wlmmsn-contactpersonenlijst-importeren

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. wlmmsn-contactpersonenlijst-importeren

« Lees de omschrijving en reacties

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
<?php

/**
 * @author ID van Beek
 * @copyright 2007
 * @PHPversion 5.2.0+
 * @version 1.0
 */
 
/*

SQL:

CREATE TABLE `syncie_emails` (
`emails_emailadres` VARCHAR( 255 ) NOT NULL
) ENGINE = MYISAM ;

*/


error_reporting(0);
// Geen fouten, we hebben onze eigen meldingen.

$settings        =    array(
    'dbHost'    =>    '',
    'dbUser'    =>    '',
    'dbPass'    =>    '',
    'dbName'    =>    '',
    'dbTbl'        =>    '',
    'file'        =>    ''
);
// De instellingen.

$content        =    null;
// De variabele die het resultaat van het script zal bevatten.

$connID            =    mysql_connect($settings['dbHost'], $settings['dbUser'], $settings['dbPass']) or die('<b style="color:#FF0000">Databasefout(' . mysql_errno() . '):</b> ' . mysql_error());
// De datbaseverbinding

mysql_select_db($settings['dbName'], $connID) or die('<b style="color:#FF0000">Databasefout(' . mysql_errno() . '):</b> ' . mysql_error());
// De database-selectie.

$sourceFile    =    file_get_contents($settings['file']) or die('<b style="color:#FF0000">Systeemfout:</b> Kan het XML-bestand niet vinden.');
// We lezen het bestand uit.

$XML        =    new SimpleXMLElement($sourceFile);
// Start de XML parser en parse het bestand

$validEmails    =    0;
// Het aantal geldigde emailadressen.

$queryString    =    "INSERT INTO " . $settings['dbTbl'] . " (emails_emailadres) VALUES ";
// Maak de query, hieronder zullen we heb uitbreiden.

foreach($XML->service[0]->contactlist[0] as $email){
    // Loop door alle emailadressen, service is de 2e XML tag en contactlist de 3e tag.
 
    if(filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)){
        // Valideer het emailadres
        
        $query            =    mysql_query("SELECT COUNT(1) FROM " . $settings['dbTbl'] . " WHERE emails_emailadres = '" . $email . "'") or die('<b style="color:#FF0000">Databasefout(' . mysql_errno() . '):</b> ' . mysql_error());
        // De query, hiermee kijken we of het emailadres al in de DB staat.
        
        $emailExists    =    mysql_result($query, 0);
        // Haal het aantal resultaten op dat dit emailadres bevat.
        
        if($emailExists == 0){
            // Als het emailadres nog niet bestaat.
        
            $queryString    .=    "('" . $email . "'), ";
            
            ++
$validEmails;
            // Verhoog het aantal geldige emailadressen met 1
            
        }
        
    }
    
}


if($validEmails > 0){
    // Kijk of er meer dan 1 emailadres valide is.
    
    $queryString    =    rtrim($queryString, ', ');
    // Verwijder de laatste komma.
        
    mysql_query($queryString, $connID) or die('<b style="color:#FF0000">Databasefout(' . mysql_errno() . '):</b> ' . mysql_error() . '
    <br />
    In query: '
. $queryString . '
    <br />
    Met '
. $validEmails . ' geldige emailadressen.');
    // Voer de query uit.
    
}

if($validEmails == 0){
    
    $content        .=    'Er zijn geen emailadressen toegevoegd aan de database.
    <br />
    <br />
    <b>Mogelijke oorzaken:</b>
    <br />
    <ul>
        <li>Het bestand is leeg.</i>
        <li>De XML-code is niet valide.</li>
        <li>De emailadressen zijn ongeldig.</li>
        <li>Alle emailadressen staan al in de database.</li>
    </ul>'
;
    // Laat het resultaat zien.
    
}else{

    $content        .=    'Er is/zijn in totaal ' . $validEmails . ' emailadres(sen) toegevoegd aan de database.';
    // Laat het resultaat zien.
    
}

mysql_close($connID);
// Sluit de databaseverbinding

echo '
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

    <head>
    
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
        <meta name="author" content="ID van Beek" />
        
        <title>WLM/MSN contactpersonenlijst importeren</title>
    
    </head>
    
    <body>
        
        '
. $content . '
            
    </body>
    
</html>'
;

?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.