profiel-wijzigen-met-invoermasker

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. profiel-wijzigen-met-invoermasker

« Lees de omschrijving en reacties

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
<?php
// Voor dit script heb je een database en loginsysteem nodig.
// De database heeft in dit script een tabel 'leden' met de velden:
// userid, naam, adres, huisnr, huisnrtv, postcode, woonplaats, gebdatum


include('checklogin.php');    // Kijken of user is ingelogd, gebruik ik een apart script voor
include('db/dbconfig.php');    // Database verbinden dmv config scriptje

// Userid als string opnemen tbv de mysql-query
// Het userid heb ik als sessie, kan ook wel een cookie zijn.
// Nu even als vast getal

$id = 1;
    
// MySQL Query, haalt de oude gegevens van het lid tevoorschijn
$profielquery = mysql_query("SELECT * FROM leden WHERE userid = '$id'") or die (mysql_error());

// Profiel array maken met gegevens van user
$profiel = mysql_fetch_array($profielquery);

if (!isset($_POST['submit']))
{

    $naam = $profiel['naam'];
    $adres = $profiel['adres'];
    $huisnr = $profiel['huisnr'];
    $huisnrtv = $profiel['huisnrtv'];
    $postcode = $profiel['postcode'];
    $woonplaats = $profiel['woonplaats'];
    $gebdatum = $profiel['gebdatum'];
}

else
{
    $naam = $_POST['naam'];
    $adres = $_POST['adres'];
    $huisnr = $_POST['huisnr'];
    $huisnrtv = $_POST['huisnrtv'];
    $postcode = $_POST['postcode'];
    $woonplaats = $_POST['woonplaats'];
    $gebdatum = $_POST['gebdatum'];
}


// In het formulier worden de oude profielgegevens gezet, dat kan door <input type='tekst name='naam' value='$naam>
// Je ziet dat de value het oude gegeven is.

// Formulier

echo "<TABLE class='tabelrand' CELLSPACING='0'><FORM action='profiel_wijzigen.php' method='post' target='_parent'>";
echo "<THEAD ALIGN='left'><TR><TD CLASS='kopje' COLSPAN='3'><A><B>Profiel wijzigen</B></A></TD></TR></THEAD>";

// NAAM
echo "<TR><TD>Naam</TD></TR><TR><TD colspan = '3'><INPUT TYPE='text' name='naam' SIZE='30' MAXLENGTH='30' VALUE='$naam'></TD></TR>";

// ADRES // HUISNUMMER // HUISNR Toevoeging
echo "<TR><TD>Straatnaam</TD><TD>Huisnr.</TD><TD>Huisnr. toevoeging</TD></TR>";

echo "<TR><TD><INPUT TYPE='text' name='adres' SIZE='30' MAXLENGTH='30' VALUE='$adres'></TD>";
echo "<TD><INPUT TYPE='text' name='huisnr' SIZE='5' MAXLENGTH='5' VALUE='$huisnr'></TD>";
echo "<TD><INPUT TYPE='text' name='huisnrtv' SIZE='5' MAXLENGTH='5' VALUE='$huisnrtv'></TD></TR>";

// POSTCODE // WOONPLAATS
echo "<TR><TD>Postcode (1234AA)</TD><TD>Woonplaats</TD></TR>";
echo "<TR><TD><INPUT TYPE='text' name='postcode' SIZE='6' MAXLENGTH='6' VALUE='$postcode'></TD>";
echo "<TD><INPUT TYPE='text' name='woonplaats' SIZE='30' MAXLENGTH='25' VALUE='$woonplaats'></TD></TR>";

// GEBOORTE DATUM
echo "<TR><TD>Geb. datum(als '311203')</TD>";
echo "<TD><INPUT TYPE='text' name='gebdatum' SIZE='6' MAXLENGTH='6' VALUE='$gebdatum'></TD></TR>";

// Knop
echo "<TR><TD><INPUT TYPE='submit' name='submit' VALUE='Bijwerken'></TD></TR>";
echo "</FORM></TABLE>";

if (isset($_POST['submit']))
{

// Er is op submit gedrukt

// Kijken of textuele velden numeriek zijn, of een postcode 4 getallen en daarna 2 letters heeft, en of de geboortedatum 6 cijfers heeft.
// De geboortedatum kan eventueel ook gechecked worden met checkdate($maand,$dag,$jaar), waar je 3 vakjes gebruikt ipv 1.

if (ereg("[0-9]",$_POST['naam']) OR ereg("[0-9]",$_POST['adres']) OR !eregi("([0-9]{4}[A-Z]{2})",$_POST['postcode']) OR ereg("[0-9]",$_POST['woonplaats']) OR !eregi("([0-9]{6})",$_POST['gebdatum']) OR is_numeric($_POST['huisnrtv']) OR !is_numeric($_POST['huisnr']) OR is_numeric($_POST['adres']) OR is_numeric($_POST['naam']))
{
    
    // Checken op fouten
    echo "De volgende fouten zijn opgetreden, herstel deze en verstuur opnieuw.<BR><BR>";
    if (ereg("[0-9]",$_POST['naam'])) { echo "Naam mag alleen letters bevatten!<BR>"; }    
    if (ereg("[0-9]",$_POST['adres'])) { echo "Straatnaam mag alleen letters bevatten!<BR>"; }
    if(!eregi("([0-9]{4}[A-Z]{2})",$_POST['postcode'])) { echo "Onjuiste postcode!<BR>"; }
    if (ereg("[0-9]",$_POST['woonplaats'])) { echo "Woonplaats mag alleen letters bevatten!<BR>"; }
    if (is_numeric($_POST['adres'])) { echo 'Uw adres mag niet numeriek zijn!<BR>'; }
    if (!is_numeric($_POST['huisnr'])) { echo 'Uw huisnummer moet numeriek zijn!<BR>'; }
    if (is_numeric($_POST['huisnrtv'])) { echo 'Uw huisnummer toevoeging mag niet numeriek zijn!<BR>'; }
    if (!eregi("([0-9]{6})",$_POST['gebdatum'])) { echo 'Uw geboortedatum moet uit 6 cijfers bestaan!(als 311203 voor 31 december 2003)<BR>'; }
}

else
{
    $naam = $_POST['naam'];
    $adres = $_POST['adres'];
    $huisnr = $_POST['huisnr'];
    $huisnrtv = $_POST['huisnrtv'];
    $postcode = $_POST['postcode'];
    $woonplaats = $_POST['woonplaats'];
    $gebdatum = $_POST['gebdatum'];

// Nu heb je de variabelen, en nu kan je de database bijwerken
    mysql_query("
        UPDATE leden
        SET
            naam='$naam',
            adres='$adres',
            huisnr='$huisnr',
            huisnrtv='$huisnrtv',
            postcode='$postcode',
            woonplaats='$woonplaats',
            gebdatum='$gebdatum'
        WHERE userid='$id'"
) or die (mysql_error());

// Variabelen geregistreerd, pagina vernieuwen
// _parent kan je natuurlijk veranderen door een framenaam

    ?>

<script language=\"JavaScript\">
window.open('profiel_wijzigen.php','_parent')
</script>
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
<?
}

}

?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.