (!empty($_POST['provincie'])){
    // Uitvoeren van provincie
} else {
    // Uitvoeren van geen van beide
}

?>


<div class="onderresult">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
<?php echo $total_pages.' Results';
 // pagination
 echo $paginate;?>
</div>
</body>
</html>
Gewijzigd op 23/04/2013 00:51:02 door anthony de meulemeester
 
Teun Hesseling

Teun Hesseling

23/04/2013 09:37:43
Quote Anchor link
het is niet noodzakelijk om {} na een if te zetten , maar ik zou het wel doen.
 
Anthony de meulemeester

anthony de meulemeester

23/04/2013 19:30:25
Quote Anchor link
de paginering werkt maar hij toont geen resultaten.
omdat ik van buiten weet hoeveel results hij heeft weet ik dat de paginering werkt. ik krijg geen results te zien en geen foutmeldingen. iemand die kan zien wat er fout is?
 Overzicht Reageren

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.