install-maker

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. install-maker

« Lees de omschrijving en reacties

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<?php
$directory
= "files/";//De directory waar je project in staat
$forbiddenextensions = array();//Extensies die niet ingepakt moeten worden
$installname = "install.php";//De naam die het installatiebestand moet gaan ehbben
if ($dir = @opendir("$directory")) {//Als directory openen lukt
    $handle = fopen($installname,'x');//Installatiebestand aanmaken
    fwrite($handle,"<?php".chr(10));//Beginnen met <?php natuurlijk
    while (($file = readdir($dir)) !== false) {//Een loopje om alle bestanden uit de directory mee te lezen
        $filetype = substr($file,-3,3);//Het bestandstype
        if(!in_array($filetype,$forbiddenextensions) && $file != "makeinstall.php" && !empty($filetype) && !is_dir($directory.$file)) {//Kijken of het bestand klopt
            $files[] = $directory.$file;//Bestanden toevoegen aan een array
            $noextension = str_replace('.'.$filetype,'',$file);//Bestandsnaam zonder extensie, zodat het goed als variabelenaam gebruikt kan worden
            $noextension = str_replace('/','_',$noextension);//Ook even de / van een folder verwijderen, want dat werkt niet :D
            $noextension = str_replace(' ','_',$noextension);//En de spaties verwijderen
            $contents = file_get_contents($directory.$file);//De inhoud van het bestand
            fwrite($handle,"$".$noextension."='".chr(10).str_replace("'","\'",$contents)."';".chr(10));//De variabele met de inhoud van het bestand in het installatiebestand zetten
            fwrite($handle,'$handle'." = fopen(\"".$file."\",'x');".chr(10));//De handle in het installatiebestand zetten
            fwrite($handle,"fwrite(".'$handle'.","."$".$noextension.");".chr(10));//Zorgen dat het installatiebestand het bestand uitpakt
            fwrite($handle,'fclose($handle);'.chr(10));//Verbinding sluiten in installatiebestand
        }
    }

    fwrite($handle,"?>");//Natuurlijk eindigen met php tag :D
    fclose($handle);//Verbinding met installatiebestand sluiten
    print_r($files);//Alle ingepakte files laten zien
} else {
    echo "ERROR, kon directory niet openen";//Kon directory niet openen
}
?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.