php contact formulier

Overzicht Reageren

Sponsored by: Vacatures door Monsterboard

Pagina: 1 2 3 4 volgende »

Marianne

marianne

07/03/2006 21:55:00
Quote Anchor link
Hoi,

Ik ben al dagen bezig met een contact formulier .
Hij is eindelijk af maar als ik hem verzend dan komen er bepaalde vakken leeg aan of staan bij de verkeerde groep in de email. Heb al van alles geprobeerd maar dan krijg ik bij het verzenden een melding dat ik niet alle vakken heb ingevuld die wel zijn ingevuld.
Wie kan mij vertellen wat er verkeerd staat? Alvast heel erg bedankt.
Hier mijn php code:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body><style>
<!--
BODY {SCROLLBAR-FACE-COLOR: #FFC082; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #FFCC99; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #FFCC99; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #B05800; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #FFCC99; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #FFCC99; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #FFCC99; }
-->
</style>

<center> <h2><A> AANMELDINGS FORMULIER </A></h2><BR></CENTER>
<style type="text/css">
<!--
body,td,th {
color: #993300;
}
body {
background-color: #FFCC99;
}
-->
</style>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
<?// is niet 100% !!!
function checkmail($mail)
{

    $email_host = explode("@", $mail);
    $email_host = $email_host['1'];
    $email_resolved = gethostbyname($email_host);

    if ($email_resolved != $email_host && eregi("^[0-9a-z]([-_.~]?[0-9a-z])*@[0-9a-z]([-.]?[0-9a-z])*\\.[a-z]{2,4}$",$mail))
        $valid = 1;

    return $valid;
}


// geef e-mail adres op van ontvanger
$mail_ontv = "mijmemail@chello.nl";

// als er niet op submit is gedrukt, of als er wel op is gedrukt maar niet alles ingevoerd is
if (!$_POST['submit'] || $_POST['submit'] && (!$_POST['naam'] || !$_POST['mail'] || !checkmail($_POST['mail']) || !$_POST['msggs'] || !$_POST['onderwerp']))
{

    if ($_POST['submit'] && (!$_POST['naam'] || !$_POST['mail'] || !checkmail($_POST['mail']) || !$_POST['msggs'] || !$_POST['onderwerp']))  
    {

        echo "Je bent je naam, e-mail adres, onderwerp of bericht vergeten in te vullen. Ook kan het zijn ";
        echo "dat je een verkeerd e-mail adres hebt ingevuld.<p>";
    }

      
    // form + tabel
    echo "<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">";
    echo "<form method=\"POST\" ACTION=\"" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "\">";
      
    // achternaam
    echo "<tr><td><h3>Gegevens kind:</h3>
          Achternaam kind</td></tr>"
;
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"Achternaam \" value=\"" . $_POST['Achternaam'] . "\"></td></tr>";
    
     // voornaam
    echo "<tr><td>Voornaam kind:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"Voornaam \" value=\"" . $_POST['Voornaam'] . "\"></td></tr>";
  
    // Geslacht
    echo '<tr><td>Geslacht:</td></tr>';
    echo '<tr><td>';
    echo '<select name="Geslacht">';
    echo '<option value="default"></option>';
    echo '<option value="Jongen">Jongen</option>';
    echo '<option value="Meisje">Meisje</option>';
    echo '</select></td></tr>';

    // Geboorte datum kind  
    echo "<tr><td>Geboorte datum kind :</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"Geboorte \" value=\"" . $_POST['Geboorte'] . "\"></td></tr>";
  
    // Geboorte land kind  
    echo "<tr><td>Geboorte land kind :</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"land \" value=\"" . $_POST['land'] . "\"></td></tr>";
      
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    
     // Gegevens Ouder(s)/Verzorger(S)
    echo "<tr><td><h3>Gegevens Ouder(s)/Verzorger(S):</h3>
          Namen</td></tr>"
;
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"naam\" value=\"" . $_POST['naam'] . "\"></td></tr>";
    
     // Adres
    echo "<tr><td>Adres:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"adres\" value=\"" . $_POST['adres'] . "\"></td></tr>";
    
     // postcode  en woonplaats
    echo "<tr><td>Postcode en woonplaats:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"plaats\" value=\"" . $_POST['plaats'] . "\"></td></tr>";
    
     // telefoon
    echo "<tr><td>Telefoon:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"tel\" value=\"" . $_POST['tel'] . "\"></td></tr>";
    
    // mail
    echo "<tr><td>E-mail adres:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"mail\" value=\"" . $_POST['mail'] . "\"></td></tr>";
    
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    
    // Gezin
    echo "<tr><td><h3>Gezin:</h3>
          Gezinssamenstelling:</td></tr>"
;
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"naam\" value=\"" . $_POST['gezin'] . "\"></td></tr>";
    
     // Moedertaal gesproken thuis
    echo "<tr><td>Moedertaal gesproken thuis:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"naam\" value=\"" . $_POST['taal'] . "\"></td></tr>";
    
     // Andere gesproken talen thuis
    echo "<tr><td>Andere gesproken talen thuis:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"naam\" value=\"" . $_POST['meer'] . "\"></td></tr>";
    
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    
    // Naam huisarts
    echo "<tr><td><h3>Medische gegevens: :</h3>
          Naam huisarts:</td></tr>"
;
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"huisarts\" value=\"" . $_POST['huisarts'] . "\"></td></tr>";
    
     // Telefoon huisarts:
    echo "<tr><td>Telefoon huisarts:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"telefoon huisarts\" value=\"" . $_POST['telefoon huisarts'] . "\"></td></tr>";
    
     // Zijn er medische gegevens m.b.t. uw kind waar wij rekening mee moeten houden en/of opmerkingen t.a.v. de gezondheid of het gedrag van uw kind
    echo "<tr><td>Zijn er medische gegevens m.b.t. uw kind waar wij rekening mee moeten houden en/of opmerkingen t.a.v. de gezondheid of het gedrag van uw kind:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"medisch\" value=\"" . $_POST['medisch'] . "\"></td></tr>";
    
     // Telefoon huisarts
    echo "<tr><td>Is uw kind ingeënt (Ja/Nee):</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"ingeënt\" value=\"" . $_POST['ingeënt'] . "\"></td></tr>";
    
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    
    
     //  Lokatie keuze
    echo '<tr><td><h3> Lokatie keuze:</h3></td></tr>';
    echo '<tr><td>';
    echo '<select name="Lokatie keuze">';
    echo '<option value="default"></option>';
    echo '<option value="Bambino">Bambino</option>';
    echo '<option value="Blokkendoos">Blokkendoos</option>';
    echo '<option value="Klavertje vier">Klavertje vier</option>';
    echo '<option value="Paddestoeltje">Paddestoeltje</option>';
    echo '<option value="Haasje Over">Haasje Over</option>';
    echo '<option value="Olleke Bolleke">Olleke Bolleke</option>';
    echo '</select></td></tr>';
    
    
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    

    
     //   Voorkeur voor eerste dagdeel
    echo '<tr><td><h3>Voorkeur voor eerste dagdeel:</h3></td></tr>';
    echo '<tr><td>';
    echo '<select name=" Voorkeur voor eerste dagdeel">';
    echo '<option value="default"></option>';
    echo '<option value="Maandagochtend">Maandagochtend</option>';
    echo '<option value="Dinsdagochtend">Dinsdagochtend</option>';
    echo '<option value="Woensdagochtend">Woensdagochtend</option>';
    echo '<option value="Donderdagochtend">Donderdagochtend</option>';
    echo '<option value="Vrijdagochtend">Vrijdagochtend</option>';
    echo '<option value="Maandagmiddag (alleen voor Klavertje vier)">Maandagmiddag (alleen voor Klavertje vier)</option>';
    echo '<option value="Donderdagmiddag (alleen voor Klavertje vier)">Donderdagmiddag (alleen voor Klavertje vier)</option>';
    echo '</select></td></tr>';
    
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    

    
     //   Voorkeur voor tweede dagdeel
    echo '<tr><td>Voorkeur voor tweede dagdeel:</td></tr>';
    echo '<tr><td>';
    echo '<select name=" Voorkeur voor tweede dagdeel">';
    echo '<option value="default"></option>';
    echo '<option value="Maandagochtend">Maandagochtend</option>';
    echo '<option value="Dinsdagochtend">Dinsdagochtend</option>';
    echo '<option value="Woensdagochtend">Woensdagochtend</option>';
    echo '<option value="Donderdagochtend">Donderdagochtend</option>';
    echo '<option value="Vrijdagochtend">Vrijdagochtend</option>';
    echo '<option value="Maandagmiddag (alleen voor Klavertje vier)">Maandagmiddag (alleen voor Klavertje vier)</option>';
    echo '<option value="Donderdagmiddag (alleen voor Klavertje vier)">Donderdagmiddag (alleen voor Klavertje vier)</option>';
    echo '</select></td></tr>';
    
    
    // mail
    echo "<tr><td>Onderwerp:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"onderwerp\" value=\"" . $_POST['onderwerp'] . "\"></td></tr>";
      
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";

    // mail
    echo "<tr><td>Bericht:</td></tr>";
    echo "<tr><td><TEXTAREA name=\"msggs\" ROWS=\"6\" COLS=\"45\">" . htmlentities($_POST['msggs']) . "</TEXTAREA></td></tr>";
      
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
      
    // button
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Versturen\"></td></tr>";
      
    // sluit form + tabel
    echo "</form>";
    echo "</table>";
}

// versturen naar
else
{      
    // set datum
    $datum = date("d.m.Y H:i");
      
    // set ip
    $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
      
    $inhoud_mail = "===================================================\n";
    $inhoud_mail .= "Ingevulde contact formulier\n";
    $inhoud_mail .= "===================================================\n\n";
      
    $inhoud_mail .= "Achternaam : " . $_POST['Achternaam '] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Voornaam : " . $_POST['Voornaam '] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Geslacht:" . $_POST['Geslacht'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Geboorte : " . $_POST['Geboorte '] . "\n";
    $inhoud_mail .= "land : " . $_POST['land '] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Gegevens Ouder(s)/Verzorger(S): " . $_POST['naam'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Adres " . $_POST['adres'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Postcode en woonplaats: " . $_POST['plaats'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Telefoon: " . $_POST['tel'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "E-mail adres: " . $_POST['mail'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Gezinssamenstelling: " . $_POST['gezin'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Moedertaal gesproken thuis: " . $_POST['taal'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Andere gesproken talen thuis: " . $_POST['meer'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Naam huisarts: " . $_POST['huisarts'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Telefoon huisarts: " . $_POST['telefoon huisarts'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Zijn er medische gegevens m.b.t. uw kind waar wij rekening mee moeten houden en/of opmerkingen t.a.v. de                     gezondheid of het gedrag van uw kind: " . $_POST['medisch'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Is uw kind ingeënt: (Ja/Nee): " . $_POST['ingeënt'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Lokatie keuze : " . $_POST['Lokatie keuze '] . "\n";
    $inhoud_mail .= " Voorkeur voor eerste dagdeel : " . $_POST[' Voorkeur voor eerste dagdeel '] . "\n";
    $inhoud_mail .= " Voorkeur voor tweede dagdeel : " . $_POST[' Voorkeur voor tweede dagdeel '] . "\n";
    
    
    
    $inhoud_mail .= "Bericht:\n";
    $inhoud_mail .= $_POST['msggs'] . "\n\n";
      
    $inhoud_mail .= "Verstuurd op $datum via het ip " . $ip . "\n\n";
      
    $inhoud_mail .= "===================================================\n\n";
    
    // --------------------
    // spambot protectie
    // ------
    // van de tutorial: http://www.phphulp.nl/php/tutorials/10/340/
    // ------

    
    $headers = "From: " . $_POST['naam'] . " <" . $_POST['mail'] . ">";
    
    $headers = stripslashes($headers);
    $headers = str_replace("\n", "", $headers); // Verwijder \n
    $headers = str_replace("\r", "", $headers); // Verwijder \r
    $headers = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $headers)); // Slashes van quotes
    
    $_POST['onderwerp'] = str_replace("\n", "", $_POST['onderwerp']); // Verwijder \n
    $_POST['onderwerp'] = str_replace("\r", "", $_POST['onderwerp']); // Verwijder \r
    $_POST['onderwerp'] = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $_POST['onderwerp'])); // Slashes van quotes
    
    mail($mail_ontv, $_POST['onderwerp'], $inhoud_mail, $headers);
    
    echo "<h1>Je e-mail is verstuurd</h1>";
    
    echo "<p>Bedankt voor het versturen van een e-mail. Je zult snel een antwoord ";
    echo "krijgen indien dit nodig is.</p>";
    
    echo "<p>We nemen alles serieus en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie ";
    echo "die we binnen krijgen. Je e-mail adres zal nooit aan derden worden verstrekt.</p>";
}

?><A> De combinatie van uw keuze hangt per speelzaal af van het aantal beschikbare plaatsen.</a><br>
<A> Uw kind wordt dan eventueel, uiteraard in overleg, geplaatst op andere dagdelen.</a><br>
<A> Indien mogeljk wordt uw kind op de groep geplaatst als het 2 jaar oud is.</a><br>
<br>
<A> Als het aanmeldingsformulier door de administratie is ontvangen, wordt uw kind op de wachtlijst </a><br>
<A> geplaatst. Hiervan ontvangt u een ontvangstbevestiging. </a><br>
<A> Wanneer uw kind aan de beurt is, wordt hij/zij in een groep geplaatst. </a><br>
<A> Ca 1 maand tevoren berichten wij u hierover. </a><br>
<br>
<A> Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met <B> Marjolein </b>.</a><br>
<A> Telefoonnummer: 030-552222 </a><br>

</body>
</html>
Gewijzigd op 07/03/2006 21:57:00 door Marianne
 
PHP hulp

PHP hulp

23/02/2020 00:29:07
 
Jan Koehoorn

Jan Koehoorn

07/03/2006 22:00:00
Quote Anchor link
Je checkt nu niet of de functie mail wel gelukt is.

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
<?php
    if (mail($mail_ontv, $_POST['onderwerp'], $inhoud_mail, $headers)) {
        echo '<p>Mail verzonden</p>';
    }

?>
 
Marianne

marianne

07/03/2006 22:04:00
Quote Anchor link
Het verzenden lukt wel, sorry ben nog maar net een week bezig met php.
Waar moet ik deze code plaatsen dan?
 
Jan Koehoorn

Jan Koehoorn

07/03/2006 22:06:00
Quote Anchor link
Als het verzenden wel lukt, dan is dat dus het probleem niet. Ik moet zeggen dat je een behoorlijk ingewikkeld script gebruikt voor iemand die nog maar een week bezig is met PHP. Maar goed; welke velden komen er precies leeg aan?
 
Marianne

marianne

07/03/2006 22:13:00
Quote Anchor link
De eerst velden zijn leeg of de antwoorden staan verkeerd.
Bedankt trouwens voor je snelle reaktie.
 
Jan Koehoorn

Jan Koehoorn

07/03/2006 22:16:00
Quote Anchor link
Ik heb wat foutjes in je script verbeterd. Probeer zo eens:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
<?php// is niet 100% !!!
function checkmail($mail)
{

    $email_host = explode("@", $mail);
    $email_host = $email_host['1'];
    $email_resolved = gethostbyname($email_host);

    if ($email_resolved != $email_host && eregi("^[0-9a-z]([-_.~]?[0-9a-z])*@[0-9a-z]([-.]?[0-9a-z])*\\.[a-z]{2,4}$",$mail))
        $valid = 1;

    return $valid;
}


// geef e-mail adres op van ontvanger
$mail_ontv = "mijmemail@chello.nl";

// als er niet op submit is gedrukt, of als er wel op is gedrukt maar niet alles ingevoerd is
if (!$_POST['submit'] || $_POST['submit'] && (!$_POST['naam'] || !$_POST['mail'] || !checkmail($_POST['mail']) || !$_POST['msggs'] || !$_POST['onderwerp']))
{

    if ($_POST['submit'] && (!$_POST['naam'] || !$_POST['mail'] || !checkmail($_POST['mail']) || !$_POST['msggs'] || !$_POST['onderwerp']))  
    {

        echo "Je bent je naam, e-mail adres, onderwerp of bericht vergeten in te vullen. Ook kan het zijn ";
        echo "dat je een verkeerd e-mail adres hebt ingevuld.<p>";
    }

      
    // form + tabel
    echo "<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">";
    echo "<form method=\"POST\" ACTION=\"" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "\">";
      
    // achternaam
    echo "<tr><td><h3>Gegevens kind:</h3>
          Achternaam kind</td></tr>"
;
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"Achternaam \" value=\"" . $_POST['Achternaam'] . "\"></td></tr>";
    
     // voornaam
    echo "<tr><td>Voornaam kind:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"Voornaam \" value=\"" . $_POST['Voornaam'] . "\"></td></tr>";
  
    // Geslacht
    echo '<tr><td>Geslacht:</td></tr>';
    echo '<tr><td>';
    echo '<select name="Geslacht">';
    echo '<option value="default"></option>';
    echo '<option value="Jongen">Jongen</option>';
    echo '<option value="Meisje">Meisje</option>';
    echo '</select></td></tr>';

    // Geboorte datum kind  
    echo "<tr><td>Geboorte datum kind :</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"Geboorte \" value=\"" . $_POST['Geboorte'] . "\"></td></tr>";
  
    // Geboorte land kind  
    echo "<tr><td>Geboorte land kind :</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"land \" value=\"" . $_POST['land'] . "\"></td></tr>";
      
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    
     // Gegevens Ouder(s)/Verzorger(S)
    echo "<tr><td><h3>Gegevens Ouder(s)/Verzorger(S):</h3>
          Namen</td></tr>"
;
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"naam\" value=\"" . $_POST['naam'] . "\"></td></tr>";
    
     // Adres
    echo "<tr><td>Adres:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"adres\" value=\"" . $_POST['adres'] . "\"></td></tr>";
    
     // postcode  en woonplaats
    echo "<tr><td>Postcode en woonplaats:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"plaats\" value=\"" . $_POST['plaats'] . "\"></td></tr>";
    
     // telefoon
    echo "<tr><td>Telefoon:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"tel\" value=\"" . $_POST['tel'] . "\"></td></tr>";
    
    // mail
    echo "<tr><td>E-mail adres:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"mail\" value=\"" . $_POST['mail'] . "\"></td></tr>";
    
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    
    // Gezin
    echo "<tr><td><h3>Gezin:</h3>
          Gezinssamenstelling:</td></tr>"
;
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"naam\" value=\"" . $_POST['gezin'] . "\"></td></tr>";
    
     // Moedertaal gesproken thuis
    echo "<tr><td>Moedertaal gesproken thuis:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"naam\" value=\"" . $_POST['taal'] . "\"></td></tr>";
    
     // Andere gesproken talen thuis
    echo "<tr><td>Andere gesproken talen thuis:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"naam\" value=\"" . $_POST['meer'] . "\"></td></tr>";
    
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    
    // Naam huisarts
    echo "<tr><td><h3>Medische gegevens: :</h3>
          Naam huisarts:</td></tr>"
;
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"huisarts\" value=\"" . $_POST['huisarts'] . "\"></td></tr>";
    
     // Telefoon huisarts:
    echo "<tr><td>Telefoon huisarts:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"telefoon huisarts\" value=\"" . $_POST['telefoon huisarts'] . "\"></td></tr>";
    
     // Zijn er medische gegevens m.b.t. uw kind waar wij rekening mee moeten houden en/of opmerkingen t.a.v. de gezondheid of het gedrag van uw kind
    echo "<tr><td>Zijn er medische gegevens m.b.t. uw kind waar wij rekening mee moeten houden en/of opmerkingen t.a.v. de gezondheid of het gedrag van uw kind:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"medisch\" value=\"" . $_POST['medisch'] . "\"></td></tr>";
    
     // Telefoon huisarts
    echo "<tr><td>Is uw kind ingeënt (Ja/Nee):</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"ingeënt\" value=\"" . $_POST['ingeënt'] . "\"></td></tr>";
    
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    
    
     //  Lokatie keuze
    echo '<tr><td><h3> Lokatie keuze:</h3></td></tr>';
    echo '<tr><td>';
    echo '<select name="Lokatie keuze">';
    echo '<option value="default"></option>';
    echo '<option value="Bambino">Bambino</option>';
    echo '<option value="Blokkendoos">Blokkendoos</option>';
    echo '<option value="Klavertje vier">Klavertje vier</option>';
    echo '<option value="Paddestoeltje">Paddestoeltje</option>';
    echo '<option value="Haasje Over">Haasje Over</option>';
    echo '<option value="Olleke Bolleke">Olleke Bolleke</option>';
    echo '</select></td></tr>';
    
    
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    

    
     //   Voorkeur voor eerste dagdeel
    echo '<tr><td><h3>Voorkeur voor eerste dagdeel:</h3></td></tr>';
    echo '<tr><td>';
    echo '<select name=" Voorkeur voor eerste dagdeel">';
    echo '<option value="default"></option>';
    echo '<option value="Maandagochtend">Maandagochtend</option>';
    echo '<option value="Dinsdagochtend">Dinsdagochtend</option>';
    echo '<option value="Woensdagochtend">Woensdagochtend</option>';
    echo '<option value="Donderdagochtend">Donderdagochtend</option>';
    echo '<option value="Vrijdagochtend">Vrijdagochtend</option>';
    echo '<option value="Maandagmiddag (alleen voor Klavertje vier)">Maandagmiddag (alleen voor Klavertje vier)</option>';
    echo '<option value="Donderdagmiddag (alleen voor Klavertje vier)">Donderdagmiddag (alleen voor Klavertje vier)</option>';
    echo '</select></td></tr>';
    
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    

    
     //   Voorkeur voor tweede dagdeel
    echo '<tr><td>Voorkeur voor tweede dagdeel:</td></tr>';
    echo '<tr><td>';
    echo '<select name=" Voorkeur voor tweede dagdeel">';
    echo '<option value="default"></option>';
    echo '<option value="Maandagochtend">Maandagochtend</option>';
    echo '<option value="Dinsdagochtend">Dinsdagochtend</option>';
    echo '<option value="Woensdagochtend">Woensdagochtend</option>';
    echo '<option value="Donderdagochtend">Donderdagochtend</option>';
    echo '<option value="Vrijdagochtend">Vrijdagochtend</option>';
    echo '<option value="Maandagmiddag (alleen voor Klavertje vier)">Maandagmiddag (alleen voor Klavertje vier)</option>';
    echo '<option value="Donderdagmiddag (alleen voor Klavertje vier)">Donderdagmiddag (alleen voor Klavertje vier)</option>';
    echo '</select></td></tr>';
    
    
    // mail
    echo "<tr><td>Onderwerp:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"onderwerp\" value=\"" . $_POST['onderwerp'] . "\"></td></tr>";
      
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";

    // mail
    echo "<tr><td>Bericht:</td></tr>";
    echo "<tr><td><TEXTAREA name=\"msggs\" ROWS=\"6\" COLS=\"45\">" . htmlentities($_POST['msggs']) . "</TEXTAREA></td></tr>";
      
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
      
    // button
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Versturen\"></td></tr>";
      
    // sluit form + tabel
    echo "</form>";
    echo "</table>";
}

// versturen naar
else
{      
    // set datum
    $datum = date("d.m.Y H:i");
      
    // set ip
    $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
      
    $inhoud_mail = "===================================================\n";
    $inhoud_mail .= "Ingevulde contact formulier\n";
    $inhoud_mail .= "===================================================\n\n";
      
    $inhoud_mail .= "Achternaam : " . $_POST['Achternaam'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Voornaam : " . $_POST['Voornaam'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Geslacht:" . $_POST['Geslacht'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Geboorte : " . $_POST['Geboorte'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "land : " . $_POST['land'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Gegevens Ouder(s)/Verzorger(S): " . $_POST['naam'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Adres " . $_POST['adres'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Postcode en woonplaats: " . $_POST['plaats'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Telefoon: " . $_POST['tel'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "E-mail adres: " . $_POST['mail'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Gezinssamenstelling: " . $_POST['gezin'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Moedertaal gesproken thuis: " . $_POST['taal'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Andere gesproken talen thuis: " . $_POST['meer'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Naam huisarts: " . $_POST['huisarts'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Telefoon huisarts: " . $_POST['telefoon huisarts'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Zijn er medische gegevens m.b.t. uw kind waar wij rekening mee moeten houden en/of opmerkingen t.a.v. de                     gezondheid of het gedrag van uw kind: " . $_POST['medisch'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Is uw kind ingeënt: (Ja/Nee): " . $_POST['ingeënt'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Lokatie keuze : " . $_POST['Lokatie keuze '] . "\n";
    $inhoud_mail .= " Voorkeur voor eerste dagdeel : " . $_POST[' Voorkeur voor eerste dagdeel '] . "\n";
    $inhoud_mail .= " Voorkeur voor tweede dagdeel : " . $_POST[' Voorkeur voor tweede dagdeel '] . "\n";
    
    
    
    $inhoud_mail .= "Bericht:\n";
    $inhoud_mail .= $_POST['msggs'] . "\n\n";
      
    $inhoud_mail .= "Verstuurd op $datum via het ip " . $ip . "\n\n";
      
    $inhoud_mail .= "===================================================\n\n";
    
    // --------------------
    // spambot protectie
    // ------
    // van de tutorial: http://www.phphulp.nl/php/tutorials/10/340/
    // ------

    
    $headers = "From: " . $_POST['naam'] . " <" . $_POST['mail'] . ">";
    
    $headers = stripslashes($headers);
    $headers = str_replace("\n", "", $headers); // Verwijder \n
    $headers = str_replace("\r", "", $headers); // Verwijder \r
    $headers = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $headers)); // Slashes van quotes
    
    $_POST['onderwerp'] = str_replace("\n", "", $_POST['onderwerp']); // Verwijder \n
    $_POST['onderwerp'] = str_replace("\r", "", $_POST['onderwerp']); // Verwijder \r
    $_POST['onderwerp'] = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $_POST['onderwerp'])); // Slashes van quotes
    
    mail($mail_ontv, $_POST['onderwerp'], $inhoud_mail, $headers);
    
    echo "<h1>Je e-mail is verstuurd</h1>";
    
    echo "<p>Bedankt voor het versturen van een e-mail. Je zult snel een antwoord ";
    echo "krijgen indien dit nodig is.</p>";
    
    echo "<p>We nemen alles serieus en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie ";
    echo "die we binnen krijgen. Je e-mail adres zal nooit aan derden worden verstrekt.</p>";
}

?>
 
Marianne

marianne

07/03/2006 22:17:00
Quote Anchor link
Oke, ga het gelijk doen.
 
Jan Koehoorn

Jan Koehoorn

07/03/2006 22:20:00
Quote Anchor link
Ik heb niet je hele code teruggeplakt, dus zelf even de delen die er voor en er na stonden toevoegen.
 
Marianne

marianne

07/03/2006 22:25:00
Quote Anchor link
Krijg een error nu
nl:

Parse error: syntax error, unexpected '<', expecting '{' in /contact/contactformulier.php on line 32
Gewijzigd op 08/03/2006 12:39:00 door marianne
 
Jan Koehoorn

Jan Koehoorn

07/03/2006 22:28:00
Quote Anchor link
Da's vreemd, want in het eerste deel van je code heb ik helemaal niets veranderd. Ik heb alleen aan de onderste regels gesleuteld.
 
Jan Koehoorn

Jan Koehoorn

07/03/2006 22:31:00
Quote Anchor link
Momentje, ik upload de code even naar mijn eigen webserver om te testen wat er gebeurt.
 
Marianne

marianne

07/03/2006 22:31:00
Quote Anchor link
momentje , had stukje dubbel staan . ik probeer het nog eens.
 
Marianne

marianne

07/03/2006 22:35:00
Quote Anchor link
nee, zelfde error. Ik vind dit ook heel vreemd dacht nl dat ik alles goed had staan zo.Heb ook al veel veranderd maar lukt ook niet.
 
Jan Koehoorn

Jan Koehoorn

07/03/2006 22:37:00
Quote Anchor link
Ik krijg geen errors op mijn eigen server. Als ik alle velden invul krijg ik keurig een e-mail binnen, maar sommige velden zijn inderdaad leeg. Voor de zekerheid nog even de volledige code zoals ik hem nu heb.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<style>
<!--
BODY {SCROLLBAR-FACE-COLOR: #FFC082; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #FFCC99; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #FFCC99; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #B05800; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #FFCC99; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #FFCC99; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #FFCC99; }
-->
</style>

<center> <h2><A> AANMELDINGS FORMULIER </A></h2><BR></CENTER>
<style type="text/css">
<!--
body,td,th {
color: #993300;
}
body {
background-color: #FFCC99;
}
-->
</style>
</head>

<body>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
<?php// is niet 100% !!!
function checkmail($mail)
{

    return true;
}


// geef e-mail adres op van ontvanger
$mail_ontv = "mijmemail@chello.nl";

// als er niet op submit is gedrukt, of als er wel op is gedrukt maar niet alles ingevoerd is
if (!$_POST['submit'] || $_POST['submit'] && (!$_POST['naam'] || !$_POST['mail'] || !checkmail($_POST['mail']) || !$_POST['msggs'] || !$_POST['onderwerp']))
{

    if ($_POST['submit'] && (!$_POST['naam'] || !$_POST['mail'] || !checkmail($_POST['mail']) || !$_POST['msggs'] || !$_POST['onderwerp']))  
    {

        echo "Je bent je naam, e-mail adres, onderwerp of bericht vergeten in te vullen. Ook kan het zijn ";
        echo "dat je een verkeerd e-mail adres hebt ingevuld.<p>";
    }

      
    // form + tabel
    echo "<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">";
    echo "<form method=\"POST\" ACTION=\"" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "\">";
      
    // achternaam
    echo "<tr><td><h3>Gegevens kind:</h3>
          Achternaam kind</td></tr>"
;
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"Achternaam \" value=\"" . $_POST['Achternaam'] . "\"></td></tr>";
    
     // voornaam
    echo "<tr><td>Voornaam kind:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"Voornaam \" value=\"" . $_POST['Voornaam'] . "\"></td></tr>";
  
    // Geslacht
    echo '<tr><td>Geslacht:</td></tr>';
    echo '<tr><td>';
    echo '<select name="Geslacht">';
    echo '<option value="default"></option>';
    echo '<option value="Jongen">Jongen</option>';
    echo '<option value="Meisje">Meisje</option>';
    echo '</select></td></tr>';

    // Geboorte datum kind  
    echo "<tr><td>Geboorte datum kind :</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"Geboorte \" value=\"" . $_POST['Geboorte'] . "\"></td></tr>";
  
    // Geboorte land kind  
    echo "<tr><td>Geboorte land kind :</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"land \" value=\"" . $_POST['land'] . "\"></td></tr>";
      
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    
     // Gegevens Ouder(s)/Verzorger(S)
    echo "<tr><td><h3>Gegevens Ouder(s)/Verzorger(S):</h3>
          Namen</td></tr>"
;
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"naam\" value=\"" . $_POST['naam'] . "\"></td></tr>";
    
     // Adres
    echo "<tr><td>Adres:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"adres\" value=\"" . $_POST['adres'] . "\"></td></tr>";
    
     // postcode  en woonplaats
    echo "<tr><td>Postcode en woonplaats:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"plaats\" value=\"" . $_POST['plaats'] . "\"></td></tr>";
    
     // telefoon
    echo "<tr><td>Telefoon:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"tel\" value=\"" . $_POST['tel'] . "\"></td></tr>";
    
    // mail
    echo "<tr><td>E-mail adres:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"mail\" value=\"" . $_POST['mail'] . "\"></td></tr>";
    
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    
    // Gezin
    echo "<tr><td><h3>Gezin:</h3>
          Gezinssamenstelling:</td></tr>"
;
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"naam\" value=\"" . $_POST['gezin'] . "\"></td></tr>";
    
     // Moedertaal gesproken thuis
    echo "<tr><td>Moedertaal gesproken thuis:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"naam\" value=\"" . $_POST['taal'] . "\"></td></tr>";
    
     // Andere gesproken talen thuis
    echo "<tr><td>Andere gesproken talen thuis:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"naam\" value=\"" . $_POST['meer'] . "\"></td></tr>";
    
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    
    // Naam huisarts
    echo "<tr><td><h3>Medische gegevens: :</h3>
          Naam huisarts:</td></tr>"
;
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"huisarts\" value=\"" . $_POST['huisarts'] . "\"></td></tr>";
    
     // Telefoon huisarts:
    echo "<tr><td>Telefoon huisarts:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"telefoon huisarts\" value=\"" . $_POST['telefoon huisarts'] . "\"></td></tr>";
    
     // Zijn er medische gegevens m.b.t. uw kind waar wij rekening mee moeten houden en/of opmerkingen t.a.v. de gezondheid of het gedrag van uw kind
    echo "<tr><td>Zijn er medische gegevens m.b.t. uw kind waar wij rekening mee moeten houden en/of opmerkingen t.a.v. de gezondheid of het gedrag van uw kind:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"medisch\" value=\"" . $_POST['medisch'] . "\"></td></tr>";
    
     // Telefoon huisarts
    echo "<tr><td>Is uw kind ingeënt (Ja/Nee):</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"ingeënt\" value=\"" . $_POST['ingeënt'] . "\"></td></tr>";
    
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    
    
     //  Lokatie keuze
    echo '<tr><td><h3> Lokatie keuze:</h3></td></tr>';
    echo '<tr><td>';
    echo '<select name="Lokatie keuze">';
    echo '<option value="default"></option>';
    echo '<option value="Bambino">Bambino</option>';
    echo '<option value="Blokkendoos">Blokkendoos</option>';
    echo '<option value="Klavertje vier">Klavertje vier</option>';
    echo '<option value="Paddestoeltje">Paddestoeltje</option>';
    echo '<option value="Haasje Over">Haasje Over</option>';
    echo '<option value="Olleke Bolleke">Olleke Bolleke</option>';
    echo '</select></td></tr>';
    
    
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    

    
     //   Voorkeur voor eerste dagdeel
    echo '<tr><td><h3>Voorkeur voor eerste dagdeel:</h3></td></tr>';
    echo '<tr><td>';
    echo '<select name=" Voorkeur voor eerste dagdeel">';
    echo '<option value="default"></option>';
    echo '<option value="Maandagochtend">Maandagochtend</option>';
    echo '<option value="Dinsdagochtend">Dinsdagochtend</option>';
    echo '<option value="Woensdagochtend">Woensdagochtend</option>';
    echo '<option value="Donderdagochtend">Donderdagochtend</option>';
    echo '<option value="Vrijdagochtend">Vrijdagochtend</option>';
    echo '<option value="Maandagmiddag (alleen voor Klavertje vier)">Maandagmiddag (alleen voor Klavertje vier)</option>';
    echo '<option value="Donderdagmiddag (alleen voor Klavertje vier)">Donderdagmiddag (alleen voor Klavertje vier)</option>';
    echo '</select></td></tr>';
    
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    

    
     //   Voorkeur voor tweede dagdeel
    echo '<tr><td>Voorkeur voor tweede dagdeel:</td></tr>';
    echo '<tr><td>';
    echo '<select name=" Voorkeur voor tweede dagdeel">';
    echo '<option value="default"></option>';
    echo '<option value="Maandagochtend">Maandagochtend</option>';
    echo '<option value="Dinsdagochtend">Dinsdagochtend</option>';
    echo '<option value="Woensdagochtend">Woensdagochtend</option>';
    echo '<option value="Donderdagochtend">Donderdagochtend</option>';
    echo '<option value="Vrijdagochtend">Vrijdagochtend</option>';
    echo '<option value="Maandagmiddag (alleen voor Klavertje vier)">Maandagmiddag (alleen voor Klavertje vier)</option>';
    echo '<option value="Donderdagmiddag (alleen voor Klavertje vier)">Donderdagmiddag (alleen voor Klavertje vier)</option>';
    echo '</select></td></tr>';
    
    
    // mail
    echo "<tr><td>Onderwerp:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"onderwerp\" value=\"" . $_POST['onderwerp'] . "\"></td></tr>";
      
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";

    // mail
    echo "<tr><td>Bericht:</td></tr>";
    echo "<tr><td><TEXTAREA name=\"msggs\" ROWS=\"6\" COLS=\"45\">" . htmlentities($_POST['msggs']) . "</TEXTAREA></td></tr>";
      
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
      
    // button
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Versturen\"></td></tr>";
      
    // sluit form + tabel
    echo "</form>";
    echo "</table>";
}

// versturen naar
else
{      
    // set datum
    $datum = date("d.m.Y H:i");
      
    // set ip
    $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
      
    $inhoud_mail = "===================================================\n";
    $inhoud_mail .= "Ingevulde contact formulier\n";
    $inhoud_mail .= "===================================================\n\n";
      
    $inhoud_mail .= "Achternaam : " . $_POST['Achternaam'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Voornaam : " . $_POST['Voornaam'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Geslacht:" . $_POST['Geslacht'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Geboorte : " . $_POST['Geboorte'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "land : " . $_POST['land'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Gegevens Ouder(s)/Verzorger(S): " . $_POST['naam'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Adres " . $_POST['adres'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Postcode en woonplaats: " . $_POST['plaats'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Telefoon: " . $_POST['tel'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "E-mail adres: " . $_POST['mail'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Gezinssamenstelling: " . $_POST['gezin'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Moedertaal gesproken thuis: " . $_POST['taal'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Andere gesproken talen thuis: " . $_POST['meer'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Naam huisarts: " . $_POST['huisarts'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Telefoon huisarts: " . $_POST['telefoon huisarts'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Zijn er medische gegevens m.b.t. uw kind waar wij rekening mee moeten houden en/of opmerkingen t.a.v. de                     gezondheid of het gedrag van uw kind: " . $_POST['medisch'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Is uw kind ingeënt: (Ja/Nee): " . $_POST['ingeënt'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Lokatie keuze : " . $_POST['Lokatie keuze '] . "\n";
    $inhoud_mail .= " Voorkeur voor eerste dagdeel : " . $_POST[' Voorkeur voor eerste dagdeel '] . "\n";
    $inhoud_mail .= " Voorkeur voor tweede dagdeel : " . $_POST[' Voorkeur voor tweede dagdeel '] . "\n";
    
    
    
    $inhoud_mail .= "Bericht:\n";
    $inhoud_mail .= $_POST['msggs'] . "\n\n";
      
    $inhoud_mail .= "Verstuurd op $datum via het ip " . $ip . "\n\n";
      
    $inhoud_mail .= "===================================================\n\n";
    
    // --------------------
    // spambot protectie
    // ------
    // van de tutorial: http://www.phphulp.nl/php/tutorials/10/340/
    // ------

    
    $headers = "From: " . $_POST['naam'] . " <" . $_POST['mail'] . ">";
    
    $headers = stripslashes($headers);
    $headers = str_replace("\n", "", $headers); // Verwijder \n
    $headers = str_replace("\r", "", $headers); // Verwijder \r
    $headers = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $headers)); // Slashes van quotes
    
    $_POST['onderwerp'] = str_replace("\n", "", $_POST['onderwerp']); // Verwijder \n
    $_POST['onderwerp'] = str_replace("\r", "", $_POST['onderwerp']); // Verwijder \r
    $_POST['onderwerp'] = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $_POST['onderwerp'])); // Slashes van quotes
    
    mail($mail_ontv, $_POST['onderwerp'], $inhoud_mail, $headers);
    
    echo "<h1>Je e-mail is verstuurd</h1>";
    
    echo "<p>Bedankt voor het versturen van een e-mail. Je zult snel een antwoord ";
    echo "krijgen indien dit nodig is.</p>";
    
    echo "<p>We nemen alles serieus en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie ";
    echo "die we binnen krijgen. Je e-mail adres zal nooit aan derden worden verstrekt.</p>";
}

?>


<A> De combinatie van uw keuze hangt per speelzaal af van het aantal beschikbare plaatsen.</a><br>
<A> Uw kind wordt dan eventueel, uiteraard in overleg, geplaatst op andere dagdelen.</a><br>
<A> Indien mogeljk wordt uw kind op de groep geplaatst als het 2 jaar oud is.</a><br>
<br>
<A> Als het aanmeldingsformulier door de administratie is ontvangen, wordt uw kind op de wachtlijst </a><br>
<A> geplaatst. Hiervan ontvangt u een ontvangstbevestiging. </a><br>
<A> Wanneer uw kind aan de beurt is, wordt hij/zij in een groep geplaatst. </a><br>
<A> Ca 1 maand tevoren berichten wij u hierover. </a><br>
<br>
<A> Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met <B> Marjolein </b>.</a><br>
<A> Telefoonnummer: 030-552222 </a><br>

</body>
</html>
 
Marianne

marianne

07/03/2006 22:44:00
Quote Anchor link
Klopt, krijg nu ook geen error meer maar vreemd dat de velden leeg blijven.
 
Jan Koehoorn

Jan Koehoorn

07/03/2006 22:51:00
Quote Anchor link
Ik ben er mee bezig. Ik heb ze bijna allemaal, op eentje na. Geef me nog een minuutje of tien.
 
Jan Koehoorn

Jan Koehoorn

07/03/2006 22:54:00
Quote Anchor link
Okee, zo moet je alle velden binnenkrijgen:


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<style>
<!--
BODY {SCROLLBAR-FACE-COLOR: #FFC082; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #FFCC99; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #FFCC99; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #B05800; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #FFCC99; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #FFCC99; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #FFCC99; }
-->
</style>

<center> <h2><A> AANMELDINGS FORMULIER </A></h2><BR></CENTER>
<style type="text/css">
<!--
body,td,th {
color: #993300;
}
body {
background-color: #FFCC99;
}
-->
</style>
</head>

<body>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
<?php

// is niet 100% !!!
function checkmail($mail)
{

    return true;
}


// geef e-mail adres op van ontvanger
$mail_ontv = "mijmemail@chello.nl";

// als er niet op submit is gedrukt, of als er wel op is gedrukt maar niet alles ingevoerd is
if (!$_POST['submit'] || $_POST['submit'] && (!$_POST['naam'] || !$_POST['mail'] || !checkmail($_POST['mail']) || !$_POST['msggs'] || !$_POST['onderwerp']))
{

    if ($_POST['submit'] && (!$_POST['naam'] || !$_POST['mail'] || !checkmail($_POST['mail']) || !$_POST['msggs'] || !$_POST['onderwerp']))  
    {

        echo "Je bent je naam, e-mail adres, onderwerp of bericht vergeten in te vullen. Ook kan het zijn ";
        echo "dat je een verkeerd e-mail adres hebt ingevuld.<p>";
    }

      
    // form + tabel
    echo "<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">";
    echo "<form method=\"POST\" ACTION=\"" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "\">";
      
    // achternaam
    echo "<tr><td><h3>Gegevens kind:</h3>
          Achternaam kind</td></tr>"
;
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"Achternaam\" value=\"" . $_POST['Achternaam'] . "\"></td></tr>";
    
     // voornaam
    echo "<tr><td>Voornaam kind:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"Voornaam\" value=\"" . $_POST['Voornaam'] . "\"></td></tr>";
  
    // Geslacht
    echo '<tr><td>Geslacht:</td></tr>';
    echo '<tr><td>';
    echo '<select name="Geslacht">';
    echo '<option value="default"></option>';
    echo '<option value="Jongen">Jongen</option>';
    echo '<option value="Meisje">Meisje</option>';
    echo '</select></td></tr>';

    // Geboorte datum kind  
    echo "<tr><td>Geboorte datum kind :</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"Geboorte\" value=\"" . $_POST['Geboorte'] . "\"></td></tr>";
  
    // Geboorte land kind  
    echo "<tr><td>Geboorte land kind :</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"land\" value=\"" . $_POST['land'] . "\"></td></tr>";
      
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    
     // Gegevens Ouder(s)/Verzorger(S)
    echo "<tr><td><h3>Gegevens Ouder(s)/Verzorger(S):</h3>
          Namen</td></tr>"
;
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"naam\" value=\"" . $_POST['naam'] . "\"></td></tr>";
    
     // Adres
    echo "<tr><td>Adres:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"adres\" value=\"" . $_POST['adres'] . "\"></td></tr>";
    
     // postcode  en woonplaats
    echo "<tr><td>Postcode en woonplaats:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"plaats\" value=\"" . $_POST['plaats'] . "\"></td></tr>";
    
     // telefoon
    echo "<tr><td>Telefoon:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"tel\" value=\"" . $_POST['tel'] . "\"></td></tr>";
    
    // mail
    echo "<tr><td>E-mail adres:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"mail\" value=\"" . $_POST['mail'] . "\"></td></tr>";
    
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    
    // Gezin
    echo "<tr><td><h3>Gezin:</h3>
          Gezinssamenstelling:</td></tr>"
;
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"gezin\" value=\"" . $_POST['gezin'] . "\"></td></tr>";
    
     // Moedertaal gesproken thuis
    echo "<tr><td>Moedertaal gesproken thuis:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"taal\" value=\"" . $_POST['taal'] . "\"></td></tr>";
    
     // Andere gesproken talen thuis
    echo "<tr><td>Andere gesproken talen thuis:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"meer\" value=\"" . $_POST['meer'] . "\"></td></tr>";
    
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    
    // Naam huisarts
    echo "<tr><td><h3>Medische gegevens: :</h3>
          Naam huisarts:</td></tr>"
;
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"huisarts\" value=\"" . $_POST['huisarts'] . "\"></td></tr>";
    
     // Telefoon huisarts:
    echo "<tr><td>Telefoon huisarts:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"telefoonhuisarts\" value=\"" . $_POST['telefoonhuisarts'] . "\"></td></tr>";
    
     // Zijn er medische gegevens m.b.t. uw kind waar wij rekening mee moeten houden en/of opmerkingen t.a.v. de gezondheid of het gedrag van uw kind
    echo "<tr><td>Zijn er medische gegevens m.b.t. uw kind waar wij rekening mee moeten houden en/of opmerkingen t.a.v. de gezondheid of het gedrag van uw kind:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"medisch\" value=\"" . $_POST['medisch'] . "\"></td></tr>";
    
     // Telefoon huisarts
    echo "<tr><td>Is uw kind ingeënt (Ja/Nee):</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"ingeënt\" value=\"" . $_POST['ingeënt'] . "\"></td></tr>";
    
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    
    
     //  Lokatie keuze
    echo '<tr><td><h3> Lokatie keuze:</h3></td></tr>';
    echo '<tr><td>';
    echo '<select name="Lokatiekeuze">';
    echo '<option value="default"></option>';
    echo '<option value="Bambino">Bambino</option>';
    echo '<option value="Blokkendoos">Blokkendoos</option>';
    echo '<option value="Klavertje vier">Klavertje vier</option>';
    echo '<option value="Paddestoeltje">Paddestoeltje</option>';
    echo '<option value="Haasje Over">Haasje Over</option>';
    echo '<option value="Olleke Bolleke">Olleke Bolleke</option>';
    echo '</select></td></tr>';
    
    
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    

    
     //   Voorkeur voor eerste dagdeel
    echo '<tr><td><h3>Voorkeur voor eerste dagdeel:</h3></td></tr>';
    echo '<tr><td>';
    echo '<select name="Voorkeurvooreerstedagdeel">';
    echo '<option value="default"></option>';
    echo '<option value="Maandagochtend">Maandagochtend</option>';
    echo '<option value="Dinsdagochtend">Dinsdagochtend</option>';
    echo '<option value="Woensdagochtend">Woensdagochtend</option>';
    echo '<option value="Donderdagochtend">Donderdagochtend</option>';
    echo '<option value="Vrijdagochtend">Vrijdagochtend</option>';
    echo '<option value="Maandagmiddag (alleen voor Klavertje vier)">Maandagmiddag (alleen voor Klavertje vier)</option>';
    echo '<option value="Donderdagmiddag (alleen voor Klavertje vier)">Donderdagmiddag (alleen voor Klavertje vier)</option>';
    echo '</select></td></tr>';
    
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    

    
     //   Voorkeur voor tweede dagdeel
    echo '<tr><td>Voorkeur voor tweede dagdeel:</td></tr>';
    echo '<tr><td>';
    echo '<select name="Voorkeurvoortweededagdeel">';
    echo '<option value="default"></option>';
    echo '<option value="Maandagochtend">Maandagochtend</option>';
    echo '<option value="Dinsdagochtend">Dinsdagochtend</option>';
    echo '<option value="Woensdagochtend">Woensdagochtend</option>';
    echo '<option value="Donderdagochtend">Donderdagochtend</option>';
    echo '<option value="Vrijdagochtend">Vrijdagochtend</option>';
    echo '<option value="Maandagmiddag (alleen voor Klavertje vier)">Maandagmiddag (alleen voor Klavertje vier)</option>';
    echo '<option value="Donderdagmiddag (alleen voor Klavertje vier)">Donderdagmiddag (alleen voor Klavertje vier)</option>';
    echo '</select></td></tr>';
    
    
    // mail
    echo "<tr><td>Onderwerp:</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"onderwerp\" value=\"" . $_POST['onderwerp'] . "\"></td></tr>";
      
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";

    // mail
    echo "<tr><td>Bericht:</td></tr>";
    echo "<tr><td><TEXTAREA name=\"msggs\" ROWS=\"6\" COLS=\"45\">" . htmlentities($_POST['msggs']) . "</TEXTAREA></td></tr>";
      
    // space
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
      
    // button
    echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
    echo "<tr><td><input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Versturen\"></td></tr>";
      
    // sluit form + tabel
    echo "</form>";
    echo "</table>";
}

// versturen naar
else
{      
    // set datum
    $datum = date("d.m.Y H:i");
      
    // set ip
    $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
      
    $inhoud_mail = "===================================================\n";
    $inhoud_mail .= "Ingevulde contact formulier\n";
    $inhoud_mail .= "===================================================\n\n";
      
    $inhoud_mail .= "Achternaam : " . $_POST['Achternaam'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Voornaam : " . $_POST['Voornaam'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Geslacht:" . $_POST['Geslacht'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Geboorte : " . $_POST['Geboorte'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "land : " . $_POST['land'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Gegevens Ouder(s)/Verzorger(S): " . $_POST['naam'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Adres " . $_POST['adres'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Postcode en woonplaats: " . $_POST['plaats'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Telefoon: " . $_POST['tel'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "E-mail adres: " . $_POST['mail'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Gezinssamenstelling: " . $_POST['gezin'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Moedertaal gesproken thuis: " . $_POST['taal'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Andere gesproken talen thuis: " . $_POST['meer'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Naam huisarts: " . $_POST['huisarts'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Telefoon huisarts: " . $_POST['telefoonhuisarts'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Zijn er medische gegevens m.b.t. uw kind waar wij rekening mee moeten houden en/of opmerkingen t.a.v. de                     gezondheid of het gedrag van uw kind: " . $_POST['medisch'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Is uw kind ingeënt: (Ja/Nee): " . $_POST['ingeënt'] . "\n";
    $inhoud_mail .= "Lokatie keuze : " . $_POST['Lokatiekeuze'] . "\n";
    $inhoud_mail .= " Voorkeur voor eerste dagdeel : " . $_POST['Voorkeurvooreerstedagdeel'] . "\n";
    $inhoud_mail .= " Voorkeur voor tweede dagdeel : " . $_POST['Voorkeurvoortweededagdeel'] . "\n";
    
    
    
    $inhoud_mail .= "Bericht:\n";
    $inhoud_mail .= $_POST['msggs'] . "\n\n";
      
    $inhoud_mail .= "Verstuurd op $datum via het ip " . $ip . "\n\n";
      
    $inhoud_mail .= "===================================================\n\n";
    
    // --------------------
    // spambot protectie
    // ------
    // van de tutorial: http://www.phphulp.nl/php/tutorials/10/340/
    // ------

    
    $headers = "From: " . $_POST['naam'] . " <" . $_POST['mail'] . ">";
    
    $headers = stripslashes($headers);
    $headers = str_replace("\n", "", $headers); // Verwijder \n
    $headers = str_replace("\r", "", $headers); // Verwijder \r
    $headers = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $headers)); // Slashes van quotes
    
    $_POST['onderwerp'] = str_replace("\n", "", $_POST['onderwerp']); // Verwijder \n
    $_POST['onderwerp'] = str_replace("\r", "", $_POST['onderwerp']); // Verwijder \r
    $_POST['onderwerp'] = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $_POST['onderwerp'])); // Slashes van quotes
    
    mail($mail_ontv, $_POST['onderwerp'], $inhoud_mail, $headers);
    
    echo "<h1>Je e-mail is verstuurd</h1>";
    
    echo "<p>Bedankt voor het versturen van een e-mail. Je zult snel een antwoord ";
    echo "krijgen indien dit nodig is.</p>";
    
    echo "<p>We nemen alles serieus en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie ";
    echo "die we binnen krijgen. Je e-mail adres zal nooit aan derden worden verstrekt.</p>";
}

?>


<A> De combinatie van uw keuze hangt per speelzaal af van het aantal beschikbare plaatsen.</a><br>
<A> Uw kind wordt dan eventueel, uiteraard in overleg, geplaatst op andere dagdelen.</a><br>
<A> Indien mogeljk wordt uw kind op de groep geplaatst als het 2 jaar oud is.</a><br>
<br>
<A> Als het aanmeldingsformulier door de administratie is ontvangen, wordt uw kind op de wachtlijst </a><br>
<A> geplaatst. Hiervan ontvangt u een ontvangstbevestiging. </a><br>
<A> Wanneer uw kind aan de beurt is, wordt hij/zij in een groep geplaatst. </a><br>
<A> Ca 1 maand tevoren berichten wij u hierover. </a><br>
<br>
<A> Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met <B> Marjolein </b>.</a><br>
<A> Telefoonnummer: 030-552222 </a><br>

</body>
</html>
 
Marianne

marianne

07/03/2006 22:57:00
Quote Anchor link
ik ga ondertussen ff een foto uploaden voor hier.
Alvast heel erg bedankt.
 
Jan Koehoorn

Jan Koehoorn

07/03/2006 23:06:00
Quote Anchor link
Ik krijg hier nu alle velden keurig binnen.
 
Marianne

marianne

07/03/2006 23:09:00
Quote Anchor link
mooi, ik ga ook ff kijken.
wat heb je aan gepast?
wil er graag van leren nl.
 
Jan Koehoorn

Jan Koehoorn

07/03/2006 23:14:00
Quote Anchor link
Wat heb ik aangepast:

stel je hebt een formulier met een tekstveld er in. Dat ziet er bijvoorbeeld zo uit:

<input name="veld1" type="text">

In jouw code stonden er heel vaak spaties in de naam en dat geeft problemen. Iets als dit:

<input name="dit is veld 1" type="text">

is geen goed idee.


Ik heb dus overal in je code de foute spaties verwijderd en gezorgd dat alle veldnamen kloppen.
 

Pagina: 1 2 3 4 volgende »Overzicht Reageren

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.