php variable

Overzicht Reageren

Sponsored by: Vacatures door Monsterboard

Space gremlin

space gremlin

16/03/2023 22:22:41
Quote Anchor link
ik krijg het niet voor elkaar, om de waarde van tellingB naar mijn volgende pagina mee te nemen,
ik had dit ook via section geprobeerd, wat ik op zich mooier vind maar dan ook krijg ik de waarde niet mee.

kan iemand mij eventueel aangeven waar ik mis ga.

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
<?
session_start();

include_once 'css/inf.php';

$kmstand       = null;
$startstop     = 'start';
$tellingB      = null;

$_SESSION['kmstandvorige'] = $kmstand;
$_SESSION['first'] = true;
// $_SESSION['tellingB2'] = $tellingB;
$mysqli = new mysqli($host, $username, $password, $database);
if (mysqli_connect_errno()) {
        printf("<BR><BR><BR>Connect failed: %s\n", mysqli_connect_error());
        exit();
    }


$query = 'SELECT * FROM `kmstand` getLastRecord ORDER BY id DESC LIMIT 1';

$result = $mysqli->query($query) or die($mysqli->error.__LINE__);

$i = 0;
if($result->num_rows > 0)
 {

  while($row = $result->fetch_assoc())
   {

    $id           = $row['id'];
    $kmstand      = $row['kmstand'];
    $startstop    = $row['startstop'];
     }
 }$action = "kmstand2.php?tellingB=".$tellingB;
?>


</head>
<body>

<div style="text-align:center;padding:10px;margin-top:7px;font-size:12px;">

<form action="<? echo $action ?>" method="post" enctype="multipart/form-data"  class="center13" id="postform">

  <p>&nbsp;</p>
  <p><span class="textbox">Kmstand<br>
  </span>
  <input class="MyB5" name="kmstand" type="text" id="kmstand" size="15" />
  </p>
  <p><span class="font16">Vorige km stand<br>
<? echo $kmstand ?></span><br>
    <br>
    <input name="startstop" type="text" class="MyB5" id="startstop" value="<?echo $startstop ?>" size="15" readonly />
    <br>  
  <table width="200" border="0" align="center">
  <tr>
    <td><input name="tellingB" id="tellingB" type="radio"  value="Proefrit" ></td>
    <td><span class="font16">Proefrit</span></td>
  </tr>
  </table>
  <br>
<br>
    <p>


    
      <input type="submit" class="MyB1" value="Toevoegen" onClick="this.disabled=true;this.value='Bezig 1 Moment...';this.form.submit();" />
</p><br>
<br>

  
 </form>  
  <button id="myButton3" class="MyB3" >Tanken</button>
  <br>
  <br>
<button id="myButton5" class="MyB5" >Overzicht / Mail</button>
<br />

</div>

<script type="text/javascript">
 
 
    
    document.getElementById("myButton3").onclick = function () {
        location.href = "tanken.php";
    };
    
      document.getElementById("myButton5").onclick = function () {
        location.href = "email-kmstanden.php";
    };
    
</script>code pagina 2 maar die vind ik niet belangrijk, wil eerste de waarde meegenomen hebben
als ik deze op mijn de php heb, fix ik daar de rest wel weer.

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
<head>
  <title>kmstand</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style_fdeel.css">

<link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon"/>
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon"/>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>    
  </script>
</p>
<p>
  <?
  
session_start();

include_once 'css/inf.php';


echo $tellingB;// echo $_SESSION['first'] ;

if ( $_SESSION['first'] == true ) {

$_SESSION['first'] = false;

$mysqli = new mysqli($host, $username, $password, $database);
if (mysqli_connect_errno()) {
        printf("<BR><BR><BR>Connect failed: %s\n", mysqli_connect_error());
        exit();
    }

$query = 'SELECT * FROM `kosten` getLastRecord ORDER BY id DESC LIMIT 1';
$result = $mysqli->query($query) or die($mysqli->error.__LINE__);
$i = 0;
if($result->num_rows > 0)
 {

  while($row = $result->fetch_assoc())
   {

    $literprijs    = $row['literprijs'];
     }
 }


$kmstand       = $_POST['kmstand'];
$startstop     = $_POST['startstop'];
//$datum         = date("Y/m/d");
$datum         = date("j-n-Y");

$tijd          = date("H:i");
$telling       = '0';
$kosten        = null;

if ( $startstop == 'start' ) {
$startstop = "stop" ; } else {
 $startstop = "start" ;
 echo '<br>';
 
 $telling = $kmstand - $_SESSION['kmstandvorige'];
 
 echo 'Gereden km '.$telling;
 
 echo '<br>';
 echo 'Geschatte kosten rit zijn ';
 echo'<br>';
 $kosten = number_format( ($literprijs /13 * $telling), 2 );
 echo $kosten;
 
  }   ;$con = mysqli_connect($host, $username, $password, $database);
if (mysqli_connect_errno()) {
        echo "<BR><BR><BR>Connect failed: ", mysqli_connect_error();
};


if ( $_SESSION['tellingB2'] == 'Proefrit' ) {
echo 'Onbetaald';

$tellingB = $telling;
$telling = '0';
     };


if ( $_SESSION['tellingB2'] == '' ) {
echo '<br>Betaald';

$tellingB = '0';
     };
$sql = "INSERT INTO kmstand VALUES  ('','$kmstand','$startstop','$datum','$tijd','$telling','$tellingB')";


if (!mysqli_query($con,$sql))
  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));
  }

 $last_id = $con->insert_id;

 echo "<BR><BR>Data toegevoegd<BR><BR>";
if ( $startstop == 'start' ) {
 
 
$mysqli = new mysqli($host, $username, $password, $database);
if (mysqli_connect_errno()) {printf("<BR><BR><BR>Connect failed: %s\n", mysqli_connect_error());exit();
}


$query  = "SELECT * FROM `usermg` ORDER BY id DESC";
$result = $mysqli->query($query) or die($mysqli->error.__LINE__);

if($result->num_rows > 0)

 {

  while($row = $result->fetch_assoc())
   {


    $id    = $row['id'];
    $user  = $row['user'];
    $email = $row['email'];
    $van   = $row['van'];

$to         = $email;
$from       = $van;

$subject   =  'Gereden.';
$bodytext  ='<body class="fontwhite">  ';
$bodytext .='<html><p><tr><td></td></tr>';

$bodytext .= '<BR><style type="text/css"> <!-- .center2 { text-align: center; } --> </style>
<body><table width="100%" height="20" border="0" >
  <tr>
   <td width="105" height="21">kmstand Start :</td>
   <td width="700">'
.$_SESSION['kmstandvorige'].'</td>
  </tr>
  <tr>
   <td height="21" heigt "25" >kmstand Stop:</td>
   <td>'
.$kmstand.'</td>
  </tr>
  
    <td height="21" heigt "25" >Datum: </td>
   <td>'
.$datum.'</td>
  </tr>
  
  <tr>
   <td height="21" heigt "25" >tijd: </td>
   <td>'
.$tijd.'</td>
    </tr>
    
      <tr>
   <td height="21" heigt "25" >Gereden km : </td>
   <td>'
.$telling.'</td>
    </tr>
    
    
      <tr>
   <td height="21" heigt "25" >Geschatte kosten : </td>
   <td>'
.$kosten.'</td>
    </tr>
    
  
</table><table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
   <td></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>'
;


$userN = $user;
$userE = $email;
$userW = null;
$userM = $bodytext;
$userF = null;
$fromname = $van;
$userS = $subject;


$headers     = "From: <".$from."> \r\n";  
$headers     = "MIME-Version: 1.0";
$headers     = "Content-type: text/plain; charset=iso-8859-1";
$userSubject = $subject;
$userEmail   = $from;
$headers     = "X-Mailer: PHP/".phpversion();

echo '

<div style="text-align:center;padding:10px;margin-top:7px;font-size:25px;">

Email verzonden naar '
.$user." - ".$email.' -

</div>'
;

include($ABSPATH.'config/smtp.php');

echo '<BR>';

}
}

 mysqli_close($con);
};
};


?>
Gewijzigd op 16/03/2023 22:27:22 door Space gremlin
 
PHP hulp

PHP hulp

28/03/2023 14:19:28
 
Ozzie PHP

Ozzie PHP

16/03/2023 22:54:33
Quote Anchor link
>> ik had dit ook via section geprobeerd

Ik neem aan dat je bedoelt 'session'?

Pagina 2 regel 23:

echo $tellingB;

Zo haal je een waarde niet op uit je sessie.
 
Space gremlin

space gremlin

16/03/2023 23:00:36
Quote Anchor link
weer wat aangepast en werkt weer.

snap niet echt wat er nu fout was.

Toevoeging op 16/03/2023 23:01:48:

sorry ja session, dat bedoel ik

maar ik heb nu weer wat dingen gedaan en nu werkt het ineens wel
zal wel iets niet goed gestaan hebben.


mee eens wat je zegd de 2de php had er eigenlijk ook even niet bij gemoeten.

bedankt.
 
- Ariën  -
Beheerder

- Ariën -

16/03/2023 23:28:23
Quote Anchor link
Controleer ook je HTML-opbouw. En waarom twee connecties? Ook hoor je geen session_start() na HTML te gebruiken.

Er rammelt een hoop aan dit script.
Gewijzigd op 16/03/2023 23:29:50 door - Ariën -
 
Space gremlin

space gremlin

16/03/2023 23:45:46
Quote Anchor link
Dat er een dubbele connectie is , is mij bekend, maar was nog testen
maar ben met je eens.

thxs.
zal het fixen.
Gewijzigd op 16/03/2023 23:46:44 door space gremlin
 
- Ariën  -
Beheerder

- Ariën -

16/03/2023 23:55:13
Quote Anchor link
Goed zo! Ook wil ik je attenderen op SQL-injection.
 
Space gremlin

space gremlin

17/03/2023 00:25:22
Quote Anchor link
bedankt, het zijn geen prof. websites dus dat scheelt, ook dat zal ik bekijken.
verbeteren is altijd beter. thxs
 
- Ariën  -
Beheerder

- Ariën -

17/03/2023 00:28:29
Quote Anchor link
Dit heeft niks met professionele sites te maken. Het is altijd van belang.
 
Ivo P

Ivo P

17/03/2023 14:39:28
Quote Anchor link
jouw script gebruikt <*? als openingstag. (zonder *)

Dat moet al best wel een tijd verplicht <*?php zijn. De verkorte versie is al een tijdje afgeschaft.

Dat geldt ook voor je echo commando's

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<? echo $action ?>
dat mag dan naar keuze worden:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo $action ?>

of
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?= $action ?>


(dát mag dan weer wel in de korte versie)
 Overzicht Reageren

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.