bi-dashboard-meter

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. bi-dashboard-meter

« Lees de omschrijving en reacties

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
<?php
/*
speedo.php
--
of
--
speedo.php?perc=63.8
*/
//
//
// maximaal percentage

$maxValue=100;
// minimaal percentage
$minValue=0;
// Bereken tussenwaarde
$tussenwaarde = $maxValue-$minValue;
/*------------------------------------*/
//Controle percentage                  */
/*------------------------------------*/

if ((isset($_GET['perc']) && is_numeric($_GET['perc']))) {
    if ($_GET['perc'] < $minValue || $_GET['perc'] > $maxValue) {
        $img2 = imagecreate(600, 100);
        $black2 = imagecolorallocate($img2, 0, 0, 0);
        imagecolortransparent($img2, $black2);
        imagettftext($img2, 7, 0, 0, 9, $black2, "trebuc.ttf", 'Error: Het opgegeven percentage is ongeldig!');
        /*------------------------------------*/
        // Errortekst outputten                      */
        /*------------------------------------*/

        header("Content-type: image/png");
        imagepng($img2);
        imagedestroy($img2);
    }

}

$percentage = $_GET['perc'];
// kleuren definieren
$colors = Array();
$colors[] = '#FFFFFF';
$colors[] = '#FF0000';
$colors[] = '#FFAA00';
$colors[] = '#AAFF2A';
// kleurvlakken berekenen
$input = Array();
$input[] = array(number_format($maxValue*0.34,2,".",""),'');
$input[] = array(number_format((($maxValue*0.66)/(10/2.5)),2,".",""),'');
$input[] = array(number_format((($maxValue*0.66)/(10/3)),2,".",""),'');
$input[] = array(number_format((($maxValue*0.66)/(10/4.5)),2,".",""),'');
/*-------------------------------
Script gemaakt door D@rk_force
Email: Nobody6@telenet.be
Voorbeeld:
Sites Gepubliceerd:
http://www.phphulp.nl
http://www.tweakzone.nl
http://www.phpfreakz.nl
http://www.phpv.nl
http://flaming.lumix.nl
Script altered voor een speed-o-meter door; Wouter van der Burg
Sites Gepubliceerd:
http://www.phphulp.nl
-------------------------------*/

error_reporting(E_ALL);
//Diameter van de cirkel
$conf['diameter']=175;
//Breedte legende, moet breder worden als de resultaten er niet op kunnen
$conf['legende']=0;
//Hoe breed is de rand van de cirkel
$conf['breedte_rand']=0;
//Titel vand de grafiek
$conf['titel']='';
//Kleur van lijnen en tekst, zwart is het best te gebruiken. In hex vormaat
//Meer over hex kleuren vind je hier http://html-color-codes.com/

$conf['Text-line-color']='#000000';
//Sorteren invoer
/*------------------------------------*/
//Input berekenen
/*------------------------------------*/
//

for($a=0;$a<count($input);$a++){
    if ($input[$a][0] > 0) {
        //Hoeveel graden van de cirkel
        $input[$a][2]=(($input[$a][0]/$maxValue)*360);
        //Vorige aantal graden
        if($a>0){
            $previous=$input[$a-1][4];
        }
else{
            $previous=29;
        }

        //Beginnen cirkel deel
        $input[$a][3]=$previous;
        //Eindigen cirkel deel
        $input[$a][4]=$input[$a][2]+$previous;
        //Procent van 100
        $input[$a][5]=round((100/$maxValue)*$input[$a][0],2);
    }
}

/*------------------------------------*/
//CIRKEL TEKENEN
/*------------------------------------*/
//Hoofd circkel

$hoofd['Xas']=(($conf['diameter']+40)/2); // plaats cirkel in breedte
$hoofd['Arcw']=$conf['diameter']; // wijdte van cirkel
$hoofd['Arch']=$conf['diameter']; // hoogte van cirkel
$hoofd['Arcs']=151; // begin rand cirkel
$hoofd['Arce']=389; // eind rand cirkel
//Kantelen

$hoofd['Arch']=sin(deg2rad((45*2))) * $hoofd['Arcw']; // kantelen van cirkel
$hoofd['Yas']=($hoofd['Arch']/2)+22; // plaats cirkel in hoogte
//Randje cirkel

$rand['kantel']=0;
$text['height']=3;
$text['tlh']=2;
$text['dotx']=20+$hoofd['Arcw'];
/*------------------------------------*/
//Figuur tekenen
/*------------------------------------*/
/*------------------------------------*/
//Kleuren maken
/*------------------------------------*/

$height = ($hoofd['Yas']*2)+$rand['kantel']+2;
$width = $conf['diameter']+$conf['legende']+40;
$img = imagecreate($width, $height);
$bg = imagecolorallocate($img, 255, 255, 255);
imagecolortransparent($img, $bg);
/*------------------------------------*/
//Textkleur omzetten
/*------------------------------------*/

preg_match('/(#)*([0-9a-fA-F]{2})([0-9a-fA-F]{2})([0-9a-fA-F]{2})/',$conf['Text-line-color'],$hex);
$conf['r']=hexdec($hex[2]);
$conf['g']=hexdec($hex[3]);
$conf['b']=hexdec($hex[4]);
$black = imagecolorallocate($img, $conf['r'], $conf['g'], $conf['b']);
$textcolor = $black;
for($a=0;$a<count($input);$a++){
    preg_match('/(#)*([0-9a-fA-F]{2})([0-9a-fA-F]{2})([0-9a-fA-F]{2})/',$colors[$a],$hex);
    $colors[$a] = imagecolorallocate($img, hexdec($hex[2]), hexdec($hex[3]), hexdec($hex[4]));
    $color1=(hexdec($hex[2])>=100)?(hexdec($hex[2])-100):0;
    $color2=(hexdec($hex[3])>=100)?(hexdec($hex[3])-100):0;
    $color3=(hexdec($hex[4])>=100)?(hexdec($hex[4])-100):0;
    $colors_d[$a] = imagecolorallocate($img, $color1, $color2, $color3);
}

/*------------------------------------*/
//Hoofd delen van cirkel
/*------------------------------------*/
// Kleurvlakken genereren

for($a=0;$a<count($input);$a++){
    imagefilledarc($img, $hoofd['Xas'], $hoofd['Yas'], $hoofd['Arcw'], $hoofd['Arch'], $input[$a][3], $input[$a][4], $colors[$a], IMG_ARC_PIE);
}

// Percentages rond de meter weergeven
imagettftext($img, 8, 0, $hoofd['Xas']+($conf['diameter']/2.1), $hoofd['Yas']+45, $textcolor, "trebuc.ttf", $maxValue."%");
imagettftext($img, 8, 0, $hoofd['Xas']+($conf['diameter']/2.30), $hoofd['Yas']-45, $textcolor, "trebuc.ttf", $tussenwaarde*0.75+($minValue)."%");
imagettftext($img, 8, 0, $hoofd['Xas']-7, $hoofd['Yas']-89, $textcolor, "trebuc.ttf", $tussenwaarde*0.5+($minValue)."%");
imagettftext($img, 8, 0, $hoofd['Xas']-93, $hoofd['Yas']-45, $textcolor, "trebuc.ttf", $tussenwaarde*0.25+($minValue)."%");
imagettftext($img, 8, 0, $hoofd['Xas']-($conf['diameter']/1.85), $hoofd['Yas']+45, $textcolor, "trebuc.ttf", $minValue."%");
// Berekenen positie van aanwijsstokje
$percentline=151; // max end is 389
$verschilmaxmin = 389-151;
if ((isset($percentage) && is_numeric($percentage))) {
    if ($percentage >= $minValue && $percentage <= $maxValue) {
        $linepos = ($verschilmaxmin/$maxValue)*($percentage-$minValue);
        $percentline = $linepos+151;
    }
}

$percentlineend=$percentline+1;
// tekenen aanwijsstokje
imagefilledarc($img, $hoofd['Xas'], $hoofd['Yas'], $hoofd['Arcw'], $hoofd['Arch'], $percentline, $percentlineend, $black, IMG_ARC_CHORD);
/*------------------------------------*/
//Zwart randje rond de cirkel          */
/*------------------------------------*/

imagearc($img, $hoofd['Xas'], $hoofd['Yas'], $hoofd['Arcw'], $hoofd['Arch'], $hoofd['Arcs'], $hoofd['Arce'], $black);
/*------------------------------------*/
//Actueel percentage onderin zetten   */
/*------------------------------------*/

imagettftext($img, 14, 0, $hoofd['Xas']-20, $hoofd['Yas']+55, $textcolor, "trebuc.ttf", number_format($percentage,1,".","").'%');
/*------------------------------------*/
// Goede Figuur outputten                      */
/*------------------------------------*/

header("Content-type: image/png");
imagepng($img);
imagedestroy($img);
?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.